e-shop: w w w.siro.cz
Y
K
N
NOVI
S PE CI Á L N Í
N A B Í D K A
MASIVNÍ KOVOVÉ NÁBY TKOVÉ ÚCHY TK Y
2118
obj. č.
kód úchytky
14126
2118-60ZN1
14127
2118-60ZN21
14128
2118-123ZN1
14129
2118-123ZN21
14130
14131
ZN1
délka
šířka
výška
60
59
24
rozteče
32
2118-155ZN1
123
59
24
64/96
2118-155ZN21
155
59
24
96/128
ZN21
KÓDY POVRCHŮ
2113
obj. č.
kód úchytky
14132
2113-137ZN1
14133
2113-137ZN21
14134
2113-168ZN1
14135
2113-168ZN21
14136
2113-200ZN1
14137
2113-200ZN21
ZN1
ZN21
chrom lesk
nikl jemně broušený
ZN1
délka
šířka
výška
137
30
20
rozteče
96
168
30
21
128
160
14138
2113-232ZN1
14139
2113-232ZN21
200
30
23
14140
2113-265ZN1
232
30
23
192
14141
2113-265ZN21
265
30
26
224
ZN21
Ce ny p r o v ý r o b ce n á b y t k u ke s t a ž e n í n a w w w. s i r o . c z . D o d a c í l h ů t a u n ov i n e k j e 14 d n ů o d z áv a z n é o b j e d n áv k y.
AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SIRO PRO ČR A SR
ANKA - M+N spol. s r. o.
Jihlavská 1126, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 434 422, 569 434 420, fax: 569 434 421
e-mail: [email protected], www.ankahb.cz
ANKA SLOVAKIA spol. s r. o.
Podzámska 16, SK-949 01 Nitra
tel.: 37 650 32 10, tel/fax: 37 650 32 11
e-mail: [email protected], www.anka.sk
e-shop: w w w.siro.cz
S PE CI Á L N Í
N A B Í D K A
Y
K
N
NOVI
MASIVNÍ KOVOVÉ NÁBY TKOVÉ ÚCHY TK Y
2110
AL1
délka
šířka
výška
rozteče
obj. č.
kód úchytky
obj. č.
kód úchytky
14090
2110-252AL1
14105
2110-444AL1
14091
2110-252ZN1
14106
2110-444ZN1
14092
2110-252ZN21
14107
2110-444ZN21
14093
2110-284AL1
14108
2110-476AL1
14094
2110-284ZN1
14109
2110-476ZN1
14095
2110-284ZN21
14110
2110-476ZN21
252
10
29
128/224
14096
2110-316AL1
14111
2110-508AL1
284
10
29
160/256
14097
2110-316ZN1
14112
2110-508ZN1
316
10
29
192/288
14098
2110-316ZN21
14113
2110-508ZN21
348
10
29
224/320
412
10
29
288/384
14099
2110-348AL1
14114
2110-604AL1
444
10
29
320/416
14100
2110-348ZN1
14115
2110-604ZN1
476
10
29
352/448
14101
2110-348ZN21
14116
2110-604ZN21
ZN1
508
10
29
384/480
14102
2110-412AL1
14117
2110-764AL1
604
10
29
480/576
14103
2110-412ZN1
14118
2110-764ZN1
764
10
29
640/736
14104
2110-412ZN21
14119
2110-764ZN21
ZN21
AL1
ZN1
KÓDY POVRCHŮ ZN21
ZN27
2112
ZN1
ZN27
Al elox matový
chrom lesk
nikl jemně broušený
ušlechtilá ocel mat
obj. č.
kód úchytky
14120
2112-64ZN1
14121
2112-64ZN27
14122
2112-128ZN1
14123
2112-128ZN27
14124
2112-160ZN1
14125
2112-160ZN27
délka
šířka
výška
64
66
25
rozteče
32
128
66
25
64/96
160
66
25
96/128
Ce ny p r o v ý r o b ce n á b y t k u ke s t a ž e n í n a w w w. s i r o . c z . D o d a c í l h ů t a u n ov i n e k j e 14 d n ů o d z áv a z n é o b j e d n áv k y.
AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SIRO PRO ČR A SR
ANKA - M+N spol. s r. o.
Jihlavská 1126, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 434 422, 569 434 420, fax: 569 434 421
e-mail: [email protected], www.ankahb.cz
ANKA SLOVAKIA spol. s r. o.
Podzámska 16, SK-949 01 Nitra
tel.: 37 650 32 10, tel/fax: 37 650 32 11
e-mail: [email protected], www.anka.sk
Download

NOVINKY e-shop: www.siro.cz