Oddělení metodiky osy 1 PRV
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 620
fax: 222 871 765
e-mail: [email protected]
V Praze dne 15. listopadu 2012
Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Ing. Michal Anton, tel.: 222 871 744, e-mail: [email protected]
ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, záměr a) zakládání a rozvoj mikropodniku - doporučené
Žádosti o dotaci v rámci 16. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 15.11.2012 doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 137 Žádostí o
dotaci v rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (záměry a) zakládání a rozvoj mikropodniku). Dále bylo doporučeno
celkem 48 žádostí jako náhradníci.
V souladu s Pravidly budou žadatelé, jejichž Žádosti byly doporučeny a doporučeny jako náhradníci, v nejbližší době vyzváni z příslušného RO SZIF
k předložení příloh k Žádosti.
Souhrnný přehled Žádostí o dotaci na opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (záměr a) zakládání a rozvoj mikropodniku) v 16.
kole PRV
III.1.2.a
Zaregistrovaných Žádostí
Doporučených Žádostí
PHA
123
ČB
144
UL
60
17
20
14
RO SZIF
HK
BR
141
275
17
Počet bodů pro doporučení
Doporučených náhradníků
OP
58
Celkem
926
14
3
137
10
10
1
10
14
2
1
48
87
27
94
UL – Ústí nad Labem
BR – Brno
OL – Olomouc
85
66
PHA – Praha
ČB – České Budějovice
HK – Hradec Králové
86
Počet bodů pro náhradníka
Nedoporučených
52
OL
125
159
72
36
541
OP - Opava
V následujících tabulkách uvádíme specifikace doporučených Žádostí, náhradníků a nedoporučených Žádostí.
1/27
Seznam doporučených Žádostí III.1.2.a
Č.
Registrační číslo Žádosti
Počet
bodů
Název subjektu
Název projektu
1. 12/016/3120a/564/000972
112
FANSULD CZ, s.r.o.
Středisko povrchových úprav
2. 12/016/3120a/563/000506
109
SI plan, s.r.o.
Investice do rozvoje mikropodniku
3. 12/016/3120a/564/000533
107
ELTOSstav s.r.o.
Rekonstrukce areálu Křidlůvky
4. 12/016/3120a/342/000752
104
Dřevovkus s.r.o.
Truhlářská dilna
5. 12/016/3120a/564/001277
103
SILNICE SOUKUP s.r.o.
Založení mikropodniku - SILNICE SOUKUP s.r.o.
6. 12/016/3120a/451/001164
101
DAAKKVL s.r.o.
Zřízení zakázkové zámečnické dílny
7. 12/016/3120a/563/000508
101
MARVA spol. s r.o.
Investice do zahájení a rozvoje mikropodniku
8. 12/016/3120a/564/000799
101
LM-plast s.r.o.
Výrobní činnost - LM-plast s.r.o.
9. 12/016/3120a/563/000830
101
Cool Idea Company a.s.
Investice do rozvoje mikropodniku
10. 12/016/3120a/451/001043
101
OPTIM Technology, s.r.o.
Kovoobráběcí a zámečnická dílna
11. 12/016/3120a/451/001052
101
CM Solutions, s.r.o.
Zpracování pryže a plastů
12. 12/016/3120a/664/000563
100
SOREDO-CZ s.r.o.
Výroba obkladů z umělého kamene
13. 12/016/3120a/563/000970
100
JIŘÍ RŮŽIČKA
Rozvoj provozovny
14. 12/016/3120a/671/001106
99
ANTONÍN VÍCHA
Vstřikolis
15. 12/016/3120a/563/001273
98
JM GREEN s.r.o.
Zahájení podnikatelské činnosti
16. 12/016/3120a/563/001290
98
Obora Nárameč s.r.o.
Přestavba hospodářského objektu na palírnu
17. 12/016/3120a/341/001173
97
AgroDH s.r.o.
Novostavba opravárenské dílny zemědělských strojů
18. 12/016/3120a/120/000320
97
Král & Král s.r.o.
Provozovna v Čeněticích
19. 12/016/3120a/563/000715
97
ALTROWEB, s.r.o.
Investice do rozvoje mikropodniku
20. 12/016/3120a/563/001160
97
LUBOMÍR ŽALUD
Rozvoj mikropodniku
21. 12/016/3120a/120/000775
96
Chama CZ, s.r.o.
Pořízení CNC frézky a stavební úpravy přilehlých ploch provozovny
22. 12/016/3120a/231/000601
96
You Mark s.r.o.
Zpracování dřeva
23. 12/016/3120a/120/001012
96
Ynot group s.r.o.
Rozvoj mikropodniku
24. 12/016/3120a/120/000425
96
PLASTYMAT CZ s.r.o.
Výstavba nové výrobní haly
25. 12/016/3120a/563/001287
96
DENISA DVOŘÁKOVÁ
Novostavba provozovny Pozďatín
26. 12/016/3120a/231/000387
95
JAN DVOŘÁK
Rekonstrukce budov truhlářské výroby
2/27
27. 12/016/3120a/231/001138
95
Truhlářství Buzek Tomáš s.r.o.
Truhlářství II. etapa
28. 12/016/3120a/232/000462
95
K - Facility, s.r.o.
Vznik a rozvoj kovoobráběčské firmy v Hradišti
29. 12/016/3120a/564/000288
95
S - BOS s.r.o.
Rekonstrukce a nákup strojního vybavení S-BOS s.r.o.
30. 12/016/3120a/563/000832
95
3K - PROFIL s.r.o.
Rekonstrukce a technologické vybavení truhlářské dílny související se zavedením nové
výroby
31. 12/016/3120a/231/001158
94
PRONÁJEM A SERVIS Kardašova Řečice,
s.r.o.
Založení mikropodniku PRONÁJEM A SERVIS Kardašova Řečice, s. r. o.
32. 12/016/3120a/672/000850
94
A.F. servis, s.r.o.
Výrobní hala s provozním zázemím Zborovice
33. 12/016/3120a/232/000464
94
eFarm.cz, s.r.o.
Rozvoj dřevozpracujícího podniku v Hradišti
34. 12/016/3120a/671/000585
94
KORSUN WOOD s.r.o.
Výstavba nové pily a nákup kompletního vybavení
35. 12/016/3120a/564/000525
93
Tiskárna Kuchařovice, s.r.o.
Vybavení provozovny tiskárny Kuchařovice
36. 12/016/3120a/564/000998
93
Buckley Royal a.s.
Rozvoj mikropodniku v obci Kostice
37. 12/016/3120a/564/000754
93
B HOLZ, s.r.o.
Nákup technologie pro potřeby sušárny
38. 12/016/3120a/564/000718
93
BEGASTAV s.r.o.
Výstavba haly a nákup technologie štípání kamene v Tešeticích
39. 12/016/3120a/564/000771
93
LASATYS s.r.o.
Pořízení nové technologie a vytvoření nových pracovních míst
40. 12/016/3120a/564/001272
93
INTEN GROUP s.r.o.
INTEN GROUP s.r.o. - rozvoj podniku
41. 12/016/3120a/453/000612
93
TVpool s.r.o.
Rekonstrukce kravína za účelem vzniku výrobně-montážní dílny včetně nákupu vybavení
42. 12/016/3120a/564/001176
93
BETTONGIA, s.r.o.
Investice do technologie výroby palačinek
43. 12/016/3120a/564/000545
93
METALIA s.r.o.
Metalia - nová výrobní technologie
44. 12/016/3120a/563/001274
92
PETRA RABELLOVÁ
Modernizace provozovny
45. 12/016/3120a/231/000342
92
Dřevovýroba Sedlo s.r.o.
Rozvoj společnosti Dřevovýroba Sedlo s.r.o.
46. 12/016/3120a/232/000852
92
Šumavské dřevo s.r.o.
Výroba palivového dříví
47. 12/016/3120a/564/000345
92
Janop, s.r.o.
Dílna
48. 12/016/3120a/120/001010
92
Lobbela s.r.o.
Výrobní činnost
49. 12/016/3120a/231/000772
92
Bella Via , s.r.o.
Rekonstrukce domu pro keramickou výrobu
50. 12/016/3120a/341/000578
92
STEEN QOS s.r.o.
Zateplení provozovny a nákup vybavení
51. 12/016/3120a/563/001267
91
PAVEL NEJEDLÍK
Stavební úpravy nevyužívaného objektu na zámečnickou dílnu
52. 12/016/3120a/563/001130
91
JAROSLAV KRUL
Investice do rozvoje mikropodniku
53. 12/016/3120a/563/000694
91
MARHEL s.r.o.
Zřízení autoservisu a pneuservisu
54. 12/016/3120a/563/000354
91
SONUS design s.r.o.
GRAFICKÉ STUDIO
3/27
55. 12/016/3120a/120/000460
91
Trafoservis-Říha s.r.o.
Nákup technologie pro společnost Trafoservis-Říha s.r.o. v Přehvozdí.
56. 12/016/3120a/342/001215
91
Kovoobrábění Neschner s.r.o.
Nové technologické zařízení
57. 12/016/3120a/563/000352
91
MARTIN KLINER
Investice do rozvoje podnikání
58. 12/016/3120a/563/000353
91
MILAN ŠŤASTNÝ
Investice do rozvoje mikropodniku
59. 12/016/3120a/232/000821
91
AZ VIA s.r.o.
Rozvoj opravárenské dílny v Útušicích
60. 12/016/3120a/120/000401
91
TRUHLÁŘSTVÍ POČAPLY s.r.o.
Truhlárna nové generace
61. 12/016/3120a/231/000487
90
VOPSS Řepeč s.r.o.
Modernizace strojírenské dílny Řepeč
62. 12/016/3120a/452/001083
90
KAMPEN INVEST s.r.o.
Pořízení nového technického vybavení pro výrobu technologií na zpracování biomasy
63. 12/016/3120a/451/001143
90
Zámecké uhlí s.r.o.
Rozvoj mikropodniku
64. 12/016/3120a/564/000827
90
FERTIS s.r.o.
Modernizace provozovny
65. 12/016/3120a/120/000948
90
AGENTURA LAGARTO s.r.o.
KERAMICKÁ DÍLNA HŘEDLE - zřízení keramické dílny v hospodářské budově bývalé
zemědělské usedlosti
66. 12/016/3120a/120/000407
90
Pražský kámen s.r.o.
Rozvoj mikropodniku Pražký kámen s.r.o.
67. 12/016/3120a/564/000323
90
HR METAL spol. s.r.o.
Technologické vybavení společnosti HR METAl s.r.o. v Sivicích.
68. 12/016/3120a/231/001054
90
ŠERM-PRO, s.r.o.
Rozvoj podnikatelských činností
69. 12/016/3120a/452/001161
90
KRISTÝNA PŘIBYLOVÁ
Pořízení nových technologií a vytvoření nových pracovních míst
70. 12/016/3120a/564/000897
90
PROFOL s.r.o.
Modernizace provozovny
71. 12/016/3120a/563/000719
90
JAN DOBROVOLNÝ
Ruční dřevařská manufaktura
72. 12/016/3120a/452/001167
90
SD správní, s.r.o.
Mikropodnik Lupenice
73. 12/016/3120a/563/000410
90
SALTECH, s.r.o.
Rozšíření provozovny opravny přívěsů Komorovice
74. 12/016/3120a/452/000680
90
JIŘÍ BEČAN
Adaptace objektu Libáň, parc. č. 269
75. 12/016/3120a/452/001233
90
TOMÁŠ ŠTĚRBA
Pořízení CNC technologie a stavební úpravy provozovny
76. 12/016/3120a/563/000950
90
František Prokš
Rozvoj podniku
77. 12/016/3120a/451/000602
89
Matura Beads s.r.o.
Vybudování obchodního centra prodeje skleněných perlí a bižuterie.
78. 12/016/3120a/780/000811
89
ZDENĚK KOUPIL
Založení stolařské dílny ve Valšově
79. 12/016/3120a/671/001020
89
SVM strojírenská výroba Malhotice,
s.r.o.
