Zápůjční list
Datum:
Půjčovné: první 3 kalendářní dny zdarma, následně 500 Kč / kalendářní den
Poskytovatel:
MT Trading s.r.o.
Přerovská 54/a
783 71 Olomouc
IČO 26737159
DIČ CZ26737159
Adresa montáže:
Objednatel, půjčující:
Název:
Adresa:
IČO (RČ)
DIČ (ČOP)
Kontaktní osoba, telefon:
Lisovací stroj KLAUKE, počet ks :
Příslušenství:
Typ:
čelisti
čelisti
Výrobní číslo:
čelisti
čelisti
Výstružník 15-54, kalibrátor:
čelisti
čelisti
ANO
NE
čelisti
čelisti
Počet ks:
čelisti
čelisti
Půjčovné:
Doba půjčení, počet kalendářních dnů:
Složená záloha: 8 000 Kč
Od:
Do:
Předpokládaná cena s DPH:
Předpokládaná cena bez DPH:
DPH 20%:
Smluvní podmínky:
Smluvní podmínky:
- Poškodí-li půjčující zapůjčený předmět, zavazuje se, že poskytovateli uhradí plnou výši nákladů na
opravu v autorizovaném servisu. Půjde-li o neopravitelnou závadu nebo ztrátu, bude zakoupen nový
kus na náklady půjčujícího.
Půjčující byl seznámen se základní obsluhou výše jmenovaného zboží.
Drobné vady při půjčení:
V Olomouci, dne:
Podpis poskytovatele:
Hůlkovým písmem
č. OP (RČ)
Podpis
Podpis objednatele, půjčujícího:
Hůlkovým písmem
č.OP (RČ)
Podpis
Vracenka
Drobné vady při vrácení zboží (kontrola):
Poznámky:
V Olomouci, dne:
Podpis poskytovatele:
Hůlkovým písmem
č. OP (RČ)
Podpis
Vrácená záloha:
Skutečná cena s DPH:
Skutečná cena bez DPH:
DPH 20%:
Podpis objednatele, půjčujícího:
Hůlkovým písmem
č.OP (RČ)
Podpis
Součástí zápůjčního listu je dodací list.
Download

Zápůjční list - MT Trading sro