KONZULTAČNÍ HODINY
PhDr. Josef Svoboda
jednatel společnosti
psycholog
po telefonické domluvě
Mgr. Věra Kašajová
ředitelka školy
Po – Pá 9.00 - 14.00
dále po telefonické domluvě
Mgr. Aleš Diatka
zástupce ředitelky školy
Předměty: ZSV, RJ
St 13.00 - 14.00
Čt 12.00 - 13.00
Bc. Lucie Brzybohatá
asistentka ředitelky školy
Po – Pá 8.00 - 14.00
Ing. Jitka Botheová
Předměty: EKO, ÚČTD, PRX, OBK
Třídnictví: MO4
Vedoucí předmětové komise pro výuku
ekonomických předmětů a matematiku.
Mgr. Karel Bříza
Předměty: TV, PSYS
Po 7. VH 13.30 - 14.15
St 4. VH 10.35 - 11.20
Ing. Alena Dlapová
Předměty: EKO, PRX, ÚČTD, OBK
Třídnictví: MO3
St 7. VH 13.30 - 14.15
Čt 6. VH 12.40 - 13.25
Ing. Vojtěch Januš
Předměty: ICT, MTS
St 5. VH 11.50 - 12.35
Čt 3. VH 9.45 - 10.30
Ing. Petr Jarkovský
Předměty: MAT, MTS
Třídnictví: MS3, MS4
Út 6. VH 12.40 - 13.25
St 5. VH 11.50 - 12.35
Ing. Jana Kokrdová
Předměty: AJ
Třídnictví: PM1
Mgr. Erika Kořínková
Předmět: NJ
Po 4. VH 10.35 - 11.20
Pá 4. VH 10.35 - 11.20
Mgr. Zdeňka Koutná
Předmět: AJ
Út 7. VH 13.30 - 14.15
Čt 4. VH 10.35 - 11.20
Út 8. VH 14.25 - 15.10
Bc. Michaela Nevečeřalová
Předmět: ŠJ
Po 3. VH 9.45 - 10.30
Mgr. Ivana Nogolová
Předměty: EKO, MM, MMS, ÚČTD
Třídnictví: EP1
Út 6. VH 12.40 - 13.25
Mgr. Zdeněk Portych
Předměty: ČJL, ČJK, LDK, DEJ
Třídnictví: PMD1
Vedoucí předmětové komise pro výuku
jazyků.
Mgr. Tereza Procházková
Předměty: ČJL, ČJK, LDK
Třídnictví: PM2
Út 4. VH 12.40 - 13.25
Čt 5. VH 11.50 - 12.35
Út 2. - 3. VH 8.50 - 10.30
Čt 3. VH 9.45-10.30
Mgr. Monika Seidlová
Út 2. VH 8.50 - 9.35
Předměty: PED, ZSV, ZSVS
Pá 6. VH 12.40 - 13.25
Třídnictví: EP2
Vedoucí předmětové komise společenských
a přírodních věd.
Ing. Martina Spěváková
Předměty: EKO, MM, MMO, OBK, PRX
Třídnictví: PMD2, OPČ3
St 5. VH 11.50 - 12.35
Čt 7. VH 13.30 - 14.15
RNDr. Jana Svobodová
Předměty: ZPV, BIO
Po 8. VH 14.25 - 15.10
Download

KONZULTAČNÍ HODINY