Řízení a podpora logistiky
ve výrobních areálech
Příklad řešení včetně mobilních technologií
Autor:
Miroslav Franc, iXperta SE
tel. 602 795 736
[email protected]
Agenda
1.
2.
Představení řešení pro řízení a podporu logistiky
O firmě iXperta SE
Řízení a podpora logistiky
strana 2
Aktuální problémy logistiky
• Logistické procesy nefungují jako celek
o
o
Různorodé SW a HW prostředky
Chybějící integrace a komunikace v rámci procesu
• Neefektivní využití zdrojů
o
o
o
Skladové rampy
Dodavatelé a odběratelé
Lidé (manuální zpracování  chybovost)
Řízení a podpora logistiky
strana 3
Charakteristika řešení
• Elektronizace logistických procesů
o
o
o
o
Závoz surovin a materiálu do výrobních skladů (vykládka)
Expedice výrobků (nakládka)
Komunikace s partnery
Řízení kapacity skladových ramp
• Kombinace integrovaných SW a HW komponent
o
SMS brány, průmyslové tablety, webový portál a další…
• Software na míru
o
Business analýza
• Integrace do prostředí klienta
Řízení a podpora logistiky
strana 4
Architektura – komponenty řešení
R. SPZ
Čas
3 BA 509 RS 10:45
12 3AD 7761 11:00
Rezervační
portál
Registrační
kiosek
Infopanel
GSM+SMS brána
Rozpoznání SPZ
WLAN
Skladový
systém
Vrátnice
Přístupový
systém
Legenda
Backend
Objednávkový
systém
Stávající
modul
Nový modul
(volitelný)
Callcentrum
Backoffice
(příjem/expedice)
Čtečka karet
Řízení a podpora logistiky
Tablet pro
sklad
Podpisový
tablet
Nový modul
(povinný)
strana 5
Příklady procesů
•
•
•
•
•
Vykládka surovin (běžní/VIP dodavatelé)
Nakládka výrobků (běžní/VIP dodavatelé)
Dodávka kusových zásilek
Odvoz obalových materiálů
Kombinované scénáře
o
o
o
kamion přiveze suroviny do jednoho skladu a následně naloží
výrobky v jiném skladu
kamion přiveze více materiálů, které postupně složí v různých
skladech
…
Řízení a podpora logistiky
strana 6
Registrace
bez rezervace
4
Změna
rezervace
1
Start
Vystavení
objednávky
Backoffice
2 Rezervace
časového okna
Rezervační portál
Call centrum
Vyzvednutí
karty
3
Registrace
s rezervací
+
Registrace
Rezervační kiosek
Dodatečná
rezervace
Časový plán
Pokyn
předáka
8
Vrátnice
5
6
Aktivace karty
pro vjezd
Přístupový systém
+
7
Výzva ke vjezdu
Vjezd
Přístupový systém
SMS brána
Informační panel
Uvolnění rampy pro
plánovanou vykládku
Tablet pro sklad
9 Evidence příjmu -
10 Vykládka ve
povolení k vykládce
skladu
Backoffice
Čtečka karet
Tablet pro sklad
(Backoffice)
11
Potvrzení
vykládky
Podpisový tablet
Problém s materiálem
Proces kontroly
kvality
Řízení a podpora logistiky
12
Aktivace karty
pro výjezd
Přístupový systém
13
Výjezd
a vrácení karty
Konec
Přístupový systém
Proces vykládky surovin
(běžní dodavatelé)
strana 7
1. Vystavení objednávky
Pro rychlou rezervaci termínu dodávky objednaného
materiálu prosím použijte rezervační portál:
http://www.vasefirma.cz/b2b-portal/rezervace/
Pro rezervaci použijte tento kód:
DEJXALKUSB
Řízení a podpora logistiky
strana 8
2. Rezervace časového okna
http://www.vasefirma.cz/b2b-portal/rezervace/
1. Zadání kódu
http://www.vasefirma.cz/b2b-portal/rezervace/
http://www.vasefirma.cz/b2b-portal/rezervace/
Rezervační portál
2. Potvrzení objednávek
3. Rezervace času
Rezervační portál
Rezervační portál
4. Doplnění údajů
5. Dokončení rezervace
1. Zadání kódu
2. Potvrzení objednávek
3. Rezervace času
4. Doplnění údajů
1. Zadání kódu
5. Dokončení rezervace
2. Potvrzení objednávek
Zadejte rezervační kód
DEJXALKUSB
Pokud neznáte rezervační kód, zadejte číslo objednávky.
