ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE
1.
Základní harmonogram: montáž, demontáž, registrace
Datum
Čas
Poznámka
Předání stanů, plochy
od 22. 4. 2014
9:00 - 19:00
Infopult – Vstup 1 + 3
Registrace vystavovatelů
22. – 23. 4. 2014
9:00 - 18:00
Infopult – Vstup 1 + 3
Registrace vystavovatelů
24.4. 2014
8:00 - 9:30
Infopult – Vstup 1 + 3
Návoz - Montáž
22. 4. 2014
9:00 - 19:00
Návoz – Montáž
23. 4. 2014
8:00 - 19:00
Demontáž – Odvoz
27. 4. 2014
od 17:00 - 00:00



2.
I. část demontáže
II. část demontáže,
jeřábování lodí
S ohledem na hladký průběh montáže výstavy je možné jeřábování pouze v úterý 22. 4. 2014, jeřábování
při demontáži pouze v pondělí 28. 4. 2014.
Objednejte si návozový čas u produkce výstavy: + 420 776 781 507
Objednáním návozového času se vyhnete čekání na registraci, převzetí plochy a budete mít zajištěný hladký
průjezd ke své expozici
Spouštění a návoz lodí – informace najdete na 2. - 4. stránce těchto pokynů
Otevírací hodiny pro vystavovatele a návštěvníky
Demontáž – Odvoz

Návoz dle domluvy
s produkcí, jeřábování lodí
Návoz dle domluvy
s produkcí
28. 4. 2014
00:00 - 18:00 hod
OTEVÍRACÍ HODINY
PRO VYSTAVOVATELE
PRO VEŘEJNOST


čtvrtek, 24. duben 2014
8:00 – 18:30
10:00 - 18:00

pátek, 25. duben 2014
9:00 - 19:30
10:00 - 19:00


sobota, 26. duben 2014
8:00 - 19:30
9:30 - 19:00

neděle, 27. duben 2014
8:00 - 17:30
9:30 - 17:00


 Do areálu mají vstup pouze registrované a označené osoby. Pokud zapomenete kohokoli ze svého týmu označit platným průkazem, informujte o tomto stavu neprodleně produkci výstavy: +420 776 781 507, která vydání extra
průkazu zajistí.
 Dodržujte, prosím, časy hromadných příchodů a odchodů do prostoru výstavy. Ztráty, které v expozici
zaznamenáte, hlaste nejdéle do 15 minut od otevření areálu.
3.
Doprovodné akce výstavy Lodě na vodě
DATUM
ČAS
MÍSTO
Slavnostní zahájení výstavy
24.4.2014
11:00
areál výstaviště
Slavnostní LnV párty
24.4.2014
od 19:00
Doprovodný program
24. - 27. 4. 2014
Dle programu na
webových stránkách
Parník Classic River + VIP stan
v zóně B, Rašínovo nábřeží
Vodní plocha / VIP stan zóna B /
Parník zóna B
Strana 1
Organizátor: APL – Asociace lodního průmyslu, U Závodiště 251/8, Praha 5-, E-mail: [email protected], www.aplcz.cz
Postup návozu a nájezdu PRO ZÓNU B, C, D




Po příjezdu do areálu výstavy si vyzvedněte montážní průkazy a vjezdovou kartu, která vás opravňuje k pohybu automobilem na náplavce, na Infopultu ve stanu organizátora. Registraci pro odpovědné osoby a automobily lze vyřídit u vstupu 1.
Na náplavku je omezený vjezd nadměrných vozidel. Prosíme, abyste tato vozidla nahlásili produkci a dbejte prosím dopravních pokynů a pokynů produkce tel: + 420 776 781 507.
Provoz na náplavce Rašínova nábřeží je jednosměrný, prosíme o dodržování jednosměrné navigace (viz plánek) a o spolupráci s produkcí a se security, která bude provoz řídit.
Příjezdová trasa pro všechny vystavovatele: ze všech směrů po jižní spojce přes Barrandovský most směr
Centrum → na Hořejší nábřeží → odbočit vpravo na Jiráskův most → po překonání mostu odbočit u Tančícího
domu vpravo (stále se držet na nábřeží) → pokračovat po Rašínově nábřeží až za Palackého most a za ním
sjet dolů na náplavku.
Zóna B, C, D - navigační plánek
Výjezd C+D směr
Jižní spojka
Výjezd B
Vjezd C+D
Vjezd B
Výjezd z prostoru výstavy je možný výjezdem směr – Vyšehradský tunel.
Strana 2
Organizátor: APL – Asociace lodního průmyslu, U Závodiště 251/8, Praha 5-, E-mail: [email protected], www.aplcz.cz
Postup návozu a nájezdu PRO ZÓNU A + G



