Rostliny a prvky: minerální výživa rostlin
skupina
IA
perioda
IIA
IIIB
IVB
VB
VIB
VIIB
VIIIB
VIIIB
VIIIB
IB
IIB
IIIA
IVA
VA
VIA
VIIA
1
2
1
H
He
vodík
helium
3
4
2
3
7
8
9
10
Be
B
C
N
O
F
beryllium
bor
uhlík
dusík
kyslík
fluor
12
13
14
15
16
17
Ne
neon
18
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
sodík
hořčík
hliník
křemík
fosfor
síra
chlor
argon
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
draslík
vápník
skandium
titan
vanad
chrom
mangan
železo
kobalt
nikl
měď
zinek
gallium
germanium
arsen
selen
brom
krypton
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
I
Xe
rubidium
stroncium
yttrium
zirkonium
niob
molybden
technecium
ruthenium
rhodium
palladium
stříbro
kadmium
indium
cín
antimon
tellur
jod
xenon
5
55
6
56
57
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Cs
Ba
La *
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
cesium
baryum
lanthan
hafnium
tantal
wolfram
rhenium
osmium
iridium
platina
zlato
rtuť
thallium
olovo
bismut
polonium
astat
radon
87
88
89
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Fr
Ra
Ac **
Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
Cn
Uut
Uuq
Uup
Uuh
Uus
Uuo
francium
radium
aktinium
rutherfordium
dubnium
seaborgium
bohrium
hassium
meitnerium
darmstadtium
roentgenium
kopernicium
ununtrium
ununquadium
ununpentium
ununhexium
ununseptium
ununoctium
63
64
65
66
68
69
70
71
58
* lanthanoidy
59
protonové číslo prvku
Au
značka prvku
zlato
český název prvku
60
61
62
67
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
cer
praseodym
neodym
promethium
samarium
europium
gadolinium
terbium
dysprosium
holmium
erbium
thulium
ytterbium
lutecium
90
** aktinoidy
79
6
Li
19
4
5
lithium
11
7
VIIIA
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
thorium
protaktinium
uran
neptunium
plutonium
americium
curium
berkelium
kalifornium
einsteinium
fermium
mendelevium
nobelium
lawrencium
Makroživiny Nezbytné pro život
rostlin. Obsah prvku v rostlině je
minimálně 1 g na 1 kg sušiny.
Těžké kovy Vyskytují se v životním prostředí
(přirozeně nebo jako znečištění způsobené
lidskou činností) a pro rostliny jsou jedovaté.
Mikroživiny Nezbytné pro život
rostlin. Obsah prvku v rostlině je
maximálně 0,1 g na 1 kg sušiny.
Mikroživiny nebo benefiční prvky, které ve
vysokých koncentracích působí na rostliny
jako jedovaté těžké kovy.
zpracoval Jan Kolář, Ph. D.,
Ústav experimentální botaniky AV ČR
www.ueb.cas.cz/cs
www.facebook.com/UEBavcr
Benefiční prvky Mají příznivý vliv na růst
rostlin. Některé z nich mohou být
nezbytné pro určité rostlinné druhy.
Hliník má na většinu rostlin účinky typické pro těžké
kovy. Existují ale výjimky, kdy jeho nízké koncentrace
podporují růst (např. u řepy cukrovky a čajovníku).
použitá literatura:
N. A. Campbell, J. B. Reece (2006): Biologie. Computer Press, Brno
S. Procházka et. al. (1998): Fyziologie rostlin. Academia, Praha
L. Pavlová (2006): Fyziologie rostlin. Karolinum, Praha
E. Tylová (2011): Minerální výživa rostlin. Přednáška na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy, http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/edmunz/mineral/webove_stranky/index.htm
Download

PDF ke stažení zde