Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Úplata za vzdělávání žáků platná
na 1. pololetí šk. roku 2014/2015 září - leden
měsíčně
pololetně
Hudební obor
Předškolní přípravka
předškolní děti
260 Kč
1 300 Kč
Hudební prvouka
školní děti
260 Kč
1 300 Kč
300 Kč
1 500 Kč
260 Kč
1 300 Kč
200 Kč
1 000 Kč
280 Kč
1 400 Kč
280 Kč
1 400 Kč
260 Kč
1 300 Kč
260 Kč
1 300 Kč
260 Kč
1 300 Kč
260 Kč
1 300 Kč
Hudební nástroj, zpěv
Hudební nástroj, zpěv
skupiny
Sbor (hlavní předmět)
Výtvarný obor
Přípravná výtvarná výchova
Ročníky
1.roč. - x
Taneční obor
Přípravná taneční průprava
Ročníky
1.roč. - x
Literárně
dramatický obor
Přípravná dramatická výchova
Ročníky
1.roč. - x
Studium pro dospělé
VŠ
Kontinuální studium = dotované školné - ceny podle
jednotlivých oborů a ročníků zvýšené o 35%.
VŠ
Pracující
Půjčovné
ostatní (nově příchozí)
1 900 Kč
9 500 Kč
1 900 Kč
9 500 Kč
70 Kč
350 Kč
Příspěvek na 1. pololetí je nutné uhradit do 15.9. 2014
Download

Výše úplaty za vzdělání - Základní umělecká škola Bajkalská