Po příjezdu do areálu výstavy si vyzvedněte montážní průkazy a vjezdovou kartu, která vás opravňuje k pohybu automobilem na náplavce, na Infopultu ve stanu organizátora. Registraci pro odpovědné osoby a automobily lze vyřídit u vstupu 3.
Na náplavku je omezený vjezd nadměrných vozidel. Prosíme, abyste tato vozidla nahlásili produkci a dbejte prosím dopravních pokynů a pokynů produkce tel: + 420 776 781 507.
Provoz na náplavce Hořejšího nábřeží je jednosměrný, prosíme o dodržování jednosměrné navigace (viz
plánek) a o spolupráci s produkcí a se security, která bude provoz řídit.
ZÓNA A + G – NAVIGAČNÍ PLÁNEK
Zóna G pro vystavovatele


4.
Vjezd
Zóna A pro vystavovatele
Výjezd
Jižní spojka  Barrandovský most  směr Strakonická, Centrum  pokračovat za Železniční most, po prvních světlech doprava směr Botel Admiral
Výjezd Hořejší nábřeží směr centrum
Spouštění lodí na vodu
!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY VAŠE LODĚ A ZPŮSOB SPOUŠTĚNÍ VČETNĚ ČASOVÉ SPECIFIKACE JE
NUTNÉ NAHLÁSIT PRODUKCI VÝSTAVY, ABY MOHLO DOJÍT K JEJICH OZNAČENÍ A PŘEDEVŠÍM SPRÁVNÉ KOORDINACI NÁJEZDŮ VŠECH!!
Spouštění
lodí zóna E
Jižní spojka  Barrandovský most  směr Strakonická, Centrum  za Železničním mostem PRVNÍ DOPRAVA,
viz ukazatele.
Strana 3
Organizátor: APL – Asociace lodního průmyslu, U Závodiště 251/8, Praha 5-, E-mail: [email protected], www.aplcz.cz
SPOUŠTĚNÍ LODÍ – JEŘÁBOVÁNÍ
Pro takto spouštěné lodě na vodu využijte služeb Přístav Praha Smíchov. Dohodou o jeřábové manipulaci si
s přístavem komunikujte samostatně, dle vlastních potřeb, ceny Vám sdělí po telefonické konzultaci, jeřábování
dostatečně dopředu. Mobilním jeřábem přístav nedisponuje (musí si každý zajistit na vlastní náklady), v přístavu
je
možné
využít
překladní
polohu.
Veškeré
informace
o
jeřábování
naleznete
na
http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=69
(Příjezdová cesta pro jeřábované lodě: Jižní spojka -> Barrandovský most -> směr Strakonická, Centrum -> za
pumpou Shell na světlech ODBOČKA DOPRAVA na Smíchovský přístav)
PŘIPLOUVAJÍCÍ LODĚ
Pokud plánujete dorazit se svou lodí po vodě, prosíme, abyste nezapomněli tuto specifikaci nahlásit produkci.
V rámci přehledu o pohybu a nájezdu lodí je nutné tuto skutečnost taktéž oznámit a přibližně časově specifikovat.
5.




6.








