v_2_kapitola_13_2012_10_02_Capitolo 13 18.3.2013 11:45 Stránka 1
Strana 13-2
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ (SPD) TYPU 1 A 2
• Monoblok:
1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
• IEC impulsní proud Iimp (10/350μs): 25kA
• IEC maximální výbojový proud Imax (8/20μs): 100kA
• Indikátor stavu SPD
• Výstupní kontakt pro vzdálenou indikaci stavu.
Strana 13-3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ (SPD) TYPU 2
• Provedení s odnímatelnými moduly:
1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
• IEC maximální výbojový proud Imax (8/20μs): 40kA
• IEC jmenovitý výbojový proud In (8/20μs): 20kA
• Indikátor stavu každého pólu
• Provedení s/bez výstupního kontaktu pro vzdálenou
indikaci stavu.
Strana 13-3
NÁHRADNÍ ODNÍMATELNÉ MODULY
• Provedení pro SPD:
- Typu 1, 2 a 3
- Typu 2
- Typu 2 pro fotovoltaické aplikace
• Indikátor stavu modulu (pólu).
Strana 13-2
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ (SPD) TYPU 1, 2 A 3
• Provedení s odnímatelnými moduly:
1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
• IEC impulsní proud Iimp (10/350μs): 12,5kA
• IEC maximální výbojový proud Imax (8/20μs): 60kA
• IEC kombinovaná vlna Uoc/Isc (1,2/50, 8/20μs):
10kV/5kA
• Indikátor stavu každého pólu
• Výstupní kontakt pro vzdálenou indikaci stavu.
Strana 13-3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ (SPD) TYPU 2
PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE
• Provedení s odnímatelnými moduly: +, -, PE
• Maximální provozní napětí: 1500VDC
• IEC maximální výbojový proud Imax (8/20μs): 40kA
• IEC jmenovitý výbojový proud In (8/20μs): 20kA
• Indikátor stavu každého pólu
• Provedení s/bez výstupního kontaktu pro vzdálenou
indikaci stavu
• Provedení dle standardu UTE C 61740-51
• Provedení UL.
v_2_kapitola_13_2012_10_02_Capitolo 13 18.3.2013 11:45 Stránka 2
PŘEPĚŤOVÁ
OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ
13
(SPD)
Ochrana proti přepětí a výbojům
způsobeným přímým či nepřímým
zásahem blesku
Provedení s odnímatelnými moduly
umožňující rychlý servis
Mechanický indikátor stavu
pro vizuální kontrolu funkčnosti
Provedení s/bez výstupního kontaktu
pro vzdálenou indikaci stavu SPD
Provedení pro fotovoltaické aplikace.
Přepěťová ochranná zařízení (SPD)
Typu 1 a 2 .................................................................................................................................................................................
Typu 1, 2 a 3..............................................................................................................................................................................
Typu 2 .......................................................................................................................................................................................
Typu 2, pro fotovoltaické aplikace ............................................................................................................................................
KAP. - STR.