Pořízení soustruhy a frézy
80. 12/016/3120a/120/000871
89
Pivovar Zbraslavice s.r.o.
Nákup a umístění technologie minipivovaru
81. 12/016/3120a/563/000388
89
AGROPELETY s.r.o.
SOUBOR OK - SKLADY
82. 12/016/3120a/564/000881
88
TOMÁŠ KOŠACKÝ
Výroba nábytku.
4/27
83. 12/016/3120a/342/000500
88
VÁCLAV ŽÁK
Rozvoj mikropodniku - pila v Horní Poustevně
84. 12/016/3120a/563/000927
88
euro-floor brtnice s.r.o.
Rozvoj technického zázemí
85. 12/016/3120a/564/000890
88
ROMAN DOBEŠ
Rozvoj mikropodniku Roman Dobeš
86. 12/016/3120a/232/001120
88
JOSEF ŠILPOCH
Výstavba truhlářské dílny a pořízení nových technologií
87. 12/016/3120a/563/000959
88
Miloslav Švoma
Rekonstrukce a rozšíření výrobních prostor
88. 12/016/3120a/671/000870
88
JIŘÍ VRÁNA
Rozvoj stolářské dílny
89. 12/016/3120a/671/001022
88
ROSTISLAV ŠINDLER
Nová truhlářská dílna
90. 12/016/3120a/671/000427
88
Zámečnictví Sloupský s.r.o.
Rekonstrukce zámečnické provozovny
91. 12/016/3120a/341/000732
88
ANOTA PLUS s.r.o.
Nákup moderních technologií a stavební úpravy provozovny
92. 12/016/3120a/564/001289
88
AgroTony s.r.o.
Výrobna směsných hnojiv
93. 12/016/3120a/564/000300
88
M 27 SERVICE s.r.o.
Autodílna Král Dobelice
94. 12/016/3120a/563/000284
88
JAROSLAVA RIGÓVÁ
Výstavba výrobní haly a pořízení technologie.
95. 12/016/3120a/120/000433
88
JR GROUP invest s.r.o.
Obnova areálu JR GROUP Invest s.r.o. - etapa II.
96. 12/016/3120a/452/000550
88
Nessap s.r.o.
Nákup výrobních technologií - Nessap
97. 12/016/3120a/780/000858
88
KUBERG s.r.o.
KUBERG - rozvoj společnosti a zvýšení exportní kapacity
98. 12/016/3120a/563/000540
87
ZDENĚK TOMAN
Modernizace objektu a technické vybavení
99. 12/016/3120a/232/000834
87
VLADIMÍR SMOLÍK
Modernizace autodílny
100. 12/016/3120a/780/000823
87
MIRABEL, spol. s r. o.
Pneuservis Pražmo
101. 12/016/3120a/120/000343
87
PETR HOLMAN
Vybavení truhlářské dílny
102. 12/016/3120a/341/000481
87
Wodvi union s.r.o.
Modernizace autoservisu
103. 12/016/3120a/231/000968
87
PROSERVIS BOHEMIA s.r.o.
Založení a rozvoj mikropodniku PROSERVIS BOHEMIA s.r.o.
104. 12/016/3120a/231/001156
87
KOVO UM s.r.o
Rozvoj mikropodniku KOVO UM
105. 12/016/3120a/451/000684
87
CZ BRIK, s.r.o.
Vybavení provozovny firmy CZ BRIK s.r.o.
106. 12/016/3120a/341/001252
87
Saveti Trade s.r.o.
Investice do strojního vybavení mikropodniku
107. 12/016/3120a/231/000949
87
TREVILE s.r.o.
Rozvoj mikropodniku - TREVILE s.r.o.
108. 12/016/3120a/341/001302
87
GABTAR s.r.o.
Nákup technologie k drcení kamene
109. 12/016/3120a/232/000448
87
IC INVEST OKNA s.r.o.
Modernizace provozovny v Letcích
110. 12/016/3120a/342/000689
87
PETRA BURIÁNKOVÁ
Rozvoj mikropodniku a vybudování výrobních a administrativních prostor
111. 12/016/3120a/120/000693
87
MARTIN LUPAČ s.r.o.
Nákup technologie pro novou pekárnu
5/27
112. 12/016/3120a/120/001026
87
CZECH PRAG TAXI s.r.o.
Truhlářská dílna
113. 12/016/3120a/453/001129
87
Založená firma s.r.o.
CNC obrábění grafitu
114. 12/016/3120a/563/000319
87
MARIE KRATOCHVÍLOVÁ
Stavební úprava objektu na podnikání.
115. 12/016/3120a/120/000646
87
Lexio Commerce, s.r.o.
Lexio commerce - sklad pro opravu zemědělské techniky
116. 12/016/3120a/672/000259
87
JPT FOOD s.r.o.
Investice na rozvoj podniku
117. 12/016/3120a/453/001015
87
MOTROM s.r.o.
Provozovna # řezání vodním paprskem
118. 12/016/3120a/453/001254
87
LUCIE KOZLOVÁ
Založení mikropodniku s polygrafickou výrobou
119. 12/016/3120a/453/000683
86
Truhlářství Nečas s.r.o.
Výstavba skladové haly
120. 12/016/3120a/232/000987
86
JAN HELÍŠEK
Rekonstrukce a technolgické vybavení kovárny Jan Helíšek
121. 12/016/3120a/342/000465
86
VÍTĚZSLAV FILIPEC
Zřízení podlahářské dílny z bývalé stodoly
122. 12/016/3120a/563/000627
86
Biorex CZ s.r.o.
Technologické vybavení pálenice Police
123. 12/016/3120a/672/000260
86
KAREL KRAJČA
TRUHLÁŘSTVÍ KRAJČA
124. 12/016/3120a/231/000873
86
Pneu Kazda s.r.o.
Stavební úpravy a přístavba penuservisu Klenovice
125. 12/016/3120a/563/000670
86
SOŇA JINKOVÁ
Zahájení podnikatelské činnosti
126. 12/016/3120a/120/000691
86
MARTIN KAZDA
Stavební úpravy objektu na truhlářskou dílnu
127. 12/016/3120a/671/000587
86
JOSEF PAŘENICA
Modernizace provozovny
128. 12/016/3120a/671/000711
86
VEDAK team s.r.o.
Zateplení dílny a nákup CNC soustruhu firmy VEDAK team s.r.o.
129. 12/016/3120a/671/000634
86
HOLPLAST, s.r.o.
Rozvoj společnosti HOLPLAST s.r.o.
130. 12/016/3120a/342/001296
86
Kamenosochařství Havlíček,s.r.o.
Vybavení kamenictví
131. 12/016/3120a/671/000739
86
STV Dřevostavby s.r.o.
Strojní investice
132. 12/016/3120a/564/000518
86
JAN KOZUMPLÍK
Půjčovna lešení
133. 12/016/3120a/564/000807
86
ARMAN HAKOBYAN
Technologické vybavení potravinářské výrobny
134. 12/016/3120a/341/001003
86
RUDOLF PETR
Valečská pálenice
135. 12/016/3120a/120/001030
86
JIŘÍ HERCL
Modernizace mikropodniku
136. 12/016/3120a/563/000492
86
HOBBY CENTRUM - Krejčí, s.r.o.
Rekonstrukce objektu s nákupem výrobní a skladové technologie
137. 12/016/3120a/342/001217
86
Zeross s.r.o.
Linka na výrobu pelet
6/27
Seznam Žádostí náhradníků III.1.2.a
Č.
Registrační číslo Žádosti
Počet
bodů
Název subjektu
Název projektu
1. 12/016/3120a/452/001031
86
Altegra, s.r.o.
Rekonstrukce provozovny
2. 12/016/3120a/564/000714
86
GOBEN s.r.o.
Rekonstrukce a rozšíření provozu Lesná
3. 12/016/3120a/563/000338
86
DOSIP Servis, s.r.o.
Stavební úpravy objektu pro provádění povrchových úprav ocelových konstrukcí Mohelno
4. 12/016/3120a/564/001206
86
Borgen concept, s.r.o.
Výroba dřevěných jídelních výrobků
5. 12/016/3120a/453/001055
86
HEAT-TECH s.r.o.
Pořízení technologie pro kovovýrobu firmy Heat-Tech s.r.o.
6. 12/016/3120a/563/000414
86
J & S stav s.r.o.
Založení stavební mikrofirmy v Jasenici
7. 12/016/3120a/120/000861
85
Truhlářství BJB, s.r.o.
Pořízení olepovačky hran a stavební úpravy provozovny
8. 12/016/3120a/564/000644
85
PETR VEČERKA
Rozvoj podniku - Petr Večerka
9. 12/016/3120a/231/000626
85
JARMILA LUDAČKOVÁ
Rozvoj podniku - Jarmila Ludačková
10. 12/016/3120a/231/000961
85
DISPER, spol. s r.o.
Modernizace podniku Disper
11. 12/016/3120a/563/000305
85
PETR PELÍŠEK
Modernizace truhlářské dílny ve Vratišově u Mezné.
12. 12/016/3120a/231/000992
85
STANISLAV ŠTĚRBA
Výstavba skladu dřevěných briket
13. 12/016/3120a/564/000825
85
VÁCLAV MÁTL
Vybavení truhlářské dílny
14. 12/016/3120a/120/000791
85
VLADISLAV KALIVODA
Rekonstrukce objektu a nákup technologie pro nově vzniklý autoservis
15. 12/016/3120a/231/000471
85
Nábytek Čáp s.r.o.
Rozvoj společnosti Nábytek Čáp s.r.o.
16. 12/016/3120a/231/000855
85
TDM s.r.o.
Pořízení manipulačního stroje a úpravy provozovny
17. 12/016/3120a/231/001002
85
MEFIN, s.r.o.
Rekonstrukce a modernizace dílny
18. 12/016/3120a/452/001093
85
MILOŠ KUDRNOVSKÝ
Strojní investice
19. 12/016/3120a/452/001200
85
Jiří Langer
Sklad řeziva a zpevněná plocha
20. 12/016/3120a/120/000801
85
Stavby Bareš s.r.o.
Rekonstrukce statku na moderní podnikatelskou nemovitost
21. 12/016/3120a/120/000490
85
KATEŘINA DOLEŽALOVÁ
Nákup regálového systému a vysokozdvižného vozíku pro provozovnu Jizerní Vtelno
22. 12/016/3120a/563/000681
85
LUME Servis- Obchod-Služby pro
zemědělství s.r.o.
Rekonstrukce dílny na opravy zemědělské techniky-Lume s.r.o.
23. 12/016/3120a/672/000595
85
MARIE BARTÍKOVÁ
Zahájení výrobní činnosti
24. 12/016/3120a/120/001029
85
Petr Rota - PROBEX s.r.o.
Pořízení nových výrobních technologií pro kovovýrobu
25. 12/016/3120a/563/000648
85
VLADIMÍR FANTA
Stavební úpravy stodoly na autolakovnu osobních automobilů s vybavením
26. 12/016/3120a/564/001271
85
BOHUSLAV POSPÍŠIL
Provozovna autoservisu
7/27
27. 12/016/3120a/120/000675
85
AQUA SPRINT s.r.o.
Rozvoj společnosti AQUA SPRINT
28. 12/016/3120a/120/000913
85
Stavby PK s.r.o.
Založení pekárny v obci Petroupim včetně vytvoření šesti nových pracovních míst
29. 12/016/3120a/451/001126
85
JISAM s.r.o.
Pila Jindřichovice
30. 12/016/3120a/564/000328
85
JOSEF CHOVANEC
Zámečnická dílna
31. 12/016/3120a/231/001009
85
DAVID BROŽOVSKÝ
Provozní zázemí podnikatelské činnosti v Chotovinách
32. 12/016/3120a/231/000724
85
FERIAL s.r.o.
Založení a rozvoj společnosti Ferial
33. 12/016/3120a/564/000272
85
SOŇA BAZALOVÁ
Truhlářská dílna
34. 12/016/3120a/452/000944
85
JAROSLAV MÍČ
Stavební a strojní investice
35. 12/016/3120a/231/000938
85
JAMA CZ s.r.o.