Materiál
4. Doplnění údajů
5. Dokončení rezervace
Předpokládaná doba vykládky: 90 minut
Objednáno
Množství
Rezervační kód
na
140325697011 Kaučuk – SMR 10 MR 11
5 040 kg 10.7.2014
140325697011 Ocelový kord – Bekaert 3x0,20+6+0,35
4 palety 10.7.2014
DEJXALKUSB
140364332185 Chemikálie
8 tanků
LDGBTQANYZ
140416691003 Ocelový kord – MP-2x0,30 HT-BMZ/Micord
2 palety 10.7.2014
Další den
Čtvrtek, 10. července 2014
DEJXALKUSB
9.7.2014
3. Rezervace času
Vyberte si čas pro vykládku
Vyberte objednávky, pro které chcete rezervovat čas vykládky
Číslo
objednávky
8:30 – 10:00 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00
15:00 – 16:30
12:30 – 14:00
15:30 – 17:00
ANTZPOEJIL
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
08:00
OK
Call centrum: 800 000 000
Call centrum: 800 000 000
Call centrum: 800 000 000
CZ
EN
SK
PL
UA
RUS
FR
IT
ES
HU
TR
http://www.vasefirma.cz/b2b-portal/rezervace/
CZ
EN
SK
PL
UA
RUS
FR
IT
ES
HU
2. Potvrzení objednávek
3. Rezervace času
4. Doplnění údajů
5. Dokončení rezervace
1. Zadání kódu
2. Potvrzení objednávek
3. Rezervace času
602 123 456
1Z5 6143
SPZ návěsu:
1Z8 3380
SK
PL
UA
RUS
FR
IT
ES
HU
TR
Rezervační portál
4. Doplnění údajů
5. Dokončení rezervace
Vaše rezervace byla úspěšně odeslána
Ještě jednou zkontrolujte parametry rezervace
SPZ vozidla (tahače):
EN
http://www.vasefirma.cz/b2b-portal/rezervace/
Rezervační portál
Vyplňte prosím následující informace
Telefonní kontakt na řidiče:
CZ
TR
http://www.vasefirma.cz/b2b-portal/rezervace/
Rezervační portál
1. Zadání kódu
17:00
Rezervovat čas
Potvrdit objednávky
Rezervační kód: DEJXALKUSB
Po příjezdu do areálu naší společnosti se prosím registrujte v kiosku
umístěném u vrátnice. Pro registraci použijte následující kód:
Realizované objednávky: 140325697011, 140416691003
Termín pro vykládku: 10. července 2014, 10:00 – 11:30
Telefonní kontakt na řidiče: 602 123 456
DEJXALKUSB
SPZ: 1Z5 6143, 1Z8 3380
Výše uvedené informace nejsou pro rezervaci povinné, lze je doplnit až v okamžiku registrace.
Včasným vyplněním údajů ale registraci urychlíte.
Potvrdit údaje
Vytisknout
Potvrdit rezervaci
Call centrum: 800 000 000
CZ
EN
SK
PL
UA
RUS
FR
IT
ES
HU
TR
Call centrum: 800 000 000
Call centrum: 800 000 000
Řízení a podpora logistiky
CZ
EN
SK
PL
UA
RUS
FR
IT
ES
HU
TR
CZ
EN
SK
PL
UA
RUS
FR
IT
ES
HU
TR
strana 9
3. Registrace
Řízení a podpora logistiky
strana 10
5. Uvolnění rampy pro vykládku
Rampa
Čas
08
09
1
2
3
4
V provozu
V provozu
Mimo provoz
V provozu
00
FIRMA5
textil
kamion
20 P
15
34 VZ 7387
TR
30
FIRMA4
chemie
kamion
10 B
45
3Z5 8363
00
BCL
kaučuk
kamion
15 P
15
4Z2 2605
CZ
30
P
FIRMA4
chemie
FIRMA2
kaučuk
kamion
15 B
kamion
20 P
3Z6 8805
CZ
1SD 3089
CZ
P
45
10
00
15
BCL
kaučuk
kamion
20 P
3Z5 8311
CZ
30
11
6
45
FIRMA2
kaučuk
kamion
20 P
00
2A9 6405
CZ
15
CZ
P
9
i
FIRMA4
chemie
FIRMA1
textil
kamion
10 B
kamion
15 P
3Z5 8311
CZ
GHR 955
H
*
FIRMA1
textil
kamion
15 P
MN 453 HG
D
30
45
12
00
FIRMA3
kaučuk
kamion
20 P
15
2B8 2074
CZ
FIRMA2
kaučuk
kamion
10:00 odp.
