O čem všem musí autor rozhodnout, než začne psát román?
A co vlastně dělá román románem?
Na tyto a mnohé další otázky ve své knize Jak číst romány
jako profesor odpovídá literární teoretik Thomas C. Foster.
Zkoumá žánr románu a jeho specifika s velkou dávkou nadhledu a vtipu, čímž suchopárnou literární teorii proměňuje
v lákavé dobrodružství. Foster vypráví příběh románu (od
Cervantesova Dona Quijota přes romány Jane Austenové či
Ernesta Hemingwaye až k dílům současných autorů) s takovým zaujetím, že je těžké nenechat se jím strhnout.
Stručná historie románu je však pouze prostředkem k seznámení se se základními autorskými postupy. Jejich znalost je obzvláště užitečná v dnešní době, kdy je zdůrazňován
podíl čtenáře na utváření celkového významu díla. V této
nelehké roli je kniha Jak číst romány jako profesor poučeným
a zábavným pomocníkem, který čtenáře dovede k intenzivnějším zážitkům z četby. A ani nemusí být profesor.
Thomas C. Foster vystudoval angličtinu a v současnosti učí na
Michiganské univerzitě klasickou a moderní beletrii, drama,
poezii, tvůrčí psaní a stylistiku. Kromě knihy Jak číst romány
jako profesor (2008) je rovněž autorem publikace How to Read
Literature Like a Professor (Jak číst literaturu jako profesor,
2003) a několika dalších titulů.
Neformální, neokázalá, a přitom brilantní
Fosterova kniha poskytuje bezbolestné zasvěcení
do důležitého — a komplikovaného — umění četby.
A s jakým smyslem pro komično! A s jakou znalostí
moderní literatury! A s kolika skvělými příběhy!
Linda Wagner-Martinová, University
of North Carolina, autorka knihy
Sylvia Plath: A Literary Life
329 Kč
ISBN 978-80-7294-929-8
thomas
c. foster
Jak číst
romány
jAkO
profesor
thomas c. foster
Jak číst
romány
jako
profesor
host
Download

Jak číst romány jako profesor