Novostavba haly na p.č. 370 v k.ú. Drachkov u Strakonic
36. 12/016/3120a/563/000312
85
HB Golf s.r.o.
Rekonstrukce objektu na provozní budovu a dílny.
37. 12/016/3120a/564/000321
85
Nábytek Kyselka, s.r.o.
Výstavba provozovny a úprava areálu firmy Nábytek Kyselka, s. r. o.
38. 12/016/3120a/452/001190
85
ART STONE s.r.o.
Pořízení nové výrobní technologie
39. 12/016/3120a/672/000372
85
PLASTOMIX, s.r.o.
Nákup kompaundační linky
40. 12/016/3120a/342/000763
85
Seventeria s.r.o.
Založení mikropodniku v obci Loučná pod Klínovcem
41. 12/016/3120a/452/000329
85
JIŘÍ TAUCHMANN
Založení autoservisu Jiří Tauchmann v Zábrodí
42. 12/016/3120a/453/001208
85
DALI UNIT, spol. s r.o.
Obnova areálu bývalého panského pivovaru v Horním Jelení
43. 12/016/3120a/120/000357
85
ASTRA Investing s.r.o.
Stavební a strojní investice společnosti ASTRA Investing
44. 12/016/3120a/780/000792
85
Energy Construct s.r.o.
Rozvoj provozovny ve Vřesině
45. 12/016/3120a/231/001147
85
PRODŘEVO s.r.o.
Rozvoj mikropodniku PRODŘEVO s.r.o.
46. 12/016/3120a/120/000282
85
STOGAR s.r.o.
Provozovna Kněževes
47. 12/016/3120a/452/000937
85
MIROSLAV POPOV
Pořízení nové výrobní linky
48. 12/016/3120a/120/000651
85
POSTAFAN spol. s r.o.
Postafan - Lodní výtah
Seznam nedoporučených Žádostí III.1.2.a
Počet
bodů
Název subjektu
Název projektu
1. 12/016/3120a/564/000661
84
ROMAN KUČERA
Modernizace provozovny ELEKTRO - KUČERA
2. 12/016/3120a/672/001080
84
OLGA SVITÁKOVÁ
Stolařská dílna v Dřínově
3. 12/016/3120a/231/000974
84
JIŘÍ HOMER
Nákup vybavení pro rozvoj truhlářské dílny - Jiří Homer
Č.
Registrační číslo Žádosti
8/27
4. 12/016/3120a/564/001000
84
Tardy s.r.o.
Rozvoj mikropodniku - Tardy s.r.o.
5. 12/016/3120a/671/000899
84
Karel Kovařík K-design s.r.o.
Rekonstrukce dílny a pořízení nových strojů
6. 12/016/3120a/564/000946
84
VYMONA s.r.o.
Investice do provozovny
7. 12/016/3120a/671/000888
84
BSM - kovovýroba s.r.o.
Rekonstrukce objektu kovovýroby a manipulační plochy
8. 12/016/3120a/563/000511
84
AITEC s.r.o.
Pořízení technologie a manipulačních ploch
9. 12/016/3120a/672/001107
84
JOSEF SLÁNSKÝ
Vybudování výrobní haly dřevovýroby pro rozvoj mikropodniku
10. 12/016/3120a/231/000491
84
BETY-Co s.r.o.
Rozvoj výroby protihlukových stěn v Malšicích
11. 12/016/3120a/342/000951
84
TG-mont s.r.o.
Rekonstrukce areálu s využitím pro sklad stavebního materiálu a kancelářské prostory
12. 12/016/3120a/672/000664
84
DR.BERGR spol. s r.o.
Půjčovna stavebního bednění
13. 12/016/3120a/564/001285
83
ATYKO, spol. s r. o.
Pořízení výrobních technologií a konstrukčního softwaru
14. 12/016/3120a/563/001178
83
Pavel Navrkal
Modernizace truhlářské provozovny
15. 12/016/3120a/672/000662
83
MIROSLAV HADAŠ
Firemní budova s odstavnou plochou
16. 12/016/3120a/452/001099
83
KONSEKVENCE - ULRYCH RYCHNOVEK,
s.r.o.
Rozšiřování výroby společnosti KONSEKVENCE - ULRYCH RYCHNOVEK, s.r.o.
17. 12/016/3120a/563/000455
83
JOSEF POLEHLA
Modernizace provozovny
18. 12/016/3120a/672/000698
83
ONDŘEJ MACEK
Pořízení jednoúčelového stroje na výrobu sáčků do vysavačů
19. 12/016/3120a/120/000400
83
MAREK HOFHANZL
Modernizace provozovny a technologie
20. 12/016/3120a/453/001163
83
KAREL JEŘÁBEK
Zvýšení přidané hodnoty podniku - Karel Jeřábek
21. 12/016/3120a/563/000818
83
LUBOŠ OPLATEK
Výstavba nové výrobní haly
22. 12/016/3120a/780/000309
83
Servis Zrak s.r.o.
Rekonstrukce a nákup budovy
23. 12/016/3120a/120/000650
83
AKARAKA spol. s r.o.
Akaraka - skladovací prostory
24. 12/016/3120a/564/000346
83
ZDENĚK NOVOTNÝ
Přístavba, rekonstrukce provozovny a nákup strojů pro truhlářství Zdeno v Prosiměřicích
25. 12/016/3120a/453/001082
83
B.Glocar s.r.o.
Výstavba výrobní haly společnosti B.Glocar s.r.o.
26. 12/016/3120a/672/000556
83
VLADIMÍRA GARGULÁKOVÁ
Nákup technologie na výrobu pelet a rekonstrukce areálu v obci Bořenovice
27. 12/016/3120a/780/000777
83
MICHAL PITERÁK
Podpora rozvoje mikropodniku Michal Piterák
28. 12/016/3120a/564/000290
83
OLGA RÖSSOVÁ
Založení maloobchodní prodejny
29. 12/016/3120a/780/000857
83
AGATA KOCHOVÁ
Rozvoj mikropodniku
30. 12/016/3120a/453/000965
83
Truhlářství Žďára s.r.o.
Modernizace truhlárny
31. 12/016/3120a/342/000649
83
LIFE Partners s.r.o.
Prodejna stavebních strojů a nástrojů - Třebenice
32. 12/016/3120a/342/000710
83
KADO Praha s.r.o.
Zpracování dřeva
9/27
33. 12/016/3120a/342/000713
83
Ventureton s.r.o.
Založení a rozvoj mokropodniku
34. 12/016/3120a/342/000794
83
Tries spol. s r.o.
Moderní dřevozpracující závod Droužkovice
35. 12/016/3120a/671/000746
82
MARTIN CHODIL
Rekonstrukce a modernizace provozovny Martin Chodil
36. 12/016/3120a/120/000813
82
RADEK ČERNÝ
Investice do rozvoje podnikání - Radek Černý
37. 12/016/3120a/452/000605
82
MILOŠ KIRSCH
Rozvoj truhlářství.
38. 12/016/3120a/231/000985
82
Pila Lipnice s.r.o.
Pořízení nových výrobních technologií
39. 12/016/3120a/564/000643
82
MARTIN FRANĚK
Stavba skladu na velkoplošné materiály a hotové výrobky
40. 12/016/3120a/232/000440
82
JOSEF RŮTA
Truhlářství v obci Malý Bor
41. 12/016/3120a/341/001076
82
REIMA INTERIER s.r.o.
Nákup velkoplošné pily a stavební úprava dílny
42. 12/016/3120a/120/000360
82
Jan Vebr
Modernizace truhlárny a opravy lodí
43. 12/016/3120a/453/001185
82
OSKAR VAŇÁTKA
Modernizace provozovny
44. 12/016/3120a/452/001244
82
JAKUB NOVÁČEK
Rekonstrukce objektu pro výrobu likérových nápojů
45. 12/016/3120a/671/000896
82
Techfruit s.r.o.
Rozvoj firmy Techfruit s.r.o.
46. 12/016/3120a/452/000598
82
SATURNUS s.r.o.
Stavební a strojní investice
47. 12/016/3120a/672/000906
82
Helvia consulting s.r.o.
Rozvoj mikropodniku
48. 12/016/3120a/451/000618
82
KOVO-LEMINI, s.r.o.
Pořízení nové výrobní technologie a stavební úpravy provozovny
49. 12/016/3120a/342/001249
82
MARTINA HENZLOVÁ
Keramická výroba ve Vojničkách
50. 12/016/3120a/120/000344
82
Lesy Tulach s.r.o.
Založení mikropodniku
51. 12/016/3120a/453/001168
82
Plastmatic, s r.o.
Rozvoj výroby společnosti Plastmatic, s.r.o.
52. 12/016/3120a/232/001142
82
VIDA GROUP s.r.o.
Rozvoj stavební firmy - sklady a zázemí
53. 12/016/3120a/120/000757
82
CAVREZON s.r.o.
Rozvoj podnikání na venkově - založení mikropodniku CAVREZON s.r.o.
54. 12/016/3120a/453/001227
82
VALODEST s.r.o.
Založení mikropodniku na venkově
55. 12/016/3120a/563/000960
82
LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o.
Novostavba areálu pro kovovýrobu
56. 12/016/3120a/564/001261
82
BOHUMÍR RADA
Výstavba minipivovaru
57. 12/016/3120a/342/000764
82
RetroFIT Most s.r.o.
Podpora rozvoje podnikání v obci Vrskmaň na Chomutovsku
58. 12/016/3120a/563/000450
82
JAROSLAV BORŮVKA
Stavební úprava výrobního areálu a přístavba administrativní budovy
59. 12/016/3120a/120/000406
82
P R P, s. r. o.
Další rozvoj společnosti P R P, s.r.o.
60. 12/016/3120a/232/000446
82
RADOSLAV MERTL
Rozvoj firmy Radoslav Mertl
61. 12/016/3120a/564/000925
82
TOMÁŠ ČECHTICKÝ
Rozvoj aktivit mikropodniku Ing. Tomáš Čechtický - I.etapa
10/27
62. 12/016/3120a/564/000393
81
RENATA HORÁKOVÁ
Rozvoj podnikatelských činností - Renata Horáková
63. 12/016/3120a/671/000908
81
IVO KOUŘIL
MODERNIZACE TRUHLÁŘSKÉ DÍLNY IVO KOUŘIL VINCENCOV
64. 12/016/3120a/453/001079
81
MARTIN NOVÁK
Pořízení nových výrobních technologií pro truhlářskou výrobu
65. 12/016/3120a/671/000660
81
RHC Otinoves s.r.o.
Rekonstrukce zámečnické dílny
66. 12/016/3120a/231/000747
81
MILAN ŠUSTA
Milan Šusta - pořízení truhlářského vybavení
67. 12/016/3120a/564/001202
81
KAREL SVOBODA
Rekonstrukce hospodářského objektu na truhlářskou dílnu
68. 12/016/3120a/563/000482
81
Jiraglass s.r.o.
Přístavba skladu k brusírně skla Dolní Město
69. 12/016/3120a/231/000875
81
MIROSLAV PRACHAŘ
Modernizace autoservisu - Miroslav Prachař
70. 12/016/3120a/563/000489
81
JOSEF VOSTAL
Nákup dřevoobráběcích strojů
71. 12/016/3120a/453/000659
81
EEA Tech spol. s r.o.
Pořízení technického vybavení provozovny EEA Tech spol. s r.o.
72. 12/016/3120a/120/001008
81
PETR HYNEK
Pořízení technologického vybavení k rozšíření podnikání dřevařské pily
73. 12/016/3120a/563/000362
81
JIŘÍ MEJZLÍK
Rychloservis pneuservis pro osobní a nákladní vozidla
74. 12/016/3120a/564/000520
81
ROBERT BRZOBOHATÝ
Modernizace podniku - Robert Brzobohatý
75. 12/016/3120a/453/000614
81
FRANTIŠEK KUČERA
Rozšíření výrobních prostor - Ing. František Kučera
76. 12/016/3120a/120/000665
81
DERYNSTAV s.r.o.