13
13
13
13
-
2
2
3
3
Příslušenství a náhradní díly .................................................................................................................................. 13 - 3
O CHRANA
A ODPOJENÍ OBVODŮ
Rozměry ................................................................................................................................................................... 13 - 4
Schémata zapojení .................................................................................................................................................. 13 - 5
Technické parametry ............................................................................................................................................... 13 - 6
v_2_kapitola_13_2012_10_02_Capitolo 13 18.3.2013 11:46 Stránka 3
Přepěťová ochranná zařízení (SPD)
Přepěťová ochranná
zařízení (SPD) typu 1 a 2
Objednací kód
Uspořádání
pólů
Výstupní Šířka Bale- Hmotkontakt DIN
ní
nost
(modulů)
počet
ks
[kg]
MONOBLOK
IEC impulsní proud Iimp (10/350μs) 25kA / pól
SA1 1P A320R
SA1 1P A320R
1P
ANO
2
1
0.275
SA1 1N A320R
1P+N
ANO
3
1
0.390
SA1 2P A320R
2P
ANO
2
1
0.395
SA1 3P A320R
3P
ANO
3
1
0.595
SA1 3N A320R
3P+N
ANO
5
1
0.760
SA1 4P A320R
4P
ANO
4
1
0.780
Charakteristika
Typ
SA1 3N A320R
Přepěťová ochranná
zařízení (SPD) typu 1, 2 a 3
Rozvodná
soustava
SA1 1P A320R
230
<1.3
TN-C,TN-S, TT ¶
SA1 1N A320R
230
<1.4
TT, TN-S
SA1 2P A320R
230
<1.4
TN-S
SA1 3P A320R
230/400
<1.4
TN-C
SA1 3N A320R
230/400
<1.4
TT, TN-S
SA1 4P A320R
230/400
<1.4
TN-S
¶
13
IEC jmenovité IEC napěťová
ochr. hladina Up
napětí Un
[V]
[kV]
Objednací kód
Uspořádání
pólů
Výstupní Šířka Bale- Hmotkontakt DIN
ní
nost
(modulů)
počet
SA0 1P A320R
ks
[kg]
SA0 1P A320R
1P
ANO
1
1
0.195
SA0 1N A320R
1P+N
ANO
2
1
0.365
SA0 2P A320R
2P
ANO
2
1
0.370
SA0 3P A320R
3P
ANO
3
1
0.540
SA0 3N A320R
3P+N
ANO
4
1
0.670
SA0 4P A320R
4P
ANO
4
1
0.670
Charakteristika
Typ
IEC jmenovité IEC napěťová
Rozvodná
ochr. hladina Up soustava
napětí Un
[V]
SA0 2P A320R
13-2
Příslušenství a náhradní díly
strana 13-3
[kV]
SA0 1P A320R
230
<1.5
TN-C,TN-S, TT ¶
SA0 1N A320R
230
<1.5
TT, TN-S
SA0 2P A320R
230
<1.5
TN-S
SA0 3P A320R
230/400
<1.5
TN-C
SA0 3N A320R
230/400
<1.5
TT, TN-S
SA0 4P A320R
230/400
<1.5
TN-S
¶
Provozní parametry
– IEC nejvyšší trvalé provozní napětí Uc: 320VAC/420VDC
– IEC maximální výbojový proud Imax (8/20μs): 100kA / pól
– IEC jmenovitý výbojový proud In (8/20μs): 25kA / pól
– Vestavěný výstupní kontakt pro vzdálenou indikaci stavu
– IEC stupeň krytí: IP20.
Certifikáty a standardy
V souladu se standardy: IEC 61643-1, ČSN/EN 61643-11.
Pouze pro zapojení L-PE.
PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝMI MODULY
IEC impulsní proud Iimp (10/350μs) 12.5kA / pól
13
Obecná charakteristika
Svodiče přepětí SA1 sdružují vlastnosti přepěťových
ochranných zařízení (SPD) typu 1 a 2 do jednoho výrobku.
Svodiče jsou určeny k ochraně zařízení proti účinkům
přímého či nepřímého úderu blesku a jevů s tím spojených
(přepětí).
Lze je instalovat v oblastech s vysokým rizikem přímého
úderu blesku, v hlavních či podružných rozváděčích.
Obecná charakteristika
Svodiče přepětí SA0 s odnímatelnými moduly sdružují
vlastnosti přepěťových ochranných zařízení (SPD) typu 1, 2
a 3 do jednoho výrobku. Jsou ideálním řešením pro ochranu
od hlavního jističe až po koncové zařízení.
Svodiče jsou určeny k ochraně zařízení proti účinkům
přímého či nepřímého úderu blesku a jevů s tím spojených
(přepětí).
Lze je instalovat v hlavních rozváděčích i u koncových
zařízení.
Odnímatelné moduly lze snadno vyměnit a urychlit tak
případný servis.
Provozní parametry
– IEC nejvyšší trvalé provozní napětí Uc: 320VAC/420VDC
– IEC maximální výbojový proud Imax (8/20μs): 60kA / pól
– IEC jmenovitý výbojový proud In (8/20μs): 25kA / pól
– IEC kombinovaná vlna Uoc/Isc (1.2/50, 8/20μs): 10kV/5kA.
