Absolventi
21.-30.izlaidums
30.izlaidums
1980.gads
Direktors — Jānis Bajinskis
Audzinātāja – G.Strode
Absolventi - Silvija Apeināne, Inta Auziņa, Valda Brēde,
Jānis Bruzgulis, Gunta Dzedone, Inita Freiberga, Zita
Gurklīte, Zigurds Karols, Inta Kazilaite, Ina Kuharenko, Inta
Kundrāte, Laima Kvederoviča, Jānis Plusniņš, Ingrīda
Skrebele, Inta Skrebele, Dace Strode, Aija Šustina, Ināra
Verečinska, Ruta Verečinska, Dace Vindele
30.izlaidums
1980.gads
29.izlaidums
1979.gads
Direktore— Jānis Bajinskis
Audzinātāja – Ilga Zaņķe
Absolventi - Andris Beņķītis, Vija Bērziņa, Daļa
Butenaite, Egīls Cīrulis, Edgars Dimitrijevs, Anna
Gorecka, Jānis Goreckas, Elita Grīnvalde, Juris
Kovaļevskis, Janīna Lužaite, Zita Medlinska, Lilita
Remeiķe, Māra Plone, Lauma Priede, Zinta Saulīte,
Ineta Vitkovska, Juris Vindelis
29.izlaidums
1979.gads
28.izlaidums
1978.gads
Direktors— Jānis Bajinskis
Audzinātājas – L.Kolpakova, V.Remeiķe
Absolventi - Māris Dadzītis, Olga Damenauska, Zeltīte Dinga, Rita
Galvanovska, Jānis Iļjanovs, Inga Krastiņa, Inta Krivkele, Sandra
Kubuliņa, Daiga Lormane, Gita Markūne, Jānis Melderis, Aivars
Miezītis, Arnis Ozoliņš, Guntis Ozoliņš, Inta Ozoliņa, Edgars Priede,
Valija Putniņa, Inta Rakeviča, Ingrīda Remeiķe, Zigmants Samuļonis,
Jānis Saukums, Gita Skrebele, Juris Sniķeris, Agita Sparinska, Dzintra
Speltiņa, Silvija Spoģe, Ņina Sproģe, Jānis Staģītis, Sarmīte Trakina,
Vilnis Upenieks, Kārlis Vadzītis, Anita Bukša, Dana Žilinskaite, Vanda
Kalačinska, Vasilijs Mišenovs, Jurijs Sarancevs, Herberts Sīmanis,
Ludmila Staceviča, Gaļina Smirnova, Valija Strumska, Edvards
Jangblūds, Ludmila Avakova, Aleksandrs Fakejevs, Sigits Žilinskas
28.izlaidums
1978.gads
28.izlaidums
1978.gads
27.izlaidums
1977.gads
Direktors— Jānis Bajinskis
Audzinātāji – A.Goba, I.Kļaviņa
Absolventi - Edīte Butāne, Vita Butenaite, Brunis
Černauskas, Sandra Dambrāne, Dace Jumiķe, Inta Jumiķe,
Zigrīda Jurkovska, Viktors Kačanovs, Inese Karole, Aija
Krisūne, Vaira Kvederaviča, Oskars Ķiršs, Ina Miščenko, Edīte
Mūrniece, Jānis Mūrnieks, Vitas Petronis, Dzintra Pļepa,
Maruta Pučīte, Nora Pundure, Alda Skuja, Kārlis Šustiņš,
Skaidrīte Vadze, Andris Vadzis, Vladimirs Zapaņenko, Ļubovja
Kapustjonaka, Guna Liepiņa, Aleksandrs Osipovs, Rimma
Stepanova, Antoņina Čajukova, Zinaīda Šlujeva, Vacslovs
Šturneheberis, Pāvels Peregorodņevs, Valērijs Doždevs
27.izlaidums
1977.gads
26.izlaidums
1976.gads
Direktors— Jānis Bajinskis
Audzinātāji – Ā.Bajinska, F.Kazenko
