SUCHÁ VÝSTAVBA
MALÍŘSKÉ BARVY
INTERIÉROVÉ A FASÁDNÍ
STAVEBNÍ HMOTY
A STAVEBNÍ CHEMIE
OCHRANA DŘEVA A KOVU
skutečná krása vzniká
spojením myšlenky a estetiky
Akciová společnost ROKOSPOL představuje v České republice firmu
orientovanou na výzkum a vývoj v oblasti stavební chemie a nátěrových hmot. Její výrobky představují absolutní špičku na evropském, ale i světovém trhu. Pro odborníky to není překvapení. Důraz
na vlastní výzkum a vývoj ukazuje, že je to prakticky jediná cesta jak
konkurovat nadnárodním monopolům. Přitom je zde řada výrobků, které konkurence nemá, protože ani netuší, jaké možnosti dává
spolupráce malé firmy s vědeckými pracovišti doma i v zahraničí.
Vlastní podnikový výzkum a schopnost organizovat vědeckou
a výzkumnou práci dává této firmě možnost vidět a budovat své
výrobní portfolio podstatně lépe, než-li jak to dělá konkurence.
UNIKÁTNÍ VÝROBEK SPOLEČNOSTI ROKOSPOL A.S.:
Ve spolupráci s Akademií věd České republiky uvádíme
na trh nátěrovou hmotu aktivně rozkládající škodliviny
v ovzduší na bázi fotokatalýzy – DETOXY COLOR®.
Obsah:
4-5
SUCHÁ VÝSTAVBA
Tmely pro suchou výstavbu
7
8-9
MALÍŘSKÉ BARVY INTERIÉROVÉ A FASÁDNÍ
Fasádní barvy
Interiérové barvy
11
12
12-13
13
14
14
15
16
16-17
19-20
21
STAVEBNÍ HMOTY A STAVEBNÍ CHEMIE
Penetrace
Strukturální omítky a materiály pro zateplovací systémy
Materiály pro sanace betonových konstrukcí
Stěrková hydroizolace
Nivelační stěrky
Zálivkové a montážní malty
Cementová lepidla a spárovací hmoty
Chemické kotvy a tmely
Podlahové epoxidové stěrky a nátěry
OCHRANA DŘEVA A KOVU
Nátěrové hmoty
Ostatní chemie
suchá
výstavba
Tmely pro vyplnění spár v sádrokartonové konstrukci
– výplňové i finální. Vyznačují se jednoduchou zpracovatelností
a možností snadného ručního broušení. Svými technickými parametry
se řadí mezi materiály určené do protipožárních konstrukcí.
Rokoplast
Rokoplast Rapid
4
Popis
Balení
kg
Počet ks
na paletě
Průměrná
spotřeba
Tmel pro základní tmelení spár sádrokartonových konstrukcí. Možnost broušení
po 3-4 hodinách dle teploty a vlhkosti
v prostoru.
2
320
5
160
0,3 kg/bm
spáry hrany
HRAK
20
42
Tmel pro základní tmelení spár sádrokartonových konstrukcí s rychlejším průběhem
tvrdnutí a následnou možností broušení.
Lze brousit již po 2-3 h.
2
320
5
160
20
42
0,3 kg/bm
spáry hrany
HRAK
tmely pro suchou výstavbu
Popis
Balení
kg
Počet ks
na paletě
Průměrná
spotřeba
Ekonomický tmel pro tmelení spár v
sádrokartonových konstrukcích a opravy
spár ve zdivu.
2
320
5
160
0,3 kg/bm
spáry hrany
HRAK
20
42
Velmi jemný tmel pro finální tmelení sádrokartonových konstrukcí do1 mm. Nanáší
se v tloušťce do 1mm v jedné vrstvě.
5
100
15
39
Velmi houževnatý finální tmel pro tmelení
sádrokartonových konstrukcí do 3 mm
v jedné vrstvě.
5
100
15
39
Celoplošná stěrka na zdi a stropy
v interiéru, vhodná pro tradiční výstavbu
i dřevostavby , nanáší se v tloušťce do
4 mm v jedné vrstvě.
5
100
15
39
30
18
Rokoplaster
Sádrová omítková stěrka pro celoplošnou
úpravu stavebních konstrukcí. Nanáší se v
tloušťce 3 – 50 mm, vyznačuje se vysokou
vydatností.
25 kg
42
při tl. 2 mm
2,0 kg/m²
Rokomultifinish
20 kg
Velmi jemná sádrová stěrka pro celoplošnou úpravu stavebních konstrukcí,
sádrokartonových a cementotřískových
desek, hrubých omítek, zdiva atd. Nanáší se
v tloušťce 1 - 20 mm.
42
při tl. 2 mm
2,0 kg/m²
Rokoprofitmel
Tmel pro tmelení spár v sádrokartonových
konstrukcích, možno použít pro tmelení
prasklin v nosných i nenosných zdech
- hobby balení.
1
12
0,3 – 0,6
kg/m²
Rokoprofipasta
Finální pasta pro úpravu sádrokartonových
povrchů do 1 mm v jedné vrstvě - hobby
balení.
1,5
12
30
18
0,3 – 0,6
kg/m²
Rokotmel
Rokofinal Plus
Rokofinal Compact
Cover 0
0,3 – 0,6
kg/m²
0,3 – 0,6
kg/m²
0,4 – 1,4
kg/m²
5
moudrý člověk je náročný
na své životní prostředí
fasádní
a interiérové
barvy
Povrchová úprava místností i fasád
na bázi akrylu, silikátu a silikonu.
Profesionální přípravky pro barvení základních bází.
fasádní barvy
Rokofas Akryl
Rokofas Struktura
Rokofas Silikon
Rokofas Silikon
Struktura
Popis
Balení Přepočet Počet ks
na litry
na paletě
kg
Průměrná
spotřeba
Vysoce paropropustná fasádní barva na
bázi kvalitní akrylátové disperze. Barvu lze
tónovat dle odstínů vzorníku Coloris.
