Název :
POHYBOVÝ APARÁT A ZDRAVÍ
edukační konference
Pro koho: všichni aktivně působící ve sportovní sféře - tělovýchovní, sportovní a
praktičtí lékaři, trenéři a učitelé tělesné výchovy, instruktoři a lektoři fitness,
manažeři sportovních a pohybových aktivit, studenti oborů: rekreologie,
management sportu, management v tělesné kultuře.
Termín : 13. a 14. září 2013
Místo:
Vysoké učení technické v Brně, Fit centrum Machina, Kolejní 2, 612 00 Brno
Cíl :
Posílení mezioborového dialogu o pohybovém aparátu, sportu a zdraví
Obsah konference :
Sekce 1 : Legislativa, sport a zdraví
Sekce 2: Poškození pohybového aparátu sportem – prevence a léčba a posudková
činnost
Sekce 3: Kvalita života, zdraví , výuka sportu a pohybový aparát.
Sekce 4: Ekonomické a sociální aspekty sportu a zdraví.
Praktické workshopy
Doprovodné výstavy
Pořadatel : Česká společnost tělovýchovného lékařství
Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit
Spolupráce: IFBLR - Piešťany
Ortopedická klinika FN USA Brno
Česká komora fitness
Čestné předsednictvo :
Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr.h.c. – rektor VUT v Brně
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. - předseda ČSTL
MUDr. Jozef Běňačka , Ph.D .- ředitel IFBLR (Institut fyzioterapie balneologie a
léčebné rehabilitacePiešťany, UCM Trnava.
Doc. MUDr. P. Janíček, CSc. - přednosta ortopedické kliniky FN US Brno
Organizační výbor:
RNDr. Hana Lepková, doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
Vědecká a programová rada:
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.,
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc., MUDr. Iva Tomášková, Ph.D.,
MUDr. Radka Adámková, Ph.D., MUDr. Jana Martinková, MUDr. Pazourek,
Kontakt: RNDr. Hana Lepková, ředitelka CESA, VUT v Brně
[email protected]
tel.: +420 739 329 84
Odborná sdělení:
Vyzvaní přednášející v jednotlivých sekcích s přehledným sdělením ke stanovené problematice. Předpokládaná doba sdělení 20 minut + 10 minut diskuse.
Textová podoba sdělení v rozsahu 3 – 6 normostran, minimálně 5 000 znaků, doporučená
literatura.
Sdělení budou vydána formou sborníku s plnými texty s doporučenou literaturou
(obdrží každý účastník edukační konference).
Registrace účastníků od 10.6.2013 do 31.8.2013
(formou elektronického formuláře)
Účastnický poplatek:
uhrazeno členové ČSTL a SSTL studenti
ostatní
Společenský večer:
do 31.8.2013
400,-Kč
200,-Kč
( nebo 100.-Kč/ den)
500,-Kč
do 12.09.2013
500,-Kč
300,-Kč
600,-Kč
na místě
600,-Kč
400,-Kč
700,-Kč
200,-Kč (stejný pro všechny účastníky)
Ubytování:
Hotel Palacký Brno *** a hostel Palacký Brno **
Kolejní 2905/2, 612 00 Brno, Česká republika
Rezervace tel.: +420 541 142 963
+420 541 142 960
Recepce tel.: +420 541 142 969
Recepce fax: +420 541 142 975
e-mail:
recepce(at)hotel-palacky.cz
www.hotel-palacky.cz
(V objednávce uveďte prosím název konference. Kapacita hotelového ubytování je
omezena, ubytování na hostelu je volnější.
POZOR! Rezervace míst pro pasivní i aktivní účastníky konference je
do 10.7.2013
Harmonogram:
Do 30.4.2013
oslovení přednášejících a zaslání pokynů pro autory
oznámení o konferenci
Do 31.5.2013
odevzdání příspěvků (vyžádané přednášky)
oznámení o konferenci – program, pokyny pro registrace
Od 10.6.2013
registrace přihlášek
objednávky ubytování (do 10.7.2013 rezervace v areálu VŠ kolejí)
platby
Do 31.8.2013
ukončení registrace a plateb
Kontakt:
za CESA VUT v Brně - RNDr. Hana Lepková, [email protected], tel.: 739 329 845
http://www.cesa.vutbr.cz/zajemci-o-studium/seminare-konference-workshopy
za ČSTL - Markéta Mádlová, [email protected], tel.: 777 715 627, [email protected],
tel.: 224 942 423
http://www.cstl.cz/www/konference.html
PROGRAM - Vyzvané přednášky :
Pazourek Nejčastější ortopedické problémy sportovců
Skotáková Zobrazovací metody při vyšetřování pohybového aparátu
Tomáš T. Pohybová aktivita po ortopedických operacích
Martinková RHB a fyzikální terapie ve sportovní medicíně
Beňačka Balneologie a pohybový aparát
Hrazdira Ortézy v prevenci a léčbě potíží pohybového aparátu
Řezaninová Taping a kinesiotaping
Zeman Cvičení jako lék
Tomášková Zátěžové testy a pohybový aparát
Motyčka
Rizika a prevence poškození pohybového aparátu u plavců
Slabý Legislativa v tělovýchovně lékařském pohledu ( posudková činnost
tělovýchovného a praktického lékaře)
Korvas
Pohybové aktivity a volný čas
Blahutková Psychologie ve sportu
Matoulek Pohybová aktivita obézních
Drnek Výuka sportu a sportovních aktivit na VŠ
Hamřík Přínos absolventů rekreologie (managementu sportu a managementu v tělesné kultuře)
Havrdová Podnikání v oblasti fitness v ČR
Česká komora fitness a její role v českém i mezinárodním fitness průmyslu
Vyskočil V.I.P. podpora pro sportovce
Matoulek Energie, dieta, pohyb
Blahutková Pohyb a duševní zdraví
Stejskal Chůze a zdraví
Pietrak Kondiční chůze s vizualizací reálného terénu
Lepková Pohybové aktivity seniorů
Botlíková Preventivní cvičební programy a webová podpora sportu na ÚTVS ČVUT
Dýrová Nové možnosti harmonizace pohybového aparátu s využitím stroje Fiveriders
Svobodová Potápění - nejen sport – komplexní pohled na problematiku
PROGRAM - Praktické workshopy:
Flexibary - cesta ke stabilizaci páteře XCO-Trainer - poslouchejte, jak posilujete HSSP
PaedDr. Toufarová,
Mgr. Lenka Fasnerová
PaedDr. Toufarová,
Mgr. Lenka Fasnerová
Bossu, pilates, spirals, power yoga,… PaedDr. Muchová,
PhDr. Tománková, CSc.,aj.
Taping Mgr. Králová,
Mgr. Řezaninová
Kondiční posilování, kondiční silový trénink Mgr. Šťastný,
Mgr. Kotrbáček,
doc. Korvas
Nordic walking RNDr. Lepková,
PaedDr. Dýrová
Aerobní trenažéry
(stacionární kola, veslařské trenažéry)
RNDr. Lepková,
PaedDr. Dýrová
Kondiční chůze s vizualizací reálného terénu
Mgr. Pietrak
Preventivní cvičební programy Mgr. Botlíková
Kardiovize 2030 doc. Korvas,
MUDr. Sochor,
Mgr. Jarešová
Dress code :
Sportovní oblečení
Výstavy, firemní přednášky a prezentace:
Ortézy
Léčivé přípravky
Doplňky stravy
Download

stáhnout