Pavel Ťupek
Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
Zařazení: vědecký pracovník, tajemník a knihovník
Obor: islamologie, arabistika
Specializace: salafismus, hanbalismus, wahhábismus, aqída
Místnost: 237
E-mail: pavel.tupek@ff.cuni.cz
Členství: Middle East Studies Association
Compiled 28.6.2014 14:55:01 by Document Globe ®
1
'
Profesní praxe:
• 2012 dosud vědecký pracovník ÚBVA
• 2011 dosud knihovník ÚBVA
• 2011 dosud lektor arabštiny na Jazykové škole s právem jazykové zkoušky Hlavního města Prahy
Akademická činnost:
• výuka na ÚBVA (klasický islám, seminář k islámu, arabština pro hebraisty I a II)
• výuka na ÚFAR (úvod do islámu II)
Vzdělání:
• 2007 až 2010 Postgraduální studium v Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v
Praze (téma disertace: Salafitský islám)
• 1999 až 2005 Magisterské studium oborů Dějiny a kultura islámských zemí – arabistika, Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze
Zahraniční pobyty a stáže:
• srpen 2011 al-Mustafa International University v Qommu, návštěva Teheránu a Mašhadu
• 2009 šestiměsíční studijní pobyt v Egyptě
• září 2003 až prosinec 2003 stipendijní pobyt na King Saud University v saúdskoarabském Rijádu se zaměřením na
islám a arabský jazyk
• červenec 2003 letní kurz arabštiny na Institut des langues vivantes v Tunisu
Granty:
• 2014 účast na grantovém projektu GAČR „Smrt, hroby a záhrobí v islámu: muslimské vnímání posledních věcí
člověka ve středověku a současnosti” (řešitel Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. )
• 2013 účast na grantovém projektu GAČR „Struktury kultury: Arabsko-islámská kultura prismatem korpusové
lingvistiky" (řešitel doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.)
• 2012 řešitel grantového projektu „Teologie Ibn Tajmíji a její vliv na salafitské myšlení“ č. P401/12/P151 GA ČR
• 2008 řešitel vědeckého projektu MZV ČR RM 01/02/07 „Aktivity a politický vliv islámských charitativních organizací“
• 2001 až 2003 Morfologický a syntaktický anotátor v projektu strojového překladu The Prague Dependency Treebank,
na němž spolupracoval Ústav aplikované a formální lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK a The Linguistic
Data Consortium, University of Pennsylvania
Aktivní účast na konferencích:
• březen 2010 příspěvek o ideologických rozporech mezi ší'ity a sunnity v Iráku na konferenci The Middle East after
the War on Terror, MUP Praha
Bibliografie
Monografie:
• (spolu s Ondřejem Beránkem) "From Visiting Graves to Their Destruction: The Question of Ziyara through the Eyes
of Salafis.“ Crown Paper 3 (July 2OO9) (article-lenght monograph, Brandeis University, Crown Center for Middle
East Studies)
•
(spolu s Ondřejem Beránkem) Dvojí tvář islámské charity. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.
Compiled 28.6.2014 14:55:01 by Document Globe ®
2
Komentovaný překlad:
• Ibn Tajmíja. Wásitské vyznání. Praha: Academia, 2013
Příspěvky ve sbornících a kapitoly v knihách:
• „Salafismus na křižovatce: případ Egypta a Tuniska". In Arabské revoluce: demokratické výzvy, politický islám a
geopolitické dopady, ed. Ondřej Beránek. Praha: Academia, 2013.
• "Sunni-Shi‘ a Ideological Clashes in the Post-Saddam Iraq and the Role of Salafism". In Europe, the Middle East,
and Global War on Terror, ed. Ondrej Beranek. Frankfurt am Main: Peterlang, 2012.
• „Salafíjský islám“. In Politický islám, ed. Emil Souleimanov. Praha: Eurolex Bohemia, 2007.
Kapitola v učebnici:
• autorství dvou lekcí o vzniku islámu a arabských výbojích (6. lekce) a islámské civilizaci (7. lekce), Dějepis 7,
středověk a počátky nové doby. Plzeň: Fraus, 2009
Články:
• „Znovunalezení Ibn Tajmíji a jeho různé výklady v salafismu počátků islámského reformismu moderní doby". Nový
Orient (v tisku).
• (spolu s ondřejem Beránkem) „Zijára: kult mrtvých a návštěva hrobů v salafitském islámu.“ Religio. 2010, roč. 18,
č. 2.
• „Výklad Koránu a jeho doslovné chápání v historické perspektivě”. Teologie & Společnost, 4 (2006): 38–41.
• „Co je to wahhábismus?” Nový Orient 2 (2006): 26–29.
Recenze:
• Ibráhím, Sun'alláh. Komise. Praha: Dar Ibn Rushd, 2005. Nový Orient 2 (2006): 61–62.
Compiled 28.6.2014 14:55:01 by Document Globe ®
3
Download

Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. - Ústav Blízkého východu a Afriky