y
p
o
l
k
o
p
í
n
č
a
e
z
i
Kanal ací prstenc
v
á
n
v
o
r
Vy
litiny
zační
kanali
ýrobce
Ne
tel
ava
ší dod
Největ
ro
litiny p
í
n
č
a
z
kanali
ic
h dáln
kýc
ch čes
ý
v
o
n
stavbu
v
český
jvětší
Vážení zákazníci,
nabízíme Vám moderní a spolehlivé kanalizační poklopy a kruhové vtokové mříže dle ČSN EN124 se vstupním průměrem 600 mm
určených pro zakrytí vstupních šachet kanalizací, jímek, odlučovačů, samovsakovacích a retenčních systémů.
Upozorňujeme Vás především na poklopy řady EUROPA, které Vám díky svým užitným vlastnostem budou při správném zabudování
velmi dlouho a dobře sloužit.
V katalogu Vám dále ke kanalizačním poklopům a vtokovým mřížím nabízíme lapače nečistot a vyrovnávací prstence dle EN 1917.
Díky strukturálním fondům Evropské unie jsme vybudovali moderní a ekologicky šetrnou výrobu šedé a tvárné litiny v Novém
Bydžově, která Vám spolu s plně automatickou obrobnou a výrobou vrchních dílů kanalizačních šachet v Přelouči zajišťuje trvale
vysokou kvalitu dodávaných dílů.
Děkujeme Všem našim zákazníkům za důvěru. Doufáme, že se Vám bude s našimi výrobky dobře pracovat a koncovým uživatelům
přinesou dlouhodobý užitek.
Ing. Stanislav Ulm
Jednatel KASI
Symboly použité u výrobků v katalogu
Nové typy poklopů a kruhových mříží s vynikajícími užitnými vlastnostmi
Standardní produkty, které jsou vyráběné a expedované průběžně z našich skladových zásob. Tím je zjednodušena jejich dostupnost pro Vás. Ostatní produkty se vyrábí po obdržení objednávky.
Poklop (kruhová mříž) vybavená tlumící vložkou z EPDM odolnou proti solím a rozmrazovacím látkám standardně používaných
při údržbě komunikací a náhodnému znečištění ropnými látkami
Zabezpečení proti krádeži. Poklop (kruhová mříž) s panty, které po zabudování prvku. do komunikace vytvoří nerozebíratelné
spojení. Tato konstrukce umožní poklop otevřít ale zamezuje vyjmutí víka či kruhové mříže z rámu.
DIN
Poklop splňuje normu DIN a je certifikován dle této normy
ÖN
Poklop (kruhová mříž) splňuje normu Ö-NORM a je certifikován dle této normy
GU/GU
BG/BG
BG/GU
GU/BG
2
Rám poklopu (kruhové mříže) celolitinový / Víko (kruhová mříž) celolitinová
Rám poklopu (kruhové mříže) z betonu a litiny / Víko z betonu a litiny
Rám poklopu (kruhové mříže) z betonu a litiny / Víko (kruhová mříž) celolitinová
Rám poklopu (kruhové mříže) celolitinový / Víko z betonu a litiny
Vlastnosti poklopů vyžadované provozovateli




Co nejméně hlučný poklop při přejezdech automobily
Dlouhá životnost všech částí poklopu
Zabezpečení proti krádeži kovových částí
Jednoduchá zabudovatelnost a ustavení při rekonstrukcích či při pokládání
nových vozovek
 Co nejnižší investiční náklady
 Záruka servisu a možnosti výměny částí poklopu během jeho životnosti
Víko poklopu
Povrch
komunikace
Rám poklopu
Konstrukce šachty
Postup při výběru vhodného poklopu v třídě D400
Snažili jsme se srovnat vlastnosti poklopu podle důležitosti a seřadit možná řešení dle jejich vhodnosti. Názory uvedené na této straně jsou názory
naší firmy podpořené zkušenostmi provozovatelů komunikací s poklopy dlouhodobě dostupnými na trhu. Tento postup Vám umožní orientační
zhodnocení kvality daného poklopu.

Tlumení pohybu víka v rámu

Přenos zatížení z rámu
Hlavní příčinou pohybu je přísavný efekt pneumatik automobilů při
přejezdu víka. Efekt se zvyšuje se zatížením na nápravu a rychlostí
vozidel. Vedlejší příčinou je pak pružnost víka při jeho dynamickém
zatížení. Řešením problému je:
Minimalizace pohybu víka zvýšením síly k přitažení víka
do rámu
+ – Vlastní hmotnost víka (nepřenáší se rázy do rámu)
– Pružné zajištění víka (nepřenáší se rázy do rámu)
– Nepružné zajištění víka (přenáší se rázy do rámu)
– – Žádné zajištění (či zajištění s vůlí)
do nosné konstrukce
(např. šachty, roznášecího prstence či živice)
Pro všechny typy rámů je důležitá velikost dosedací plochy rámu. Čím
menší tato styčná plocha je, tím více se zvyšuje riziko destrukce spoje
rámu s nosnou konstrukcí.
+ – Maximální styčná plocha
1650 cm2
600 cm2
Volbou vhodného reliéfu víka
+ – Litina s ostrými menšími výstupky vysokými alespoň 5 mm bez
nátěru
– Beton s výrobním zdrsněním
– Litina hladká s oblými výstupky zalitá asfaltovým nátěrem!
– – Beton hladký, litý
Systém tlumení použitím
tlumící vložky
Vertikální
pohyb víka
Horizontální
pohyb víka
+ – Horizontální a vertikální
– Vertikální
– – Žádné
Opatření proti destrukci
tlumící vložky
Tlumící vložka
vertikálního
pohybu
Tlumící vložka
+ – Konstrukční řešení zamezuhorizontálního
jící postupnému vytlačení
pohybu
materiálu tlumící vložky
z tlumícího prostoru (a)
– Konstrukční řešení umožňující postupné
vytlačení materiálu tlumící vložky z tlumícího prostoru (b)
– Konstrukční řešení podporující postupné
vytlačení materiálu tlumící vložky z tlu– mícího prostoru (c)

