TABULKA MATERIÁLŮ
A
OZNAČENÍ
2 125
2 500
1 250 (800)
2 885
106
108
885
TABULKA MÍSTNOSTÍ
2 000
3 930
1 100
2 050
8 880
140
1 100
2 050
115
2 340
2 300
5,40
TECHNICKÁ MÍSTNOST
KERAMICKÁ
DLAŽBA
4,30
103
HALA
KERAMICKÁ
DLAŽBA
9,30
104
DĚTSKÝ POKOJ
LAMINÁTOVÉ
VLYSY
17,70
105
LOŽNICE RODIČŮ
LAMINÁTOVÉ
VLYSY
17,70
106
KOUPELNA
KERAMICKÁ
DLAŽBA
7,40
WC
KERAMICKÁ
DLAŽBA
2,10
SPÍŽ
KERAMICKÁ
DLAŽBA
2,50
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
LAMINÁTOVÉ
VLYSY
107
108
2 715
101
3 930
104
109
2 035
2 000
48,00
4 500
115
300
440
440
440
800
1 970
800
1 970
450
VĚTRACÍ MŘÍŽKA
600
115
2 115
102
KOTEL
+
TUV
300
800
1 970
115
PŮDNÍ VÝLEZ SE SKLÁPĚCÍMI SCHODY
(ZATEPLENÝ A UTĚSNĚNÝ)
430
20
PODLAHA PLOCHA(m2)
KERAMICKÁ
DLAŽBA
102
4 x PTH překlad 7-300
740
700
1 970
115
103
2 000
600
1 970
ÚČEL MÍSTNOSTI
ZÁDVEŘÍ
101
PRAČKA
500
VĚTRACÍ MŘÍŽKA
OZNAČENÍ
(2 000)
1 600
1 100
2 050
KRB (max. 17 kW)
430
1 370
2 940
6 000
440
700
1 970
115
(1 500)
2 150
800
1 970
1 530
4 x PTH překlad 7-150
1 160
GEBERIT
2 020
POSUVNÉ KŘÍDLO
8 000
4 x PTH překlad 7-350 + polystyren 150 mm
VZT
DŘEVĚNÉ A OCELOVÉ KOSTRUKCE (V ŘEZU)
440
105
107
430/430
4 500
300
500
1.NP = 0,000
SYSTÉMOVÝ KOMÍN PLEWA CLASSIC K - VNITŘNÍ VLOŽKA 160/160,
PŘÍVOD VZDUCHU KE SPOTŘEBIČI, ČISTÍCÍ DVÍŘKA, SADA PRO ODVOD
KONDENZÁTU, DETAILY UPŘESNIT S DODAVATELEM KRBU!
2 715
600
1 970
109
DS DN 100
440
4 x PTH překlad 7-300 + polystyren 150 mm
115
2 180
2 940
1 150
300
VĚTRACÍ MŘÍŽKA
440
250 125
(800 - 1 400)
6 000
440
UT = - 0,300
4 x PTH překlad 7-125 + polystyren 150 mm
ZTI
3 000
2 050
115, 140
TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLACE (DLE SKLADBY NEBO POPISU)
OKENNÍ PARAPET V ÚROVNI DESKY KUCHYŇSKÉ LINKY VÝŠKY 850 mm
(PŘÍPADNĚ JE MOŽNÉ PARAPET DOZDÍT A OKNO PROVÉST V ROZMĚRU 1125/925 mm)
4 x PTH překlad 7-300 + polystyren 150 mm
MYČKA
8 880
NENOSNÉ VNITŘNÍ VÝPLŇOVÉ ZDIVO (PŘÍČKY) POROTHERM 11,5 a 14
Profi NA TENKOU MALTU
1 690
250
DS DN 100
250
1 000
1 250 (800)
440
365
300
BETONOVÉ KONSTRUKCE (DLE SKLADBY NEBO POPISU)
125 250
UT = - 0,300
190
4 625
900
650
2 050
LEDNICE
4 x PTH překlad 7-125
190
2 500
1 250 (800)
TL. (mm)
NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM 44 EKO+ Profi NA TENKOU MALTU
ZALOŽENÍ OBV. ZDIVA NA POROTHERM 36,5 Profi NA TENKOU MALTU
NOSNÉ STŘEDNÍ ZDIVO POROTHERM 30 CB NA TENKOU MALTU
16 130
1 690
DRUH MATERIÁLU
PHP
ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE (DLE VYHL. 23/2008 §15 ODST.5)
DS DN 100
4 x PTH překlad 7-300 + polystyren 150 mm
4 x PTH překlad 7-150 + polystyren 150 mm
UT = - 0,300
4 x PTH překlad 7-300 + polystyren 150 mm
DS DN 100
PHP
PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASICÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 34A
UT = - 0,300
2 x 150/300
SEVER
VSTUP
1 690
2 500
1 250 (800)
4 750
1 125
2 050
1 875
2 500
1 250 (800)
1 690
16 130
A
0,000 = 1.NP RODINNÝ DŮM
0
1
2
3
4
5
akce:
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA POZEMKU 836/1, k.ú. HORNÍ LUKAVICE
investor:
autorizační razítko:
JANA HŮLOVÁ, BRNĚNSKÁ 6, 323 00 PLZEŇ
výkres:
PŮDORYS
číslo výkresu:
měřítko:
formát:
F.1.3.
1:50
594x420 (A2) 03/2011
číslo paré:
číslo zakázky:
vypracoval:
05/2011
JIŘÍ TOMAN JIŘÍ TOMAN
projektant:
datum:
zodp. projektant:
JIŘÍ TOMAN projektová činnost ve výstavbě
LUŽANY 125, 334 01 PŘEŠTICE, TEL 775 611 456, IČ 71793755
podpis:
Download

F.1.2.-10. výkresy _ 1. Podlaží