PCM30U-OCH
RGP
TTC Telekomunikace, s.r.o.
Třebohostická 5, 100 00, Praha 10
Česká republika
tel:
fax:
e-mail:
+420 234 052 386, 1111
+420 234 052 999
web:
[email protected]
http://www.ttc.cz
http:/www.ttc.cz/pcm30sup
Dok. č.
446P275.910.14.N00
© 2008
Právo úpravy nebo změny tohoto dokumentu bez
upozornění je vyhrazeno
Obsah
RGP.................................................................................................................1
1
2
3
4
5
6
RGP ........................................................................................................................................................ 1
1.1
Popis jednotky ................................................................................................................................. 1
Technické parametry modulu RGP ..................................................................................................... 1
Pohled na jednotku a rozměry............................................................................................................. 1
Zapojení konektoru a kabelu jednotky ............................................................................................... 2
Led signalizace ..................................................................................................................................... 3
Revize dokumentu ................................................................................................................................ 3
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
1
PCM30U-OCH
RGP
RGP je externí jednotka pro příjem přesné časové informace z navigačního systému GPS. Spolupracuje
s jednotkou GPK. Propojení s jednotkou GPK je popsáno v části dokumentace „Pokyny pro instalaci a
montáž.“
1.1
Popis jednotky
Modul RGP obsahuje vlastní přijímač signálu GPS, napájecí zdroj, a obvody rozhraní V.11.
Je řešen jako externí jednotka z důvodu že pro spolehlivou funkci musí být anténa přijímače umístěna
vně budovy, a vzdálenost mezi anténou a přijímačem musí být co nejkratší z důvodu útlumu signálu.
Anténa by neměla mít zakrytý výhled na oblohu, jelikož je signál přijímán z družic obíhajících okolo
země.
Standardně se dodává anténa STR-3, která má délku koaxiálního kabelu 5m.
Modul RGP má na předním panelu koaxiální konektor MXC pro připojení antény, konektor RJ45
pro připojení k zařízení PCM30-OCH a dvě LED. Zelená indikuje přítomnost napájecího napětí.
Žlutá indikuje vteřinové impulzy, pokud je přijímač zasynchronizován na síť GPS.
Modul se ze zařízením propojuje jedním kabelem, jsou z něm vedeny jak data, tak i napájecí napětí.
2
Technické parametry modulu RGP
Určení
Přijímač signálu GPS
Vstup
GPS signál, L1-band, 1575MHz
Výstup
Data NMEA 0183 + PPS, rozhraní V.11
Napájení
-48V ze zařízení PCM30-OCH
Max. Vzdálenost od PCM30
100 m
Signalizace LED diodou
Napájecí napětí, Vteřinový impulz PPS
3
Pohled na jednotku a rozměry
Obr. 1
RGP
Jednotka RGP
1
446P089
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
4
PCM30U-OCH
Zapojení konektoru a kabelu jednotky
kontakt
1
2
3
4
5
6
7
8
signál
TIKA
TIKB
GND
─
─
−48 V
DOA
DOB
Obr. 2
Konektor PCM
Zásuvka RJ45
Zapojení konektoru RGP
Kabel STP(nebo FTP) Cat5 s konektory RJ45 na obou koncích. Maximální délka kabelu je 100 m.
Standardně dodávaný kabel 446K134 je 10 m dlouhý. Kabel slouží k napájení modulu GPS a
přivedení signálu GPS do zařízení PCM30U.
RGP
2
446P089
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
5
Led signalizace
PPS
bliká
v intervalu
1s
nesvítí
6
PWR
zelená
svítí
nesvítí
indikuje vteřinové impulzy,
z přijímače
přijímač zasynchronizován na
síť GPS
ztráta synchronizace GPS
Indikuje přítomnost
napájecího napětí
ztráta napájecího napětí
Revize dokumentu
Datum
10.10.2008
11.10.2008
Verze
00.000
00.001
24.9.2010
00.002
RGP
PCM30U-OCH
Popis změny
Vznik dokumentu
LED signalizace v tabulce
Oprava nadpisů
Úprava stylů
3
446P089
Download

PCM30U-OCH RGP