– Vestavěný výstupní kontakt pro vzdálenou indikaci stavu
– IEC stupeň krytí: IP20.
Certifikáty a standardy
V souladu se standardy: IEC 61643-1, ČSN/EN 61643-11.
Pouze pro zapojení L-PE.
Rozměry
strana 13-4
Schémata zapojení
strana 13-5
Technické parametry
strana 13-6
v_2_kapitola_13_2012_10_02_Capitolo 13 18.3.2013 11:47 Stránka 4
Přepěťová ochranná zařízení (SPD)
Přepěťová ochranná
zařízení (SPD) typu 2
Objednací kód
Uspořádání
pólů
Výstupní Šířka Bale- Hmotkontakt DIN
ní
nost
(modulů)
počet
ks
[kg]
PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝMI MODULY
IEC maximální výbojový proud Imax (8/20μs) 40kA / pól
SA2 2P A320R
SA2 1P A320
1P
NE
1
1
0.140
SA2 1P A320R
1P
ANO
1
1
0.145
SA2 1N A320
1P+N
NE
2
1
0.240
SA2 1N A320R
1P+N
ANO
2
1
0.245
SA2 2P A320
2P
NE
2
1
0.260
SA2 2P A320R
2P
ANO
2
1
0.265
SA2 3P A320
3P
NE
3
1
0.370
SA2 3P A320R
3P
ANO
3
1
0.375
SA2 3N A320
3P+N
NE
4
1
0.465
SA2 3N A320R
3P+N
ANO
4
1
0.470
SA2 4P A320
4P
NE
4
1
0.480
SA2 4P A320R
4P
ANO
4
1
0.485
Charakteristika
Typ
SA2 3N A320R
Přepěťová ochranná zařízení
(SPD) typu 2,
pro fotovoltaické aplikace
IEC jmenovité
napětí Un
IEC napěťová Rozvodná
ochr. hladina Up soustava
[V]
[kV]
SA2 1P A320...
230
<1.5
TN-C,TN-S, TT ¶
SA2 1N A320...
230
<1.5
TT, TN-S
SA2 2P A320...
230
<1.5
TN-S
SA2 3P A320...
230/400
<1.5
TN-C
SA2 3N A320...
230/400
<1.5
TT, TN-S
SA2 4P A320...
230/400
¶ Pouze pro zapojení L-PE.
<1.5
TN-S
Objednací kód
Uspořádání
pólů
Výstupní Šířka Bale- Hmotkontakt DIN
ní
nost
(modulů)
počet
ks
[kg]
PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝMI MODULY
IEC maximální výbojový proud Imax (8/20μs) 40kA / pól ¶
SA2 DB 600
+, -, PE
NE
2
1
0.320
SA2 DB 600R
+, -, PE
ANO
2
1
0.325
SA2 DB K00
+, -, PE
NE
3
1
0.420
SA2 DB K00R
+, -, PE
ANO
3
1
0.425
Provedení dle standardu UTE C 61740-51
SA2 DB...
SA2 DA 600R
+, -, PE
ANO
2
1
0.285
SA2 DA K00R ¶
+, -, PE
ANO
2
1
0.305
SA2 DA K20R
+, -, PE
ANO
3
1
0.410
SA2 DA K50R
+, -, PE
ANO
3
1
0.500
Charakteristika
Typ
SA2 DA...R
¶
IEC maximální výbojový proud Imax
(8/20μs) 30kA / pól.
Příslušenství a náhradní díly
Odnímatelné moduly
IEC
jmenovité
napětí Un
IEC nejvyšší
IEC napěťová
trvalé provozní ochranná
napětí Ucpv
hladina Up
[VDC]
[V]
[kV]
SA2 DB 600...
600
600
<1.9
SA2 DB K00...
1000
1000
<3.6
SA2 DA 600R
600
600
<2.2
SA2 DA K00R
1000
1000
<2.8
SA2 DA K20R
1200
1200
<4.4
SA2 DA K50R
1500
1500
<4.8
Objednací kód
Popis
Bale- Hmotní
nost
SAX 00 P A320
Pro typy SA0...
