U Mototechny 107
251 62 Tehovec
Czech Republic
Tel.: +420 323607922
+420 323660013
Fax: +420 323607922
http://www.skybergtech.com
E-mail: [email protected]
Jednofázové svodiče přepětí s odrušovacím filtrem
Popis :
Svodič přepětí s odrušovacím filtrem SKYSFL10 ,SKYSFL16 je určen k ochraně zařízení před účinky impulsního přepětí a vysokofrekvenčního
rušení přicházejícího po síti nn.
Funguje jako přepěťová ochrana typu D. Odrušovací filtr je tvořen dolní propustí 0 -10kHz a omezuje vysokofrekvenční rušení v rozsahu 0,1-100
MHz a zároveňúčinně potlačuje velmi rychlé impulsy.
Kontakty S1,S2 slouží k signalizaci přetížení svodiče přepětí. Ve chvíli,kdy dojde k rozpojení kontaktu mezi S1a S2 je svodič přepětí nefunkční.
Prvek je konstruován pro montáž na DIN lištu do rozvaděčů nebo přímo do zařízení.
SKYSFL10
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Provozní jmenovité napětí
Rozsah pracovních kmitočtů fn (pro In)
Rozsah pracovních proudů
Jmenovitý impulsní proud (L-N) , (L,N-PE) 8/20us
Krátkodobá proudová přetížitelnost : 50% In
Tepelná třída : B
Stupeň krytí: IP20
Rozsah pracovních teplot : -10°C + 40°C
230 Vac
50-60 Hz
10A
6,5kA,6,5kA
SKYSFL16
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Provozní jmenovité napětí
Rozsah pracovních kmitočtů fn (pro In)
Rozsah pracovních proudů
Jmenovitý impulsní proud (L-N) , (L,N-PE) 8/20us
Krátkodobá proudová přetížitelnost : 50% In
Tepelná třída : B
Stupeň krytí: IP20
Rozsah pracovních teplot : -10°C + 40°C
230 Vac
50-60 Hz
16A
6,5kA,6,5kA
SKYSFL16-2c
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Provozní jmenovité napětí
Rozsah pracovních proudů
Jmenovitý impulsní proud (L-N) , (L,N-PE) 8/20us
Krátkodobá proudová přetížitelnost : 50% In
Tepelná třída : B
Stupeň krytí: IP20
Rozsah pracovních teplot : -10°C + 40°C
230 Vac
16A
3kA
SKYSFL20
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Provozní jmenovité napětí
Rozsah pracovních proudů
Jmenovitý impulsní proud (L-N) , (L,N-PE) 8/20us
Krátkodobá proudová přetížitelnost : 50% In
Tepelná třída : B
Stupeň krytí: IP20
Rozsah pracovních teplot : -25°C + 40°C
strana 1 z 4
230 Vac
20A
6,5kA,6,5kA
SKYSFL25
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Provozní jmenovité napětí
Rozsah pracovních proudů
Jmenovitý impulsní proud (L-N) , (L,N-PE) 8/20us
Krátkodobá proudová přetížitelnost : 50% In
Tepelná třída : B
Stupeň krytí: IP20
Rozsah pracovních teplot : -25°C + 40°C
230 Vac
25A
6,5kA,6,5kA
SKYSFS10
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Provozní jmenovité napětí
Rozsah pracovních proudů
Jmenovitý impulsní proud (L-N) , (L,N-PE) 8/20us
Krátkodobá proudová přetížitelnost : 50% In
Tepelná třída : B
Stupeň krytí: IP20
Typ
SKYSFL10
SKYSFL16
SKYSFL16-2C
SKYSFL20
SKYSFL25
SKYSFS10
Jmenovitý
proud
[A]
10
16
16
20
25
10
Unikající
proud 1*)
[mA]
< 0,7
< 0,7
< 0,75
< 0,7
< 0,7
-
110Vac / 150Vdc
10A
6,5kA
základní rozměry [mm]
Hmotnost
[kg]
0,26
0,26
0,27
0,3
0,3
0,1
délka
výška
šířka
roztreč
rozteč
ostatní
96
96
89,4
96
96
80
35
35
58,6
35
35
27,6
57
57
53,2
57
57
68
62,5
62,5
62,5
62,5
47,5
50
50
50
50
38,5
-
* Po dohodě je možno konstrukci filtru upravit podle požadavku zákazníka.
1*) Měření unikajícího proudu bylo provedeno podle normy ČSN EN 60950
Rozměrové nákresy : SKYSFL10, SKYSFL16, SKYSFL20, SKYSFL25
strana 2 z 4
Rozměrové nákresy : SKYSFL16-2c
Rozměrové nákresy : SKYSFS10
Útlumová charakteristika :
strana 3 z 4
Schéma zapojení : SKYSFL10,SKYSFL16,SKYSFL20,SKYSFL25
SKYSFL10,SKYSFL16,SKYSFL20,SKYSFL25
SKYSFS10
Použití:
Používají se k zařízením, které chceme ochránit před impulsním přepětí a vysokofrekvenčním rušením.
Dimenzování, zapojení :
Dimenzují se podle udávaných štítkových jmenovitých napěťových a proudových hodnot. Jištění svodičů nesmí překročit jmenovitou
hodnotu proudu. Při zapojení je nutné dodržet zásady EMC. Nesmí být souběhy odrušených a neodrušených vedení a co nejkratší zemní
přívody.
strana 4 z 4
Download

Jednofázové svodiče přepětí s odrušovacím filtrem