12. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY
Praha 9. - 14. 6. 2013
STOLNÍ TENIS
(výsledková listina)
Termín soutěže: 13. - 14. 6. 2013
Místo konání soutěže: Sportovní hala Juliska, ÚTVS ČVUT, Pod Juliskou 4, 160 00
Praha 6
Ředitel soutěže: Bc. Dana Čechová
Konečné pořadí
Stolní tenis, dvouhra, muži
1. 2. 3.‐4. 5.‐8. 9.‐15. Obešlo Marek Handl Petr Duspiva Jan 1991 1993 1990 Klimek Vojtěch Pinka Jan Chalupa Jakub Merta Jakub C alta David Štofka Filip Egermaier Jakub Č erný Jiří Trefil Daniel Mikeska Jaroslav Fiala Ondřej Říšský Pavel 1991 1991 1987 1989 1992 1991 1988 1990 1992 1990 1991 1992 UK UO JU VŠB ‐ TU VŠE MU Upa VŠTE VUT ZČU ČVUT ČZU VUT FMVŠE ZČU FTVS FEM PF EKF VŠE PrF FF FP ZČU FS FAPPZ ČZU Praha FEKT FMVŠE ZČU Stolní tenis, dvouhra, ženy
1. 2. 3. Ságlová Miroslava Drobná Lucie Hudečková Hana 1988 MU 1991 UJEP 1987 UK FF pedagogická
FF www.ceskeakademickehry.cz
12. České akademické hry
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kalužná Natália Zýková Petra Tenglová Vendula Zábojová Anna Pintová Radka Severová Michaela Tomková Zuzana Praha 9. - 14. 6. 2013
1992 1992 1993 1991 1986 MU VŠE JU VŠE JU FF VŠE ZSF VŠE PRF 1992 ZČU 1992 VŠE ZČU VŠE Stolní tenis, čtyřhra, muži
1. 2. 3.‐4. 5.‐8. Obešlo Marek Pinka Jan Mikeska Jaroslav C alta David Merta Jakub Č erný Jiří Fiala Ondřej Jeníček Jakub 9.‐10. Švec Radek Egermaier Jakub UK VŠE VUT VŠTE Upa ČVUT FMVŠE JU UK ZČU FTVS VŠE FEKT FF FS FMVŠE Klimek Vojtěch Handl Petr Štofka Filip Duspiva Jan Chalupa Jakub Vavřinec Matěj Duda Lukáš VŠB ‐ TU UO VUT JU MU ČVUT FMVŠE ZSF SV ZČU Trefil Daniel Bilanský Michal Říšský Pavel ČZU UK ZČU pedagogická VŠE ZSF FF VŠE Ságlová Miroslava Kalužná Natália Tomková Zuzana Pintová Radka Severová Michaela MU MU VŠE JU ZČU EKF FEM FP PF PrF FEL management FAPPZ ČZU Praha MFF ZČU Stolní tenis, čtyřhra, ženy
1. 2. 3. 4. 5. Drobná Lucie Zýková Petra Tenglová Vendula Hudečková Hana Zábojová Anna UJEP VŠE JU UK VŠE FF FF VŠE PRF ZČU Stolní tenis, smíšená čtyřhra
1. Tenglová Vendula JU ZSF Duspiva Jan 2. 3.‐4. Zýková Petra Drobná Lucie Ságlová Miroslava Pintová Radka Tomková Zuzana Hudečková Hana Kalužná Natália Severová Michaela Zábojová Anna VŠE UJEP MU JU VŠE UK MU ZČU VŠE VŠE pedagogická FF PRF VŠE FF FF ZČU VŠE Klimek Vojtěch Handl Petr Pinka Jan Obešlo Marek Vavřinec Matěj Švec Radek Mikeska Jaroslav Egermaier Jakub Duda Lukáš 5.‐8. 9.‐10. www.ceskeakademickehry.cz
JU VŠB ‐ TU UO VŠE UK ČVUT UK VUT ZČU FMVŠE PF EKF FEM VŠE FTVS FEL Sociálních věd FEKT ZČU management 
Download

výsledky - České akademické hry