Návoz do expozic
je nutné oznámit návoz a čas příjezdu nadměrných vozidel předem na telefon či email produkce výstavy
vozidla parkujte co nejblíže vašich expozic, aby byl zajištěn neustálý průjezd pro další vozidla nebo vozidla Integrovaného záchranného systému - prosíme o maximální dodržování průjezdů (3,5 m)
umisťování lodí a objemného zboží do interiéru stanu podléhá výšce stanu v přední hraně: 2,30 m, v případě
instalace rozměrově objemnějších expozic projednávejte instalaci jednotlivě s produkcí!!!
instalaci materiálu a zboží do expozice smí vykonávat pouze osoby řádně označené montážními průkazy
Uskladňování vozíků, parkování, odpady
uskladnění vozíků je možné za úhradu v areálu výstavy, na levém břehu Vltavy u doprovodných programů
na vozíku smí zůstat pouze lodě umístěné na volných plochách k tomu určených (zakoupená volná plocha vedle expozice, individuální dohoda), každý takový vozík musí být zajištěn proti jízdě a viditelně označen kvůli
návštěvníkům výstavy, aby nedošlo k ohrožení zdraví
parkovací možnosti v okolí výstavy jsou omezené, z tohoto důvodu doporučujeme zakoupit parkovací kartu,
počet karet je omezen
k parkování osobních vozidel lze využít placenou „zelenou zónu“ pod Železničním mostem, ulice Vnislavova,
Praha 2 (cca 80m) nebo placené parkoviště pod Palackého mostem (Praha 5)
veškeré odpady z obalového a jiného materiálu je nutno po montáži v expozici odvézt, není možné ponechat
velkoobjemové odpady na náplavce
po skončení každého dne výstavy bude probíhat úklid klasického denního odpadu z expozice, ponechte tedy
odpad zabalený do nepropustného pytle před stanem a bude odnesen úklidovou službou
odpady vzniklé při demontáži se opět pokuste co nejvíce eliminovat, abychom byli šetrní k životnímu prostředí, pokuste se tedy co nejvíce odpadu likvidovat jeho odvozem
neponechávejte obalový materiál či plné krabice se zbožím vedle či za stanem, za takové zboží pořadatel
akce neručí a může dojít k jeho odstranění
Strana 4
Organizátor: APL – Asociace lodního průmyslu, U Závodiště 251/8, Praha 5-, E-mail: [email protected], www.aplcz.cz
7.
Pojištění expozice, zboží
Pořadatel je pojištěn proti odpovědnosti za škodu v rámci celé výstavy. Tímto pojištěním však není automaticky sjednáno pojištění majetku vystavovatelů.
 Celá plocha a přilehlé prostory výstavy jsou střeženy profesionální bezpečnostní službou 24h denně.
 Každý vystavovatel je dle Všeobecných obchodních podmínek povinen zřídit si vlastní pojištění odpovědnosti



za škodu, viz bod 10.3.
Potvrzení o pojištění je vystavovatel povinen předložit organizátorovi při registraci.
V případě, že vystavovatel pojištění sjednáno nemá, může se obrátit na kontaktní osobu partnera výstavy –
pojišťovny ČPP
Mgr. Pôbiš Jakub
Odbor pojištění odpov.a spec.rizik
Manažer odboru
mobil: 733 616 299, tel: 956 451 317
mail: [email protected]

8.


9.



10.


11.




Dále doporučujeme vystavovatelům sjednání individuálního pojištění na své zboží, materiál proti krádeži poškození, vandalismu či proti živelné pohromě.
Registrace – montážní, vystavovatelské průkazy
Po příjezdu na náplavku Rašínova nábřeží se registrujte na Vstupu 1 u našich pořadatelů a na Smíchovském
nábřeží Vstup 3. Oproti podpisu vám vydají montážní průkazy, dále pak i vystavovatelské průkazy. Individuální požadavky řešte přímo s produkcí výstavy.
Na registraci vám budou oproti podpisu vydávány objednané parkovací karty.
Zdravotní dohled
V prostoru výstavy bude přítomna Vodní záchranná služba, která je v případě jakékoli události připravena zasáhnout.
Pokud byste jejich asistenci vyžadovali, obraťte se na pořadatele či produkci výstavy.
V rámci doprovodného programu na vodě je připravený záchranný člun se zdravotníky.
Požárně bezpečnostní pokyny
Uspořádejte interiér expozice vždy tak, aby nemohlo dojít k jakémukoli vznícení materiálu či zboží v ní umístěného. Plachty všech instalovaných stanů jsou ze speciální směsi, která není hořlavá. Eliminujeme tak možnost přechodu jakéhokoli ohně na vedlejší expozice. Buďte ohleduplní sami k sobě i spoluvystavovatelům a
chovejte se podle všeobecných požárně bezpečnostních pokynů.
V případě doutnání či hoření v expozici či její blízkosti neprodleně kontaktujte produkci výstavy.
Odpovědnost vystavovatele, spoluvystavovatele, účastníka výstavy
Vystavovatelé jsou odpovědni za veškerý majetek, který je spojený s jejich užíváním v rámci výstavy Lodě na
vodě 2013 a svěřený od pořadatele výstavy. Jedná se především o stany, plochu nábřeží, mola, vybavení expozic, elektroinstalaci. V případě jejich poškození jsou vystavovatelé povinni uhradit vzniklou škodu.
Každý vystavovatel je odpovědný za provedení expozice v souladu se všemi bezpečnostními a požárními
předpisy platnými dle stanovené normy ČR.
Vystavovatel je odpovědný za případnou újmu na zdraví návštěvníků, která by se stala jejich vinou, na jejich
výstavním stánku, nebo na části jejich mola či lodích.
Pořádání akce je podmíněno dodržováním zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, jeho prováděcích
vyhlášek, Řádu plavební bezpečnosti na vodních cestách České republiky, který je vydaný vyhláškou č.
344/1991 Sb., zejména se jedná o ustanovení čl. 6.20, odst. 1, písm. b) Řádu (nevytváření vlnobití nebo sání,
které by mohlo způsobit škodu na stojících nebo plujících plavidlech a plovoucích zařízeních) při prezentaci
plavidel mimo výtlačný režim plavby úsecích ř. km 55,40 – 56,10 a 58,40 – 61,90.
Strana 5
Organizátor: APL – Asociace lodního průmyslu, U Závodiště 251/8, Praha 5-, E-mail: [email protected], www.aplcz.cz












