Kompozitní izolátory VVN
Maclean Power Systems
jmenovité napětí 110 kV
závěsné izolátory
podpěrné izolátory
Kompozitní izolátory MacLean Power Systems
Izolátory montované z dílů vytváří stavebnicový
systém, ve kterém lze vyrobit typy s parametry šité
na míru zákazníka. Nosným prvkem je tyč z
orientovaného
skleněného
vlákna
pojeného
reaktoplastickou pryskyřicí (polyester, epoxyd)
vyrobená tzv. pultruzí (tažením za tepla). V další
části výrobního procesu je na tyč nanesen
silikonový plášť vytlačováním v extrudéru.
Silikonový plášť je chemicky navázán na nosnou tyč
tak, aby ve spoji nevznikla spára. Tyče jsou potom
uříznuty na míru a z konců je silikonový plášť
odstraněn. V dalším jsou na tyč navulkanizovány
stříšky a na konce natlačeny armatury. Základní
schéma izolátoru se zvýrazněnými hlavními částmi
je na obrázku.
Výhody kompozitních izolátorů proti keramickým:

Vysoká odolnost proti mechanickým rázům (proti
vandalismu)

Nízká hmotnost (asi 10 % hmotnosti
keramického izolátoru - snadnější montáž)

Snadnější manipulace při dopravě

Vyšší odolnost ve značně znečištěných a
slaných prostředích (typy s pláštěm ze silikonu)