7,5
5,36
64
15
10,71
40
1 kg/
4-8 m² pro
jeden nátěr
7,5
5,00
64
15
10,00
40
7,5
5,36
64
15
10,71
40
7,5
5,00
64
15
10,00
40
Akrylátová strukturovaná fasádní barva
struktura pomerančové kůry. Barvu lze
tónovat dle odstínů vzorníku Coloris.
Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice, vyznačující se vysoce hydrofobními
vlastnostmi při zachování vysoké paropropustnosti, je samočistící. Barvu lze tónovat
dle odstínů vzorníku Coloris.
Silikonová fasádní barva profi kvality
struktura pomerančové kůry. Barvu lze
tónovat dle odstínů vzorníku Coloris.
cca 1,5 kg/
m² dle
charakteru
podkladu
1 kg/
4-7 m² pro
jeden nátěr
cca 1,5 kg/
m² dle
charakteru
podkladu
7
interiérové barvy
Interier Super
Interier Forte
Interier Super
Struktura
Rokounimal
Rokounimal Plus
Unimal Color
8
Popis
Balení Přepočet Počet ks
na litry na paletě
kg
Průměr.
spotřeba
Zářivě bílá malířská barva s vysokým obsahem titanové běloby a vysoce hodnotné
akrylátové disperze, zajišťující dlouhou
životnost nátěru. Barvu lze tónovat dle
odstínů vzorníku Coloris.
1,5
1,03
360
7,5
5,17
64
15
10,34
40
1 kg/
6 – 10 m²
na jeden
nátěr
40
27,59
12
1,5
1,03
360
7,5
5,17
64
15
10,34
40
40
27,59
12
7,5
5,00
64
15
10,00
40
40
26,67
12
15
10,00
40
40
26,67
12
15
10,00
40
40
26,67
12
4
2,61
80
8
5,21
64
Vysoce zušlechtěná vnitřní malířská barva,
omyvatelná, otěruvzdorná, s vysokou
bělostí.
Zářivě bílá malířská barva struktura
pomerančové kůry. Barvu lze tónovat dle
odstínů vzorníku Coloris.
Univerzální malířská barva na bázi akrylátové disperze určená pro běžné použití.
Univerzální malířská barva na bázi
akrylátové disperze se zvýšenou bělostí
a kryvostí.
Univerzální malířská barva, obarvená do
aktuálních pastelových odstínů, připravená k okamžitému použití.
1 kg/
6 – 10 m²
na jeden
nátěr
cca 1,5 m²
dle charakteru podkladu
1 kg/
6 – 11 m²
na jeden
nátěr
1 kg/
6 – 11 m²
na jeden
nátěr
1 kg/
6 – 9 m²
na jeden
nátěr
interiérové barvy
DETOXY COLOR®
INTERIER
Popis
Balení Přepočet Počet ks
na litry
na paletě
kg
Průměr.
spotřeba
Silikátová interiérová barva s fotokatalyzátorem aktivním na viditelném světle.
Odstraňuje škodlivé chemické emise
a nebezpečné mikroorganismy z ovzduší.
4
2,67
80
7,5
5
64
1 kg/
4-6 m²
na jeden
nátěr
obdržel odborná ocenění od:
Business leaders forum
Asociace inovačního
podnikání ČR - Cena
inovace roku 2008
Na IX. mezinárodní výstavě inovací a investic
v Moskvě získal výrobek Detoxy Color
bronzovou medaili za nanotechnologii,
která slouží zdraví lidí
®
Svazu výrobců
a distributorů
nátěrových hmot
VÝROBEK ROKU 2009
čistí vzduch a rozkládá:
viry, choroboplodné zárodky, alergeny, plísně
benzen (produkt kouření – silně karcinogenní), xylen, aromatické uhlovodíky
fenoly a formaldehyd z laminovaného nábytku hlavně staršího data – karcinogenní
ukázka účinnosti:
Rozklad acetonu ve viditelném světle
Likvidace bakterie Staphylococcus aureus
0,8
Za 1 hod. působení nátěrové
hmoty DETOXY COLOR®
dojde ke snížení růstu
bakterie o 5 log řádů.
100000
10000
1000
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
100
0,2
10
1
CO² kysličník uhličitý
C³H6O aceton
H²O voda
0,9
1000000
C/Co
Výskyt bakterie Staphylococcus aureus (KTJ/ml)
1,0
0,1
0
1. hod
3. hod
Čas (hod)
KTJ - kolonie tvořící jednotka
24. hod
0,0
0
200
400
600
Čas (min)
800
1000 1200
9
dokonalé dílo stavební techniky se nejčastěji skládá
z neviditelných prvků lidského ducha
stavební hmoty
a stavební chemie
Stavební materiály na bázi polymercementů a epoxidů určené
k opravám stávajících konstrukcí a k vytvoření nových vrstev
v konstrukcích podlah. Materiály pro lepení a kotvení stavebních
dílců, k impregnaci svislých stavebních konstrukcí a ke spojení
jednotlivých vrstev vodorovných konstrukcí.
penetrace
Určené pro zpevnění nesoudržných podkladů a pro zvýšení přilnavosti
následných ochranných malířských nátěrů a vyzprávkových hmot.
Rokolatex plus
Rokogrund Profi
Rokogrund Silikát
Popis
Balení Přepočet Počet ks
na litry na paletě
kg
Průměr.
spotřeba
Akrylátová penetrace, plastifikační přísada
do malt, spojovací můstek.
