ČESKÝ SVAZ KARATE
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, PSČ 100 00
úsek státní reprezentace
[email protected]
PLÁN REPREZENTACE PRO ROK 2015
AKCE
REPREZENTACE ME/MS




6. – 8. 2. 2015
19. – 22. 3. 2015
6. – 7. 6. 2015
12. – 15. 11. 2015
PLÁN VÍKENDOVÝCH
ME dorostu, juniorů a U21 (Curych, SUI)
ME seniorů (Istanbul, TUR)
ME regionů (Paříž, FRA)
MS dorostu, juniorů a U21 (Jakarta, INA)
SOUSTŘEDĚNÍ
REPREZENTACE

16. - 18. 1. 2015
Soustředění před ME mládeže EKF (Curych, SUI)
KATA + KUMITE (Roštín)

06. – 08. 3. 2015

04. - 05. 4. 2015

02. – 04. 10. 2015

30. 10. - 01. 11. 2015
Soustředění před ME seniorů EKF (Istanbul, TUR)
KATA + KUMITE s A. O. SEBA (Jablonec nad Nisou)
Soustředění před ME regionů EKF (Paříž, FRA)
KATA + SPARING CAMP (Č. Budějovice)
Soustředění před MS mládeže EKF (Jakarta, INA)
KATA + KUMITE s A. O. SEBA (Jablonec nad Nisou)
Soustředění před MS mládeže WKF (Jakarta, INA)
KATA + SPARING CAMP (Č. Budějovice)
PLÁN LETNÍCH


SOUSTŘEDĚNÍ
25. 7. - 1. 8. 2015
21. - 29. 8. 2015
PLÁNOVANÉ VÝJEZDY


SCM YOUTH KARATE CAMP (Drahonín)
REPRE. SOUSTŘEDĚNÍ JIZERKA (Jizerka)
NA SOUTĚŽE POD HLAVIČKOU REPREZENTACE
25. – 26. 4. 2015
17. 10. 2015
GRAND PRIX HK (Hradec Králové)
GP NORTHBOHEMIA (Ústí nad Labem)
Vedení státní reprezentace
Předseda rady:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Ing. Ondřej MUSIL
Petra PISKAČOVÁ
Bc. Miroslav HÝSEK
Jaromír MUSIL
Iva KESLOVÁ
ČESKÝ SVAZ KARATE
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, PSČ 100 00
úsek státní reprezentace
[email protected]
NOMINÁČNÍ
KLÍČ NA
ME/MS
Nominační klíč pro nominaci na ME/MS se skládá z rankingu soutěží ve sledování, umístění na
MČR, umístění na předešlých ME/MS, účast na soustředěních reprezentace a účast na akcích pod
záštitou reprezentace ČSKe. Nominace na soutěže ME/MS se řídí nominačními kritérii ČSKe.
SOUTĚŽE
NÁRODNÍ









VE SLEDOVÁNÍ PRO ROK
SOUTĚŽE
10. 1. 2015
31. 1. 2015
28. 3. 2015
2. 5. 2015
30. 5. 2014
19. 9. 2015
10. 10. 2015
24. 10. 2015
5. - 6. 12. 2015
MEZINÁRODNÍ


SOUTĚŽE V
3. kolo NP senioři + U21 + liga (PRAHA)
Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters (Příbram)
1. kolo N P Č S K e žáci + dorost (Praha)
1. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (Hustopeče)
2. kolo NP Č S K e žáci + dorost (Lovosice)
2. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (Praha)
3. kolo NP Č S K e žáci + dorost (Hodonín)
3. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (H. Králové)
MČR žáci + dorost + junioři +U21 + senioři (Ostrava)
ČR
25. – 26. 4. 2015
17. 10. 2015
ZAHRANIČNÍ







