MULTI-MOD-MASTER
Dodržiavajúci smernicu CE
9
Plávajúci
kód
10
Plávajúci
kód
ENG Our Remote MULTI-MOD-MASTER is compatible with
Kompatibilný s
FAAC
XT4 433 SLH
some of the most important brands in the market, through
the difference combination of the dipswitches.
SVK Ovladač MULTI-MOD-MASTER je kompatibilný
s produktmi najdôležitejších značiek vďaka svojej
kombinácii prepínačov.
Technická špecifikácia
MULTI-MOD-MASTER
2 batérie CR2025-3V
Frekvencia 433,92 MHz
!
Kryt batérie
LED
C
11
Plávajúci
kód
12
Plávajúci
kód
1
Fixný
kód
2
Fixný
kód
3
Fixný
kód
Tlačítko 1
Kompatibilný s
MUTAN CODE
Kompatibilný s
DOORHAN
Kompatibilný s
APRIMATIC
TR2
TR4
Kompatibilný s
PROTECO
PTX433405
Open
Tlačítko 2
Tlačítko 3
Výber značky
Tlačítko 4
Kompatibilný s
DITEC
GOL4
GOL4C
BIXLP2
Kompatibilný s
MOTOR
LINE
Kompatibilný s
PRASTEL
P/F
Značka
1
Plávajúci
kód
Kompatibilný s
BFT MITTO2
2
Plávajúci
kód
Výber prepínača
Kompatibilný s
NICE SMILO
-SM2
-SM4
4
Fixný
kód
5
Fixný
kód
6
MPSTF 2E
MPSTP 2E
TRQ 2P
TRQ4P
TC2 E
TC4E
Kompatibilný s
ROLTORE
s
Plávajúci Kompatibilný
NICE
kód
FLOR
Kompatibilný s
BENNICA
3
Plávajúci
kód
4
Plávajúci
kód
5
Plávajúci
kód
TO GO 2WV
TO GO 4WV
T4 QV
TO GO 2WP
TO GO 4WPú T2 WK
T4 WK
CUPIDO 4
CUPIDO 2
Kompatibilný s
DEA
(KING SYSTEM)
GENIE
GENIE GREEN
GENIE WOOD
MIO TR-2
Kompatibilný s
ERREKA
standard
SOL2R
SOL4R
ROLLER4
Fixný
kód
8
Fixný
kód
9
Fixný
kód
Kompatibilný s
KEY
TXB-42
10
Fixný
kód
Kompatibilný s
ROGER
TX 12
TX 14/22
Fixný
kód
Plávajúci
kód
Kompatibilný s
GBD
DOMINO
AU1600
11
7
Plávajúci
kód
Kompatibilný s
FOX
12
Špecifický
kód
8
Plávajúci
kód
Kompatibilný s
PUJ0L
VARIO 1 OCEAN
VARIO 3 OCEAN
13
Špecifický
kód
6
Kompatibilný s
KINGATE
STYLO4
MYO4C
7
Kompatibilný s
CAME
TOP 432 NA
Kompatibilný s
TANGO2
Kompatibilný s
MARATEC
Kompatibilný s
Lift
Master
Download

MULTI-MOD-MASTER