1
1
390
5
5
80
1 kg/
15 – 20 m2,
ředění až
1:4 podle
soudržnosti
podkladu
1
1
390
5
5
80
1
0,96
390
5
4,76
80
Hloubková penetrace na bázi nanodisperze
s mimořádně vysokou účinnosti, zachovává funkčnost kapilár, spojovací můstek
pro hladké povrchy, plastifikační přísada
do malt.
Jemná silikátová penetrace pod DETOXY
COLOR©.
1 kg/
15 – 20 m2,
ředění 1:1
až 10 podle
soudržnosti
podkladu
1 kg/
6 - 12 m2
11
strukturální omítky a materiály
pro zateplovací systémy
Určené k dekorativní povrchové úpravě venkovních fasád a interiérových zdí.
Profesionální samočistící povrch v široké škále odstínů a různé velikosti zrna.
Popis
Balení kg
Průměr. spotřeba
Rokogrund FAS
Základní penetrační nátěr pod strukturální
omítky ROKO, neředí se.
dle potřeb
zákazníka
0,2
kg/m²
Roko akrylátová
omítka
Strukturální omítka na akrylátové bázi,
zatíraná, vyrábí se v hrubosti zrna
1,5 – 2 - 3 mm. Barvu lze tónovat dle
vzorníku Coloris.
dle potřeb
zákazníka
1,5 mm – 1,8 kg/m²
2 mm – 2,3 kg/m²
3 mm – 3,3 kg/m²
Roko silikonová
omítka
Strukturální omítka na silikonové bázi,
zatíraná, vyrábí se v hrubosti zrna
1,5 – 2 - 3 mm. Vysoce hydrofobní povrch
(odpuzující vodu) – samočistící schopnost.
Barvu lze tónovat dle odstínů vzorníku
Coloris.
dle potřeb
zákazníka
1,5 mm – 1,8 kg/m²
2 mm – 2,3 kg/m²
3 mm – 3,3 kg/m²
Rokokeram special
Podklad pod zateplovací systémy
a víceúčelové stavební lepidlo pro vnitřní
i venkovní použití. Je určen pro lepení
obkladů a dlažeb (kategorie C1TE - dle ČSN
EN 12004), lepení izolačních desek
z fasádního polystyrenu a minerální vaty
a vytvoření armované stěrky, tenkovrstvé
zdění pórobetonových cihel a tvárnic (třída
M10 - dle EN 998-2).
25
3-6 kg/m²
materiály pro sanace betonových konstrukcí
Určené pro vysoce profesionální opravy betonových a železobetonových nosných i nenosných konstrukčních
prvků. Typy konstrukcí – trámy, sloupy, desky, opěrné zdi, rampy, podlahy, energokanály atd.
12
Popis
Balení
kg
Počet ks
na paletě
Průměrná
spotřeba
Rokoarmafer
Ochrana ocelové armovací výztuže, spojovací můstek pro sanaci betonu.
20
42
1–2
kg/m²
Rokoepofer
Dvousložkový epoxidový nátěr armovací
výstuže.
5
30
1–2
kg/m²
Rokogrout Thix
Základní cementopolymerová sanační
malta.
25
42
5 – 35
kg/m²
Popis
Balení
kg
Počet ks
na paletě
Průměrná
spotřeba
Rokofin
Jemná cementopolymerová sanační malta
pro sanace betonových konstrukcí.
25
42
2,5 – 4
kg/m²
Rokobeton
elastocolor W
Finální povrchová úprava sanačního systé- 15
mu, zabrání pronikání škodlivin do stavební
konstrukce, není pochůzný.
36
0,3 – 0,5
kg/m²
stěrkové hydroizolace
Hydroizolace podlah a stěn proti vlhkosti i tlakové vodě až do odolnosti 70 m vodního sloupce.
Popis
Balení Přepočet Počet ks
na litry na paletě
kg
Průměr.
spotřeba
Rokocem Dicht Flex
Flexibilní polymercementová jednosložková 20
hydroizolační stěrka proti tlakové vodě
(jímky, terasy, čističky, bazény).
42
3 – 4 kg/m2
Rokovodoflex 2K
Vysoce flexibilní dvousložková hydroizolační stěrka proti tlakové vodě a radonu.
20
30
3 – 4 kg/m2
Rokovodostop
Pružný hydroizolační nátěr pro izolace
koupelen, sprchových koutů apod. Vhodný
zejména pro suchou výstavbu – určen
na hladké povrchy – sádrokarton, desky
fermacell, dřevotřísku, OSB desky a další.
1,5
1,15
Balení
12 ks
5
3,85
60
0,7 – 1,5
kg/m2 ve
dvou až třech
nátěrech
15
11,54
36
4,5
3,00
64
14
9,33
36
3,2
3,2
64
9
9
36
Rokorenoizol černý
Rokorenoizol stříbrný
Bitumenová thixotropní zušlechtěná nátěrová hydroizolace pro renovaci povrchů
plochých střech z bitumenových pásů.
Zušlechtěný bitumenový thixotropní
hydroizolační finální nátěr pro renovaci
střech, extra odolný proti UV záření.
0,3 kg/m2
0,2 kg/m2
13
nivelační stěrky
Rychlá plošná úprava betonového podkladu pod podlahy bezesparé i skládané
z prvků, vyžadující minimální plošné odchylky. Vyznačují se snadným zpracováním
a perfektním rozlivem.
Popis
Balení Přepočet Počet ks
na litry na paletě
kg
Průměr.
spotřeba
Rokoplan
Rychletuhnoucí samonivelační stěrka 1-10
mm pod dlažbu a plovoucí podlahy.
20
42
1,5 kg/m2
při tl.1 mm
Rokoplan Industry
Rychletuhnoucí samonivelační stěrka
5-50 mm pro vysoké zatížení (haly, sklady,
garáže).
25
30
1,5 kg/m2
při tl.1 mm
20.83
zálivkové a montážní malty
Určené pro vertikální kotvení prvků do montážních kapes a konstrukční
opravy defektů betonových konstrukcí.