Derynstav - stavební práce
77. 12/016/3120a/120/000666
81
Intop rental s.r.o.
Intop rental - Přístavba provozovny
78. 12/016/3120a/564/000981
81
MICHAELA STEHLÍKOVÁ
Modernizace haly Zaječí
79. 12/016/3120a/563/000829
81
LJKOVO s.r.o.
Stavební úpravy provozovny
80. 12/016/3120a/120/000374
81
Zbyněk Dvořák
Zajištění zázemí a nákup mechanizace pro rozvoj podnikání - výroby otopného štípaného
dřeva
81. 12/016/3120a/232/000994
81
KOVUM s.r.o.
Modernizace výrobního provozu společnosti KOVUM s.r.o.
82. 12/016/3120a/563/000541
81
PAVEL DVOŘÁČEK
Stavební úpravy a nákup technologií pro provozovnu Lískovec
83. 12/016/3120a/120/000733
81
JANA HORÁKOVÁ
Maloobchodní prodejna
84. 12/016/3120a/453/000617
81
MILAN KUDLÁČEK
Zázemí firmy Ing. Kudláček
85. 12/016/3120a/563/000375
81
K a P O - plus s.r.o.
Jinošov - nákup pracovních strojů a software
86. 12/016/3120a/453/000616
81
RA stavební s.r.o.
Výrobní objekt a pořízení zařízení - RA stavební
87. 12/016/3120a/342/000798
81
KOCHEM GROUP s.r.o.
Zpracování energeticky využitelného odpadu
88. 12/016/3120a/451/000654
81
HAMMAM, s.r.o.
Zařízení pro osobní a fyzickou pohodu
Granit Zedníček s.r.o.
Rekonstrukce výrobní haly včetně manipulační plochy a pořízení moderních technologií do
výroby
89. 12/016/3120a/563/000647
81
11/27
90. 12/016/3120a/231/000431
80
JAN MÁRA
Rozvoj podnikatelských činností - Jan Mára
91. 12/016/3120a/564/001174
80
Morava Metal s.r.o.
Rekonstrukce výrobních haly
92. 12/016/3120a/780/000744
80
KAREL ŠVANČAR
Stavební úpravy a pořízení vysokozdvižného vozíku sklad Štítina
93. 12/016/3120a/453/000444
80
JAN BLEHA
Autoopravna Zaječice
94. 12/016/3120a/563/000380
80
STANISLAV JEŽEK
Stavba skladů
95. 12/016/3120a/120/000729
80
MORIHEY, s.r.o.
Modernizace truhlářské dílny
96. 12/016/3120a/232/000267
80
JIŘÍ PLECITÝ
Přístavba dílny a nákup strojů
97. 12/016/3120a/452/001234
80
VLADIMÍR PAVLÍČEK
Stavba a vybavení autoopravny Pavlíček
98. 12/016/3120a/231/001118
80
RICHARD KRÁL
Truhlářská dílna pro drobnou řemeslnou výrobu
99. 12/016/3120a/231/000849
80
MP-KYRYČ CZ, s.r.o.
Výstavba nové truhlářské dílny a pořízení technologie
100. 12/016/3120a/120/000697
80
Pružiny Praha, spol. s r.o.
Nákup technologie pro výrobu pružin
101. 12/016/3120a/120/000911
80
IVN s.r.o.
IVN s.r.o., rozšíření výroby formou výstavby nové provozovny ve Vráži u Berouna
102. 12/016/3120a/452/001088
80
MARTIN URBANEC
Přístavba skladu a vestavba dílny včetně pořízení nové technologie
103. 12/016/3120a/452/001245
80
PAVEL POZNER
Rekonstrukce truhlářské dílny a nákup technologie
104. 12/016/3120a/231/000583
80
VÁCLAV ŠMEJKAL
Vznik skladu
105. 12/016/3120a/231/000620
80
JAKUB MATĚJKA
Sklad řeziva, palet pro zemědělství i průmysl
106. 12/016/3120a/231/000610
80
NB Top s.r.o.
Stavební úpravy části objektu č.p. 3 na pozemku p.č. 62/1 k.ú. Třebětice u Dačic
107. 12/016/3120a/672/000461
80
BOHUMIL GORČÍK
Rekonstrukce objektu na výrobu strun hudebních
108. 12/016/3120a/453/001188
80
WOODEN CZ s.r.o.
Nákup truhlářských strojů a rekonstrukce střechy provozovny
109. 12/016/3120a/120/000584
80
VESTAVSTYL s.r.o.
Pořízení výrobní technologie VESTAVSTYL
110. 12/016/3120a/120/000695
80
TRIOCOLOR, s.r.o.
"VESTAVBA" 2. NP
111. 12/016/3120a/453/000494
80
KAMIL KREJČÍ
Inovace Kamila Krejčího
112. 12/016/3120a/120/000942
80
Vacuum Oil Company, s.r.o.
Nákup kontejnerové technologie pro výrobu paliva
113. 12/016/3120a/563/000638
80
MILOSLAV BRÁVEK
Nákup nových technologií a zhotovení zpevněných ploch v okolí provozovny
114. 12/016/3120a/120/000361
80
Face of Dog, s.r.o.
Kynologická hala
115. 12/016/3120a/120/000604
80
JAN ŠUSTR
Rozvoj mikropodniku v oblasti kovovýroby a zpracování kovů
116. 12/016/3120a/120/001028
80
JIŘÍ HEJDA
Rozvoj mikropodniku v oblasti zpracování dřeva a výroby dřevěných výrobků
117. 12/016/3120a/120/000673
80
VLASTA ŠUSTROVÁ
Rozvoj mikropodniku v oblasti maloobchodu
118. 12/016/3120a/452/001078
80
Autoprodej ROHAN, spol. s r.o.
Novostavba haly pro autoservis
12/27
119. 12/016/3120a/564/000294
80
PAVEL ROZČINSKÝ
Nákup nové technologie a vytvoření nových pracovních míst
120. 12/016/3120a/563/001112
80
JOSEF NAVRKAL
Zázemí pro stavební firmu
121. 12/016/3120a/342/000268
80
MILAN SALON
Pořízení nových technologií pro rozvoj mikropodniku
122. 12/016/3120a/452/001198
80
Zdeněk Hanák
Pořízení nového štěpkovače - Zdeněk Hanák
123. 12/016/3120a/563/000991
80
MICHAL HORT
Rozvoj podnikání - Michal Hort
124. 12/016/3120a/564/000630
80
RADEK ŠEVČÍK
Nákup technologie do provozovny společnosti Radek Ševčík
125. 12/016/3120a/452/000696
80
BIOPALCZ s.r.o.
Strojní investice
126. 12/016/3120a/564/000347
80
Kovotlačitelství Hönig s.r.o.
Rozvoj společnosti Kovotlačitelství Hönig s.r.o. pomocí stavebních a technologických
investic
127. 12/016/3120a/231/000470
80
DOSI s.r.o. Čkyně
Rozvoj podniku DOSI s.r.o. Čkyně v oboru pilařské výroby
128. 12/016/3120a/120/000815
80
AESPB Konsult s.r.o.
Rozvoj mikropodniku AESPB Konsult
129. 12/016/3120a/232/000990
80
TGS nástrojárna s.r.o.
Zavedení výroby miniaturních nástrojů pro obrábění kovů ve společnosti TGS Nástrojárna
s.r.o.
130. 12/016/3120a/563/000557
80
MITRO servis s.r.o.
Mobilní betonárka
131. 12/016/3120a/564/001036
80
FINBAU a.s.
PPMěnín
132. 12/016/3120a/120/000731
80
A r r i s, spol. s r.o.
Vysokotlaké lití PUR lehčených dílů
133. 12/016/3120a/453/001225
80
MONTYS CZ s.r.o.
Zkvalitnění podnikání ve stavebnictví
134. 12/016/3120a/563/000474
80
LH Mikrotech s.r.o.
Nákup stroje pro výrobu soustružených dílů
135. 12/016/3120a/780/000903
80
RADAS COLLECTION STIL s.r.o.
Pivovar Střítež
136. 12/016/3120a/232/001006
80
KAMIL MANA
Rekonstrukce výrobního areálu Nynice
137. 12/016/3120a/232/001057
80
EUROPARIC s.r.o.
Projekt minipivovaru
138. 12/016/3120a/453/001124
80
CONCEPT CORE´S s.r.o.
Rozvoj společnosti CONCEPT CORE´S
139. 12/016/3120a/342/000658
80
Stavební centrum sever s.r.o.
Nákup technologií pro založení mikropodniku
140. 12/016/3120a/451/000562
79
BERNAT MOUNTING a.s.
Pořízení nových výrobních technologií a rozšíření provozovny
141. 12/016/3120a/232/001014
79
ATW Trading spol. s r.o.
Nákup stroje
142. 12/016/3120a/671/001116
79
Bohemia Liqueur s.r.o.
Rekonstrukce provozovny firmy Bohemia Liqueur s.r.o.
143. 12/016/3120a/672/000901
79
JAN SLOVÁK
Vybudování pekárny
144. 12/016/3120a/342/000826
79
RD-STAVBY.com s.r.o.
Dílenský areál - nákup a rekonstrukce
145. 12/016/3120a/453/000371
78
JAROMÍR SEVERÝN
Pořízení nových výrobních technologií a stavební úpravy provozovny
146. 12/016/3120a/564/000705
78
RENULE s.r.o.
Zahájení výrobní činnosti
13/27
147. 12/016/3120a/342/001237
78
PETR TICHÝ
Nákup nových technologií pro rozvoj mikropodniku pana Petra Tichého
148. 12/016/3120a/780/000339
78
JOSEF ZÁTOPEK
Rozvoj mikropodniku
149. 12/016/3120a/453/000553
78
MARTIN NĚMEC
Rekonstrukce truhlářské dílny a nákup strojního vybavení
150. 12/016/3120a/564/000686
78
Vavřinec Turčín
Modernizace provozovny
151. 12/016/3120a/120/000920
78
LUBOR VOPAT
Investice do rozvoje kovovýroby
152. 12/016/3120a/120/000531
78
MILOSLAV JAROŠ
Přístavba truhlářské dílny Kojetice
153. 12/016/3120a/563/000615
78
KRÁLOVSTVÍ LOUTEK, s.r.o.
Rekonstrukce a rozšíření výrobních ploch objektu
154. 12/016/3120a/564/001283
78
BUREŠ CZ s.r.o.
Strojní investice
155. 12/016/3120a/342/000720
78
DESIN s.r.o.
Nákup konstrukčního software
156. 12/016/3120a/780/000749
78
PALÍRNA U ZELENÉ LÍPY s.r.o.
Modernizace Palírny u Zelené lípy
157. 12/016/3120a/120/000289
78
Zdonín Trade, s.r.o.
Výroba směsi jako prostředí pro pěstování keřů a rostlin
158. 12/016/3120a/564/001281
78
Silkot servis s.r.o.
Založení SILKOT Servis
159. 12/016/3120a/564/000527
78
MAREK ŠTIPČÁK
Rekonstrukce truhlářské dílny
160. 12/016/3120a/564/000571
78
MILAN KOČÍ
Rozvoj podniku Milan Kočí
161. 12/016/3120a/780/000706
78
LUDVÍK PALUZGA
Vybudování palírny v Dolních Povelicích
162. 12/016/3120a/120/000278
78
BYTSTYL s.r.o.
Rozvoj mikropodniku
163. 12/016/3120a/564/000270
78
Robert Králík
Nákup strojního vybavení ve firmě Robert Králík
164. 12/016/3120a/564/001270
78
SAFIRAL s.r.o.
Rozšíření technického vybavení mikropodniku
165. 12/016/3120a/564/001191
78
JAROSLAV SOBOTKA
Pořízení strojního vybavení - Jaroslav Sobotka
166. 12/016/3120a/120/000641
78
Lexio stavební, spol. s r.o.