Předváděná plavidla se budou v prostoru výstavy (ř. km 54,70 – 55,30) pohybovat výhradně ve výtlačném režimu plavby s výjimkou exhibice vodního lyžování a vodních skútrů podle podmínek samostatného povolení.
Plavidla budou vedena pouze osobou, která je držitelem příslušného oprávnění k vedení plavidel.
Během plavby bude na palubě přítomen zástupce firmy vybavený kopií tohoto rozhodnutí.
Plavidla budou během plavby označena logem výstavy a pořadovým číslem.
Předváděná plavidla budou vybavena v souladu s ŘPB a ustanovením vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti
plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.
Pro všechny vystavovatele je přísný zákaz zdržovat se jakýmkoliv způsobem na ploše výstaviště po zavírací
době. Jakékoliv zdržení se v prostorách výstavy, musí být v předstihu hlášeno a schváleno produkcí výstavy.
Zvláštní povolení vydává pouze hlavní pořadatel APL
Lodě musí zakotvit do 21:00h , jejich majitelé musí neprodleně, za doprovodu Security opustit výstavní plochu.
Zdržovat se na palubách lodí po 21:00 je přísně zakázáno. Zvláštní povolení musí být vydáno pouze a jen
hlavním pořadatelem a musí být o tom informována produkce výstavy.
Vystavovatele bez zvláštního povolení má Security právo vykázat z areálu. V případě neuposlechnutí bude řešeno přivolanou službou policie ČR.
Pro všechny vystavovatele není povoleno připojit si jakékoliv vodní plavidlo na přípojky elektřiny jiných vystavovatelů. Bude-li zjištěna tato skutečnost, neoprávněné používání el. přípojek, pořadatel je oprávněn udělit
na místě finanční pokutu až do výše 100 000,- Kč
Pro vystavovatele na souši platí stejná pravidla. Není povoleno neoprávněné manipulování s el. přípojkami,
způsobí-li tato neoprávněná manipulace nebo neoprávněné připojení se na el. přípojku, výpadek el. proudu na výstavišti, pořadatel je oprávněn udělit na místě finanční pokutu až do výše 100 000,- Kč
KONTAKTY NA POŘADATELE A PRODUKCI VÝSTAVY LODĚ NA VODĚ 2014
Ing. Vladimír Toman
ředitel výstavy
[email protected]
+ 420 602 720 164
Petr Kotek
obchodní manažer
[email protected]
+ 420 608 960 111
Imramovský/ Čermák
upevňování mol, bojí a kotvení
+ 420 603 427 606 /+420 608 042444
[email protected]
David Kovařík
doprovodný program
+ 420 739 339 456
[email protected]
Monika Hargašová
koordinátor výstavy
[email protected]
+ 420 725 705 508
Roman Vagenknecht
obchodní manažer pro členy APL
[email protected]
+420 724 216 553
Dáša Juríková
hlavní produkční
+ 420 776 781 507
[email protected]
(expozice, produkce, nájezdy aj.)
Jiří Wolf
propagace - média
+ 420 776 781 506
[email protected]
Strana 6
Organizátor: APL – Asociace lodního průmyslu, U Závodiště 251/8, Praha 5-, E-mail: [email protected], www.aplcz.cz
12.
PROVOZNÍ POKYNY A PLAVEBNÍ ŘÁD PRO VELETRH LODĚ NA VODĚ 2014