Zajištění víka proti krádeži
+ – Použití materiálů, které jsou pro zloděje nezajímavé
– Kombinace materiálů, které jsou špatně oddělitelné (např. litinové víko s betonovou výplní)
– Kloubové, nerozebíratelné spojení víka s rámem
– Litinové víko se znakem provozovatele
– Speciální šrouby, obrtlíky, zámky
– – Žádné opatření

Použité materiály z hlediska
životnosti
+ – Nerezová ocel
– Litina
– Beton
– Pozinkovaná ocel
– Kompozity
– – Plasty
a
Materiál tlumící vložky
+ – EPDM – odolný vůči olejům a rozmrazovacím látkám
– PUR – materiál není dosud dlouhodobě
ověřen praxí
– Kompozity
– – Plasty
– – Minimální styčná plocha
b

Dosažitelnost náhradních dílů
+ – Prvky jsou normalizované státními normami (např. ÖN 5110–1
či DIN 19584) nebo jsou s nimi kompatibilní
– Prvky vlastní konstrukce od výrobců působících dlouhodobě
na daném trhu
– – Prvky vlastní konstrukce od výrobců produkujících mimo EU

Záruka kvality výroby
+ – Firmy s vlastní specializovanou výrobou, s vysokým stupněm
automatizace, s dlouhodobě garantovanou přesností výroby
– – Firmy bez vlastního výrobního zázemí
c
3
A50 EN124
A15 EN124
Přehled poklopů a mříží A15 – C250
KA02
KAL01
KAL02
KA51
KB01
KB02
KB03
KB03O
KBM
KBS01
KBS02
KBS03
KBS03O
KBR03
KBR03O
KBSM
KBRM
KCS01
KCS03
KCS03O
KCR03
KCR03O
KCSM
KCSMS
KA52
C250 EN124
Ö-NORM B-5110
B125 EN124
Ö-NORM B-5110
B125 EN124
KA01
KCRM
KCRMS
B125
D400
Poklopy pro speciální použití – Poklopy pro odlučovače
KSB01
KSB03
KSD12
KSD05
KSDS2
KSDS5
B125 EN124
Poklopy pro speciální použití – vodo- a plynotěsné poklopy
KD12VT
4
KD05VT
KDL14VT
Přehled poklopů a mříží D400 – F900
KD81O
KD81OP
KDL81
KDL81P
KD8M
KD8MP
KDL8M
KDL8MP
KDN8M
KDN8MP
KE81
KE81P
KE81O
KE81OP
KEN81
KEN81P
KDL71
KDL71P
KDL71O
KDL71OP
KDL71RD
KDL71PRD
KD01T
KD02T
KD12T
KD06T
KD16T
KD10T
KD15T
KD14T
KED01T
KEC01T
KDL81O
KDL81OP
KDN81
KDN81P
KDN81O
KDN81OP
KDL05T
KDL03T
KD07T
KD05T
KD03T
KD13T
KDL14T
KDL13T
KFD05T
KFC05T
D400 EN124
Ö-NORM B-5110
F900 EN124
E600 EN124
D400 EN124
Tvárná litina
KEN81O
KEN81OP
D400 EN124
E600 EN124
D400 EN124
KD81
KD81P
Lapače
Vyrovnávací
prstence
Lapače a vyrovnávací prstence pro poklopy
ULL
ULT
BAR
BAR-V
BAR-P
5
Poklopy třídy D400 Europa – nový evropský standard
Horizontální i vertikální tlumení pohybu víka v rámu zajistěné tlumící vložkou
z EPDM odolnou proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám
Nadstandardní velikost dosedací plochy 839 cm2 mezi víkem a rámem snižující
opotřebení tlumící vložky a zvyšující její účinek
Plocha horizontálního
tlumení víka
221 cm2
Plocha vertikálního
tlumení víka
618 cm2
Víko
Nový „T“ design víka snižuje přísavný efekt a minimalizuje hlučnost poklopu
způsobenou přejezdy automobilů
Tlumící
vložka
Pružina z nerezové oceli přitahuje víko do rámu a minimalizuje jeho vertikální
pohyb
Proti krádežím nabízí kombinaci dvou možností:
– nerozebíratelné spojení víka s rámem nerezovým čepem
– umístění znaku provozovatele na víku poklopu
Rám
Možnost výběru ze tří druhů rámů (litinový, litino-betonový, samonivelační), které umožňují osazení do standardně vyráběných betonových šachet, roznášecích
prvků plastových šachet a jsou tak vhodné jak pro nové stavby, tak pro rekonstrukce.
Řez poklopem řady EUROPA
Bezpečný vstup je zajištěn aretací otevřeného víka v 90°
Samonivelační rám
Litinový rám
Litino-betonový rám
Styčná plocha 2134 cm2
Styčná plocha 889 cm2
Styčná plocha 1770 cm2
Použitými materiály – tvárnou litinou, nerezovou ocelí, betonem třídy C35/45 – XF4 odolným proti solím a rozmrazovacím látkám dle EN2061, EPDM a výrobními závody na nejvyšší světové úrovni je při dobře zvoleném typu rámu a správném zabudování zaručena dlouhá životnost
poklopu.
KD81P
Poklop KD81 EUROPA D400 BG/GU bez odvětrání s možností zajištění proti krádeži