Lexio stavební - výroba stavebních hmot a řeziva
167. 12/016/3120a/672/000298
78
ROZAM, s.r.o.
Pořízení zařízení pro rozvoj podniku ROZAM, s.r.o.
168. 12/016/3120a/451/000566
77
JAROMÍR ZDENĚK
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A ZATEPLENÍ STŘECHY TRUHLÁRNY
169. 12/016/3120a/453/000441
77
JAN PROROK
Vybavení a rekonstrukce zámečnické dílny
170. 12/016/3120a/231/000753
77
JAN ŠAMATA
Rozvoj podnikatelských aktivit - Šamata
171. 12/016/3120a/564/001204
77
Graphics Systems, s.r.o.
Rozšíření technologického vybavení ve firmě Graphics Systems, s.r.o.
172. 12/016/3120a/232/000519
77
ZADO Energetic s.r.o.
Nákup strojního vybavení
173. 12/016/3120a/563/001171
77
AGROMAL s.r.o.
Investice do rozvoje podnikání - AGROMAL s.r.o.
174. 12/016/3120a/672/000516
77
JAROSLAV VELÍSEK
Výrobní hala Machová
175. 12/016/3120a/563/001039
77
Daniel Hudec
Modernizace truhlářství - Vyskytná nad Jihlavou
14/27
176. 12/016/3120a/563/000639
77
PILA ČÍŽEK s.r.o.
Modernizace pilařské výroby
177. 12/016/3120a/564/000318
77
JAROSLAV HEJTMÁNEK
Rozšíření zámečnické dílny a nákup nových strojů
178. 12/016/3120a/671/000419
77
OTO TIEFENBACH
Investice do rozvoje podnikání - Oto Tiefenbach
179. 12/016/3120a/452/001127
77
MAX WOOD s.r.o.
Nákup strojů a rekonstrukce provozovny společnosti MAX WOOD s.r.o.
180. 12/016/3120a/452/000322
77
RADEK VINTERA
Přístavba truhlárny Dolní Radechová
181. 12/016/3120a/120/000488
77
MICHAL PROŠEK
Adaptace stodoly na opravnu zemědělských strojů
182. 12/016/3120a/780/000839
77
MARTIN HOFEREK
FACE - vznik mikropodniku na výrobu fasádních dekorací
183. 12/016/3120a/563/000782
76
JOSEF KŘÍŽ
Pořízení spodní frézky pro rozvoj truhlářské výroby
184. 12/016/3120a/563/000708
76
JIŘÍ STEHLÍK
Investice do nových strojů pro truhlářskou výrobu
185. 12/016/3120a/564/000892
76
LUBOŠ PROCHÁZKA
Technologický rozvoj podnikatele Luboše Procházky
186. 12/016/3120a/563/000567
76
LUDĚK KOTRBA
Rekonstrukce provozovny a nákup technologie
187. 12/016/3120a/672/000258
76
2K - BOL s.r.o.
Nákup pily
188. 12/016/3120a/563/001184
76
STANISLAV HORKÝ
Modernizace truhlářské dílny Koněšín
189. 12/016/3120a/453/001195
76
PETR HEJTMÁNEK
Rozvoj mikropodniku v oblasti dřevovýroby - GRIFFIN
190. 12/016/3120a/563/000507
76
PAVEL SEMRÁD
Autoservis Semerád Čechtín
191. 12/016/3120a/564/000384
76
Marie Tumová
Nákup nové technologie a úprava povrchů provozovny
192. 12/016/3120a/563/001139
76
KAROL ENHOF
Modernizace zázemí podniku
193. 12/016/3120a/672/001105
76
DŘEVOSTAV Kratina-Řezníček s.r.o.
Modernizace dřevovýroby společnosti DŘEVOSTAV Kratina-Řezníček s.r.o.
194. 12/016/3120a/563/000331
76
HORKÝ - stav s.r.o.
Autoservis Koněšín
195. 12/016/3120a/563/000964
76
VLADIMÍR POSPÍŠIL
Výstavba trafostanice a pořízení vakuového stroje
196. 12/016/3120a/341/000459
76
TABULATUS, s.r.o.
Nákup lešení a výtahu
197. 12/016/3120a/563/000399
76
KOVOTURN s.r.o.
KOVOTURN -pořízení nových technologií a rekonstrukce dílny
198. 12/016/3120a/342/000415
76
EXISTAV s.r.o.
Vybudování provozovny pro kovovýrobu
199. 12/016/3120a/563/000512
76
Radek Kratochvíl
Autoservis pneuservis Budišov
200. 12/016/3120a/452/001210
76
ZDENĚK FIREŠ
Nákup technologie CNC obrábění kovů a rekonstrukce II podlaží Obrobny kovů
201. 12/016/3120a/671/000458
76
JAN OTRUBA
Nákup strojů pro třískové obrábění
202. 12/016/3120a/120/001016
76
Dring or died s.r.o.
Pěstitelská palírna Dobšice
203. 12/016/3120a/341/000480
76
Business4U s.r.o.
Výstavba briketovací linky
204. 12/016/3120a/453/001035
76
Kalgoorlie s.r.o.
Rozvoj podnikání na venkově - stavební dokončovací práce
15/27
205. 12/016/3120a/671/000559
76
BRONISLAVA NOVÁKOVÁ
Výstavba minipivovaru
206. 12/016/3120a/564/000736
75
MILAN KUČERŇÁK
Modernizace truhlářské dílny
207. 12/016/3120a/564/000314
75
VÁCLAV PAŘÍZEK
Modernizace dílny " Pneuservis-autoservis Pařízek"
208. 12/016/3120a/120/000935
75
LIPOTOP s.r.o.
Pořízení čerpadla a podlahové brusky
209. 12/016/3120a/342/000640
75
WERNER J+V s.r.o.
Rozšíření technologického vybavení společnosti WERNER J+V s.r.o.
210. 12/016/3120a/452/001032
75
PAVEL SLÁNSKÝ
Rekonstrukce provozovny Dřevoservis
211. 12/016/3120a/564/000543
75
JAKUB HAVEL
Pořízení technologie
212. 12/016/3120a/452/001157
75
JAROSLAV TOMÁNEK
Rozvoj truhlářství Tománek.
213. 12/016/3120a/453/001243
75
PESTALL s.r.o.
Modernizace zázemí a vybavení podniku
214. 12/016/3120a/451/001155
75
DELTA DESIGN, s.r.o.
Přístavba skladu a nákup strojního vybavení
215. 12/016/3120a/231/001051
75
JIŘÍ HAJNA
Rozvoj mikropodniku Jiří Hajna - KOVOJIH
216. 12/016/3120a/231/000975
75
VLADIMÍR NOVOTNÝ
Pořízení moderních technologií a stavební úpravy výrobní haly
217. 12/016/3120a/231/000420
75
STAKO MF s.r.o.
Další rozvoj společnosti STAKO MF s.r.o.
218. 12/016/3120a/672/001256
75
OCTOPUS
Rekonstrukce provozovny malé strojírenské firmy
219. 12/016/3120a/453/000678
75
VOJTĚCH BEDNÁŘ
Revitalizace autodílny
220. 12/016/3120a/453/000495
75
AITIA, s. r. o. Vysoké Mýto
Rekonstrukce provozovny společnosti AITIA, s.ro. Vysoké Mýto
221. 12/016/3120a/120/000515
75
KOUBA INTERIER s.r.o.
PŘÍSTAVBA TRUHLÁŘSKÉ DÍLNY
222. 12/016/3120a/452/000707
75
ROBERT MIKULKA
Stavební úpravy v areálu provozovny
223. 12/016/3120a/564/000381
75
STANISLAV MACHAN
Pořízení technologie - Stanislav Machan
224. 12/016/3120a/120/000528
75
ERIVA s.r.o.
Stavební investice
225. 12/016/3120a/120/001047
75
EuroPartners Consulting, s.r.o.
EPC - POŘÍZENÍ OBRÁBĚCÍ TECHNOLOGIE
226. 12/016/3120a/563/000835
75
CEBERA s.r.o.
Skladové prostory
227. 12/016/3120a/120/000863
75
KOLKAS s.r.o.
Strojní vybavení stavební firmy
228. 12/016/3120a/563/000383
75
ONDŘEJ MARTINEC
Tesařská provozovna - Ondřej Martinec
229. 12/016/3120a/453/001024
75
JIŘÍ PATOČKA
Investice do výroby - Jiří Patočka
230. 12/016/3120a/453/000549
75
IVANA REJMANOVÁ
Nákup strojů a zařízení pro truhlářskou výrobu
231. 12/016/3120a/563/000940
75
VALECKÝ - oprava motorových vozidel,
s.r.o.
Zakládání mikropodniku
232. 12/016/3120a/231/000317
75
SH Drtiče s.r.o.
Rozvoj mikropodniku
233. 12/016/3120a/671/000438
75
VLADIMÍR SKOPAL
Rozvoj mikropodniku - Vladimír Skopal
16/27
234. 12/016/3120a/453/000293
75
AUTO LIŠKA s.r.o.
Vybavení Autoservisu
235. 12/016/3120a/453/001211
74
ALEŠ VÁCLAVÍK
Výroba rybářských potřeb
236. 12/016/3120a/671/000869
74
TOMÁŠ LESÁK
Rozšíření skladových prostor
237. 12/016/3120a/672/000909
74
EKO-KOMFORT stavby, spol. s r.o.
Investice do rozvoje podnikání - EKO-KOMFORT stavby, spol. s r.o.
238. 12/016/3120a/672/000905
74
IQ Biogas Holding s.r.o.
Pořízení technologie pro výrobu tvarovaných biopaliv
239. 12/016/3120a/451/001065
74
Donacia Company, s.r.o.
Donacia company - služby pro stavební výrobu
240. 12/016/3120a/231/000982
73
Altamire Č.Budějovice s.r.o.
Nákup technologie pro sběr a čistění abraziva, rekonstrukce skladovací haly
241. 12/016/3120a/563/000548
73
MIROSLAV NOVOTNÝ
Autodílna Sedlec
242. 12/016/3120a/780/000390
73
ARTUR KOMÁREK
Vestavba minipivovaru - rozšíření
243. 12/016/3120a/564/001262
73
A-PASAT, s.r.o.
Rekonstrukce budovy a nákup kolového bagru
244. 12/016/3120a/564/000952
73
KAREL SIMAJCHL
Vybavení truhlářské dílny v Domašově
245. 12/016/3120a/563/000366
73
GL servis s.r.o.
Opravárenské středisko ve Zlatkově
246. 12/016/3120a/672/000837
73
Tomáš Jemelka
Rozvoj mikropodniku - 2. etapa
247. 12/016/3120a/564/001284
73
Jan Stávek
Výrobna nápojů na bázi lihu
248. 12/016/3120a/452/000497
72
RADEK PAULUS
Nákup moderních výrobních technologií a rekonstrukce provozovny
249. 12/016/3120a/342/000341
72
Jiří Dohnal
Tesařský dvůr - strojní dovybavení
250. 12/016/3120a/452/000956
72
PETR NÝVLT
Strojní a stavební investice
251. 12/016/3120a/453/001162
72
MARTINA BÁLSKÁ
Investice do rozvoje podnikání - Martina Bálská
252. 12/016/3120a/120/001013
72
IVANA NEZBEDOVÁ
Pneuservis
253. 12/016/3120a/452/000404
72
JIŘÍ RYDLO
Nákup nové technologie
254. 12/016/3120a/120/000817
72
MILOŠ BREJCHA
Rozvoj mikropodniku - Miloš Brejcha
255. 12/016/3120a/231/000701
72
ALEŠ PETERKA
Pořízení speciálního stroje pro čerpání betonu
256. 12/016/3120a/232/000536
72
ACHP Sušice a. s.