MOLA
Každý vystavovatel zodpovídá za svoji část mola, za jeho upevnění i provoz na něm, včetně ochrany zdraví
návštěvníků. Na molo smí vstupovat návštěvníci pouze v doprovodu vystavovatele.
Molo nesmí být v žádném případě přetížené, proto si berte k lodi pouze omezený počet návštěvníků, dle rozumné úvahy o stabilitě mola.
UPEVNĚNÍ LODÍ
Vystavovatelé zodpovídají za upevnění svých lodí k molu, náplavce, kotvám a mooringům. Molo nevystavujte
zbytečným tlakům či zkouškám pevnosti, slouží k účelu, za nímž bylo instalováno, tedy jako nástupní prostor
a uvazovací bod.
Každá loď musí být uvázána směrem k vodě mooringovým lanem a proti tomu křížem k molu dvěma delšími
vázacími lany tak, aby nedocházelo k nadměrnému tření s molem.
Nevažte lodě příliš nakrátko, hladina řeky se může zvýšit/snížit a takový stav bude mnohem lépe zajišťovat
lano delší, šikmo vázané.
Při průjezdu okolních lodí a pravidelné lodní dopravy se na řece mohou tvořit nepříjemné vlny, narážející až
na stěnu nábřeží – i z tohoto důvodu doporučujeme vázat lodě lehce navolno.
JÍZDY NA VODĚ
vzhledem k velkému počtu lodí na omezené ploše řeky dodržujte níže stanovený režim
POVOLENÍ K PLAVBĚ (registrované/neregistrované lodě)
Na vodu smí pouze plavidla, která mají platnou registraci u SPS nebo MD,
nebo plavidla splňující technické požadavky (značka, zkoušky CE, prohlášení o shodě).
Pokud vaše loď není registrovaná, je nutné tuto skutečnost oznámit manažerovi doprovodných programů
- Davida Kovaříka, gsm: + 420 739 339 456 anebo e-mail: [email protected]
a vyzvednout si pro každou takovouto loď Povolení ke zkušebním plavbám v rámci výstavy LnV 2014.
Všechna plavidla na vodě musí mít:
1)
Na viditelném místě levoboku a pravoboku plavidla nalepené přidělené číslo lodi včetně
loga výstavy (k vyzvednutí u produkce)
2)
Neregistrované lodě – Povolení ke zkušebním plavbám v rámci výstavy LnV 2014 uděleného
od SPS (k vyzvednutí u manažera doprovodných programů – David Kovařík)
3)
Osvědčení malého plavidla nebo Rejstříkový list, případně označení CE a Prohlášení o shodě
-
-
KAPITÁN NA LODI, VÝBAVA
Plavidla mohou být vedena pouze osobou s příslušným oprávněním Vůdce malého plavidla. Na lodi musí být
vždy zástupce firmy, která loď vystavuje. Loď musí být vybavena v souladu s ŘPB a ustanovením vyhlášky č.
223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu.
VYMEZENÉ PROSTORY PRO PLAVBU
Prostor před výstavou, tj. Mezi Palackého a Železničním mostem je určen pouze pro odjetí a připlutí k molu
bez tvoření vln – NEVYUŽÍVEJTE TEDY TENTO PROSTOR PRO INDIVIDUÁLNÍ ZKUŠEBNÍ JÍZDY.
Mezi Železničním mostem (55,5 ř.km.) nahoru proti proudu až po vjezd do Podolského přístavu (56 ř.km.) je
PROSTOR URČENÝ PRO INDIVIDUÁLNÍ PŘEDVEDENÍ LODĚ, je zde možná i jízda ve skluzu.
Dále proti proudu od Podolského přístavu budou probíhat pravidelné závody a tréninky veslařů, lodě patřící k
výstavě zde nesmí dělat vlny a v žádném případě narušit trasu veslařů!!
Strana 7
Organizátor: APL – Asociace lodního průmyslu, U Závodiště 251/8, Praha 5-, E-mail: [email protected], www.aplcz.cz
DNY A ČASY JÍZD
Tento režim platí během výstavy od 24. 4. do 27 4. 2014
10:00 – 18:00 lodě smí plout pouze od Palackého mostu (54,58 ř.km.) po Podolský přístav (56 ř.km)
OMEZTE DOBU INDIVIDUÁLNÍCH VYJÍŽDĚK NA MINIMUM – Prostor pro předvádění je malý a lodě, které
odplují od mola, neuvidí další zákazníci. Případně vezměte zákazníky na moderovanou předváděcí jízdu.
