4. Větné členy
ƒ
Větné členy = stavební prvky věty, které plní syntaktickou funkci; jednotlivé syntaktické pozice.
1.
2.
3.
4.
Přehled všech větných členů – srovnání dle terminologie
Kritéria jejich definice.
„Naše“ pracovní terminologie
Pár příkladů (pro zdůvodnění terminologické volby)
Ad 1. a 2.
Hamplová, 2004 (def. č. 2)
SUBJEKT
PREDIKÁT
PŘEDMĚT
PŘÍSLOVEČNÁ URČENÍ
Grepl & Karlík, 1998 (def. č. 1)
KOMPLEMENT podmětový
PREDIKÁT
KOMPLEMENT předmětový
KOMPLEMENT adverbiální /
ADJUNKT cirkumstantový
PREDIKATIV PODMĚTOVÝ =
subjekt?
PŘEDMĚTOVÝ = doplněk
PŘÍVLASTEK
KOMPLEMENT kopredikátový /
ADJUNKT kopredikátový
PŘÍSTAVEK
PŘÍVLASTEK
PŘÍSTAVEK = komplexní větný člen
ve vztahu ADORDINACE / APOZICE
Zavadil & Čermák, 2008
SUBJEKT
PREDIKÁT
OBJEKT
PŘÍSLOVEČNÁ URČENÍ
(KOMPLEMENT
cirkumstantový)
DOPLNĚK (KOMPLEMENT
predikativní)
PŘÍVLASTEK
(KOMPLEMENT
adnominální)
(je realizací obecnějšího vztahu
ADORDINACE)
Ad 3.
Pracovní terminologie (PRAKTICKÁ)
SUBJEKT
PREDIKÁT
KOMPLEMENT (předmětový / příslovečný)
ADJUNKT (příslovečný)
KOPREDIKÁT (doplněk)
ATRIBUT (přívlastek)
APOZICE (přístavek)
Pracovní terminologie (TEORETICKÁ)
SUBJEKT
PREDIKÁT
KOMPLEMENT objektový / adverbiální /
kopredikátový
ADJUNKT adverbiální / kopredikátový
----------------------------------------------ATRIBUT
APOZICE jako komplexní větný člen
Ad 4.
ƒ SUBJEKT vs. PREDIKATIV PODMĚTOVÝ / PŘEDMĚTOVÝ
(1) Giovanni ha dormito benissimo.
(2) Giovanni è / sembra / pare ... un ottimo giocatore.
(3) Lo hanno eletto Presidente della Repubblica.
Hamplová, 2004, s. 305-306, 310:
(2) giocatore = predikativ podmětový ( v GGIC = complemento predicativo del soggetto); v českým
mluvnicích: predikativ = jmenná část přísudku; Hamplová, s. 305 = doplněk (?)
(3) Presidente della Repubblica = predikativ předmětový (complemento predicativo dell’oggetto); v
českým mluvnicích: doplněk (přesněji kopredikát předmětový)
ƒ PREDIKÁT
(1) Giovanni ha dormito benissimo.
(2) Giovanni è / sembra / pare ... un ottimo giocatore.
(3) Giovanni ha fatto una chiamata a suo fratello
(1) = predikát slovesný
(2) = predikát jmenný se sponovým slovesem (verbonominální / slovesně-jmenný)
(3) = komplexní predikát s kategoriálním slovesem (verbo supporto)
ƒ KOMPLEMENT PŘEDMĚTOVÝ / ADVERBIÁLNÍ
(1) Giovanni ha regato dei fiori a Maria
(2) Giovanni si è comportato malissimo
ƒ ADJUNKT
(1) Filippo guarda la luna [tutto il giorno] [con il telescopio] [in camera sua] [senza dirlo a nessuno]
(2) Filippo ha corretto le bozze malissimo
ƒ KOPREDIKÁT = doplněk
V přesnější terminologii lze rozlišit kopredikáty komplementové (obligatorní) a adjunktní
(fakultativní), anebo komplementy / adjunkty kopredikátové.
(A) KOPREDIKÁT PŘEDMĚTOVÝ (v GGIC = complemento predicativo dell’oggetto argomentale
vs. accessorio)
(1a) Lo ritenevano di severi principi (vs. * Lo ritenevano ...)
(2a) Ti manderemo in Cina come osservatore (vs. Ti manderemo in Cina)
Grepl & Karlík, 1998, s. 256 a 309:
(1b) Vydával ho za svého syna
(2b) Zastihli jsme bratra už oblečeného
(B) KOPREDIKÁT PODMĚTOVÝ (v GGIC = complemento predicativo del soggetto argomentale vs.
accessorio)
(1) Giovanni si è dimostrato un ottimo interprete (*Giovanni si è dimostrato)
(2) Filippo si è fatto frate (*Filippo si è fatto)
(3) Giovanni è tornato stanco (Giovanni è tornato)
(4) Filippo è morto giovane (Filippo è morto)
Grepl & Karlík, 1998, s. 257 a 309:
(1) Vydával se za blázna (*Vydával se)
(2) Dědeček sedí u stolu shrbený (Dědeček sedí u stolu)
ƒ ATRIBUT
Snad neproblematický, jen terminologicky:
attributo = přívlastek shodný (vyjádřený adjektivem)
complemento di nome / di specificazione = přívlastek neshodný
ƒ APOZICE
Výhodnější ji považovat za samostatný větný člen (vs. obecně adordinace), protože je v italštině
realizována i specifickými konstrukcemi (srov. Hamplová, s. 328):
(1) Quello stupido di tuo fratello mi ha appena chiamato dicendomi che ...
Download

4. Větné členy Větné členy = stavební prvky věty - pavel