SOLARIA C 2152
Poz.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
21
30
31
34
35
38
39
40
46
49
54
55
62
66
68
69
71
72
73
81
82
83
84
Kód
5203191
5101841
5609491
5605901
5622661
5201351
5606441
5204691
600700
5104873
8416022
5402961
5618411
5617331
8100951
5607581
5600731
5608363
5652200
8414361
5623271
5605911
5617931
5107171
5102621
5605931
5605312
5400671
5400650
5623312
5401441
5603601
5404121
5606381
5606221
5401380
5405000
5402050
5400391
5102271
5605921
5624071
5624081
5105661
5105211
5618241
5617452
8421300
5604082
5604972
C 2202
Popis
Trubka tr.ventil - výměník
Spona trubky pr.18
Trubka výstupu TUV
Trubka vstupu TUV
Propojovací trubka senzor/výměník
Zátka 1/2
Trubka výmeník - výměník
Držák termostatu spalin
Termostat spalin
Ochranný kryt term.spalin
Kabely termostatu
Knoflík piezo
Plášť C2152
Plášť C2202
Upevňovací šroub pláště
Sekundární výměník
Odvzdušňovací ventil
Trubka výstupu topení
Čerpadlo
Kabely čerpadla
Trojcestný ventil kompletní
Trubka výstupu do topení
Mikrospínač
Klipová svorka venturi
Pružina venturi
Propojovací trubka čerpadlo/trojc.ventil
Trojcestný ventil - samostatný
O-kroužek 8,73x1,78
O-kroužek 13,94x2,62
Čidlo přednosti TUV
O-kroužek 2,06x2,62
Membrána
Venturi pr.2
Expanzní nádoba C2152
Expanzní nádoba C2202
O-kroužek 29,82x2,62
Těsnění čerpadla
Těsnění pr.4,5x12
O-kroužek 22x3
Filtr TUV (trojc.vent.)
Propojovací trubka prim.výměník/čerpadlo
Přerušovač tahu C2152
Přerušovač tahu C2202
Přední panel spalovací komory C2152
Přední panel spalovací komory C2202
Primární výměník C2152
Primární výměník C2202
Usměrňovač
Jednotka hořáku C2152
Jednotka hořáku C2202
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
5201791
5202761
5205111
5205141
5205161
5205151
5205171
5604091
5607071
5605981
5612881
5612901
8440051
5400861
5402481
5605011
5612920
5610451
8432651
5604732
5201551
5201571
5201561
5202311
5205041
5202461
5202471
5600671
5204921
8413541
8420931
97
98
99
101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
5105741
5106472
5106382
5103971
5103981
8433220
5606711
5606691
5610741
5610751
5616411
5620511
5610971
5610981
5613771
5613781
5621771
5403082
5403092
8433320
8450191
Izolační panel čelní C2152
Izolační panel čelní C2202
Izolační panel boční
Izolační panel zadní vrchní
Izolační panel zadní vrchní
Izolační panel zadní spodní
Izolační panel zadní spodní
Element hořáku
Elektroventil pro Honeywell
Komplet elektroventil pro Hon.
Elektroventil samostatný pro SIT
Komplet elektroventil pro SIT
Cívka plyn.arm.
Tlačítko plyn.armatury Honeywell
Tlačítko plyn.armatury SIT
Plynová armatura Honeywell
Plynová armatura SIT
Termočlánek
Termostat limitní
Hořáček
Tryska hořáčku METAN pr. 0,27
Tryska horáčku LPG pr. 0,14
Tryska hořáčku (svítiplyn) pr.0,50
Trubka napájení hořáčku - Honeyw.
Trubka napájení horáčku - SIT
Bikónická spojka trubky hořáčku
Spojka hořáček/trubka
Spojka hořáček/trubka pro Hon.
Spojka hořáček/trubka pro SIT
Kabel elektrody
Elektroda
Zadní nosná konstrukce kotle C2152
Zadní nosná konstrukce kotle C2202
Upevňovací svorka pláště
Příčný nosník pro armaturu C 2152
Příčný nosník pro armaturu C 2202
Pravý boční díl panelu ovládání
Levý boční díl panelu ovládání
Piezozapalovač
Trubka expanzní nádoby C2152
Trubka expanzní nádoby C2202
Upevňovací zarážka trubek výměníku levá
Upevňovací zarážka trubek výměníku pravá
Ovladač plynové armatury Hon.
Ovladač plynové armatury SIT
Ovladač termostatu
Ovladač Léto/Zima
Panel ovládání C2152
Panel ovládání C2202
Kryt elektroniky kompletní
Přední panel el. ovládání
Zadní částel.ovládání
Vypínač ON/OFF
Odrušovací kondenzátor
115
116
118
119
121
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
150
151
152
5621781
8421411
8432322
8433421
8433431
9950030
5400401
5402101
5401421
5202821
5605781
5605791
5202841
5202831
5623241
5608451
5202702
5607191
5102691
5102701
5604321
5618081
5604341
5604271
5604283
5604291
5612862
5612872
5403101
5614121
5402101
5402111
9170302
49400171
49400181
49400041
49400051
Elektronická řídící deska
Pojistka 2A - 250 V
Termostat topení
Termostat TUV
Bezpečnostní termostat
Teploměr a manometr
O-kroužek plyn.armatury
Těsnění
Těsnění rampy
Tryska pr.1,18 METAN
Plynová rampa METAN 15 000
Plynová rampa METAN 20 000
Tryska LPG pr.0,69
Tryska svítiplyn pr.2,35
Kohout výstupu do topení
Pojistný ventil
Vsuvka G1/2
Trubka napájení
Zarážka G 3/4
Zarážka G 1/2
Kohout vstupu TUV
Uzávěr napouštění
Ovladač napouštění
Kohout zpátečky topení
Uzávěr vypouštění
Ovladač vypouštění
Trubka vstupu plynu pro Hon.