2015
GRAND PRIX HK (Hradec Králové)
GP North Bohemia (Ústí nad Labem)
SOUTĚŽE
24. - 25. 1. 2015
14. - 15. 2. 2015
19. 4. 2015
19. - 20. 9. 2015
26. – 27. 9. 2015
10. - 11. 10. 2015
17. – 18. 10. 2015
KARATE 1 - PAŘÍŽ (Francie)
KARATE 1 - ALMERE (Holandsko)
GRAND PRIX Slovakia (Bratislava)
Budapešť Open (Maďarsko)
KARATE 1 - HANAU (Německo)
International Banzai Cup Open (Berlín)
KARATE 1 - SALZBURG (Rakousko)
*) kalendář akcí se v průběhu roku může měnit, veškeré změny budou včas zveřejněny na internetových stránkách ČSKe a
rozeslány na mailové adresy jednotlivých reprezentantů. Závodník, který se chce ucházet o nominaci na ME či MS musí
startovat na všech sledovaných turnajích v dané kategorii (věkové a váhové), ve které má zájem nominovat se na ME či
MS.
Vedení státní reprezentace
Předseda rady:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Ing. Ondřej MUSIL
Petra PISKAČOVÁ
Bc. Miroslav HÝSEK
Jaromír MUSIL
Iva KESLOVÁ
ČESKÝ SVAZ KARATE
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, PSČ 100 00
úsek státní reprezentace
[email protected]
RANKING












26. – 27. 4. 2014
20. - 21. 9. 2014
27. – 28. 9. 2014
4. 10. 2014
11. – 12. 10. 2014
18. - 19. 10. 2014
25. 10. 2014
10. 1. 2015
24. - 25. 1. 2015
31. 1. 2015
14. - 15. 2. 2015
19. – 22. 3. 2015
RANKING










– 3/2015
SENIORŮ
MS
DOROSTU
– 11/2015
3. kolo NP ČSKe žáci a dorost (Havířov)
MČR mládeže (Č. Budějovice)
1. kolo N P Č S K e žáci + dorost (Praha)
GRAND PRIX Slovakia (Bratislava)
GRAND PRIX Hradec Králové
2. kolo NP Č S K e mládeže žáci + dorost (Lovosice)
Budapešť Open (Maďarsko)
3. kolo NP Č S K e mládeže žáci + dorost (Hodonín)
GP North Bohemia (Ústí nad Labem)
MS dorostu, juniorů a U21 (Jakarta, INA)
SOUTĚŽÍ PRO N OMINACI NA
4. 10. 2014
25. 10. 2014
6. 12. 2014
19. 4. 2015
25. – 26. 4. 2015
2. 5. 2015
19. 9. 2015
10. - 11. 10. 2015
17. 10. 2015
12. – 15. 11. 2015
ME
GRAND PRIX HK (Hradec Králové)
BUDAPEŠŤ OPEN (Maďarsko)
KARATE 1 HANAU (Německo)
1. kolo NP Seniorů a Juniorů (Praha)
KARATE 1 SALZBURG (Rakousko)
Euro Grand Prix Plzeň (Plzeň)
2. kolo NP Seniorů a Juniorů (Jablonec nad Nisou)
3. kolo NP Senioři + U21 + liga (Praha)
KARATE 1 - PAŘÍŽ (Francie)
Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters (Příbram)
KARATE 1 - ALMERE (Holandsko)
ME seniorů (Istanbul, TUR)
SOUTĚŽÍ PRO N OMINACI NA
8. 11. 2014
6. 12. 2014
28. 3. 2015
19. 4. 2015
25. – 26. 4. 2015
30. 5. 2014
19. - 20. 9. 2015
10. 10. 2015
17. 10. 2015
12. – 15. 11. 2015
RANKING