Pneuservis a agroservis Řenče
257. 12/016/3120a/453/001094
72
JINDŘICH ČERNOHOUS
Nákup technologického vybavení
258. 12/016/3120a/231/001050
72
PAVEL KÁRA
Rozvoj mikropodniku
259. 12/016/3120a/563/001276
72
ONDŘEJ NEJEDLÝ
Investice do rozvoje podnikání - Ondřej Nejedlý
260. 12/016/3120a/232/001223
72
C.M.A. service spol. s r.o.
Provozovna Chocenice
261. 12/016/3120a/564/000307
72
MARTIN ŠEVČÍK
Rozvoj mikropodniku v oboru stavebnictví
262. 12/016/3120a/563/000840
72
JAROMÍR DOLEŽAL
Rozvoj mikropodniku
17/27
263. 12/016/3120a/564/000386
72
RECARBON s.r.o.
Pálenice Kobylnice
264. 12/016/3120a/120/000755
72
ZDEŇKA HOLÍKOVÁ
Moderní kadeřnické služby ve Vyžlovce
265. 12/016/3120a/564/000524
72
DAVID ZIEGLER
Autoservisní dílna Heršpice
266. 12/016/3120a/451/001230
72
AGÁT dřevovýroba s.r.o.
Pořízení nového CNC obráběcího centra
267. 12/016/3120a/672/000885
72
Sadoch s.r.o.
Pořízení nových technologií
268. 12/016/3120a/453/000367
72
TRAMONTA KLIMA s. r. o.
Výstavba nové provozovny společnosti TRAMONTA KLIMA s. r. o.
269. 12/016/3120a/564/001259
72
AGRO BOSKA s.r.o.
Rozvoj mikropodniku
270. 12/016/3120a/120/000539
72
ALBET metal, s.r.o.
Výstavba haly "B" v technologické zóně Tachlovice
271. 12/016/3120a/563/001278
71
JIŘÍ HEIMLICH
Strojní investice
272. 12/016/3120a/564/000653
71
ANTONÍN KOŤA
Modernizace truhlářské dilny
273. 12/016/3120a/231/000738
71
JIŘÍ NOVÁK
Truhlářství Novák
274. 12/016/3120a/120/000912
71
LIPLANT s.r.o.
Vybavení autodílny
275. 12/016/3120a/563/000632
71
HLOUCH MOTORS s.r.o.
Modernizace autoservisu
276. 12/016/3120a/564/000408
71
TOMÁŠ NAVRKAL
Pořízení nových technologií pro výrobu nábytku
277. 12/016/3120a/563/000484
71
PETER HARČARIK
Dovybavení truhlářské dílny
278. 12/016/3120a/564/000316
71
PAVEL BARTOŠ
Pořízení nových technologií
279. 12/016/3120a/671/000423
71
ZBYNĚK PUDA
Modernizace stolařské výroby
280. 12/016/3120a/671/000437
71
PAVEL FRYS
Vybavení provozovny dřevoobráběcími stroji
281. 12/016/3120a/672/000748
71
MOJMÍR HURTA
Strojní vybavení truhlářské dílny
282. 12/016/3120a/232/000603
71
JIŘÍ KYZNAR
Pořízení kolového nakladače
283. 12/016/3120a/231/000939
71
KAREL STRAKA
Modernizace autoservisu - Karel Straka
284. 12/016/3120a/341/001258
71
Conders, s.r.o.
Rozvoj mikropodniku Conders, s. r. o.
285. 12/016/3120a/342/000656
71
MARIAN JEŠKO
Vybudování manipulační plochy a modernizace jímky v areálu kovovýroby ve Střezově
286. 12/016/3120a/564/000894
71
NovaSteel, s.r.o.
Rozvoj mikropodniku
287. 12/016/3120a/672/000633
71
JIŘÍ DOHNAL
Investice o rozvoje podnikání - Jiří Dohnal
288. 12/016/3120a/341/000469
71
Martin Hrubý
Autoservis Hrubý
289. 12/016/3120a/671/000422
71
Martin Vyskočil
Pořízení obráběcího centra
290. 12/016/3120a/563/001113
71
STAVBY 2009 s.r.o.
Zpevněná plocha
291. 12/016/3120a/564/000513
71
ADITEG s.r.o.
Rozvoj společnosti ADITEG s.r.o.
18/27
292. 12/016/3120a/564/000954
71
K & B spol. s r.o.
Udržovací práce a stavební úpravy objektu k nové mostní váze na pozemku p.č. 60-st. a
p.č. 194/2,k.ú. Blanné
293. 12/016/3120a/232/000976
71
První albrechtická s.r.o.
Modernizace provozovny Podmokly
294. 12/016/3120a/231/000808
71
Petráškův dvůr s. r. o.
Rozvoj mikropodniku Petráškův dvůr s.r.o.
295. 12/016/3120a/672/001084
71
MARTIN KOŠUT
Rozvoj stavební činnosti Kostelany
296. 12/016/3120a/341/000463
71
LightGate, a.s.
Pořízení strojního vybavení
297. 12/016/3120a/563/001268
71
MILAN ŠVOMA
Vývojová dílna firmy Milan Švoma - Stroje
298. 12/016/3120a/672/000609
71
Martin Bakala
Investice do rozvoje podnikání - Ing. Bakala Martin
299. 12/016/3120a/232/000457
70
JAN BLÁHA
Rozvoj maloobchodu v Ježovech
300. 12/016/3120a/452/000685
70
LUKÁŠ PŘIBYL
Nákup briketovacího lisu
301. 12/016/3120a/563/000501
70
VRATISLAV NOVOTNÝ
Rozvoj mikropodniku v oblasti výroby nápojů - II. etapa
302. 12/016/3120a/564/000716
70
LUBOMÍR SUCHÝ
Rozvoj mikropodniku - truhlářství Čebín
303. 12/016/3120a/780/000728
70
JIŘÍ HÝL
Jiří Hýl - rozšíření provozovny autoservisu
304. 12/016/3120a/231/000596
70
PETR KOSTKA
Rozvoj podnikatelských činností - Petr Kostka
305. 12/016/3120a/563/000984
70
JAROSLAV BŘEZINA
Pořízení nových dřevoobráběcích technologií
306. 12/016/3120a/232/000967
70
AZANATURA WEST s.r.o.
Pořízení investic pro rozvoj mikropodniku
307. 12/016/3120a/564/000364
70
KAREL NĚMEC
Pořízení CNC soustruhu pro drobnou kovovýrobu
308. 12/016/3120a/231/000373
70
Jiří Rod
Rozvoj mikropodniku Jiří Rod
309. 12/016/3120a/453/000690
70
Kaplan nábytek s. r. o.
Nákup strojů a technologického vybavení - Kaplan nábytek
310. 12/016/3120a/120/000831
70
Bémáci s.r.o.
Pořízení strojního vybavenípro společnost Bémáci s.r.o.
311. 12/016/3120a/564/000770
70
JIŘÍ SVOBODA
Pořízení CNC obráběcího centra
312. 12/016/3120a/231/000443
70
Radek Brabec
Strojní investice
313. 12/016/3120a/231/001119
70
MONTURA s.r.o.
Rozšíření činnosti mikropodniku
314. 12/016/3120a/231/000532
70
JOSEF MAJER
Pořízení moderního CNC frézovacího centra
315. 12/016/3120a/232/000416
70
BLAH STAV, s.r.o.
Zázemí stavební firmy BLAH STAV, s.r.o.
316. 12/016/3120a/231/001123
70
ANNA SCHEINHERROVÁ
Nákup moderních dřevoobráběcích strojů
317. 12/016/3120a/453/001236
70
MTA Metal Group s.r.o.
Pořízení CNC soustruhu
318. 12/016/3120a/564/001263
70
SYLVA KEJDOVÁ
Investice do rozvoje podnikání - Sylva Kejdová
319. 12/016/3120a/780/000542
70
MILOŠ LESKOVSKÝ
Nákup nové moderní technologie
320. 12/016/3120a/451/001062
70
S-TOP s.r.o.
Investice do rozvoje podnikání mikropodniků: S-TOP s.r.o.
19/27
321. 12/016/3120a/120/000582
70
MAKO BUTTERFLY s.r.o.
Modernizace výrobny kosmetických přípravků společnosti MAKO BUTTERFLY
322. 12/016/3120a/231/001151
70
Beneš nábytek s.r.o.
Rozvoj mikropodniku Beneš nábytek
323. 12/016/3120a/453/000931
70
Martin Bělský
Rekonstrukce spojené budovy č.p. 72 a 73
324. 12/016/3120a/563/001292
70
Miroslav Šebesta
Modernizace zámečnické dílny
325. 12/016/3120a/451/001229
70
Jan Šťastný
Stavební a strojní investice
326. 12/016/3120a/452/000350
70
Jiří Hartman
Rozvoj mikropodniku.
327. 12/016/3120a/453/001134
70
ALENA STRÁNSKÁ
Investice do rozvoje podnikání- Alena Stránská
328. 12/016/3120a/672/000853
70
KNĚZEK s. r. o.
Prodejna a servis požární techniky
329. 12/016/3120a/671/000418
70
VLADIMÍR VLÁČIL
Investice do rozvoje podnikání - Vladimír Vláčil
330. 12/016/3120a/672/000886
70
BIOMAC TRADE spol. s r.o.
Rozvoj technologie pro využití odpadní dřevní hmoty
331. 12/016/3120a/231/000475
70
KAREL CÍSAŘ
Modernizace provozovny a pořízení nových technologií
332. 12/016/3120a/780/000324
70
Dřevo HŽV s.r.o.
Rozvoj pilařské provozovny Dřevo HŽV s.r.o.
333. 12/016/3120a/342/000483
70
Reinhardt Ciepluch
Rozšíření výrobní kapacity kovoobráběčské firmy
334. 12/016/3120a/780/000285
70
JKJ zempra s.r.o.
Nákup strojů
335. 12/016/3120a/231/000997
70
MARCEL LINHART
Rozvoj mikropodniku v Husinci
336. 12/016/3120a/672/000926
70
JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.
Výstavba firemních prostor Lukov
337. 12/016/3120a/780/000743
70
MARTFUL s.r.o.
Založení a rozvoj stavební firmy
338. 12/016/3120a/672/000880
70
MARIAN KRŠKA
výroba hnojiva - nákup technologie
339. 12/016/3120a/672/000332
70
SELVI GROUP s.r.o.
Zámečnická dílna
340. 12/016/3120a/672/000466
70
HOMA, spol. s r. o.
Rozšíření stávající kamenické výroby, modernizace a rozšíření strojního vybavení.
341. 12/016/3120a/563/001146
69
VÁCLAV ROUS
Rozvoj mikropodniku
342. 12/016/3120a/120/001063
69
4C minerals, s.r.o.
Pořízení linky zpracování PET recyklátu
ANTONÍN KOČÍ
Podpora rozšíření autodílny pro stavební stroje, a vybudování sociálního a kancelářského
zázemí
343. 12/016/3120a/342/000812
69
344. 12/016/3120a/563/001180
68
JIŘÍ DUFEK
Modernizace dílenského zařízení
345. 12/016/3120a/780/000262
68
JAN LORIŠ
Nákup technologií pro kominictví
346. 12/016/3120a/671/000498
68
BEDŘICH MÜLLER
Pořízení technologického vybavení
347. 12/016/3120a/120/000809
68
RADEK ŠŤASTNÝ
Strojové vybavení truhlářské dílny
348. 12/016/3120a/563/001193
68
MILAN RŮŽIČKA
Pořízení štípacího automatu do provozovny na zpracování dřeva
349. 12/016/3120a/453/001081
68
JAROSLAV COUFAL
Rozvoj podniku - Jaroslav Coufal
20/27
350. 12/016/3120a/563/000382
68
PETR VILIŠ
Nákup nové technologie
351. 12/016/3120a/780/000523
68
LIBOR SEDLÁČEK
Investice do rozvoje podnikání - Sedláček Libor
352. 12/016/3120a/563/000359
68
AZ STEEL s.r.o.