Roko Liquid R
Roko Liquid RW
Roko Repcem
14
Popis
Balení
kg
Počet ks
na paletě
Průměrná
spotřeba
Polymercemetová zálivková a kotvící malta
s umělými vlákny. Dokonale těsní, mírně
se rozpíná. Vhodná pro vytěsňování patek
ocelových konstrukcí, kotvení průmyslových obráběcích strojů, pevnost v tlaku po
24 hod. 25 MPa, po 28 dnech 60 MPa.
5
160
1,8 kg do
otvoru
objemu 1 l
25
42
Polymercemetová zálivková a kotvící malta
s umělými vlákny pro zimní období.
Dokonale těsní, mírně se rozpíná. Vhodná
pro vytěsňování patek ocelových konstrukcí,
kotvení průmyslových obráběcích strojů,
pevnost v tlaku po 24 hod. 20 MPa, po 28
dnech 50 MPa.
5
160
25
42
Rychletuhnoucí montážní cementová malta. 5
Dokonale těsní, mírně se rozpíná. Vhodná
pro montáž regálů do dutých cihlových zdí,
opravy cementových desek a poškozených
25
rohů bet.konstrukcí, pevnost v tlaku po 30
min. 8 MPa, po 3 hod. 16 MPa.
160
42
1,8 kg do
otvoru
objemu 1 l
5 - 10
kg/m2
cementová lepidla a spárovací hmoty
Určené pro profesionální lepení keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru.
Vhodné použít i pro konstrukce v prostředí s extrémními změnami teplot – terasy,
podlahové vytápění. Použití pro zateplovací systémy.
Popis
Balení
kg
Počet ks
na paletě
Průměrná
spotřeba
Rokokeram special
Kvalitní flexibilní stěrka použitelná jako
podklad pod zateplovací systémy a
víceúčelové stavební lepidlo pro vnitřní
i venkovní použití. Je určen pro lepení
obkladů a dlažeb (kategorie C1TE - dle
ČSN EN 12004), lepení izolačních desek z
fasádního polystyrenu a minerální vaty
a vytvoření armované stěrky, tenkovrstvé
zdění pórobetonových cihel a tvárnic (třída
M10 - dle EN 998-2).
25
42
3 – 6 kg/m²
Rokokeram C1
Lepení obkladů a dlažeb (kat. C1 - dle ČSN
EN 12004).
25
42
3 – 6 kg/m²
Rokokeram C2
Lepení obkladů a dlažeb, lepidlo se zvýšenými pevnostními charakteristikami
(kat. C2 - dle ČSN EN 12004).
25
42
3 – 6 kg/m²
Rokofrostflex 2K
Dvousložkové rychle tuhnoucí flexibilní
lepidlo pro lepení slinuté dlažby, keramiky,
mramoru a umělého kamene na terasy.
Má zvýšenou odolnost proti větru, mrazu
a cyklickým změnám teploty.
30
30
3 – 6 kg/m²
Rokofix
Hmota určená pro lepení sádrokartonových 20
desek, izolačních desek z minerální plsti
a pěnových hmot na vertikální plochy.
42
5 kg/m²
Rokoglex EPO 2K
Epoxidový dvousložkový spárovací tmel
do chemických provozů.
6
100
12
39
0,4 – 0,8
kg/m²
15
chemické kotvy a tmely
Použití pro lepení betonových a kovových prvků a pro konstrukční vlepování tahově namáhaných
prvků do předvrtaných otvorů v monolitickém betonu a zdivu. Možnost lepení uhlíkových pásů a tkanin
na tahově namáhané povrchy konstrukčních prvků typu stropních trámů či nosných sloupů.
ROKO VS FIX RK968
ROKOEPOFIX RK966
Popis
Balení v
litrech
Počet kusů
na paletě
Vysoce kvalitní vinylesterová chemická kotva pro
středně těžká kotvení. Neobsahuje škodlivý styren.
Vhodná pro rychlé kotvení konzol, upevňování elektrických rozvaděčů, instalace topných těles, lepení
nábytku apod.
kartuše
380 ml
Balení
20 ks
kartuše
280 ml
Balení
20 ks
Vysoce kvalitní epoxidová chemická kotva pro těžká
kotvení. Neobsahuje škodlivý styren. Vhodná ke kotvení lešení, lepení betonových dílů, trubek, kovů, skla
a dřeva vzájemně nebo mezi sebou, opravy trhlin a
děr, zatěsnění kanálů, van a jímek. Montáže svodidel,
mostního zábradlí apod.
kartuše
400 ml
Balení
20 ks
Aplikační pistole
pro kotvu
ROKO VS FIX RK968
Aplikační pistole
pro kotvu
ROKOEPOFIX RK966
podlahové epoxidové stěrky a nátěry
Bezesparé mechanicky i chemicky odolné podlahové stěrky vhodné do hal, nemocničních prostor,
mycích linek, skladů i parkovacích domů. Antistatické provedení stěrky odpovídá nejpřísnějším
požadavkům norem pro operační sály i výrobní místnosti pro slaboproudou elektrotechniku.
16
Popis
Balení Přepočet Počet ks
na litry na paletě
kg
Průměr.
spotřeba
Rokofloor Epoxi W
Dvousložkový epoxidový vodou ředitelný
nátěr do mírně a středně namáhaných
prostor - garáží, výtahových šachet apod.
3+0,8 2,4+0,64 50
set
10+25 8+2
50
0,4 – 0,6 kg/m2
Rokofloor G
Dvousložková epoxidová penetrace pod
podlahové epoxidové stěrky, na podklady
s vlhkostí do 4 %.