3AF 6630
CZ
i
30
150 min.
45
Řízení a podpora logistiky


strana 11
Rampa
Rampa
Čas
Čas
08
08
1
1
2
2
3
3
4
4
provozu
VVprovozu
provozu
VVprovozu
Mimo provoz
provoz
Mimo
provozu
VVprovozu
00
00
15
15
30
30
45
45
09
09
00
00
15
15
BCL
BCL
kaučuk
kaučuk
kamion
kamion
15 PP
15
4Z2 2605
2605
4Z2
CZ
CZ
30
30
P
P
FIRMA4
FIRMA4
chemie
chemie
kamion
kamion
10 BB
10
3Z5 8363
8363
3Z5
CZ
CZ
10
10
BCL
BCL
kaučuk
kaučuk
kamion
kamion
20 PP
20
15
15
3Z5 8311
8311
3Z5
CZ
CZ
30
30
45
45
11
11
00
00
66
FIRMA2
FIRMA2
kaučuk
kaučuk
kamion
kamion
20 PP
20
2A9 6405
6405
2A9
CZ
CZ
30
30
45
45
00
00
15
15
20 PP
20
34 VZ
VZ 7387
7387
34
TR
TR
5. Uvolnění rampy
pro vykládku
FIRMA4
FIRMA4
chemie
chemie
FIRMA2
FIRMA2
kaučuk
kaučuk
kamion
kamion
15 BB
15
kamion
kamion
20 PP
20
3Z6 8805
8805
3Z6
CZ
CZ
1SD3089
3089
1SD
CZ
CZ
P
P
99
i
i
FIRMA4
FIRMA4
chemie
chemie
FIRMA1
FIRMA1
textil
textil
kamion
kamion
10 BB
10
kamion
kamion
15 PP
15
3Z5 8311
8311
3Z5
CZ
CZ
GHR 955
955
GHR
HH
*
*
FIRMA1
FIRMA1
textil
textil
kamion
kamion
15 PP
15
MN453
453 HG
HG
MN
DD
Posunout
Změnit rampu
Vyzvat řidiče k vykládce
15
15
12
12
textil
textil
kamion
kamion
P
P
45
45
00
00
FIRMA5
FIRMA5
FIRMA3
FIRMA3
kaučuk
kaučuk
kamion
kamion
20 PP
20
FIRMA2
FIRMA2
kaučuk
kaučuk
2B8 2074
2074
2B8
CZ
CZ
kamion
kamion
10:00 odp.
odp.
10:00
3AF 6630
6630
3AF
CZ
CZ
i
i
30
30
150 min.
min.
150
45
45




strana 12
7. Výzva ke vjezdu
SPZ
Čas
R.
GHR955
2A96405
MN453HG
10:15
10:45
11:00
04
01
02
Řízení a podpora logistiky
SPZ 2A9 6405,
rezervační kód
GSDNUSBDHA.
Čas vaší vykládky
je 10:15. Dostavte
se prosím na
rampu č. 1.