Trubka vstupu plynu pro SIT
Kónické těsnění
Plynový ventil
Těsnění 3/4
Těsnění 1/2
Návod na použití
Sada pro změnu plynu METAN 15 000
Sada pro změnu plynu METAN 20 000
Sada pro změnu plynu LPG 15 000
Sada pro změnu plynu LPG 20 000
SOLARIA CF 4202
Poz.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Kód
5202761
5205171
5205161
5105211
8433311
8432573
8433321
8413451
5607482
5401611
5203932
5103361
5610971
5622551
8421411
5616411
5610981
8922141
5106241
8433301
8450171
5627201
5609791
5613911
5401741
5402501
5401751
5204002
5614401
5103583
5205111
8432651
5604972
5604732
5201551
5201571
5201581
5204071
5202461
5202471
5600671
5610451
8420931
5402101
5402863
5400401
5620521
5400861
5612862
5607431
8421301
Popis
Izolační panel čelní
Izolační panel zadní spodní
Izolační panel zadní vrchní
Přední stěna spalovací komory
Bezpečnostní termostat
Regulační termostat
Vypínač ON/OFF
Kabel elektrody
Přední panel uzavřené komory
Těsnění průhledového okénka
Průhledové okénko
Rámeček okénka
Ovladač regul.termostatu
Řídící deska
Pojistka 2A - 250 V
Ovladač plyn.armatury
Ovladač Léto/Zima
Teploměr a manometr
Držák termostatu
Termostat TUV
Odrušovací kondenzátor
Koleno koax.spojky
Tlakový snímač Venturi
Vrchní kryt uzavřené komory
Vnější těsnění pro koax.trubky
Vnější těsnění pro del.trubky
Vnitřní těsnění
Příruba ventilátoru
Ventilátor (2 rychlosti)
Deska ventilátoru
Izolační panel boční
Termostat limitní
Jednotka hořáku
Hořáček (metan)
Tryska horáčku pr.0,27 (metan)
Tryska hořáčku pr. 0,14 (LPG)
Tryska hořáčku pr. 0,50 (svítiplyn)
Trubka hořáčku
Bikónická spojka
Spojka hořáček/trubka
Bik.spojka/trubka hořáčku pro Hon.
Termočlánek
Elektroda
Těsnění (G3/4)
Přední díl ovládání
O-kroužek plyn.armatury
Plynová armatura Honeywell
Tlačítko plyn.armatury
Napájecí trubky plyn.armatury
Elektroventil
Usměrnovač
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
8440051
5607351
5618851
8414361
5607391
5622661
5605901
5400292
5201351
5403101
5617931
5101841
5623251
5603601
5404121
5400391
5605312
5623271
5203191
5605911
5607581
5600731
5609491
5400651
5610751
5400391
5613921
5617452
5617550
5202821
5202841
5402272
5605931
5622531
5103971
5103981
5605791
5606221
5106382
5401491
5402101
5402111
5610741
5608363
5613811
5607361
5402872
5622541
5621221
5105792
49400051
49400181
Cívka
Trubka výměník/čerpadlo
Čerpadlo "EURAMO MYL 30,15"
Kabely čerpadla
Trubka expanzní nádoby
Propojovací trubka senzor/výměník
Trubka vstupu TUV
Těsnění čerpadla
Zátka 1/2
Kónické těsnění trubky vstupu plynu
Mikrospínač
Svorka pro trubku pr.18
Čidlo přednosti TUV
Membrána trojc.ventilu
Venturi červená
O-kroužek 22x3
Trojcestný ventil samostatný
Trojcestný ventil kompletní
Trubka výměník/trojc.ventil
Trubka výstupu do topení
Sekundární výměník
Automatický odvzdušňovací ventil
Trubka výstupu TUV
O-kroužek 13,94x2,62
Upevňovací zarážka trubek výměníku pravá
O-kroužek 22x3
Sběrač spalin
Primární výměník
Tlakový spínač spalin
Tryska pr.1,18 (metan)
Tryska pr.0,69 (LPG)
Trubka tlakového spínače
Uzavřená komora celek
Trubka čerpadlo/trojc.ventil
Mikrospínač s kabelama
Zadní nosná konstrukce kotle
Panel ovládání pravý
Panel ovládání levý
Plynová rampa (trysky metan)
Expanzní nádoba
Příčný nosník
O-kroužek 25,8x3,53
Těsnění vn.pr. 18,5 (3/4)
Těsnění vn.pr. 14,5 (1/2)
Upevňovací zarážka trubek výměníku levá
Trubka zpátečky topení
Ovládání
Trubka primárního výměníku
Zadní panel ovládání
Kryt elektroniky kompetní
Plastový kryt vrchní
Plášť
Sada pro změnu plynu (LPG)
Sada pro změnu plynu (metan)
.
Download

katalog Solarie.pdf