9 set 2,94+5,88 60
(3+6)
30 set 9,8+19,6 20
10+20
0,3 – 0,8 kg/m2
Rokofloor GW
Rokofloor GWH
Popis
Balení Přepočet Počet ks
na litry na paletě
kg
Průměr.
spotřeba
Dvousložková epoxidová penetrace pod
podlahové epoxidové stěrky, na podklady
s vlhkostí do 8 %.
14 set
(10+4)
28 set
20+8
40
0,3 – 0,8
kg/m2
Vodouředitelná penetrace na čerstvý beton 14 set
(10+4)
(24 hodin).
28 set
20+8
40
20
0,3 – 0,8
kg/m2
20
Rokofloor Industry
Dvoukomponentní podlahová samonivelační epoxidová stěrka pro střední a vyšší
zatížení.
18 set
(15+3)
40
1,8 – 2
kg/m2
Rokofloor Industry AS
Dvoukomponentní podlahová samonivelační antistatická epoxidová stěrka
s mimořádnou odolností. Vhodná pro
použití v chemickém, farmaceutickém
průmyslu nebo operačních sálech.
20 set
(16+4)
40
1,8 – 2
kg/m2
Rokofloor Aqua
Industry
Dvousložková samonivelační vodou ředitelná epoxidová podlahová stěrka
s mimořádnými ekologickými i technickými parametry výrazně překonávající
bezrozpouštědlové varianty.
20 set
(16+4)
40
1,8 – 2
kg/m2
Rokopox OIL RK 973
20
Dvoukomponentní bezrozpouštědlová
thixotropní epoxidová barva odolná
ropným látkám. Určená k nátěrům zejména
betonových dílců a jímek.
13,33
0,6 – 4
kg/m2
Rokopox FAT RK 974
Dvoukomponentní bezrozpouštědlová
epoxidová barva odolná přírodním olejům.
Určená k nátěrům zejména betonových
dílců a jímek.
16
12.31
0,6 – 4
kg/m2
Rokopox Stopper
RK 975
20
Dvoukomponentní bezrozpouštědlový
thixotropní epoxidový tmel určený k tmelení a lepení betonových dílců a jímek. Má
výbornou přilnavost i k vlhkým podkladům
a vysokou chemickou odolnost a pevnost.
Rokopox tužidlo
RK 511
Tužidlo určené do epoxidových barev
Rokopox OIL 973, FAT 974, Stopper RK 975.
0,6 – 4
kg/m2
1
0,98
Balení
6 ks
5
4,90
100
17
ten, kdo rozumí přírodě,
umí naladit i krásu dřeva
ochrana dřeva
a kovu
Přípravky určené k ochraně dřeva proti vlivům počasí,
dřevokazným houbám a hmyzu. Nátěrové hmoty na kov
s ochranným účinkem pro profesionály i hobby použití.
Bytová chemie.
nátěrové hmoty
Dlouhodobá ochrana dřevěného, ocelového
i betonového povrchu stavebních konstrukcí.
Rokobiostop
Rokolazur Natur Thix
Dřevopur DD 315
Rokoventilak Natur
Rokoprofiweislack
Natur
Rokoprim RK 101
Rokotop Natur RK 411
Rokozink Antikor
Popis
Balení v Počet ks
litrech na paletě
Průměrná
spotřeba
Bezaromátové syntetické napouštědlo
k preventivní ochraně dřeva proti dřevokazným a dřevozabarvujícím houbám
(např. zamodrání) a dřevokaznému hmyzu.
Neobsahuje škodlivé aromáty!
0,75
Balení
6 kusů
1 kg/
4 - 6 m2
3
Balení
80 kusů
Tenkovrstvá lazura pro venkovní i vnitřní
použití. Obsahuje jemně mleté pigmenty,
zvýrazňující kresbu dřeva. Chrání před UV
zářením a povětrnostními vlivy. Použití na
dřevěné obklady, pergoly, ploty, sruby
a další. Neobsahuje škodlivé aromáty!
0,75
Balení
6 kusů
3
Balení
80 kusů
Jednosložkový polyuretanový lak na podlahy, dřevěné obložení, nábytek v provedení
polomat nebo pololesk.
0,8
Balení
6 kusů
3.2
Balení
80 kusů
0,75
Balení
6 kusů
3
Balení
80 kusů
Polomatný vrchní email na okna a dveře
umožňující dýchání dřeva v bezaromátovém provedení.
Lesklý vrchní email na okna a dveře v profi
kvalitě.
Barva syntetická základní univerzální.
Email na topná tělesa a radiátory.
Antikorozní nátěr s vysokým obsahem
zinkového prášku - studené pozinkování.
Nepřekonatelná antikorozní ochrana.
0,75
Balení
6 kusů
3
Balení
80 kusů
0,75
Balení
6 kusů
3
Balení
80 kusů
0,75
Balení
6 kusů
3,2
Balení
80 kusů
1
Balení
6 kusů
1 kg/
2 - 3 m2 ve
třech nátěrech
1 kg/
4 - 6 m2
1 kg/
4 - 6 m2
1 kg/
4 - 6 m2
1 kg/
6 - 8 m2
1 kg/
8 - 10 m2
1 kg/7 m2
8
19
nátěrové hmoty
Dlouhodobá ochrana dřevěného, ocelového
i betonového povrchu stavebních konstrukcí.
Rokosil S 2199
Rokoemail S 2013
Rokoemail S 2029
Rokosil ET RK 612
20
Popis
Balení v Počet ks
litrech na paletě
Průměrná
spotřeba
Samozákladující jednovrstvá antikorozní
polomatná barva na nátěr ocelových konstrukcí. Rychle zasychá, má dobrou kryvost
a zachovává si dlouhodobě pružnost a
stálobarevnost. Barva je thixotropní.
1
Balení
6 kusů
1 litr/
7,5 m2
Balení
6 kusů
1 kg/
14 m2
Univerzální lesklý alkydový email na kov
a dřevo. Email se nanáší na základní a
podkladové barvy a je určen pro vnitřní i
venkovní použití. Odstíny dle ČSN a RAL..
Syntetický alkydový rychleschnoucí email.
Je určen k nátěrům průmyslových výrobků,
konstrukcí, strojů a různých zařízení pro
vnitřní i venkovní použití. Odstíny dle ČSN
a RAL.
Samozákladující vodouředitelná barva
určená na klempířské pozinkované prvky,
beton, panely, zdivo a další stavební materiály. Je možné ji použít i na ocelové konstrukce opatřené antikorozním základem.
Barva je polomatná a má dobrou kryvost.
Rokoprim Aqua RK
608
Základní antikorozní vodouředitelná barva
s obsahem antikorzozních pigmentů. Je určena pro hobby nátěry ocelových výrobků
i dřeva. Je vhodná přímo na lehké kovy a
pozink. Vyznačuje se snadnou aplikovatelností, rychlým zasycháním, vytvrzováním
a nulovým obsahem škodlivých látek.
Rokoemail Aqua RK
622
Vrchní vodouředitelný lesklý alkydový
email. Je určen pro hobby vrchní nátěry
zejména kovových výrobků opatřených
základním nátěrem. Vyniká snadnou aplikovatelností, vysokým stupněm lesku
a nulovým obsahem nebezpečných látek.
Roko Aqua bazén
Ochranný nátěr na betonové bazény
- modrý.
5
11
0,6
3
9
1 kg/
12,6 m2
10
20
Balení
6 kusů
1 kg/
3,5 m2
Balení
6 kusů
1 kg/
6 m2
Balení
6 kusů
1 kg/
11 m2
3
Balení
2 kusů
1 kg/
4 - 6 m2
12
50
0,6
3,2
0,6
3,2
0,6
3,2
Ostatní chemie
Popis
Balení v
litrech
Rokočistič
krbového skla
Čisticí prostředek na skla krbů a krbových vložek, silně 0,5
znečištěných ploten apod.
Rokoředidlo UNI
Univerzální ředidlo pro syntetické barvy
a nátěry.
Počet ks
na paletě
Balení
20 ks
0,5
1
4
Rokoředidlo NATUR
Bezaromátové ředidlo pro výrobky v provedení
Natur.
0,5
1
4
Rokoředidlo PUR
Ředidlo do polyuretanových barev.
0,5
1
4
21
systémová řešení pro pokládku
dlažeb a obkladů
Příprava podkladu
Vyschlý podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost, únosnost a stabilitu.
Je třeba jej zbavit prachu a pevných nečistot – zametením, vysátím průmyslovým vysavačem, odstranit olejové
a mastné skvrny, staré laky a disperzní nátěry – použitím ředidla, ocelových kartáčů a špachtlí, otryskáním tlakovou
vodou, brokováním, broušením, frézováním a následným vysátím.
Maximální doporučená vlhkost podkladu
<5%
Epoxidová lepidla a malty (konstrukční lepidla, zálivkové hmoty)
< 8 %
Epoxidové podlahové stěrky
<2%
Akrylátové sanační nátěry
< 8 %
Polyuretanové nátěry a stěrky
<2%
Epoxidové vodouředitelné nátěry (podlahoviny)
<8%
Penetrace podkladu
Rokolatex Plus
Rokogrund Profi
Rokoarmafer
Rokofloor Epoxi W
penetrace podkladu
penetrace podkladu
polymercementový adh. můstek
epoxidový nátěr
0,1 l/m2
0,01 l/m2
0,1 kg/m2
0,1 kg/m2
(ředit 1:5–1:10)
(přidat 20 % vody)
Vyrovnání betonového podkladu do 10 mm
Rokolatex Plus
Rokoplan
penetrace podkladu
samonivelační stěrka
0,1 l/m2
1,7 kg/m2
pro tl. 1 mm
Vyrovnání betonového podkladu 5–40 mm v jedné vrstvě
Rokolatex Plus
Rokoplan Industry
penetrace podkladu
samonivelační stěrka
0,1 l/m2
1,7 kg/m2
pro tl. 1 mm
0,1 l/m2
1,8 kg/m2
pro tl. 1 mm
Vyrovnání svislého podkladu pod obklad 5–35 mm
Rokolatex Plus
Rokogrout Thix
penetrace podkladu
cementopolymerová malta
Zpevnění oslabeného nebo sprašujícího podkladního betonu
Rokolatex Plus
penetrace podkladu
0,5 l/m2(neředit)
Lepení dlažby na betonový podklad a obkladů na omítku nebo beton
Rokolatex Plus
Rokokeram Special
22
vlhkost podkladu
Cementové a polymercementové malty (sanační hmoty, lepicí malty, stěrky)
penetrace podkladu
cementový lepicí tmel
0,1 l/m2
5 kg/m2
Lepení slinuté dlažby na betonový podklad
Rokogrund Profi
Rokokeram C2 penetrace podkladu
lepidlo
0,01 l/m2
5 kg/m2
(ředit 1:5–1:10)
Lepení dlažby na původní dlažbu
Rokogrund Profi
Rokokeram C2 penetrace podkladu
lepidlo
0, 1 l/m2(neředit)
5 kg/m2
Lepení obkladů na sádrokarton
Rokolatex Plus
Rokokeram Special
penetrace podkladu
cementový tmel
0,1 l/m2
5 kg/m2(přidat 0,5 kg Rokolatex na 25 kg tmelu)
Lepení dlažby s vysokým mechanickým namáháním
Rokolatex Plus
Rokokeram C2 penetrace podkladu
lepidlo
0,1 l/m2
5 kg/m2
Lepení dlažby v chemicky agresivním prostředí
Rokolatex Plus
Rokokeram C2 Rokoglex EPO 2K
penetrace podkladu
lepidlo
epox. spárovací hmota
0,1 l/m2
5 kg/m2
0,2–2 kg/m2
Lepení dlažby na podlahové topení
Rokolatex Plus
Rokokeram C2 Rokoglex EPO 2K
penetrace podkladu
lepidlo
epox. spárovací hmota
0,1 l/m2
5 kg/m2
0,2–2 kg/m2
Lepení dlažby na cetris desky
Rokokeram Special
lepidlo
1,8 kg/m2
Lepení dlažby na pružný podklad (dřevo, dřevotříska, dřevoštěpka, parkety...)
Rokogrund Profi
Rokokeram Special penetrace podkladu
lepidlo
0, 1 l/m2(neředit)
5 kg/m2
rádi vám poradíme
na naší servisní lince
23
hydroizolace
a lepení dlažeb a obkladů
Hydroizolace a lepení obkladů a dlažeb ve vlhkých prostorách
Rokolatex Plus
Rokovodoflex 2K
Rokokeram Special
penetrace podkladu
stěrková hydroizolace
lepidlo
0,1 l/m2
3–6 kg/m2
1,8 kg/m2
Hydroizolace teras a balkonů, lepení dlažby
Rokogrund Profi
Vodoflex 2K
Rokokeram C2
penetrace podkladu
stěrková hydroizolace
lepidlo
0,01 l/m2
3–6 kg/m2
5 kg/m2
(ředit 1:5–1:10)
penetrace podkladu
hrubé vyrovnání podkladu
stěrková hydroizolace
0,01 l/m2
1,8 kg/m2
3–6 kg/m2
(ředit 1:5–1:10)
(pro tl. 1 mm)
vrchní polyuretanový nátěr
0,2 kg/m2
(při 2 nátěrech)
penetrace podkladu
hrubé vyrovnání podkladu
stěrková hydroizolace
(ředit 1:5–1:10)
0,01 l/m2
(pro tl. 1 mm)
1,8 kg/m2
2 kg/m2(pro tl 1 mm; dop. tl. 3 mm)
vrchní polyuretanový nátěr
0,2 kg/m2
(při 2 nátěrech)
penetrace podkladu
stěrková hydroizolace
pružný lepicí tmel
0,01 l/m2
3–6 kg/m2
5 kg/m2
(ředit 1:5–1:10)
penetrace podkladu
hrubé vyrovnání podkladu
stěrková hydroizolace
0,01 l/m2
1,8 kg/m2
3–6 kg/m2
(ředit 1:5–1:10)
(pro tl. 1 mm)
vrchní polyuretanový nátěr
0,5 kg/m2
vrchní akrylátový nátěr
0,5 kg/m2
Izolace teras a balkonů, nátěr
A)
Rokogrund Profi
Rokogrout Thix
ROKO Vodoflex 2K
Cementový potěr
Rokopur RK 401
nebo
B)
Rokogrund Profi
Rokogrout Thix
Rokocem Dicht Flex
Cementový potěr
Rokopur RK 401
Izolace bazénů, lepení obkladů
Rokogrund Profi
ROKO Vodoflex 2K
Rokofrostflex 2K
Izolace bazénů, nátěr
Rokogrund Profi
Rokogrout Thix
ROKO Vodoflex 2K
Cementový potěr
Rokopur email EKO RK 422
nebo
Rokoaqua Bazén
24
typické příklady sanačních zásahů
a ošetření povrchu a lepení
Sanace železobetonových konstrukcí
Rokoarmafer
Rokogrout Thix
Rokofin
Rokobeton Elastocolor W
ochrana ocelové výztuže
0,1 kg/m2
hrubá reprofilace
18,0 kg/m2
dokončovací stěrka
1,6 kg/m2
finální povrchová úprava sanačního
systému, zabrání pronikání škodlivin
do stav. konstrukce, není pochůzný 0,3-0,5 kg/m2
(pro tl. 10 mm)
(pro tl. 1 mm)
(při 2 vrstvách)
Lepení trhlin v betonu
Rokoepofer
Rokoepofix RK966 lepení vlasových trhlin
epoxidová chemická kotva
0,1 kg/bm
ochranné a těsnící malty a stěrky
Ošetření a hydroizolace vodojemu
A)
Rokofin
ROKO Vodoflex 2K
oprava drobných vad
stěrková hydroizolace
1,6 kg/m2
3–6 kg/m2
(pro tl. 1 mm)
nebo
B)
Rokofin
Rokocem Dicht Flex
oprava drobných vad
stěrková hydroizolace
(pro tl. 1 mm)
1,6 kg/m2
6 kg/m2(při doporučené tl. 3 mm)
Ošetření kanalizačních jímek a septiků
ROKOPOX STOPPER
Rokopox Oil
oprava drobných vad
ochranný a hydroizolační nátěr
1,4 kg/m2
0,6 kg/m2
(při tl. 1 mm)
(při 2 nátěrech)
Sanace jímek a septiků (tlaková hydroizolace)
Rokogrund Profi
Rokogrout Thix
Rokocem Dicht Flex
Rokopox Oil
penetrace podkladu
hrubé vyrovnání podkladu
stěrková hydroizolace
ochranný a hydroizolační nátěr
0,01 l/m2
(ředit 1:5–1:10)
1,8 kg/m2
(pro tl 1 mm)
6 kg/m2(při doporučené tl. 3 mm)
0,6 kg/m2
(při 2 nátěrech)
Trvalé utěsnění betonových, kamenných a cihlových ploch proti vlhkosti a stékající vodě
Rokogrund Profi
Rokocem Dicht
penetrace podkladu
stěrková hydroizolace
0,01 l/m2
3,5–7 kg/m2
(ředit 1:5–1:10)
(pro tl. 1 mm)
Epoxidový podlahový systém pro lehkou zátěž
Rokorepcem
Rokoplan
Rokofloor Epoxi W
opravy drobných vad
nivelace podkladu
epoxidový nátěr
1,9 kg/m2
1,7 kg/m2
0,6 kg/m2
(při tl. 1 mm)
(pro tl. 1 mm)
Epoxidový podlahový systém pro střední zátěž
Rokogrout Thix
Rokogrund Profi
Rokoplan
Rokofloor G
Rokofloor Industry
hrubé vyrovnání podkladu
penetrace podkladu
nivelace podkladu
epoxidová penetrace
epoxidová nivelační stěrka
1,8 kg/m2
(pro tl. 1 mm)
0,01 l/m2(ředit1:5–1:10)
1,7 kg/m2
(pro tl. 1 mm)
0,5 kg/m2
3,2 kg/m2
25
kotvení, lepení
Rychlá fixace a kotvení (konzoly, zárubně, kotvy)
Rokorepcem
ROKO VS FIX RK968
cementová montážní směs
1,9 kg/1 l
vysoce kvalitní vinylesterová chemická kotva pro středně těžká kotvení
Pevnostní kotvení
Rokoliquid R (RW)
nebo
Rokoepofix RK966
polymerová kotvicí malta
2 kg/l
epoxidová chemická kotva
2,1 kg/l
Monolitické spojení starého a čerstvého betonu
Rokoepofer
epoxidový spojovací můstek
0,5 kg/m2
Lepení betonových dílců Rokoepofix RK966
epoxidová chemická kotva
Oprava trhlin van, jímek, kanálů
Rokoepofix RK966
epoxidová chemická kotva
podmínky po zpracování
Teploty podkladů pro aplikace
Cementové a polymercementové
malty (sanační hmoty, lepicí malty, stěrky)
Min. teplota
Optimal. teplota
Max. teplota
+5 °C
+20 °C
+30 °C
Epoxidová lepidla a malty
(konstrukční lepidla, zálivkové
hmoty a podlahoviny)
+10 °C
+20 °C
+35 °C
(při vyšší teplotě a větším množství zpracovávaného materiálu dochází k výraznému zkrácení reakční doby)
26
Akrylátové sanační nátěry
+5 °C
+25 °C
+35 °C
Polyuretanové nátěry a stěrky
+5 °C
+20 °C
+30 °C
Epoxidové vodouředitelné
nátěry (podlahoviny)
+10 °C
+20 °C
+35 °C
SPOLEČNOST ROKOSPOL A.S. NABÍZÍ NÁTĚROVÉ
SYSTÉMY ŠPIČKOVÉ PROFESIONÁLNÍ KVALIT Y PRO:
ocelové konstrukce
obytné a materiálové kontejnery
dopravní a zemědělské stroje a zařízení
výrobky z barvených a lehkých kovů
zařízení v chemickém a petrolejářském průmyslu
protipožární nátěry
loďařský průmysl
dřevo v interiéru a exteriéru
betonové podlahy
NA TRHU STAVEBNÍCH HMOT PRODUKUJEME STAVEBNÍ
TMELY A VODOU ŘEDITELNÉ NÁTĚROVÉ HMOT Y:
interiérové a fasádní barvy akrylátové , silikátové a silikonové
penetrační prostředky na minerální podklady
stavební tmely pro vyrovnávání spojů sádrokartonových desek
izolační prostředky
bytovou chemii – čistič krbových skel
stavební barvy
Výrobní závod nátěrových hmot a stavebních tmelů, velkoobchodní prodej:
Rokospol a. s., Kaňovice č. 101, PSC 76341, okr. Zlín
tel.: 577 110 111, 737 211 600
fax: 577 110 137
www.rokospol.cz
[email protected]
Odbyt
tel.: 577 110 132-33, fax: 577 110 136
[email protected]
mob.: 737 211 616 mob.: 739 525 398
mob.: 739 525 387
[email protected]
[email protected]
[email protected]
mob.: 737 211 624
[email protected]
mob.: 737 211 620
mob.: 737 211 609
mob.: 739 525 391
[email protected]
[email protected]
[email protected]
mobil: 739 525 398, mobil: 737 211 623
[email protected]
Suchá výstavba, stavební chemie:
Ing. Antonín Kopečný
Ing. Jiří Sláma
Ing. David Klobáska
Podpora prodeje:
Ing. Václav Charvát
Nátěrové systémy:
Ing. František Buráň
Jaroslav Bublík
Miroslava Kosečková
Prodejny společnosti:
Praha
Kolbenova 11156, 190 00 Praha 9
Brno
Cejl 40/107 (vchod z ulice Bratislavská 40/73), 602 00 Brno tel./fax: 545 214 152 mobil: 737 211 625
[email protected]
Plzeň
Spolková 31, Plzeň - Doubravka
[email protected]
tel./fax: 377 922 423, mobil: 604 287 737
Olomouc
Tylova 4, 772 00 Olomouc
tel./fax: 585 227 602, mobil: 737 211 629
[email protected]
Pardubice
Na Okrajích 42, 530 02 Spojil, areál firmy MPL stavebniny
tel./fax: 466 687 126, mobil: 737 211 628
[email protected]
Uherský Brod Dolní Valy 893, 688 01 Uherský Brod
tel./fax: 572 633 079, mobil: 737 211 627
[email protected]
Třebíč
Zlín
mobil: 739 525 383
tel: 577 210 023, mobil: 739 525 381 [email protected]
[email protected]
Dělnické náměstí 847/ 674 01 Třebíč - Borovina Vodní 105, 760 01 Zlín
Zastoupení na Slovensku
Roko Group, s.r.o., velkoobchod barvy laky, Južná č.1, Nové Mesto nad Váhom, tel./fax: 00 421 32 771 9932-3
INFOLINKA
[email protected]
Download

suchá výstavba malířské barvy interiérové a fasádní