Název obce
Pokřikov
Pokřikov
Název k.ú.
Pokřikov
Pokřikov
OPSUBOPSUB
- typOPSUB
- r.č. /-IČ
název
OFO
Petrlíková Marie
OFO
Petrlíková Marie
OPSUB - adresa
adresa neznámá
adresa neznámá
Podíl čitatel
Podíl jmenovatel
Právní vztah - název
12
Vlastnické právo
12
Vlastnické právo
Parcela - výměraNázev druhu pozemku
Název způsobu využití pozemku
58
orná půda
7600
orná půda
Parcela (formátováno)
Pokřikov 725021, č. 228
Pokřikov 725021, č. 229
Číslo LV (parcela)
stavba - název části
Stavba
obce- název způsobu využití
158
158
Stavba (formátováno)
Číslo LV (budova)
Download

Název obce Název k.ú. OPSUB - typ OPSUB