Rozvoj strojírenské výroby
353. 12/016/3120a/564/001001
68
FILIP HANZLÍK
Investice do rozvoje podnikání - Filip Hanzlík
354. 12/016/3120a/780/000447
68
VÍT ŠKARKA
Nákup a modernizace strojního vybavení
355. 12/016/3120a/780/001260
68
JIŘÍ PÁNEK
Výrobna peletek
356. 12/016/3120a/564/001136
68
MILAN HORÁČEK
Investice do rozvoje podnikání - Milan Horáček
357. 12/016/3120a/564/000510
68
PETR ŠKRDLA
Výstavba autoservisu a nákup vybavení
358. 12/016/3120a/780/000570
68
PETR BROŽEK
Výstavba autodílny
359. 12/016/3120a/563/000902
68
VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Nákup dřevoobráběcího centra + software pro ovládání
360. 12/016/3120a/780/000445
68
MORAVIA DVORCE s.r.o.
Výroba plechových dílů
361. 12/016/3120a/120/000917
68
CONSULENZA s.r.o.
reklamní a polygrafické služby
362. 12/016/3120a/780/000327
68
Torad Tylov s.r.o.
Stavební úpravy sušárny obilí na provoz dřevovýroby
363. 12/016/3120a/672/000311
68
biozdroj s.r.o.
Minipivovar
364. 12/016/3120a/780/000326
68
Radek Lukeš
Výstavba sušárny řeziva včetně pořízení technologie
365. 12/016/3120a/453/000558
67
ZDENEK HORÁK
Nákup briketovacího lisu
366. 12/016/3120a/672/000432
67
PAVEL ZÁLEŠÁK
Strojní vybavení truhlářské provozovny
367. 12/016/3120a/451/001232
67
VÁCLAV FARSKÝ
Strojní a stavební investice
368. 12/016/3120a/120/001027
67
Jaroslav Buchal
Modernizace obchodu se smíšeným zbožím
369. 12/016/3120a/231/000828
67
ZDENĚK KOUNEK
Rekonstrukce a modernizace skladu včetně zázemí
370. 12/016/3120a/563/001280
67
František Endrle
Dílna
371. 12/016/3120a/672/000667
67
MIROSLAV ČECHMAN
Rozvoj autoservisu Čechman
372. 12/016/3120a/451/000551
67
T E S T , spol. s r.o.
Výstavba dílny a přístřešku pro přípravné tesařské práce
373. 12/016/3120a/564/001199
67
HITONA s.r.o.
Nákup obráběcího centra
374. 12/016/3120a/672/000435
67
WIKTORI s.r.o.
"TECHNOLOGIE KOVOOBRÁBĚNÍ"
375. 12/016/3120a/232/000472
67
AUTO PVP s.r.o.
AUTOSERVIS - AUTO PVP
376. 12/016/3120a/120/000522
67
JAN SMRČKA
Ing. Jan Smrčka - opravna Kozolupy
377. 12/016/3120a/120/000652
67
AUTOCENTRUM NUPAKY s.r.o.
Zákaznické automobilové centrum
378. 12/016/3120a/563/000526
67
JOSEF DRDLÍK
Přestavba starého kravína na plně funkční výrobnu šindelářství.
21/27
379. 12/016/3120a/564/000645
67
DAKO Brno, spol. s.r.o.
Pořízení technologií do výrobní haly DAKO Brno, spol. s.r.o.
380. 12/016/3120a/563/000776
66
MARTIN JIČÍNSKÝ
Pořízení automobilové diagnostiky
381. 12/016/3120a/671/000838
66
ONDŘEJ VRŠAN
Nákup strojů
382. 12/016/3120a/563/001288
66
Miloslav Mandát
Pořízení nových výrobních technologií pro truhlářskou výrobu
383. 12/016/3120a/564/000392
66
PETR MAŇUR
Pořízení olepovacího stroje do truhlářské provozovny
384. 12/016/3120a/564/000642
66
KAMIL ŠVANDA
Pořízení technologie pro úpravu povrchů
385. 12/016/3120a/563/000676
66
MIROSLAV VRTĚNA
Nákup strojů a zařízení pro rozvoj mikropodniku.
386. 12/016/3120a/780/000879
66
VERONIKA NOVÁKOVÁ
Rozvoj obchodu, Smíšené zboží
387. 12/016/3120a/672/000883
66
LP projekce s.r.o.
Rozvoj mikropodniku
388. 12/016/3120a/672/000846
66
Mipa-mont s.r.o.
Investice do zázemí podniku
389. 12/016/3120a/231/000692
66
JIŘÍ BURCAR
Rozvoj podnikatelských aktivit - Jiří Burcar
390. 12/016/3120a/120/000279
66
PAVEL VEVERKA
Rozvoj a zkvalitnění mikropodniku
391. 12/016/3120a/563/000456
66
MARTIN JINEK
Výrobní stroje
392. 12/016/3120a/672/000936
66
TECHSONIC s.r.o.
Rozvoj technologie výroby
393. 12/016/3120a/563/001207
66
ZDENĚK KOVÁŘÍK
Adaptace zemědělské usedlosti v restaurátorskou dílnu
394. 12/016/3120a/232/000301
66
HANNER s.r.o.
Vybudování zázemí mikropodniku
395. 12/016/3120a/671/000333
66
ANEŽKA RANDÝSKOVÁ
Rozvoj a investice do podnikání - Anežka Randýsková
396. 12/016/3120a/453/000613
66
REALSUKA - DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Pořízení technologie pro výrobu dřevostaveb
397. 12/016/3120a/120/000281
66
Petr Blažek
Středisko pro opravy strojů na značení výrobků.
398. 12/016/3120a/672/000941
66
CZECHPELET s.r.o.
Rozvoj technologie výroby pelet
399. 12/016/3120a/780/000486
66
LUKÁŠ MARTINÁK
TRIDIM.CZ - výroba košů na třídění odpadu v domácnosti
400. 12/016/3120a/780/000700
66
JUHÁS CZ s.r.o
Pořízení stavebních strojů
401. 12/016/3120a/564/000283
66
FUMO, spol. s r.o.
Výstavba skladovací haly Suchohrdly
402. 12/016/3120a/120/000355
65
Ivo Šarlingr
Rozvoj mikropodniku
403. 12/016/3120a/563/000963
65
JAN PEŠEK
Truhlářství Jan Pešek
404. 12/016/3120a/563/001197
65
VÁCLAV ZEMAN
Nákup formátovací pily
405. 12/016/3120a/120/000429
65
PAVEL HRDINA
Strojní investice do truhlářského provozu
406. 12/016/3120a/231/000966
65
MARTIN POKORNÝ
Martin Pokorný - rozvoj podnikání
407. 12/016/3120a/232/000918
65
PETR HELLER
Vybudování komplexního obchodního systému podniku
22/27
408. 12/016/3120a/232/000529
65
AZPH s.r.o.
Stavební investice
409. 12/016/3120a/231/000473
65
SLAVOMÍR KRULL
Nákup kovoobráběcí CNC technologie a pořízení konstrukčního software
410. 12/016/3120a/231/000868
65
JAN KÜMMEL
Nákup pásového nakladače a stavební úpravy pneuservisu Dubné
411. 12/016/3120a/232/000824
65
JOSEF STODOLA
Pila Nový Klíčov
412. 12/016/3120a/452/001137
65
MILOŠ KUNA
Modernizace provozovny Zábřezí 16 - II.etapa
413. 12/016/3120a/563/001201
65
JAROMÍR VENC
Nákup traktorbagru
414. 12/016/3120a/231/000995
65
TOMÁŠ VÁCLAVÍK
Výstavba firemních prostor Frymburk
415. 12/016/3120a/120/000579
65
Pila Zdiměřice s.r.o.
Vytvoření provozu výroby podlah
416. 12/016/3120a/563/000999
65
MARTIN BROŽ
Investice do rozvoje podnikání - Martin Brož
417. 12/016/3120a/564/000978
65
ZETEM, s.r.o.
Investice do rozvoje podnikání - ZETEM s.r.o.
418. 12/016/3120a/451/001203
65
Zbyněk Kužel
Nákup obráběcí technologie
419. 12/016/3120a/120/000577
65
KAOA Inovations s.r.o.
Provoz na výrobu pásových dopravních systémů
420. 12/016/3120a/563/000315
65
MIROSLAV KRUPAUER
Přístavba skladu hotových výrobků truhlářství Krupauer
421. 12/016/3120a/563/000608
65
HUBERT KŘESŤAN
Výstavba provozovny
422. 12/016/3120a/120/000485
65
VAIDIŠ - KOVOOBRÁBĚČSTVÍ s.r.o.
Pořízení obráběcího centra
423. 12/016/3120a/452/000554
65
VÁCLAV VITVAR
Rozvoj společnosti Václava Vitvara prostřednictvím modernizace strojního zařízení
Pavel Šulc
Rozvoj společnosti pořízením CNC dlouhotočného automatu a CNC plazmového dělení
materiálu
424. 12/016/3120a/452/001033
65
425. 12/016/3120a/231/000297
65
MRAMOR BOHEMIA s.r.o.
Rekonstrukce a rozšíření firmy Mramor Bohemia s.r.o.
426. 12/016/3120a/564/000299
65
BOHATEC s.r.o.
Novostavba provozní budovy
427. 12/016/3120a/451/000619
65
PROFIMIX SVIJANY s.r.o.
Rozvoj mikropodniku Profimix
428. 12/016/3120a/780/000842
65
PMK servis s.r.o.
Linka na zpracování kamene a výrobu betonových výrobků
429. 12/016/3120a/672/000430
65
Carbonmax s.r.o.
Pořízení strojního zařízení potřebného k rozvoji mikropodniku Carbonmax
430. 12/016/3120a/780/000730
65
STŘEDISKO PENĚŽNÍCH SLUŽEB, s.r.o.
Pořízení stavebních strojů
431. 12/016/3120a/672/000439
64
MILAN KUNC
Nákup nového dřevoobráběcího stroje pro truhlářskou výrobu
432. 12/016/3120a/564/000385
64
CT KOMPAKT s.r.o.
Pořízení formátovací pily
433. 12/016/3120a/672/000872
64
Pozemní stavby LIŠKA spol. s r.o.
Investice do rozvoje podnikání - Pozemní stavby LIŠKA spol. s r.o.
434. 12/016/3120a/672/000699
64
WSAEKO s.r.o.
PÁSOVÁ VRTNÁ SOUPRAVA - nákup technologie pro WSAEKO s.r.o.
435. 12/016/3120a/564/000514
63
LUDĚK JURČA
Nákup stavební konstrukce
436. 12/016/3120a/453/000263
63
JOSEF KROULÍK
POŘÍZENÍ KOLOVÉHO NAKLADAČE
23/27
437. 12/016/3120a/563/001194
63
PETR JELÍNEK
Pořízení nových technologií pro autoservis
438. 12/016/3120a/563/000287
63
Plastpol, s.r.o.
PLASTPOL - NOVÁ TECHNOLOGIE OBRÁBÉNÍ
439. 12/016/3120a/564/000993
63
VISPO CZ. s.r.o.
Modernizace firmy Vispo CZ s.r.o.
440. 12/016/3120a/672/001115
63
PAVEL MINAŘÍK
Rozvoj firmy na výrobu osvětlovací techniky
441. 12/016/3120a/671/001089
62
JAN STOLARIK
Dotační podpora nákupu strojů pro truhlářský rozvoj Stolarik
442. 12/016/3120a/563/000574
62
Pavel Mrňa
Dovybavení autodílny
443. 12/016/3120a/120/000703
62
JIŘÍ JAKOUBEK
Nákup stroje a technologie pro zpracování dřeva
444. 12/016/3120a/231/001018
62
Václav Zoch
Autodílna Holečkov
445. 12/016/3120a/564/000637
62
Kámen PLUS s.r.o.
Investice do rozvoje podnikání - Kámen PLUS s.r.o.