V DOBĚ MODEROVANÝCH PŘEDVÁDĚCÍCH JÍZD JE ZÁKAZ PLAVEB VŠECH OSTATNÍCH LODÍ, KTERÉ NEJSOU K PŘEDVÁDĚNÍ PŘIHLÁŠENY! BĚHEM TĚCHTO JÍZD NESMÍ ŽÁDNÁ JINÁ LOĎ ODPLOUT ANI PŘIPLOUT K MOLŮM, ABY SE
NEKŘÍŽILY DRÁHY.
18:00 – 21:00 lodě smí plout dále proti proudu (až na 65,1 ř.km) TYTO VYJÍŽĎKY JE TŘEBA PŘEDEM NAHLÁSIT
u manažera doprovodných programů p. David Kovařík, gsm: + 420 739 339 456
VŠECHNY LODĚ SE ZPĚT K MOLŮM MUSÍ NAVRÁTIT DO 22:00hod. PO TÉTO DOBĚ NEBUDE MOŽNÉ VZHLEDEM
K ZABEZPEČENÍ CELÉ PLOCHY PŘISTÁT S LODÍ A VOLNĚ PROCHÁZET VÝSTAVOU. PROSÍME, ABYSTE OHLEDUPLNĚ DODRŽOVALI VÝŠE UVEDENÁ PRAVIDLA.
-
-
-
-
-
PLAVIDLA A RYCHLOST PLAVBY
Rychlost je omezena do vzdálenosti 50 m od výstavních mol na 5km/h, ve výtlaku, bez vlnobití. Oblast před
moly je určena jen opravdu pro klidnou a velmi pomalou jízdu – jako v každém přístavu.
Dále než 50 m od mol v oblasti před výstavou mezi Palackého a Železničním mostem se nesmí dělat divoké a
nečekané kličky, otáčky a změny směru jízdy, smí se plout pouze rovně po nebo proti proudu, případně se jen
opatrně otočit k molům a pokud možno tak max. do 30km/h s co nejmenšími vlnami.
Projížďky lodí nesmí žádným způsobem omezit probíhající DOPROVODNÝ PROGRAM či MODEROVANÉ PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDY, jež jsou součástí výstavy!
Nad Železničním mostem, pod Vyšehradskou skálou k Podolskému přístavu se provoz řídí v rámci pravidel
ŘPB, SPS, Povodí Vltavy s.p.
Upozorňujeme, že není omezen běžný provoz parníků, MHD a dalších lodí v plavební dráze řeky Vltavy.
Všechny tyto lodě mají v plutí výhradní právo a je tedy nutné dát jim přednost a nijak je neohrozit.
Všichni účastníci provozu na vodě jsou povinni respektovat činnost Státní plavební správy, Poříčního oddílu
Policie ČR a dbát jejich pokynů, příkazů a všeobecně známých pravidel.
MODEROVANÉ PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDY
V prostoru před výstavou budou každý den probíhat moderované předváděcí jízdy. Každá firma může přihlásit svoji
loď do této jízdy a to nahlášením u managera doprovodných programů pana Davida Kovaříka,
gsm: + 420 739 339 456 anebo e-mail: [email protected]
Vybrané lodě se shromáždí v určený čas u Palackého mostu kolem lodě pořadatele. Poté vyjede každá loď (dle určeného pořadí) samostatně výtlačnou plavbou proti proudu kolem mol ve vzdálenosti cca 30m, pod Železničním
mostem se otočí doprava směrem dále do řeky a případně ve skluzu projede po proudu dolů. Zastaví se na konci
mol před Palackého mostem. Během projížďky bude loď komentována moderátorem na podiu, čerpání informací
bude z dodaných materiálů od vystavovatele.
VODNÍ SKÚTRY, WAKEBOARDY
Vodní skútry mají mimo vyznačenou vodní plochu výstavy na řece zakázaný pohyb. Povolen je pouze pohyb dle pokynů SPS, které dá k dispozici APL.
Skútry a wakeboardy jsou dovolené pro doprovodný program i pro moderované předváděcí jízdy, za předpokladu
dodržení ustanovení SPS.
POVODŇOVÝ PLÁN
V případě hrozící povodně jsou všichni účastníci povinni řídit se Povodňovým plánem pro provoz pravostranných
pražských nábřeží ř.km 50,90 – 55,750, který má k dispozici pořadatel. Každý vystavovatel je povinen spolupracovat s Povodím Vltavy s.p. a Státní plavební správou, pobočka Praha.
Strana 8
Organizátor: APL – Asociace lodního průmyslu, U Závodiště 251/8, Praha 5-, E-mail: [email protected], www.aplcz.cz
Download

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE