Pozvánka na odbornou akci
Česká geotechnická společnost ČSSI
si Vás dovoluje pozvat na 40. výroční
konferenci se zahraniční účastí
Zakládání staveb – FOUNDATIONS
Brno 2012
zaměřeno na poučení z významných
geotechnických projektů a realizací
• 12.–13. 11. 2012
• Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
Česká republika
TEMATICKÉ OKRUHY
•ZEMNÍ KONSTRUKCE
Předseda: prof. Ing. Peter Turček, Ph. D.
•ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
Předseda: doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
•PODZEMNÍ KONSTRUKCE
Předseda: prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
V programu vystoupí zahraniční hosté:
prof. H. Brandl – Rakousko
prof. V.A. Iljičev – Rusko
Dr. J. Logar – Slovinsko
prof. J. Mecsi – Maďarsko
Dr. I. Michalis – Řecko
prof. Z. Sikora – Polsko
prof. J. Steenfelt – Dánsko
prof. W. Witke – Německo
ČASOVÝ PROGRAM
PONDĚLÍ 12. 11. 2012 – HOTEL VORONĚŽ
09.00 Zahájení konference
09.15 Historie brněnských konferencí
Zakládání staveb
09.30 Vzpomínky na profesory Bažanta,
Mencla a Myslivce
10.00 Tematický okruh 1. zemní konstrukce
11.00 Vystoupení zahraničních hostů – část 1
13.00 Polední přestávka
14.00 Vyhlášení Ceny prof. Bažanta
14.30 Vystoupení zahraničních hostů – část 2
17.00 Vyhlášení výsledků soutěže Fine s.r.o.
17.20 Informace České geotechnické
společnosti ČSSI
17.40 Ukončení 1. dne konference
20.00 Společenský a diskuzní večer v hotelu
Santon
ÚTERÝ 13.11.2012
08.45 Zahájení 2. dne konference
09.30 Pokračování tematického okruhu 1
10.30 Tematický okruh 2. Zakládání staveb
Předseda: doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
13.00
14.00
16.00 Polední přestávka
Tematický okruh 3. Podzemní
konstrukce
Předseda: prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
Závěr 40. výroční konference Zakládání
staveb Brno 2012
HLAVNÍ PARTNEŘI AKCE
MOŽNOSTI FIREMNÍ PREZENTACE
A)Kompletní prezentace – hlavní partner konference (40.000 Kč)
B)Výstavka včetně zapůjčených panelů
(10.000 Kč)
C)Výstavka s vlastními panely (9.000 Kč)
D)Distribuce firemních prospektů (5.000 Kč)
K cenám bude připočtena DPH 20%. Přihlášky
k prezentaci firem přijímá sekretariát konference.
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. – předseda
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
Ing. Taťana Holoušová, CSc. – tajemník
Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
•Fakulta stavební ČVUT
Ing. Michael Remeš
•Zakládání staveb, a.s.
ODBORNÝ KOMITÉT KONFERENCE
Ing. František Dvořák
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
RNDr. Lubomír Klímek
Ing. Mária Masarovičová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
doc. Ing. Lubomír Miča, Ph.D.
Ing. Petr Nosek
doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
Ing. Jindřich Řičica
prof. RNDr. Ing. Milan Slivovský, Ph.D.
Ing. Petr Svoboda, PhD.
prof. Ing. Peter Turček, Ph.D.
doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Sekurkon, s.r.o. , Na Obvodu 1098/41, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ:29301998, DIČ: CZ29301998
tel.: 549 131 555, fax: 541 236 510, [email protected]
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
SEKRETARIÁT KONFERENCE
¢ê…„•™œ
SEKURKON
s.r.o., kancelář Brno
t’‡•5êw„‘—’‘ˆê¢§¤
Magda
Kytnerová, Dana Baňochová
ˆ•™ˆ‘5êw„‘—’‘ˆê¡§©§
Šumavská 31, 612 54 Brno
Tel.: +420 549 131 555
Fax: +420 541 236 510
e-mail: [email protected]
www.sekurkon.cz
www.sekurkon.cz
Přihlašovací formuláře
Závazná přihláška
40. výroční konference Zakládání staveb, Brno, 12.–13. 11. 2012
Příjmení, jméno, titul
Adresa firmy pro vystavení daňového dokladu
IČ
Telefon
DIČ
E-mail
Požadujeme ubytování v hotelu Santon:
z 11. 11. 2012 na 12. 11. 2012 pro
osob, na jména:
z 12. 11. 2012 na 13. 11. 2012 pro
osob, na jména:
Rozpis platby:
Vložné fyz. člena ČGtS, VŠ, AV ČR vč. 20 % DPH do 25. 10. (3 840Kč/os), za
osob,
Kč
Vložné ostatních účastníků vč. 20 % DPH platba do 25. 10. (4 440 Kč/os), za
osob,
Kč
Vložné fyz. člena ČGtS, VŠ, AV ČR vč. 20 % DPH platba po 25. 10. (4 200 Kč/os), za
osob,
Kč
Vložné ostatních účastníků vč. 20 % DPH platba po 25. 10. (4 800 Kč/os), za
osob,
Kč
Vložné studenta, doktoranda (max. 26 let) vč. 20 %DPH (2 880 Kč/os), za
osob,
Kč
(Vložné zahrnuje účast na konferenci, na společenském setkání, minerálku, kávu.)
Sborník vč. 14 % DPH (456 Kč), za
ks,
Kč
Strava vč. 20 % DPH (600 Kč/os.), za
osob,
Kč
Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji vč. 14 % DPH (Kč 798 Kč/1 os/1 noc), celkem
Kč
Ubytování v jednolůžkovém pokoji vč. 14 % DPH (Kč 1 368 Kč/1 noc), celkem
Kč
Firemní prezentace (viz předchozí strana):
A (kompletní prezentace – hlavní partner konference, 40 000 Kč)
B (výstavka včetně zapůjčených panelů, 10 000 Kč)
C (Výstavka s vlastními panely, 9 000 Kč)
D (Distribuce firemních prospektů, 5 000 Kč)
K cenám bude připočteno 20% DPH.
Cena celkem
vč. DPH
Datum
Razítko
a podpis
Na základě závazné přihlášky bude do pěti pracovních dnů
vystavena a na uvedenou adresu zaslána zálohová faktura.
Závaznou přihlášku odešlete nejpozději do 5. 11. 2012 na adresu:
Sekurkon s.r.o., Šumavská 31, CZ 612 54 Brno, fax 541 236 510, tel. 549 131 555, e-mail: [email protected]
Doporučujeme on-line přihlášení: www.sekurkon.cz
Sekurkon, s.r.o. , Na Obvodu 1098/41, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ:29301998, DIČ: CZ29301998
tel.: 549 131 555, fax: 541 236 510, [email protected]
www.sekurkon.cz
Download

Stáhnout pozvánku