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR8 EN124 D400
LD81 EN124 D400
111 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KD81
KD81
Poklop se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KD81P
KD81OP
Poklop KD81O EUROPA D400 BG/GU s odvětráním a možností zajištění proti krádeži




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR8 EN124 D400
LD81 EN124 D400
110 kg
8 ks/pa
KD81O
 Objednací kód: KD81O
Poklop se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KD81OP
6
Poklop KDL81 EUROPA D400 GU/GU bez odvětrání s možností zajištění proti krádeži




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDRL8 EN124 D400
LD81 EN124 D400
61 kg
8 ks/pa
KDL81P
Poklopy třídy D400
Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDRL8 EN124 D400
LD81 EN124 D400
60 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KDL81
Poklop se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KDL81P




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LERN8 EN124 E600
LD81 EN124 D400
69 kg
8 ks/pa
Výrobek bude uveden na trh v roce 2011
Poklop KDN81O EUROPA D400 samonivelační s odvětráním a možností zajištění proti krádeži




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDRL8 EN124 D400
LERN8 EN124 E600
68 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KDL81
Poklop se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KDL81P
KDN81OP
Poklop se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KDL81P
KDN81
 Objednací kód: KDL81
KDN81O
Výrobek bude uveden na trh v roce 2011
Poklop KDN81 EUROPA D400 samonivelační bez odvětrání s možností zajištění proti krádeži
KDL81OP




KDL81O
Poklop KDL81O EUROPA D400 GU/GU s odvetráním a možností zajištení proti krádeži
KDN81P
Poklop se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KDL81P
KDL81
 Objednací kód: KDL81
7
Kruhové mříže třídy D400
KD8MP
Kruhová mříž KD8M EUROPA D400 BG/GU s možností zajištění proti krádeži




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR8 EN124 D400
LD8M EN124 D400
106 kg
8 ks/pa
KD8M
 Objednací kód: KD8M
Kruhová mříž se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KD8MP
KDL8MP
Kruhová mříž KDL8M EUROPA D400 GU/GU s možností zajištění proti krádeži




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDRL8 EN124 D400
LD8M EN124 D400
56 kg
8 ks/pa
KDL8M
 Objednací kód: KDL8M
Kruhová mříž se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KDL8MP
KDN8MP
Kruhová mříž KDN8M EUROPA D400 samonivelační s možností zajištění proti krádeži




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LERN8 EN124 E600
LD8M EN124 D400
64 kg
8 ks/pa
KDN8M
 Objednací kód: KDN8M
KDN81OP
Kruhová mříž se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KDN8MP
Poklopy třídy E600 EUROPA
Doporučení:
KDN81O
Přesto, že Vám v řadě EUROPA nabízíme vysoké užitné vlastnosti, doporučujeme pro osazení poklopů do jízdních pruhů vysoce
zatěžovaných vozovek s častými přejezdy těžkých nákladních automobilů (např. silnice I. tříd, křižovatky, přejezdové pruhy dálnic)
poklopy třídy E600.
Získáte tím zvýšenou hmotnost a tuhost víka, odolnost proti pružným deformacím při zvýšení ceny nepřesahujícím 10% ceny
poklopu třídy D400.
8
Poklop KE81 EUROPA E600 BG/GU bez odvětrání s možností zajištění proti krádeži




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LER8 EN124 E600
LE81 EN124 E600
118 kg
8 ks/pa
KE81P
Poklopy třídy E600
Poklop KE81O EUROPA E600 BG/GU s odvětráním a možností zajištění proti krádeži




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LER8 EN124 E600
LE81 EN124 E600
117 kg
8 ks/pa
KE81OP
Poklop se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KE81P
KE81
 Objednací kód: KE81




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LERN8 EN124 E600
LE81 EN124 E600
76 kg
8 ks/pa
Výrobek bude uveden na trh v roce 2011
Poklop KDN81O EUROPA D400 samonivelační s odvětráním a možností zajištění proti krádeži