Absolventi - Dace Antoneviča, Māris Apiņš, Aivars Ābols, Aija
Bērziņa, Dzintra Bērziņa, Maija Briede, Guntars Bērziņš, Pranas
Bruzgulis, Rita Čupalova, Dzintra Davidova, Raimonds Dālderis,
Regīna Garolīte, Arvīds Grīnvalds, Benita Kalniņa, Vija Kātiņa,
Guntars Krišs, Zigurds Kubilis ,Vita Kuharenko, Silvija Maksima,
Baiba Silarāja, Maira Vesmane, Andris Vilemas, Ingrīda Vitkovska,
Vija Voitkeviča, Viktors Zajančkauskas, Edvīns Ziņģis, Ļuba
Bandukova, Marija Kapusta, Svetlana Kleine, Vladimirs Mišenovs,
Larisa Rižika, Viktors Semjonovs, Baiba Meldere, Anatolijs
Sarancevs, Valentīna Stancevičs, Viktors Čajukovs, Natālija
Dračenko, Valentīna Skorohodova, Tatjana Stepanova
26.izlaidums
1976.gads
25.izlaidums
1975.gads
Direktors—Jānis Bajinskis
Audzinātāji – R.Žilinskis, G.Strode
Absolventi - Algimantas Bakutis, Ārija Baltuža, Dzidra Baltuža, Edīte
Beļūne, Zita Daugello, Sarmīte Dimitrijeva, Dzintra Gūre, Uldis
Miklaševičs, Bernadeta Narbutaite, Dzintra Osīte, Jānis Ozoliņš,
Mārīte Panova, Jadviga Pikša, Vija Rudzīte, Valdis Voitkevičs, Juris
Zālītis, Daina Zobena, Laima Zobena, Jautrīte Grīnberga, Velta Griško,
Vija Hauka, Jānis Kalējs, Maija Koklevska, Rita Krasovska, Dzintra
Krastiņa, Iveta Mireka, Mudīte Mūrniece, Nijole Naļivaika, Gunta
Putniņa, Geņa Samuļonīte, Frīdis Sarcevičs, Aija Stanga, Aija
Stīpniece, Edvīns Štāls, Ērika Saulīte, Zoja Avlasova, Aleftina Baltruma,
Regīna Benzalovska, Ludmila Drezova, Nadežda Žguns, Margarita
Kalašnikova, Viktors Nikiforovs, Irina Pantenis, Zinaida Trifonova,
Svetlana Turova, Niola Juknīte, Valentīna Jurane, Vera Jankauska, Jaņa
Augustoviča
25.izlaidums
1975.gads
24.izlaidums
1974.gads
Direktore— Ilga Zaņķe
Audzinātāji – A.Velme, N.Rempe, V.Bērziņš
Absolventi - Inta Auziņa, Alfreds Bajinskis, Juris Andersons, Antans
Čipas, Vera Markūne, Dzidra Rošāne, Elga Cēnis, Andris Bražūns,
Reinis Spuris, Valdis Slogs, Jānis Riekstiņš, Anatolijs Timko, Egīls Tālis,
Andis Antāns, Astrīda Bērziņa, Andis Butāns, Velta Dakule, Mairita
Mistre, Ināra Griščenko, Marija Radzeviča, Aina Regūte, Marika
Sūruma, Arkādijs Trukšs, Ērika Uļeviča, Māra Ūdre, Modris Vāverāns,
Biruta Vindele, Mirdza Zālīte, Edgars Zvirbulis, Valdis Ziņģis, Tatjana
Burka, Valentīna Vasiļjeva, Svetlana Lisjonoka, Sergejs Jeremejevs,
Boļeslavs Jukna, Anatolijs Kiseļovs, Nadžežda Kolosovska, Lilija
Metuņeviča, Vera Pautīne, Nellija Semjonova, Larisa Šarova, Ņina
Žilinskaite, Zigurds Kalnāre, Aivars Zaļauskis, Skaidrīte Salna,
Aleksandrs Bešmeņovs, Viktors Mūrnieks
