DIDAKTICKÝ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.7/1.4.00/21.2980
Název šablony klíčové aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název školy
Základní škola a Mateřská škola, Lužany 155,okres Jičín
Doporučený ročník
3.,4.,5. ročník (Český jazyk)
Autor
Mgr. Věra Ryglová
Cíle
Orientace v textu. Zaznamenávání dojmů z četby. Plynulé čtení s porozuměním.
Doporučení pro práci s materiálem
Žáci si přečtou sami nebo čtou společně ve škole text O tom, jak Mach a Šebestová získali
škole vzácnou názornou pomůcku.Vytištěný pracovní list vypracuje každý žák samostatně
nebo ve skupinách. Pokud učitel zobrazí pracovní listy na tabuli, mohou žáci na otázky
odpovídat ústně.
Číslo materiálu
VY_3.2_INOVACE_16
Název materiálu
O tom, jak Mach a Šebestová získali škole vzácnou názornou pomůcku
Použitá literatura a zdroje
MACOUREK M., Mach a Šebestová, Praha: Albatros 1989,3.vydání,strana 40-61
Mach a Šebestová
O tom, jak Mach a Šebestová získali pro školu vzácnou názornou pomůcku
Miloš Macourek
1. Do jaké doby přeneslo sluchátko Macha a Šebestovou?
__________________________________________________
2. Jak se jmenoval člověk neandertálský?____________________________
3. Kdo ilustroval knihu Mach a Šebestová?___________________________
4. S jakou omáčkou se dělá mamut?
a) se šípkovou
b) s koprovou
c) se svíčkovou
5. Jak se jmenují dva nejhorší spolužáci Macha a Šebestové?
____________________________________________________________
6. Kdo je paní Kadrnožková?
a) maminka Macha a Šebestové
b) panička psa Jonatána
c) sousedka Macha a Šebestové
7. Co udělala paní učitelka, když do třídy vstoupil pan Huml?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Čím se stal pan Huml?________________________________________
9. V textu vyhledej přirovnání:
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
Download

16. O tom, jak Mach a Šebestová získali škole vzácnou