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LERN8 EN124 E600
LE81 EN124 E600
75 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KEN81O
Poklop se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KEN81OP
KEN81OP
Poklop se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KEN81P
KEN81
 Objednací kód: KEN81
KEN81O
Výrobek bude uveden na trh v roce 2011
Poklop KEN81 EUROPA E600 samonivelační bez odvětrání s možností zajištění proti krádeži
KEN81P
Poklop se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KE81OP
KE81O
 Objednací kód: KE81O
9
Poklopy řady 7, třída D400
Poklopy z tvárné litiny opatřené pružným zajištěním víka v rámu s velkou přítlačnou silou
Vertikální tlumení zajišťuje tlumící vložka z EPDM odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám
Velikost dosedací plochy mezi víkem a rámem je 363 cm2
Proti krádežím je možné nabízí kombinaci dvou možností:
– nerozebíratelné spojení víka s rámem nerezovým čepem
– umístění znaku provozovatele na víku poklopu
Velikost styčné plochy mezi rámem a nosnou konstrukcí je 1115 cm2
Bezpečný vstup je zajištěn aretací otevřeného víka v 90°
KDL71P
Poklop KDL71 D400 GU/GU bez odvětrání s možností zajištění proti krádeži




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR71 D400 EN124
LD71 D400 EN124
58 kg
14 ks/pa
KDL71
 Objednací kód: KDL71
Poklop se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KDL71P
KDL71OP
Poklop KDL71O D400 GU/GU s odvětráním a možností zajištění proti krádeži




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR71 D400 EN124
LD71 D400 EN124
58 kg
8 ks/pa
KDL71O
 Objednací kód: KDL71O
Poklop se zajištěním proti krádeži
 Objednací kód: KDL71OP
Poklop KDL71PRD D400 GU/GU bez odvětrání, se zajištěním proti krádeži a logem ŘSD
KDL71PRD




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR71 D400 EN124
LD71 D400 EN124
58 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KDL71PRD
10
Poklopy s vlastním znakem či logem
Pro města, provozovatele kanalizace a další zájemce nabízíme litinové poklopy s vlastním motivem,
znakem města, logem firmy či nápisem.
Poklopy se znakem se stanou jistou charakteristikou města, označují správce kanalizace a v neposlední řadě slouží k označení majitele, což pomáhá při identifikaci poklopu při možných krádežích.
Jak postupovat při objednávce poklopu s vlastním
motivem
Kontaktujte prodejce společnosti KASI.
Zašlete nám grafické podklady pro navržení loga nejlépe v elektronické podobě (po dohodě s konstruktérem) nebo v dostatečně velké a kvalitní tištěné podobě.
Obdržíte od nás náhled poklopu s Vámi zvoleným motivem či textem k odsouhlasení.
Po odsouhlasení a zaslání objednávky bude poklop vyroben.
Velikosti výměnných segmentů pro umístění vlastních motivů
Tvar a rozměry vlastního loga
či nápisu (rozměry v mm)
465 x 465
Třída B125
EN124
Třída C250
EN124
KB03, KBS03
KCS03
KBR03, KSB03
KCR03
465 x 155
KB03O
KBS03O
KBR03O
303 x 303
KCS03O
KCR03O
Třída D400
EN124
KD81(P)
KDL81(P)
KDN81
KD81O(P)
KDL81O
KDN81O
Třída E600-F900
EN124
KE81P
KEN81
KE81O
KEN81O
KDL71(P)
434
303
303
KD03, KDL03, KD05, KDL05
KD13, KDL13, KD14, KDL14
KDL71O(P)
KFC05T
KFD05T
11
Principy dodržené při návrhu a výrobě poklopů
a kruhových mříží
1. Pokračování standardního sortimentu
F
B
Sortiment vychází z německých či rakouských norem, je dlouhodobě ověřen praktickým používáním poklopů v komunikacích.
A
C
D
V rakouské normě ÖNORM B 5110-1, která doplňuje EN124 jsou uvedené rozměry A, C a D, které musí poklop v dané třídě splňovat. V Německu jsou rozměry
poklopů předepsané v jednotlivých normách: třída B125 – DIN 4271, třída D400
– DIN 19584. Poklopy KASI vychází z rozměrů uvedených v těchto normách.
E
2. Kvalitní výroba dovoluje zpřesnění tolerancí
Vůči požadavkům norem jsou tolerance rozměrů A, B, C, D snížené na poloviční
hodnoty. Tolerance rozměrů jsou sníženy tak, aby byl zmenšen pohyb víka v rámu.
3. Konstrukce rámů
Pro kruhové mříže a poklopy s odvětráním jsou použity rámy s čtyřmi výřezy pro
osazení lapače nečistot. Tyto výřezy jsou vždy z litiny, aby nedocházelo k zeslabení rámu.
Poklopy bez odvětrání jsou dodávány s rámy bez osazení pro lapače nečistot. Rám není přerušen a víko dosedá v celé ploše na rám.
Toto řešení brání úniku zápachu z kanalizace a propadávání posypového materiálu do kanalizace.
4. Integrace tlumící vložky mezi víko a rám
Všechny poklopy třídy D400, E600 a F900 jsou opatřeny tlumící vložkou z EPDM zajišťující vertikální tlumení. Vložka z EPDM je odolná
proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.
5. Velikosti styčných ploch rámů KASI
Materiál rámu
Styčná plocha rámu (cm2)
Dosedací plocha mezi rámem a víkem (cm2)
LAR A50 En124
litina-beton
1350
137
LAR A15 En124
litina
558
137
LBR B125 En124
litina-beton
1350
184
LCRS C250 En124
litina-beton
1350
184
LCRR C250 En124
litina
830
184
litina
1114
271
LDR D400 EN124 ÖN5110
litina-beton
1770
587
LDRL D400 EN124 ÖN5110
litina
919
587
DIN 19584-5 F900
litina-beton
1770
587
DIN 19584-6 F900
litina-beton
3094
587
Třída A15, A50
Třída B125, C250
Třída D400
LDR71 D400 En124
Třída E600, F900
6. Zajištění kvality
Betonové prvky jsou vyráběny v plně automatických linkách z betonu C35/4 – XF4 odolným proti solím a rozmrazovacím látkám dle
EN206-1. Litinové prvky jsou vyráběné ve slévárně v Novém Bydžově.
Obě výrobny mají vlastní zkušebnu a jsou dozorovány zkušebními ústavy TZÚS Praha, BVFS Salzburg, LGA Norimberk a TSÚS Bratislava.
Firma KASI přebírá plnou záruku za kvalitu dodávaných výrobků.
12
Poklopy třídy A15




