Publikace Platové předpisy ve veřejných službách a správě je rozdělena do tří částí:
V první části publikace je legislativní text s odborným výkladem, který v druhé části
doplňují otázky a odpovědi, které psala sama praxe. Redakce nakladatele zařadila třetí část
se strukturovanými příklady zápočtu praxe. Čtenář tak získává ucelený přehled a návody
k úspěšnému řešení platové praxe v organizaci.
Platové předpisy
ve veřejných službách a správě
2011
3. novelizované vydání
Kolektiv autorů
Z obsahu publikace:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vybraná
ustanovení části šesté - odměňování za práci, odměna za
pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního
vztahu.
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě.
Pracovní pomůcky k NV
A5, 180 stran
jednobarevná, brožovaná
Cena: 300 Kč
-------------------------------------
Přehledy zákonných dob mateřské, další mateřské
dovolené a rodičovské dovolené
Přehledy zákonných dob vojenské základní služby
Přehledy dob započitatelné praxe podle platových tříd
a dosaženého vzdělání.
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
ve znění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se
stanoví katalog prací zaměstnanců ve veřejných
službách a správě
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí.
Speciální bonus pro školství
Odpovědi na otázky k vybraným ustanovením
zákona č. 262/2006 Sb.
Katalog prací
Snadné vyhledávání
- příklady prací ze školství –
- pokyny MŠMT Elektronická kniha
Cena: 180 Kč
RESK, spol. s r. o. Jeřabinová 257,
739 61 Třinec
Odpovědi na otázky k nařízení vlády
č. 564/2006 Sb.
Strukturované příklady zápočtu praxe.
www.resk.cz
[email protected]
Download

Katalog prací Platové předpisy ve veřejných službách a