446. 12/016/3120a/671/001017
62
RADKA JANŮ
Podpora podniku - kovovýroba
447. 12/016/3120a/452/000351
62
VÁCLAV SAMEK
Vybavení truhlářské dílny novou technologií
448. 12/016/3120a/231/001242
62
DAVID ŠINDELÁŘ
Přestavba stodoly - stavebniny
449. 12/016/3120a/563/000397
61
František Trojan
Nákup vrtacího zařízení
450. 12/016/3120a/120/000581
61
JAROSLAV DROBÍLEK
Strojní investice
451. 12/016/3120a/120/001023
61
ZDENĚK KVÍDA
Podpora rozvoje mikropodniku Zdeněk Kvída
452. 12/016/3120a/231/000971
61
HRUŠKA stavební spol. s r.o.
Nákup zařízení pro rozvoj stavebního podniku
453. 12/016/3120a/564/000898
61
ZDENĚK HAKL
Rozvoj mikropodniku
454. 12/016/3120a/120/000535
61
Valcom Invest, s.r.o.
Rozvoj kynologického centra
455. 12/016/3120a/563/000478
61
Josef Jaroš
Sklad zámečnické provozovny a zpevněné plochy Dolní Město
456. 12/016/3120a/563/000631
61
Jana Dvořáková
Novostavba skladu řeziva a kondenzační sušárna
457. 12/016/3120a/564/001186
61
AUTOFIALA, spol. s r.o.
Myčka vozidel
458. 12/016/3120a/563/000411
61
HELENA KŘIKAVOVÁ
Vybudování kadeřnického salonu
459. 12/016/3120a/780/000822
61
JOSEF ŠABLATURA
Modernizace zázemí podniku
460. 12/016/3120a/564/001177
61
PAVEL KUČERA
Rekonstrukce klempířské dílny - Louka
461. 12/016/3120a/563/001279
61
KAREL HAVRÁNEK
Investice do rozvoje podnikání - Karel Havránek
462. 12/016/3120a/564/001189
61
LUDMILA DORAZILOVÁ
Rekonstrukce objektu na provozovnu.
463. 12/016/3120a/232/000867
60
Arival s.r.o.
Rozšíření působnosti v Západních Čechách - provozovna Nové Mitrovice
464. 12/016/3120a/231/000340
60
PAVEL ONDRÁČEK
Další rozvoj podnikatelských činností
465. 12/016/3120a/231/000848
60
JŠ INTERIERY s.r.o.
Modernizace truhlářské provozovny JŠ INTERIERY s.r.o.
24/27
466. 12/016/3120a/231/000468
60
ESTAV CB s.r.o.
Investice do rozvoje podnikání - ESTAV CB s.r.o.
467. 12/016/3120a/672/001102
60
MARIE ŠARMANOVÁ
Kvalitou k zákazníkovi
468. 12/016/3120a/451/001159
60
ZLS s.r.o.
Nákup soustruhu pro zámečnickou dílnu
469. 12/016/3120a/452/001125
60
Martin Holanec
Rekonstrukce kamenické provozovny III.
470. 12/016/3120a/780/000780
60
JUKAS Kurka s.r.o.
Investice do rozvoje
471. 12/016/3120a/231/000589
60
PAVEL KŘÍŽ
Stavební úpravy a vybavení truhlářské dílny Ratiboř- III.
472. 12/016/3120a/452/000349
60
JAN BISCHOF
Vývoj profilů křídel
473. 12/016/3120a/453/001251
60
REVYO - JK, s.r.o.
Investice do rozvoje podnikání - REVYO - JK, s.r.o.
474. 12/016/3120a/671/001085
60
PETRA MÁCHOVÁ
FARASI - založení nové značky jezdeckého oblečení a vybavení pro koně, prodejna
jezdeckých potřeb
475. 12/016/3120a/120/000530
60
LUKÁŠ KRÁL
Investice do rozvoje podnikání - Ing. Lukáš Král
476. 12/016/3120a/452/000348
60
Michal Hrnčíř
Nákup vysokozdvižného vozíku
477. 12/016/3120a/671/000891
60
Dana Hetmánková
Modernizace maloobchodu v Loučné nad Desnou
478. 12/016/3120a/780/000833
60
TOMÁŠ FOROS
Nákup pásového bagru
479. 12/016/3120a/452/000611
60
Tomáš Trč
Rozvoj mikropodniku.
480. 12/016/3120a/452/000365
60
KENVI CZ s.r.o.
Investice do rozvoje podnikání mikropodniků - KENVI CZ s.r.o.
481. 12/016/3120a/451/001218
60
Jiří Řehořek
Zázemí pro živnost
482. 12/016/3120a/232/000389
60
Joto CZ s.r.o.
Vybudování zázemí mikropodniku pro jeho další rozvoj
483. 12/016/3120a/120/000398
60
ST-mb s.r.o.
Nákup nového stroje CNC pro obrábění
484. 12/016/3120a/671/000910
60
STT STROJÍRENSKÁ, s.r.o.
Doplnění výrobního procesu
485. 12/016/3120a/563/001275
60
JAN MARŠÍK
Výstavba truhlárny
486. 12/016/3120a/453/000599
60
RADKA TROJÁKOVÁ
Rozvoj podnikatelských aktivit na venkově
487. 12/016/3120a/672/001108
60
MICHAL REJHON
podpora podnikání - pořízení stavební techniky
488. 12/016/3120a/672/001087
60
JIŘÍ VÁLEK
Zakoupení areálu v obci Soběsuky, vybavení a provozování půjčovny lešení a stavebního
nářadí
489. 12/016/3120a/780/000864
59
VOJTĚCH JAKUBOWSKI
Investice do rozvoje podnikání - Vojtěch Jakubowski
490. 12/016/3120a/564/000635
58
PETR JAGOŠ
Rozvoj a modernizace provozovny Kompletní střechy
491. 12/016/3120a/120/000767
58
RADEK KRATOCHVÍL
Pořízení smykového nakladače
492. 12/016/3120a/120/001040
57
Martin Malý
Formátovací pila
493. 12/016/3120a/453/000679
57
DanBi s.r.o.
Nákup strojů
25/27
494. 12/016/3120a/232/000330
57
RADEK PARTINGL
Modernizace provozovny Radek Partingl
495. 12/016/3120a/231/000741
57
MK SERVIS CZ, s.r.o.
Rozvoj firmy MK SERVIS CZ,s.r.o.
Nákup strojního vybavení
496. 12/016/3120a/232/000273
57
Dominik - CNC Heavy Machining s.r.o.
Pořízení obráběcího centra s příslušenstvím
497. 12/016/3120a/231/000636
56
PAVEL LIŠKA
Nákup nové formátovací pily
498. 12/016/3120a/453/000370
56
MICHAL FEČKO
Nákup bagru - rozvoj mikropodniku Michal Fečko
499. 12/016/3120a/564/000887
56
Dušan Létal
Modernizace pneuservisu a rozšíření parkovací plochy
500. 12/016/3120a/342/000721
56
MIROSLAV LEHNERT
Investice do rozvoje podnikání - Lehnert Miroslav
501. 12/016/3120a/564/001286
55
MILAN BĚLEJA
Rozvoj mikropodniku - Milan Běleja
502. 12/016/3120a/120/000688
55
Josef Šimeček
Rekonstrukce stavby a dovybavení opravárenské dílny II.
503. 12/016/3120a/452/001046
55
Jaroslav Petrovický
Autodílna - zateplení, Nové Město
504. 12/016/3120a/231/000292
55
Václav Větrovský
Podpora rozvoje truhlářské dílny
505. 12/016/3120a/231/000295
55
Vlastimil Dolejší
Rozvoj truhlářské dílny
506. 12/016/3120a/231/000376
55
Jiří Pinc
Rozvoj opravárenských činností - Jiří Pinc
507. 12/016/3120a/231/000302
55
Viktor Mužík
Výstavba provozovny autodílny
508. 12/016/3120a/671/000742
55
M E V A P A C K, s.r.o.
Investice do rozvoje podnikání - MEVAPACK, s.r.o.
509. 12/016/3120a/672/000900
55
Ladislav Pospíšilík
Investice do rozvoje podnikání - Pospíšilík Ladislav
510. 12/016/3120a/231/000962
55
STAVOPRO s.r.o.
Nákup vybavení pro mikropodnik STAVOPRO
511. 12/016/3120a/564/001264
55
Tomáš Kejda
Investice do rozvoje podnikání - Tomáš Kejda
512. 12/016/3120a/231/000930
55
Martin Mrzena
Novostavba truhlárny - Hodušín
513. 12/016/3120a/563/000932
55
RADEK VINTR
Provozovna a sklad materiálu Plandry
514. 12/016/3120a/780/000622
55
OTTO KUKULA
wellness a relaxační centrum v Soběšovicích
515. 12/016/3120a/342/000669
53
ZUZANA KULHÁNKOVÁ
Keramická dílna Ryvoli
516. 12/016/3120a/451/000291
53
ALPHACOR v.o.s.
Modernizace strojového parku - vybudování odstavné plochy
517. 12/016/3120a/780/000702
53
MICHAL HOLÁŠEK
Pořízení nového stavebního stroje
518. 12/016/3120a/672/000865
52
ROMAN PAVELKA
Opravna aut
519. 12/016/3120a/231/000479
52
MILADA KOVÁŘOVÁ
Technologické vybavení provozovny
520. 12/016/3120a/451/000546
52
Michal Podzimek, s.r.o.
Dovybavení truhlářské dílny
521. 12/016/3120a/452/001192
52
PAVEL FIDRMUC
Obnova strojního zařízení
522. 12/016/3120a/563/000308
51
VLADIMÍR FANTA
Vybavení autoservisu
26/27
523. 12/016/3120a/231/000740
51
Roman Sosna
Modernizace provozu dřevovýroby.
524. 12/016/3120a/564/001266
50
MARIE LOKAJOVÁ
Založení a rozvoj mikropodniku - klempířské a tesařské práce
525. 12/016/3120a/564/001265
50
JOSEF KADLEC
Pořízení nové technologie - Střechy Brno Kadlec
526. 12/016/3120a/780/001086
50
ŠTEFAN SMOLKA
Pořízení briketovacího lisu ke zpracování odpadu
527. 12/016/3120a/231/001121
50
Karel Gregora
Dovybavení pěstitelské pálenice
528. 12/016/3120a/451/000969
50
Oto Flanderka
Zvyšování konkurenceschopnosti truhlářské firmy Oto Flanderka
529. 12/016/3120a/780/000402
47
Jiří Hoblík
Změna užívání kravína na sklady a dílnu a oplocení
530. 12/016/3120a/564/001182
46
BŘETISLAV ŠUTERA
Rozšíření provozovny autoservisu
531. 12/016/3120a/231/000843
46
PAVLA ZITTOVÁ
Přístavba prodejny k Domu služeb Zdíkov
532. 12/016/3120a/120/000674
46
DAM-STAVBY s.r.o.
Rozšíření provozovny pro zpracování dřeva - Daměnice
MARTINA DOUŠOVÁ
Vybavení prodejny s turistickým a sport. zbožím(srubová prodejna v horách, akce, podpora
turistiky)
533. 12/016/3120a/672/000521
45
534. 12/016/3120a/452/001235
45
PŘEMYSL VÍT
nákup stavebního stroje
535. 12/016/3120a/231/001004
42
PETR FÜRBACH
Rozvoj US-CAR-SERVICE
536. 12/016/3120a/231/000496
42
FRANTIŠEK FAU
Nákup stavební techniky
537. 12/016/3120a/563/000561
40
ROMANA SLOUKOVÁ
Sada - vyvažovačka a zouvačka
538. 12/016/3120a/563/000555
40
ROMANA SLOUKOVÁ
Auto-diagnostika TEXA
539. 12/016/3120a/563/000552
40
ROMANA SLOUKOVÁ
Sestava pneucentra
540. 12/016/3120a/563/000565
40
ROMANA SLOUKOVÁ
Sestava 3D autogeometrie
541. 12/016/3120a/231/000628
37
Kamil Veselý
Rozvoj autodílny
Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele.
Oddělení metodiky osy 1 PRV
27/27
Download

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, záměr a