strana 13
9. Příjem materiálu – povolení k vykládce
http://intranet.vasefirma.cz/logistika/
Vykládka
Rezervace:
Rezervace a
registrace
Ano, přes webový portál
Datum a čas rezervace:
8.7.2014 15:38
Rezervační kód:
DEJXALKUSB
Datum a čas registrace:
10.7.2014 9:42
Země obchodu:
EU
Datum a čas vykládky:
10.7.2014 10:35
Rampa:
12
Dodavatel:
ABC Doprava
Číslo
Objednávky
Materiál
SPZ:
1Z5 6143
1Z8 3380
Množství
Objednáno
140325697011
Kaučuk – SMR 10 MR 11
5 040 kg
1.7.2014
140325697011
Ocelový kord – Bekaert 3x0,20+6+0,35
4 palety
1.7.2014
140416691003
Ocelový kord – MP-2x0,30 HT-BMZ/Micord
2 palety
4.7.2014
Kontrola
dokladů
Dodací list
Faktura
CMR
A-test
Poznámky
Zobrazit detail
Řízení a podpora logistiky
Historie dodavatele
Povolit vykládku
strana 14
10+11. Vykládka ve skladu a její potvrzení
R04 – 10:15
GHR 955
R12 – 10:35
1Z5 6143
R02 – 11:00
MN 453 HG
Objednávky
140325697011 Kaučuk – SMR 10 MR 11
140325697011 Ocelový kord – Bekaert 3x0,20+6+0,35
140416691003 Ocelový kord – MP-2x0,30 HT-BMZ/Micord
Dopravce: ABC Doprava
5 040 kg
4 palety
2 palety
Telefon: 602 123 456
Kontrolní seznam
Převzetí dokladů od řidiče
Kontrola vozidla
Kontrola souhlasnosti materiálu
V pořádku
Souhlasí
Kontrola dodaného množství
Kontrola neporušenosti obalu
Kontrola neporušenosti materiálu
Nesouhlasí
Porušen
Neporušen
Zahájení vykládky
Dokončení vykládky
Fotodokumentace
Zápis
P Potvrzení vykládky
Řízení a podpora logistiky
strana 15
Přínosy řešení
Snížení nákladů
Odstranění úzkých hrdel procesů
•
•
•
•
optimalizace nákupního procesu
efektivní využití skladových ramp
řízený pohyb řidičů v areálu
zapojení více skladů do
jednotného procesu
• nárůst kapacity výroby
• omezení chybovosti automatizací a integrací
• zefektivnění procesů a zvýšení kapacity
pracovišť
• registrace přes kiosek
• potenciální úspora pracovních míst
Otevřené řešení
Rezervace a flexibilní plánování času
• zjednodušení externí i interní komunikace
• rychlejší odbavení dodavatelů a přepravců
Řízení a podpora logistiky
•
•
•
•
respektuje specifické požadavky
vysoká míra konfigurace
snadné zavedení do dalších skladů
nezávislost na jediném procesu
strana 16
Business analýza
•
•
•
•
•
Nedílná součást realizačního projektu
Nutná pro přesnější definici požadavků
Ověřuje správnost a úplnost požadavků
Definuje budoucí procesy
Omezuje rizika, že navržené řešení a procesy nerespektují
požadavky a skutečné potřeby
Řízení a podpora logistiky
strana 17
O firmě iXperta SE
• Mladá česká společnost, zaměřená na konzultace, dodávky
a implementace IT a komunikačních řešení
o
Navazuje na zkušenosti a odbornost společnosti Unify (dříve
Siemens Enterprise Communications)
• 50 zaměstnanců zaměřených na aplikace, integraci hlasové
a datové komunikace a infrastrukturu
• Obrat společnosti v roce 2013 převýšil hodnotu 100 miliónů
korun.
Řízení a podpora logistiky
strana 18
Nabídka řešení a služeb
• Komunikační řešení hlasových a moderních UC služeb Unify a Microsoft
včetně jejich vzájemné integrace
• Řešení mobility firemních pracovníků, včetně začlenění privátních zařízení
do podnikových sítí (BYOD)
• Návrhy a dodávky datových infrastruktur, včetně bezdrátových řešení,
• kompletní řešení datových center
• Vývoj software na zakázku dle potřeb projektu
• Řešení firemní IT bezpečnosti a dohledu nad infrastrukturou zákazníků
• Virtualizace aplikačních prostředí
• Podpora a správa IT prostředí na platformě Microsoft, Linux a jiných
• Poskytování servisu a služeb Managed Services pro IT prostředí zákazníka
Řízení a podpora logistiky
strana 19
Partnerství s výrobci a dodavateli
Řízení a podpora logistiky
strana 20
Miroslav Franc
Key Account Manager
Tel. +420 602 795 736
E-mail: [email protected]
Průmyslová 1306/7
Praha 10 - Hostivař
www.ixperta.com
Řízení a podpora logistiky
strana 21
Download

iXperta SE