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LAR A50 EN124
LA01 A15 EN124
72 kg
16 ks/pa
KA01
Poklop KA01 EN124 A15 BG/BG bez odvětrání
 Objednací kód: KA01
DIN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LAR A50 EN124
LA02 A15 EN124
51 kg
16 ks/pa
KA02
Poklop KA02 EN124 A15 BG/GU bez odvětrání
 Objednací kód: KA02
DIN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LAR A15 EN124
LA01 A15 EN124
47 kg
30 ks/pa
KAL01
Poklop KAL01 EN124 A15 GU/BG bez odvětrání
 Objednací kód: KAL01
DIN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LAR A15 EN124
LA02 A15 EN124
25 kg
30 ks/pa
KAL02
Poklop KAL02 EN124 A15 GU/GU bez odvětrání
 Objednací kód: KAL02
DIN
13
Poklopy třídy A50, Kruhová mříž třídy B125
Poklop KA51 EN124 A50 BG/BG bez odvětrání
KA51




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LAR A50 EN124
LA01 A50 EN124
84 kg
16 ks/pa
 Objednací kód: KA51
DIN
Poklop KA52 EN124 A50 BG/GU bez odvětrání
KA52




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LAR A50 EN124
LA02 A50 EN124
51 kg
16 ks/pa
 Objednací kód: KA52
DIN

Šachtové poklopy A15 a A50 dle stavebních předpisů ČSN EN124 se používají pro zakrytí vstupních šachet kanalizací v zatravněných,
polních a provozních plochách, které mohou být zatěžovány výhradně chodci a cyklisty. Dosedací plochy rámu a víka jsou litinové.
Šachtové poklopy a kruhové mříže třídy B125 dle stavebních předpisů ČSN EN124 se používají pro zakrytí vstupních šachet kanalizací
v chodnících, pěších zónách, kde může dojít k občasnému najetí automobilu a parkovištích pro osobní automobily.
Kruhové mříže jsou vyráběné tak, aby umožňovaly vícesměrné přejíždění (nepředstavovaly nebezpečí při přejezdu cyklisty).

Kruhová mříž KBM B125 EN124 BG/GU
KBM




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LBR B125 EN124
LBM B125 EN124
66 kg
12 ks/pa
 Objednací kód: KBM
DIN
14
Poklopy třídy B125




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LBR B125 EN124
LB01 B125 EN124
99 kg
12 ks/pa
KB01
Poklop KB01 EN124 B125 BG/BG bez odvětrání
 Objednací kód: KB01
DIN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LBR B125 EN124
LB02 B125 EN124
92 kg
12 ks/pa
KB02
Poklop KB02 EN124 B125 BG/BG s odvětráním
 Objednací kód: KB02
DIN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LBR B125 EN124
LB03 B125 EN124
70 kg
12 ks/pa
KB03
Poklop KB03 EN124 B125 BG/GU bez odvětrání
 Objednací kód: KB03
DIN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LBR B125 EN124
LB03 B125 EN124
70 kg
12 ks/pa
KB03O
Poklop KB03O EN124 B125 BG/GU s odvětráním
 Objednací kód: KB03O
DIN
15
Poklopy třídy B125 Ö-NORM
Poklop KBS01 ÖN B5110 B125 BG/BG bez odvětrání
KBS01




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRS C250 EN124
LBS01 B125 EN124
97 kg
12 ks/pa
 Objednací kód: KBS01
ÖN
Poklop KBS02 ÖN B5110 B125 BG/BG s odvětráním
KBS02




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRS C250 EN124
LBS02 B125 EN124
93 kg
12 ks/pa
 Objednací kód: KBS02
ÖN
Poklop KBS03 ÖN B5110 B125 BG/GU bez odvětrání
KBS03




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRS C250 EN124
LBS03 B125 EN124
71 kg
12 ks/pa
 Objednací kód: KBS03
ÖN
Poklop KBS03O ÖN B5110 B125 BG/GU s odvětráním
KBS03O




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRS C250 EN124
LBS03 B125 EN124
71 kg
12 ks/pa
 Objednací kód: KBS03O
ÖN
16
Poklopy a mříže třídy B125 Ö-NORM




