Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s
Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy
zveřejňuje
Výsledkovou listinu pro I. kategorii
Results of 1st category
2. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky
pod záštitou Václava Hudečka
I. Kategorie, 1st Category 7.3.2014
Pořadí
Order
1.
2.
3.
Čestné uznání
Honorable mention
Jméno
Name
Dominik Timár
Antonie Vlčková, JohanaKubánková*
Amálie Denková, Julie Neuvirtová
Nikita Semenucha
* Cena pro nejmladšího účastníka soutěže / Award for the youngest competitor
Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s
Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy
zveřejňuje
Výsledkovou listinu pro II. kategorii
Results of the 2nd category
2. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky
pod záštitou Václava Hudečka
II. Kategorie, 2nd Category 7.3.2014
Pořadí
Order
1.
2.
3.
Čestné uznání
Honorable mention
Jméno
Name
Pavla Bedřichová
Daniel Matejča, Klára Klánská
Terezie Kokešová, Adéla Hýková
David Kubita, Eliška Kubovcová, Nela Vojtová
Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s
Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy
zveřejňuje
Výsledkovou listinu pro III. kategorii
Results of the 3rd category
2. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky
pod záštitou Václava Hudečka
III. Kategorie, 3rd Category 8.3.2014
Pořadí
Order
1.
2.
3.
Čestné uznání
Honorable mention
Jméno
Name
Klára Erdingerová – Staňková
Hana Jasanská
Natálie Toperczerová, Magda Routová
Michaela Jihyun Shin ( South Korea ), Matteo Hager
Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s
Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy
zveřejňuje
Výsledkovou listinu pro IV. kategorii
Results of the 4th category
2. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky
pod záštitou Václava Hudečka
IV. Kategorie, 4th Category 8.3.2014
Pořadí
Order
1.
2.
3.
Čestné uznání
Honorable mention
Jméno
Name
Miriam Magdalena Haniková
Kryštof Kohout
Greti Kalčeva
Markéta Anna Peldová, Gabriela Barillová, Filip Kubita
Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s
Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy
zveřejňuje
Výsledkovou listinu pro V. kategorii
Results of the 5th category
2. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky
pod záštitou Václava Hudečka
V. Kategorie, 5th Category 9.3.2014
Pořadí
Order
1.
2.
3.
Čestné uznání
Honorable mention
Jméno
Name
Eliška Kukalová, Liliana Dulanská ( Slovakia )
Larisa Palochová
Milan Marťák, Kateřina Vítečková
Kateřina Kratochvílová
Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s
Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy
zveřejňuje
Absolutní vítěze
– Absolute winners
( dle abecedního pořadí - alphabetical order )
2. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky
pod záštitou Václava Hudečka
Liliana Dulanská -
5th Category
( Slovakia )
Miriam Magdalena Haniková – 4th Category
( Czech republic )
Eliška Kukalová -
( Czech republic )
5th Category
Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s
Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy
zveřejňuje držitele
cen pro Absolutní vítěze
Prizes for the absolute winners
2. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky
pod záštitou Václava Hudečka
Liliana Dulanská ( Slovakia ), Absolutní vítěz soutěže:


Cena Parker – zlaté plnicí pero Parker pro Absolutního vítěze
Luxury fountain pen by Parker
Voucher Golden Tikka pro Absolutního vítěze
Voucher Golden Tikka restaurant for the Absolute winner
Miriam Magdalena Haniková ( Czech republic ), Absolutní vítěz soutěže:

Mistrovský smyčec z díly Tomáše Koštejna pro Absolutního vítěze
Concert violin bow by Tomáš Koštejn for Absolute winner
Eliška Kukalová ( Czech republic ), Absolutní vítěz soutěže:

Xavian Prix Spécial – reproduktory Xavian pro Absolutního vítěze
Luxury hand made speakers by Xavian
Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s
Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy
zveřejňuje držitele
Hlavních cen
Main prizes
2. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky
pod záštitou Václava Hudečka
Liliana Dulanská, Absolutní vítěz soutěže


Cena ČHN – Sada příslušenství; Violin accessories by České hudební nástroje
Vouchery pro opravu nástrojů – Dalibor Bzirský
Voucher for violin and bow repairs by Dalibor Bzirský
Miriam Magdalena Haniková, Absolutní vítěz soutěže


Xavian Prix – Kurzovné pro Akademii V. Hudečka
The course fee for V. Hudeček Academy
Cena PhDr. Josefa Micky - 3.000.-CZK; PhDr. Josef Micka Prize
Eliška Kukalová, Absolutní vítěz soutěže

Vouchery pro opravu nástrojů – Dalibor Bzirský
Voucher for violin and bow repairs by Dalibor Bzirský
Larisa Palochová: 2nd prize, 5th Category
 Vouchery pro opravu nástrojů – Dalibor Bzirský
Voucher for violin and bow repairs by Dalibor Bzirský
Publikace J.F. Mazas – J. Micka: Études spécilaes op. 36/1:
 Dominik Timár, 1. cena I. kategorie; 1st prize, 1st Category
 Natálie Toperczerová, 3. cena III. kategorie, 3rd Prize, 3rd Category
 Matteo Hager, Čestné uznání III. kategorie, Honorable mention, 3rd Category
Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s
Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy
zveřejňuje program
Koncertu vítězů
Concert of winners
9.3.2014
2. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky
pod záštitou Václava Hudečka
O. Rieding
Koncert G dur op. 34,
Dominik Timár
I. Allegro moderato
I. cena v kat. I.
kl. spol. Johanna Haniková
Fr. Kreisler
Preludium a Allegro
Pavla Bedřichová
I. cena v kat. II.
kl. spol. Marcela Šestáková
H. Vieuxtemps
Rondino
Klára Erdingerová - Staňková
I. cena v kat. III.
kl. spol. Anna Erdingerová
B. Smetana
Z domoviny, II. Andantino
Miriam M. Haniková
I. cena v kat. IV.
kl. spol. Johanna Haniková
O. Kukal
Pozdní hodina, op. 30
Eliška Kukalová
I. cena v kat. V.
L. Sluka
Alla Marcia
Liliana Dulanská
I. cena v kat. V.
kl. spol. Stanislav Bogunia
Download

The Josef Micka Violin Competition 2014