SOUTĚŽÍ PRO N OMINACI NA
MS
JUNIORŮ
– 11/2015
2. kolo NP Seniorů a Juniorů (Praha)
3. kolo NP Seniorů a Juniorů (Jablonec nad Nisou)
MČR mládeže (Č. Budějovice)
GRAND PRIX Slovakia (Bratislava)
GRAND PRIX Hradec Králové
1. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (Hustopeče)
2. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (Praha)
International Banzai Cup Open (Berlín)
GP North Bohemia (Ústí nad Labem)
MS dorostu, juniorů a U21 (Jakarta, INA)
Vedení státní reprezentace
Předseda rady:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Ing. Ondřej MUSIL
Petra PISKAČOVÁ
Bc. Miroslav HÝSEK
Jaromír MUSIL
Iva KESLOVÁ
ČESKÝ SVAZ KARATE
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, PSČ 100 00
úsek státní reprezentace
[email protected]
RANKING









SOUTĚŽÍ PRO N OMINACI NA
4. 10. 2014
25. 10. 2014
19. 4. 2015
25. – 26. 4. 2015
2. 5. 2015
19. 9. 2015
10. - 11. 10. 2015
17. 10. 2015
12. – 15. 11. 2015
MS U 21 – 11/2015
2. kolo NP Seniorů a Juniorů (Praha)
3. kolo NP Seniorů a Juniorů (Jablonec nad Nisou)
GRAND PRIX Slovakia (Bratislava)
GRAND PRIX Hradec Králové
1. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (Hustopeče)
2. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (Praha)
International Banzai Cup Open (Berlín)
GP North Bohemia (Ústí nad Labem)
MS dorostu, juniorů a U21 (Jakarta, INA)
Ranking soutěží je tvořen z vybraných soutěží ve sledování a to pro každou kategorii (dorost,
junior, senior nebo U21) od posledního ME/MS k nadcházejícímu ME/MS. Rada reprezentace si
je však vědoma délky období pro ranking, proto je tento ranking, brán jako jedno z kritérií pro
nominaci a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že období jednoho roku je dosti dlouhé a to
zejména v mládežnické kategorii, kdy výkony závodníků se mohou měnit na základě různých
faktorů ať růstového, váhového, věkového nebo výkonnostního hlediska.
Vzhledem ke skutečnosti, že následující ME v roce 2016 je v krátkém časovém intervalu po
ukončení roku 2015 se rada reprezentace rozhodla s předstihem uveřejnit i předběžný obsah
nominačních rankingu pro MEJ a ME seniorů v roce 2016. Tyto podklady se však mohou ještě
v průběhu roku změnit.
RANKING









SOUTĚŽÍ PRO N OMINACI NA
28. 3. 2015
19. 4. 2015
25. – 26. 4. 2015
30. 5. 2014
19. - 20. 9. 2015
10. 10. 2015
17. 10. 2015
5. - 6. 12. 2015
Únor 2016
ME
DOROSTU
- 2/2016
1. kolo N P Č S K e žáci + dorost (Praha)
GRAND PRIX Slovakia (Bratislava)
GRAND PRIX Hradec Králové
2. kolo NP Č S K e mládeže žáci + dorost (Lovosice)
Budapešť Open (Maďarsko)
3. kolo NP Č S K e mládeže žáci + dorost (Hodonín)
GP North Bohemia (Ústí nad Labem)
MČR žáci + dorost + junioři +U21 + senioři (Ostrava)
ME dorostu, juniorů a U21 (Limasol, CYP)
Vedení státní reprezentace
Předseda rady:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Ing. Ondřej MUSIL
Petra PISKAČOVÁ
Bc. Miroslav HÝSEK
Jaromír MUSIL
Iva KESLOVÁ
ČESKÝ SVAZ KARATE
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, PSČ 100 00
úsek státní reprezentace
[email protected]
RANKING









19. 4. 2015
25. – 26. 4. 2015
2. 5. 2015
19. 9. 2015
10. - 11. 10. 2015
17. 10. 2015
24. 10. 2015
5. - 6. 12. 2015
Únor 2016
RANKING