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRR C250 EN124
LBS03 B125 EN124
35 kg
30 ks/pa
KBR03
Poklop KBR03 ÖN B5110 B125 GU/GU bez odvětrání
 Objednací kód: KBR03
ÖN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRR C250 EN124
LBS03 B125 EN124
35 kg
30 ks/pa
 Objednací kód: KBR03O
KBR03O
Poklop KBR03O ÖN B5110 B125 GU/GU s odvětráním
ÖN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRS C250 EN124
LBSM B125 EN124
68 kg
12 ks/pa
KBSM
Kruhová mříž KBSM B125 ON B5110 BG/GU
 Objednací kód: KBSM
ÖN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRR C250 EN124
LBSM B125 EN124
32 kg
30 ks/pa
KBRM
Kruhová mříž KBRM B125 ÖN B5110 GU/GU
 Objednací kód: KBRM
ÖN
17
Poklopy třídy C250 Ö-NORM
Poklopy jsou určeny pro aplikace na krajnicích zasahujících do komunikací maximálně 0,5 m. Poklopy třídy C250 a B125
Ö-NORM mají společné rámy testované na zatížení třídy C250 a odpovídající rozměrům dle Ö-NORM ÖN 5110-1:

Zapuštění víka v rámu = 18 mm

Průměr víka
= 648 mm
Poklop KCS01 ÖN B5110 C250 BG/BG bez odvětrání
KCS01




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRS C250 EN124
LCS01 C250 EN124
103 kg
12 ks/pa
 Objednací kód: KCS01
ÖN
Poklop KCS03 ÖN B5110 C250 BG/GU bez odvětrání
KCS03




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRS C250 EN124
LCS03 C250 EN124
75 kg
12 ks/pa
 Objednací kód: KCS03
ÖN
Poklop KCR03 ÖN B5110 C250 GU/GU bez odvětrání
KCR03




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRR C250 EN124
LCS03 C250 EN124
38 kg
30 ks/pa
 Objednací kód: KCR03
ÖN
18
Poklopy a mříže třídy C250 Ö-NORM




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRS C250 EN124
LCS03 C250 EN124
75 kg
12 ks/pa
 Objednací kód: KCS03O
KCS03O
Poklop KCS03O ÖN B5110 C250 BG/GU s odvětráním
ÖN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRR C250 EN124
LCS03 C250 EN124
38 kg
30 ks/pa
 Objednací kód: KCRO3O
KCR03O
Poklop KCR03O ÖN B5110 C250 GU/GU s odvětráním
LCRS C250 EN124
LCSM C250 EN124
71 kg
12 ks/pa
Kruhová mříž bez šroub. uzávěru
 Objednací kód: KCSM
Kruhová mříž se šroub. uzávěrem
Objednací kód: KCSMS
ÖN
Kruhová mříž KCRM C250 EN124 GU/GU (se šroubovým uzávěrem)




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LCRR C250 EN124
LCSM C250 EN124
35 kg
30 ks/pa
Kruhová mříž bez šroub. uzávěru
 Objednací kód: KCRM
Kruhová mříž se šroub. uzávěrem
 Objednací kód: KCRMS
ÖN
KCSM
Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
KCRMS




KCRM
Kruhová mříž KCSM C250 EN124 BG/GU (se šroubovým uzávěrem)
KCSMS
ÖN
19
Poklopy třídy D400
Poklop KD01T EN124 D400 BG/BG s odvětráním
KD01T




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD01 D400 EN124
162 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KD01T
DIN
KD12T
Poklop KD02T (KD12T) EN124 D400 BG/BG bez odvětrání
 Rám:
 Víko:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD02 D400 EN124
KD02T
 Hmotnost: 156 kg
 Balení po: 8 ks/pa
 Objednací kód: KD02T
 Víko:
LD12 D400 EN124
 Hmotnost: 162 kg
 Objednací kód: KD12T
DIN
KD16T
Poklop KD06T (KD16T) EN124 D400 BG/BG s odvětráním
 Rám:
 Víko:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD06 D400 EN124
 Hmotnost: 156 kg
 Balení po: 8 ks/pa
 Objednací kód: KD06T
KD06T
LD16 D400 EN124
 Víko:
 Hmotnost: 162 kg
 Objednací kód: KD16T
DIN
Poklop KD07T (KD16T) EN124 D400 BG/BG s odvětráním
KD07T




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD07 D400 EN124
156 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KD07T
20
Poklopy třídy D400




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD05 D400 EN124
162 kg
8 ks/pa
KD05T
Poklop KD05T EN124 D400 BG/GU bez odvětrání
 Objednací kód: KD05T




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD03 D400 EN124
156 kg
8 ks/pa
KD03T
Poklop KD03T EN124 D400 BG/GU s odvětráním
 Objednací kód: KD03T




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDRL D400 EN124 ÖN5110
LD05 D400 EN124
104 kg
8 ks/pa
KDL05T
Poklop KDL05T EN124 D400 GU/GU bez odvětrání
 Objednací kód: KDL05T




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDRL D400 EN124 ÖN5110
LD03 D400 EN124
104 kg
8 ks/pa
KDL03T
Poklop KDL03T EN124 D400 GU/GU s odvětráním
 Objednací kód: KDL03T
21
Poklopy třídy D400 Ö-NORM
Poklopy jsou určeny pro vozovky pozemních komunikací a parkovací plochy přístupné pro všechny druhy silničních vozidel.
Víka jsou v rámu jištěna vlastní hmotností, minimální hmotnost víka je 82 kg, což při světlém rozměru 600 mm odpovídá plošné
hmotnosti 275 kg/m2.
V Německu je minimální plošná hmotnost stanovena normou DIN 1229 na 300 kg/m2, což odpovídá hmotnosti víka 88 kg.
Poklopy s těmito víky jsou označeny
.
Poklop KD15T ÖN 5110 D400 BG/BG bez odvětrání
KD15T