Nižší cena u izolátorů vysokých napěťových
hladin
Tahové izolátory je možno dodat pro napěťové
hladiny až 500kV.
Jedním z nejvýznamnějších konstrukčních prvků u
tohoto systému izolátorů je způsob utěsnění
armatur tak, aby v průběhu života izolátoru nemohla
spojem pronikat vlhkost.
Hlavní části izolátoru (vyobrazen závěsný izolátor)
2
Značení závěsných izolátorů (typy izolátorů)
Typ izolátoru
S1 – 120 kN
S5 – 133 kN
S6 – 160 kN
S2 – 210 kN
S4 – 400 kN
Druh koncové armatury
4 – Y vidlice
5 – oko
6 – vidlice
7 – pánvička
8 – palička
9 – oválné oko
Speciální
charakteristiky
(Ochranná
armatura. atd.)
Délka izolátoru
(v palcích)
Konstrukce
izolátoru
Typ koncové
armatury
(u stožáru)
Typ koncové
armatury
(u vodiče)
Typ izolátoru
S 2 6 6 0 5 5 V X 01
Konstrukce izolátoru
F – proměnlivá vzdálenost stříšek
M– pevná vzdálenost stříšek
V- pevná vzdálenost stříšek (na základě
požadavků zákazníka)
Koncové armatury závěsných izolátorů
*není k dispozici podle klasifikace ANSI nebo IEC
3
Technické parametry závěsných izolátorů
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Strana stožáru
Strana vedení
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek (velké / malé)
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr tyče (B)
Vzdálenost stříšek (S)
Výška stříšky (P1)
Výška stříšky (P2)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Specifické mechanické zatížení
(SML)
Zkušební zatížení při kusové zkoušce
(RTL)
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Strana stožáru
Strana vedení
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr stříšky (B)
Vzdálenost stříšek (C)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Specifické mechanické zatížení
(SML)
Zkušební zatížení při kusové zkoušce
(RTL)
S166053VX14
vidlice (IEC 19L)
vidlice (IEC 19L)
není
není
12 / 11
7,2 kg
1 346 mm
22 mm
92 mm
71 mm
54 mm
1 106 mm
3 693 mm
398 kV
335 kV
639 kV
686 kV
120,1 kN
60,1 kN
S166053VX15
vidlice (IEC 19L)
vidlice (IEC 19L)
není
není
17
5,7 kg
1346 mm
129 mm
67 mm
1079 mm
2710 mm
388 kV
327 kV
623 kV
670 kV
120,1 kN
60,1 kN
4
Technické parametry závěsných izolátorů
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Strana stožáru
Strana vedení
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek (velké / malé)
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr tyče (B)
Vzdálenost stříšek (S)
Výška stříšky (P1)
Výška stříšky (P2)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Specifické mechanické zatížení
(SML)
Zkušební zatížení při kusové zkoušce
(RTL)
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Strana stožáru
Strana vedení
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr stříšky (B)
Vzdálenost stříšek (C)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Specifické mechanické zatížení
(SML)
Zkušební zatížení při kusové zkoušce
(RTL)
S666053VX02
vidlice (IEC 19L)
vidlice (IEC 19L)
není
není
12 / 11
7,0 kg
1 346 mm
24 mm
87 mm
74 mm
55 mm
1 068 mm
3 750 mm
385 kV
324 kV
618 kV
664 kV
160,1 kN
80,1 kN
S666053VX03
vidlice (IEC 19L)
vidlice (IEC 19L)
není
není
17
5,2 kg
1346 mm
134 mm
64 mm
1036 mm
2664 mm
374 kV
315 kV
600 kV
646 kV
160,1 kN
80,1 kN
5
Technické parametry závěsných izolátorů
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Strana stožáru
Strana vedení
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr stříšky (B)
Vzdálenost stříšek (C)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Specifické mechanické zatížení
(SML)
Zkušební zatížení při kusové zkoušce
(RTL)
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Strana stožáru
Strana vedení
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr stříšky (B)
Vzdálenost stříšek (C)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Specifické mechanické zatížení
(SML)
Zkušební zatížení při kusové zkoušce
(RTL)
S666055VX02
vidlice (IEC 19L)
vidlice (IEC 19L)
není
není
15
5,0 kg
1397 mm
134 mm
70 mm
1088 mm
2514 mm
392 kV
330 kV
628 kV
675 kV
160,1 kN
80,1 kN
S666055VX03
vidlice (IEC 19L)
vidlice (IEC 19L)
není
není
21
5,7 kg
1397 mm
134 mm
49 mm
1088 mm
3098 mm
422 kV
379 kV
698 kV
750 kV
160,1 kN
80,1 kN
6
Technické parametry závěsných izolátorů
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Strana stožáru
Strana vedení
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr stříšky
Vzdálenost stříšek (C)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Specifické mechanické zatížení
(SML)
Zkušební zatížení při kusové zkoušce
(RTL)
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Strana stožáru
Strana vedení
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr stříšky
Vzdálenost stříšek (C)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Specifické mechanické zatížení
(SML)
Zkušební zatížení při kusové zkoušce
(RTL)
S266055VX01
vidlice (IEC 19C)
vidlice (IEC 19C)
není
není
16
8,8 kg
1397 mm
138 mm
65 mm
1078 mm
2590 mm
389 kV
327 kV
623 kV
670 kV
222 kN
111 kN
S266062VX01
vidlice (IEC 19C)
vidlice (IEC 19C)
ochranná armatura
je doporučená pro
jmenovité napětí
vyšší jak 220 kV)
ochranná armatura
je doporučená pro
jmenovité napětí
vyšší jak 220 kV)
20
9,5 kg
1575 mm
138 mm
61 mm
1256 mm
3175 mm
451 kV
377 kV
721 kV
770 kV
222 kN
111 kN
7
Technické parametry podpěrných izolátorů
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Spodní koncovka
Horní koncovka
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr stříšek (B)
Vzdálenost stříšek (C)
Výška koncovky (D)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Provozní zatížení v ohybu (MDCL)
Jmenovité zatížení v ohybu (SCL)
Jmenovité zatížení v tahu (STL)
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Spodní koncovka
Horní koncovka
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr stříšek (B)
Vzdálenost stříšek (C)
Výška koncovky (D)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Provozní zatížení v ohybu (MDCL)
Jmenovité zatížení v ohybu (SCL)
Jmenovité zatížení v tahu (STL)
P155064VX02
4 díry 17,5 mm
na kružnici 127 mm
4 díry 17,5 mm
na kružnici 127 mm
není
není
19
20,7 kg
1 626 mm
188 mm
76 mm
91 mm
1 498 mm
3 852 mm
518 kV
405 kV
852 kV
896 kV
3,0 kN
6,0 kN
31,1 kN
P155048VX06
4 díry 17,5 mm
na kružnici 127 mm
4 díry 17,5 mm
na kružnici 127 mm
není
není
22
20,0 kg
1 219 mm
188 mm
46 mm
91 mm
1 091 mm
3 827 mm
385 kV
299 kV
632 kV
671 kV
4,0 kN
8,1 kN
31,1 kN
8
Technické parametry podpěrných izolátorů
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Spodní koncovka
Horní koncovka
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr stříšek (B)
Vzdálenost stříšek (C)
Výška koncovky (D)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Provozní zatížení v ohybu (MDCL)
Jmenovité zatížení v ohybu (SCL)
Jmenovité zatížení v tahu (STL)
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Spodní koncovka
Horní koncovka
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr stříšek (B)
Vzdálenost stříšek (C)
Výška koncovky (D)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Provozní zatížení v ohybu (MDCL)
Jmenovité zatížení v ohybu (SCL)
Jmenovité zatížení v tahu (STL)
P255078VX03
4 díry 17,5 mm
na kružnici 127 mm
4 díry 17,5 mm
na kružnici 127 mm
není
není
18
25,1 kg
1 981 mm
191 mm
99 mm
112 mm
1 813 mm
3 831 mm
618 kV
485 kV
1 019 kV
1 067 kV
5,1 kN
10,2 kN
66,7 kN
P255064VX02
4 díry 17,5 mm
na kružnici 127 mm
4 díry 17,5 mm
na kružnici 127 mm
není
není
21
23,7 kg
1 626 mm
191 mm
66 mm
112 mm
1 458 mm
3 820 mm
505 kV
395 kV
831 kV
874 kV
6,3 kN
12,5 kN
66,7 kN
9
Technické parametry podpěrných izolátorů
Katalogové číslo
Koncovky / materiál
Spodní koncovka
Horní koncovka
Ochranná armatura (stožár)
Ochranná armatura (vedení)
Počet stříšek
Hmotnost (přibližně)
Rozměry
Stavební délka (A)
Průměr stříšek (B)
Vzdálenost stříšek (C)
Výška koncovky (D)
Elektrické parametry
Přeskoková vzdálenost
Povrchová dráha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za sucha
Minimální výdržné střídavé napětí
(60Hz) za deště
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí kladné polarity
Minimální výdržné impulsní
přeskokové napětí záporné polarity
Mechanické parametry
Provozní zatížení v ohybu (MDCL)
Jmenovité zatížení v ohybu (SCL)
Jmenovité zatížení v tahu (STL)
P255048VX04
4 díry 17,5 mm
na kružnici 127 mm
4 díry 17,5 mm
na kružnici 127 mm
není
není
25
22,2 kg
1 219 mm
191 mm
38 mm
112 mm
1 052 mm
3 874 mm
373 kV
288 kV
611 kV
649 kV
8,5 kN
16,9 kN
66,7 kN
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.
DRIBO 11/2011
10
Download

Katalog produktu