24.izlaidums
1974.gads
23.izlaidums
1973.gads
Direktore—Ilga Zaņķe
Audzinātāji – T.Dreijere, A.Saprovska, S.Plone
Absolventi -Valdis Grīnvalds, Juris Kalniņš, Edīte Kamarovska, Ināra
Klimoviča, Dzintra Koļesņikova, Veneranda Kozlovska, Ēriks Melderis,
Dainis Mickēvičs, Dainis Millers, Melita Mūrniece, Lidija Ozoliņa, Aina
Petzāde, Aija Pormale, Vēsma Purena, Agrita Sama, Antoņina Siņkova,
Dainuvīte Vilema, Anna Volgaste, Dagmāra Zālīte, Tatjana Vaganova,
Sergejs Voitenko, Genādijs Ivanovs, Alla Korjagina, Boriss Mihailovs,
Valērijs Siņicins, Aleksandrs Siņicins, Svetlana Staceviča, Elena Fasčilina,
Skaidrīte Cine, Svjatoslovs Šakuro, Vladimirs Šlujevs, Vera Jermakova,
Rasma Auzenberga, Dzintra Bražūne, Rudīte Čepinska, Ņina
Garavniovaite, Jānis Grabis, Aivars Kalniņš, Māris Kārkle, Laima Krūmiņa,
Vilnis Ladiga, Agris Līkais, Valentīna Markūne, Silvija Mickeviča, Jānis
Mimelis, Ivars Možeiks, Miervaldis Pāvuls, Vija Svikša, Mudīte Štāle, Jānis
Vindelis, Anatolijs Sorokins
23.izlaidums
1973.gads
22.izlaidums
1972.gads
Direktors—Pēteris Skrupskis
Audzinātāji – V.Beļickis, I.Kokina, V.Remeiķe
Absolventi - Oskars Bajinskis, Malda Balode, Ausma Biķerniece, Vilnis
Borovskis, Zita Bražuna, Ināra Jevstigņejeva, Dana Jurēna, Valdis Kalnārs,
Genādijs Kazenko, Harijs Klemenss, Jānis Kubulis, Aina Paupe, Vita
Rakauskaite, Alla-Albīna Semjonova, Pēteris Skrupskis, Laima Ušačka,
Laimonis Vindelis, Irēna Žagariņa, Biruta Baltuža, Ina Čipāne, Sigurds
Dābols, Juris Fiļipovs, Jānis Grišelis, Lilita Krastiņa, Malda Ķibilde,
Vladimirs Polikarpovs, Irēna Rastauskaite, Larisa Lakstīgala, Jānis
Skrupskis, Ēriks Skujiņš, Kārlis Skujiņš, Laima Zupa, Banga Zariņa, Aivars
Žmuidens, Natālija Grjoza, Nikolajs Geilašs, Aleksandrs Nikiforovs, Ivans
Vaļņaga, Valentīna Zapaņovska, Nadežda Mihailova, Vladimirs Siņicins,
Anita Spēlīte, Pēteris Lavrovs, Vladimirs Kritkovs, Gaļina Mihaļčenko,
Vesa Šukuro, Ļubova Siņicina
21.izlaidums
1971.gads
Direktors—Pēteris Skrupskis
Audzinātāja – G. Strode
Absolventi - Lilita Balode, Mudīte Caune, Aina
Daniļeviča, Zinaida Dardece, Vija Dāboliņa, Mirdza
Degro, Zigurds Gross, Gunārs Kampe, Smaida-Melita
Kantāne, Andrejs Klimovičs, Gaida Koklevska, Tamāra
Ļebedeva, Astrīda Murāne, Aldis Ozarskis,Vita Pelse,
Valentīna Plusniņa, Dzintra Podža, Aina Pulča, Vairis
Ratnieks, Ilze Reķis, Guntis Saulītis, Irēna Šolmane,
Dzintra Tāle, Jānis Zamaļauskis, Dzidra Zālīte, Aivars
Žilinskis
21.izlaidums
1971.gads
Download

Absolventi 21.-30. izlaidums