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD15 D400 ÖN 5110
156 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KD15T
ÖN
Poklop KD11T ÖN 5110 D400 BG/BG s odvětráním
KD11T




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD11 D400 ÖN 5110
156 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KD11T
ÖN
Poklop KD10T ÖN 5110 D400 BG/BG s odvětráním
KD10T




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD10 D400 ÖN 5110
156 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KD10T
ÖN
22
Poklopy třídy D400 Ö-NORM




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD81 EN124 D400
155 kg
8 ks/pa
KD14T
Poklop KD14T ÖN 5110 D400 BG/GU bez odvětrání
 Objednací kód: KD14T
ÖN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD81 EN124 D400
155 kg
8 ks/pa
KD13T
Poklop KD13T ÖN 5110 D400 BG/GU s odvětráním
 Objednací kód: KD13T
ÖN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDRL D400 EN124 ÖN5110
LD81 EN124 D400
104 kg
10 ks/pa
KDL14T
Poklop KDL14T ÖN 5110 D400 GU/GU bez odvětrání
 Objednací kód: KDL14T
ÖN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDRL D400 EN124 ÖN5110
LD81 EN124 D400
104 kg
10 ks/pa
KDL13T
Poklop KDL13T ÖN 5110 D400 GU/GU s odvětráním
 Objednací kód: KDL13T
ÖN
23
Vodo- a plynotěsné poklopy třídy D400

Vodotěsné pro tlak 50 kPa (0,5 bar)

Plynotěsné pro běžný provoz kanalizace

Použití tam, kde je potřeba zamezit vstupu povrchových vod do kanalizace nebo výstupu splaškových vod
z kanalizace

Zamezení úniku nepříjemného zápachu z kanalizace

Těsnost poklopu zajišťuje těsnění z EPDM odolné proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám, které je stlačováno mezi víko a rám nerezovými šrouby
Poklop KDL14VT EN124 D400 GU/GU vodo- a plynotěsný
KDL14VT




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDRL D400 EN124 ÖN5110
LD14 D400 ÖN 5110
104 kg
10 ks/pa
 Objednací kód: KDL14VT
ÖN
Poklop KD12VT EN124 D400 BG/BG vodo- a plynotěsný
KD12VT




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD12 D400 EN124
164 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KD12VT
Poklop KD05VT EN124 D400 BG/GU vodo- a plynotěsný
KD05VT




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN5110
LD05 D400 EN124
157 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KD05VT
24
Poklopy třídy E600 a F900




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
DIN 19584-5 F900
DIN 19584-2 E600
177 kg
8 ks/pa
 Objednací kód: KED01T
KED01T
Poklop KED01T EN124 E600 BG/BG s odvětráním
DIN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
DIN 19584-6 F900
DIN 19584-2 E600
243 kg
5 ks/pa
KEC01T
Poklop KEC01T EN124 E600 BG/BG s odvětráním
 Objednací kód: KEC01T
DIN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
19584-5 F900
LF05 EN124 F900
171 kg
8 ks/pa
KFD05T
Poklop KFD05T EN124 F900 BG/GU bez odvětrání
 Objednací kód: KFD05T




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
DIN 19584-6 F900
LF05 EN124 F900
237 kg
5 ks/pa
KFC05T
Poklop KFC05T EN124 F900 BG/GU bez odvětrání
 Objednací kód: KFC05T
25
Poklopy pro odlučovače třídy B125

Poklopy pro odlučovače ropných látek mají speciální úpravu na dosedací ploše mezi rámem a víkem

Poklopy jsou značeny nápisem na rámu „SEPARATOR – ABSCHEIDER“

Na rámu poklopu může být též uveden název výrobce odlučovače
Řez poklopem pro odlučovač třídy B125
Řez poklopem pro odlučovač třídy D400
Poklop pro odlučovač KSB01 EN124 B125 BG/BG
KSB01




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LBR B125 EN124
DIN 19596 3-600 B125 EN124
103 kg
12 ks/pa
 Objednací kód: KSB01
DIN
Poklop pro odlučovač KSB03 EN124 B125 GU/BG
KSB03




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LBR B125 EN124
LB03 B125 EN124
73 kg
12 ks/pa
 Objednací kód: KSB03
DIN
26
Poklopy pro odlučovače třídy D400




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN 5110
LD12 D400 EN124
163 kg
8 ks/pa
KSD12
Poklop pro odlučovač KSD12 EN124 D400 BG/BG
 Objednací kód: KSD12
DIN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN 5110
LD05 D400 EN124
157 kg
8 ks/pa
KSD05
Poklop pro odlučovač KSD05 EN124 D400 GU/BG
 Objednací kód: KSD05




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN 5110
LD12 D400 EN124
164 kg
8 ks/pa
KSDS2
Poklop pro odlučovač KSDS2 D400 BG/BG se šroubovým uzávěrem
 Objednací kód: KSDS2
DIN




