1
Mezinárodní dopravní veletrh
11.–14. 9. 2013
EUROTRANS 2013



11.–14. září 2013 (středa–sobota)
Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a
živnostníky
Dvouletá periodicita – liché roky
Zaměření:
 Vystavovatelé – záběr na země střední a východní Evropy
 Návštěvníci – odborníci z oblasti dopravního průmyslu z ČR,
Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa
2
EUROTRANS 2013
Propojení dopravní tematiky do jednoho celku




Synergie s ostatními základními tématy veletrhu – silniční a železniční dopravou
B2B charakter veletrhu
Výhodné cenové podmínky
Podpora profesních svazů a asociací


AUTOTEC – Mezinárodní veletrh užitkových vozidel,
dílů a servisní techniky - nosná část nového veletrhu.
Tradiční, oborově specializovaný veletrh v letech 1994–2010

původní součást MSV – zejména železniční doprava,
městská doprava – prostředky, příslušenství a služby

Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky – původně
souběžně s MSV
3
EUROTRANS 2013
Partneři veletrhu
Záštita veletrhu
4
EUROTRANS 2013
5
6
EUROTRANS 2013
Oborové členění


Silniční doprava
1.1
Automobily a přípojná vozidla
1.2
Autobusy
1.3
Díly a komponenty vozidel
1.4
Autoservisní technika, výroba
a opravy vozidel
1.5
Pohonné hmoty, oleje a maziva,
čerpací stanice
1.6
Silniční infrastruktura
1.7
Služby v silniční dopravě
Kolejová doprava
2.1
Železniční kolejová vozidla a jejich
příslušenství
2.2
Kolejová vozidla pro městskou
dopravu a jejich příslušenství
2.3
Železniční infrastruktura
2.4
Služby v železniční dopravě

Kombinovaná doprava
3.1
Infrastruktura kombinované dopravy
3.2
Prostředky kombinované dopravy

Doprava - jiné
4.1
Vodní doprava
4.2
Letecká doprava
4.3
Speciální dráhová doprava

Dopravní logistika
5.1
Telematika, komunikační, informační
a řídicí systémy pro logistiku
5.2
Služby pro nákladní dopravu a logistiku

Veřejná osobní doprava
6.1
IDS, dopravní podniky a dopravci
6.2
Informační systémy pro cestující
6.3
Management jízdného
6.4
Fleet management a dispečinky
6.5
vybavení zastávek

Instituce a společnosti v dopravě a logistice
7.1
Literatura, poradenství, servis
7.2
Výzkum a vývoj v logistice a dopravě
7.3
Organizace, asociace, svazy, sdružení
pro logistiku a dopravu
7.4
Vzdělávání v oblasti logistiky a dopravy
7.5
Systémy kvality a certifikace
7.6
Bankovní a finanční služby
7.7
Pojišťovací služby
7.8
Spediční služby
7.9
Marketing, reklama, média
7
EUROTRANS 2013
Konference „Mobilita budoucnosti“
10.–12. 9. 2013
Mobilita budoucnosti
- nové alternativy v dopravě
- optimalizace a propojenost všech dopravních systémů

10. 9. 2013
Kulaté diskusní stoly:
•Financování dopravní infrastruktury•Udržitelná mobilita
•Nákladní doprava•Bezpečnost provozu pozemní dopravy
•Výstavba, údržba a opravy dopravní infrastruktury
• Dopravní telematika

11. 9. 2013
Zahajovací konference s účastí ministrů
dopravy ČR a SR nad tématy z kulatých stolů

12. 9. 2013
Tematické bloky dle druhů dopravy:
• Silniční doprava • Kolejová doprava • Letecká a lodní doprava
• Veřejná doprava • Dopravní logistika
Odborná garance
8
EUROTRANS 2013
Cenové podmínky
Přihlášky do 31. 1. 2013
Krytá výstavní plocha: 1 725 Kč/m2
Sleva 25 %
Přihlášky do 30. 4. 2013
Krytá výstavní plocha Volná výstavní plocha
2 070 Kč/m2
1 035 Kč/m2
Přihlášky po 30. 4. 2013
Krytá výstavní plocha Volná výstavní plocha
2 300 Kč/m2
1 150 Kč/m2
Kolejiště :
1 500 Kč/bm
Registrační poplatek: 4 000 Kč
Registrační poplatek za spoluvystavovatele:
4 000 Kč
Příplatky za tvar plochy:
Rohový 10 %
poloostrov 15 %
ostrovní 20 %
9
EUROTRANS 2013
Bližší informace a přihlášky pro vystavovatele z oboru logistika:
Ředitel projektu
Jiří Rousek
tel.: +420 541 152 960
fax: +420 541 153 044
e-mail: [email protected]
Manažer projektu
Pavel Dokládal
tel.: +420 541 152 571
fax: +420 541 153 044
e-mail: [email protected]
Manažer PR a reklamy
Jiří Palupa
tel.: +420 541 152 817
fax: +420 541 152 841
e-mail: [email protected]
10
MSV 2013










Důlní, hutní, keramická, sklářská a
slévárenská technika
Materiály a komponenty pro
strojírenství
Pohony, hydraulika a pneumatika,
chladicí technika a klimatizace
Plasty, pryže a komponenty, chemie
pro strojírenství
Kovoobráběcí a tvářecí stroje, nářadí,
svařování, povrchové úpravy
Energetika a silnoproudá
elektrotechnika
Elektronika, automatizace a měřicí
technika
Ekotechnika
Intralogistika – manipulace, skladování,
průmyslové balení
Výzkum, vývoj, transfer technologií,
finanční a jiné služby

Prezentace průmyslové automatizace
napříč všemi obory MSV

Zviditelnění automatizační techniky
v rámci portfolia MSV a ve výstavních
pavilonech

Důraz na automatizaci v propagaci a
medializaci MSV

Cílené oslovení odborných návštěvníků
MSV informacemi o oborových
novinkách a trendech v průmyslové
automatizaci

Soutěž o nejlepší exponát z oboru
automatizace (Zlatá medaile MSV)

Atraktivní doprovodný program – vize
v automatizaci, automatizace jako nástroj
snižování nákladů a efektivní využívání
všech zdrojů, surovin a energií
Download

Mezinárodní dopravní veletrh EUROTRANS 2013 10. – 13.9.2013