JUNIORŮ
- 2/2016
ME U 21 - 2/2016
GRAND PRIX Slovakia (Bratislava)
GRAND PRIX Hradec Králové
1. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (Hustopeče)
2. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (Praha)
International Banzai Cup Open (Berlín)
GP North Bohemia (Ústí nad Labem)
3. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (H. Králové)
MČR žáci + dorost + junioři +U21 + senioři (Ostrava)
ME dorostu, juniorů a U21 (Limasol, CYP)
SOUTĚŽÍ PRO N OMINACI NA
25. – 26. 4. 2015
2. 5. 2015
19. 9. 2015
26. – 27. 9. 2015
17. – 18. 10. 2015
24. 10. 2015
5. - 6. 12. 2015
leden – březen 2016
Květen 2016
ME
GRAND PRIX Slovakia (Bratislava)
GRAND PRIX Hradec Králové
1. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (Hustopeče)
2. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (Praha)
International Banzai Cup Open (Berlín)
GP North Bohemia (Ústí nad Labem)
3. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (H. Králové)
MČR žáci + dorost + junioři +U21 + senioři (Ostrava)
ME dorostu, juniorů a U21 (Limasol, CYP)
SOUTĚŽÍ PRO N OMINACI NA
19. 4. 2015
25. – 26. 4. 2015
2. 5. 2015
19. 9. 2015
10. - 11. 10. 2015
17. 10. 2015
24. 10. 2015
5. - 6. 12. 2015
Únor 2016
RANKING









SOUTĚŽÍ PRO NOMINACI NA
ME
SENIORŮ
– 5/2016
GRAND PRIX Hradec Králové
1. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (Hustopeče)
2. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (Praha)
KARATE 1 - HANAU (Německo)
KARATE 1 - SALZBURG (Rakousko)
3. kolo NP Senioři + U21 + Junioři + Liga (H. Králové)
MČR žáci + dorost + junioři +U21 + senioři (Ostrava)
další soutěže budou doplněny
ME dorostu, juniorů a U21 (?, FRA)
Vedení státní reprezentace
Předseda rady:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Ing. Ondřej MUSIL
Petra PISKAČOVÁ
Bc. Miroslav HÝSEK
Jaromír MUSIL
Iva KESLOVÁ
ČESKÝ SVAZ KARATE
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, PSČ 100 00
úsek státní reprezentace
[email protected]
NOMINACE
PRO JEDNOTLIVÉ AKCE
Nominace užšího výběru reprezentace na jednotlivé akce bude zveřejněna na internetu.
Nominovaný má povinnost potvrdit nominaci na akci reprezentace k uvedenému datu. V případě
nepotvrzení účasti do určeného data bude místo obsazeno jiným nominovaným. Při nenaplnění
počtu pro danou akci bude místo nabídnuto ostatním členům širšího výběru reprezentace.
Členové širšího výběru se mohou akce zúčastnit i bez nominace za předpokladu souhlasu vedení
reprezentace a uhrazení nákladů na danou akci.
Nominace na ME regionů je prováděna prostřednictvím krajských svazů a po schválení Radou
reprezentace ČSKe.
SEZNAM
ŠIRŠÍHO VÝBĚRU REPREZENTACE
Seznamy širšího výběru jsou aktualizovány v období do dvou měsíců po MČR dané kategorie. Je
odpovědností každého trenéra, závodníka zaslání kontaktních údajů pro komunikaci s Radou
reprezentace, jestliže je uveřejněn v tomto seznamu.
Seznam naleznete zde:
http://www.czechkarate.cz/page/seznam-reprezentace-cske
S pozdravem
Předseda Rady reprezentace ČSKe
Ing. Ondřej Musil Ph.D
V Praze dne 8. ledna 2015
Vedení státní reprezentace
Předseda rady:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Ing. Ondřej MUSIL
Petra PISKAČOVÁ
Bc. Miroslav HÝSEK
Jaromír MUSIL
Iva KESLOVÁ
Download

plán reprezentace pro rok 2015