UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
katedra plaveckých sportů
pořádá kurz
PLAVČÍK
(rozsah a náplň kurzu plně akceptuje požadavky technické normy TNV 94 0920-1)
C í l e m
ku r zu
j e vyškolit účastníky k výkonu služby plavčíka, který zajišťuje
prevenci, bezpečnost, a první pomoc na bazénech, koupalištích, aquaparcích a střežených
vodních plochách v souladu s normou TNV 94 0920-1 (Personální zajištění bezpečnosti
návštěvníků).
17. - 19. února a 16. - 17. března 2012
Termín konání:
Místo konání:
Podmínky pro přijetí:
Praha (SC UK Hostivař)
- věk 18 let v době zahájení kurzu
- plavec (100m volný způsob, 25 m pod vodou)
- ukončená základní školní docházka
- zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
3. 2. 2012
20 – 25 lidí
Přihlášky včetně platby do:
Počet účastníků kurzu:
Program kurzu:
přednášky, semináře, cvičení v seminární pracovně,
praxe a cvičení v bazénu, závěrečné zkoušky
(na základě přihlášky účastníci obdrží program kurzu)
Po úspěšném absolvování kurzu účastníci obdrží
osvědčení kvalifikace PLAVČÍK
Cena kurzu 3 300 Kč (včetně DPH)
V případě zájmu přihlášku a další informace naleznete na
http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/czv2/kurzy/plavcik-kvalifikacni-kurz.htm
Odborný garant kurzu: PaedDr. Tomáš Miler
e-mail: [email protected] ; tel. 220172058
administrátor kurzu: H. Škábová; e-mail: [email protected] ; tel. 220 17 3031 (2020)
Kurzovné zahrnuje zabezpečení lektorského vedení a výukových prostor. Ubytování a stravování
si účastníci kurzu zajišťují sami.
Nabídka možného ubytování:
Kolej areál Hostivař
Weilova 2
100 00 Praha 10
Telefon: +420 267215211, +420 267215277
Stravování možno řešit v restauračních prostorách v blízkosti SC UK Hostivař (běžně využíváno
studenty trenérské školy nebo studenty kombinovaného studia UK FTVS).
Download

inf. leták PLAVČÍK