žlab - tl. plechu 1,2 mm, tř. oceli 1.4301, vpust - polypropylen
ŘEZ ŽLABEM
PŮDORYS
M 1:5
Ø
PODÉLNÝ ŘEZ
Ø
Ø
MŮSTKOVÝ ROŠT
STANDARD (MN808G)
DĚROVANÝ ROŠT
Ø 8MM (MN808G1)
PLNÝ ROŠT - LEŠTĚNÝ
(MN808G4)
Ø
ODTOK SVISLÝ
ODTOK VODOROVNÝ
pro dlažbu
DĚROVANÝ ROŠT
8x8MM (MN808G2)
MŮSTKOVÝ ROŠT
8x55MM (MN808G3)
ZADLAŽĎOVACÍ ROŠT
(MN808G5)
MN8005 + ROŠT
strana ke stěně
LEGENDA:
L ..................... délka žlabu. Min. 300mm, max. 6000mm.
Ln ................... vzdálenost vpusti od hrany žlabu. Min. 100mm.
H ..................... výška žlabu (standard 40 - 60 mm, min 40 mm, max 60mm)
MN8005 + ROŠT
Žlab je opatřen pásky do betonu, které se před betonáží vyhnou.
Vpust může být 2-dílná s límcem pro hydroizolaci nebo bez límce. Výtok DN50/70/100. Materiál - polypropylen.
Varianty vpustí viz. katalogový list polypropylenových vpustí.
TABULKA ROZMĚRŮ
Č.
L [mm]
Ln [mm] Hmax [mm] Typ roštu Typ vpusti
Počet [ks] Poznámka
1
2
3
4
AKCE:
NÁZEV PŘÍLOHY:
KOUPELNOVÝ ŽLAB SPÁDOVANÝ R´8060 S PP VPUSTÍ
Č. NABÍDKY:
DATUM:
MĚŘÍTKO:
VYPRACOVAL:
1 : 10/5
Ing. Jitka Matrasová
tel: 841 111 128
www.ronn.cz
vpust - polypropylen, žlab - ocel 1.4301
ODTOK SVISLÝ DN70
ODTOK VODOROVNÝ DN70
ODTOK SVISLÝ DN100
R´8060.267 VDR
R´8060.267 HDR
R´8060.261 VDR
ODTOK SVISLÝ DN50
ODTOK VODOROVNÝ DN50
ODTOK VODOROVNÝ DN100
R´8060.261 HDR
POZNÁMKA:
Spodní díl s límcem pro hydroizolaci se dodává i
s protipřírubou. Možno i bez.
Materiál nerez nebo polypropylén.
Nutno dohodnout předem.
R´8060.265 VDR
R´8060.265 HDR
ODTOK SVISLÝ DN70
ODTOK VODOROVNÝ DN70
ODTOK SVISLÝ DN100
ODTOK VODOROVNÝ DN100
R´8060.161 VDR
R´8060.161 HDR
R´8060.167 VDR
R´8060.167 HDR
ODTOK SVISLÝ DN50
ODTOK VODOROVNÝ DN50
ODTOK VODOROVNÝ DN50
R´8060.165 VDR
R´8060.165 HDR
R´8060.165i HDR
LEGENDA:
- Plastová vpust je pouze součástí nerezových žlabů R´8060 a R´8070.
- V případě potřeby nižší výšky je možné použít zápachovou uzávěru s vodním sloupcem pouze 30mm.
Standard dle normy je 50mm. Horní část vpusti se může seříznout dle výškových požadavků.
- V ................... vzdálenost mezi hydroizolací a podlahou
AKCE:
NÁZEV PŘÍLOHY:
VARIANTY VPUSTÍ PRO KOUPELNOVÉ ŽLABY R´806
Č. NABÍDKY:
DATUM:
MĚŘÍTKO:
VYPRACOVAL:
1 : 5
Ing. Jitka Matrasová
tel: 841 111 128
www.ronn.cz
Download

R`8060 koupelnový žlab se spádem PP vpusť (.pdf)