Rám:
Víko:
Hmotnost:
Balení po:
LDR D400 EN124 ÖN 5110
LD05 D400 EN124
157 kg
8 ks/pa
KSDS5
Poklop pro odlučovač KSDS5 D400 GU/BG se šroubovým uzávěrem
 Objednací kód: KSDS5
27
Vyrovnávací prstence
Vyrovnávací prstence odpovídají normě EN 1917, slouží k podložení poklopu a jeho vyrovnání na niveletu vozovky. Pokládají se
na nosnou konstrukci (přechodový díl, zákrytovou desku) vždy do maltového lože o minimální pevnosti 40 MPa.
Prstence se vyrábí ve třech provedeních lišících se tvarem a rozměry dosedacích ploch. Typ prstence se volí dle použitých prvků
pod nimi.
Vyrovnávací prstenec DIN 4034-1 AR-V 625 x výška
Používá se pro rámy a zákrytové desky vyrobené dle DIN V 4034-1 Šachty pro odpadové kanalizace.
Osazení na prstenci zamezuje posuvu vyrovnávacích prstenců mezi sebou, mezi prstencem a poklopem či nosnou konstrukcí.
Vyrovnávací prstenec DIN 4034-2 AR 625 x výška
Používá se pro rámy a zákrytové desky vyrobené dle DIN V 4034-2 Šachty pro studnové a drenážní sestavy. Tvar prstence nezamezuje v posuvu mezi vyrovnávacími prstenci, poklopem či nosnou konstrukcí.
Vyrovnávací prstenec BAR-P 625 x výška
Používá se pro osazení na šachty s tloušťkou stěny do 90 mm a 100 mm, kde je požadováno zamezení posuvu vyrovnávacích prstenců mezi sebou, mezi prstencem a poklopem či
nosnou konstrukcí.
Tam, kde jsou použity tyto vyrovnávací prstence v kombinaci s poklopy třídy D400, je možné použít poklopy KASI s rámy LDR či LD81 speciálně osazené na vnější straně dosedací
plochy.
Rám s osazením
Správně
Šikmé vyrovnávací prstence
Jsou určeny k vyrovnání spádu vozovky a jsou vyráběny pro všechny tři typy vyrovnávacích prstenců.
Rám bez osazení
Špatně
Vyrovnávací prstence BAR, BARZS
Označení prstence
28
Objednací číslo
Výška prstence (A)
Hmotnost
Balení
DIN4034-AR 625 x 40
BAR04
40 mm
23,0 kg
17 ks
DIN4034-AR 625 x 60
BAR06
60 mm
33,0 kg
18 ks
DIN4034-AR 625 x 80
BAR08
80 mm
44,0 kg
14 ks
DIN4034-AR 625 x 100
BAR10
100 mm
55,0 kg
11 ks
DIN4034-AR 625 x 120
BAR12
120 mm
66,0 kg
9 ks
DIN4034-AR 625 x 60/100
BARZS
60/100 mm
44,0 kg
14 ks
Vyrovnávací prstence
Vyrovnávací prstence BAR-V, BAR-VS
Označení prstence
Objednací číslo
Výška prstence (A)
Hmotnost
Balení
DIN4034-AR-V 625 x 40
BAR-V04
40 mm
27,5 kg
17 ks
DIN4034-AR-V 625 x 60
BAR-V06
60 mm
40,0 kg
18 ks
DIN4034-AR-V 625 x 80
BAR-V08
80 mm
53,0 kg
14 ks
DIN4034-AR-V 625 x 100
BAR-V10
100 mm
68,0 kg
11 ks
DIN4034-AR-V 625 x 120
BAR-V12
120 mm
81,0 kg
9 ks
BAR-VS
60/100 mm
53,0 kg
14 ks
DIN4034-AR-V 625 x 60/100
Vyrovnávací prstence BAR-P, BAR-PZS; vzor Praha
825
Označení prstence
Objednací číslo
Výška prstence (A)
Hmotnost
Balení
625 x 40
BAR-P04
40 mm
23,0 kg
17 ks
625 x 60
BAR-P06
60 mm
33,0 kg
18 ks
625 x 80
BAR-P08
80 mm
44,0 kg
14 ks
625 x 100
BAR-P10
100 mm
55,0 kg
11 ks
625 x 120
BAR-P10
120 mm
66,0 kg
9 ks
625 x 60/100
BAR-PZS
60/100 mm
44,0 kg
14 ks
29
Lapače nečistot pro kruhové mříže a poklopy
Lapač lehký
590
ULL
 Hmotnost:
 Balení po:
135
Lapač nečistot lehký
6,5 kg
48 ks/pa
 Objednací kód: ULL
655
Lapač těžký
590
ULT
 Hmotnost:
 Balení po:
155
Lapač nečistot DIN1221
7,2 kg
36 ks/pa
 Objednací kód: ULT
DIN
655
Lapače
jsou určeny k zachycení hrubých nečistot propadajících otvory kruhových mříží či odvětrávacími
otvory poklopů. Lapače jsou vyrobeny z žárově zinkovaného plechu, což zaručuje jejich dlouhou životnost.
30
31
Kasi spol. s r.o.
Provoz Přelouč
Chrudimská 1602
Přelouč 535 01
Česká republika
tel.: +420 466 501 755
GSM: +420 777 813 588
e-mail: [email protected]
www.kasi.cz
Download

Kanalizační poklopy Vyrovnávací prstence