Oznámení o typech rozhraní pro připojení k veřejné komunikační síti společnosti
MEGAPC s.r.o.
Společnost MEGAPC s.r.o., Mládežnická 145, 435 42 Litvínov 8 - Hamr, IČ 28673484, DIČ CZ28673484, oznamuje dle §73 odst.
7 zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů.
Podporovaná rozhraní společnosti:
Rozhraní
Wireless LAN
Wireless LAN
Wireless LAN
Ethernet 10 Base-T
Ethernet 100 Base-T
Norma
IEEE 802.11b/g
IEEE 802.11a/n
IEEE 802.16
IEEE 802.3
IEEE 802.3
Konektor/poznámka
WiFi 2,4 GHz
WiFi 5 GHz
WiFi 10 GHz
RJ-45F
RJ-45F
Oznámení je dostupné na stránkách společnosti MEGAPC, s.r.o. www.megapc.cz v sekci FAQ.
Download

Oznámení o typech rozhraní pro připojení k veřejné