1
0.100
SAX 02 P A320
Pro typy SA2...A...
1
0.100
ks
SAX 00 P A320
SAX 02 P A320
Provozní parametry
– IEC nejvyšší trvalé provozní napětí Uc: 320VAC/420VDC
– IEC jmenovitý výbojový proud In (8/20μs): 20kA / pól
– Provedení s/bez výstupního kontaktu pro vzdálenou
indikaci stavu
– IEC stupeň krytí: IP20.
Certifikáty a standardy
V souladu se standardy: IEC 61643-1, ČSN/EN 61643-11.
Obecná charakteristika
Svodiče přepětí pro fotovoltaické aplikace SA2 D s
odnímatelnými moduly jsou přepěťová ochranná zařízení
(SPD) typu 2.
Svodiče jsou určeny k ochraně zařízení proti účinkům
nepřímého úderu blesku a jevů s tím spojených (přepětí).
Lze je instalovat "na konci" fotovoltaických a jiných DC
aplikací.
Odnímatelné moduly lze snadno vyměnit a urychlit tak
případný servis.
Provozní parametry
– IEC nejvyšší trvalé provozní napětí Ucpv:
600VDC, 1000VDC, 1200VDC, 1500VDC
– IEC jmenovitý výbojový proud In (8/20μs): 20kA / pól
– IEC dočasné přepětí (TOV) Ut: 1.5Ucpv
(pouze pro SA2 DA...)
– Provedení s/bez výstupního kontaktu pro vzdálenou
indikaci stavu
– IEC stupeň krytí: IP20.
Certifikáty a standardy:
Udělené certifikáty: UL uznány pro USA a Kanadu jako "Surgeprotective Devices - Component" (pouze pro SA2 DA 600R,
SA2 DA K00R a SA2 DA K20R).
Výrobky s tímto označením jsou určeny pro použití jako
komponenty kompletně dílensky sestaveného zařízení.
V souladu se standardy: IEC 61643-1, ČSN/EN 61643-11
(všechny typy), UL 1449 (pouze SA2 DA 600R, SA2 DA K00R
a SA2 DA K20R) a UTE C 61740-51 (pouze typy SA2 DA...).
Certifikáty a standardy
V souladu se standardy: IEC 61643-1, ČSN/EN 61643-11
(všechny typy) a UTE C 61740-51 (pouze typy pro SA2 DA...).
[kg]
SAX 02 DA 600
Pro typ SA2 DA 600R
1
0.100
SAX 02 DA K00
Pro typ SA2 DA K00R
1
0.100
SAX 02 DA K20
Pro typ SA2 DA K20R
1
0.100
SAX 02 DA K50
Pro typ SA2 DA K50R
1
0.100
SAX 02 DB 600
Pro typy SA2 DB 600...
1
0.100
SAX 02 DB K00
Pro typy SA2 DB K00...
1
0.100
Rozměry
strana 13-4
Obecná charakteristika
Svodiče přepětí SA2 s odnímatelnými moduly jsou přepěťová
ochranná zařízení (SPD) typu 2.
Svodiče jsou určeny k ochraně zařízení proti účinkům
nepřímého úderu blesku a jevů s tím spojených (přepětí).
Lze je instalovat v podružných rozváděčích a u koncových
zařízení.
Odnímatelné moduly lze snadno vyměnit a urychlit tak
případný servis.
Schémata zapojení
strana 13-5
Technické parametry
strana 13-7
13-3
13
v_2_kapitola_13_2012_10_02_Capitolo 13 18.3.2013 11:47 Stránka 5
Přepěťová ochranná zařízení (SPD)
Rozměry [mm (in)]
SA1...A320R
90 (3.54")
54 (2.12")
36 (1.42")
72 (2.83")
90 (3.54")
SA0...A320R
72 (2.83")
54 (2.12")
36 (1.42")
103 (4.05")
72 (2.83")
90 (3.54")
18
(0.71")
SA2...A320
54 (2.12")
36 (1.42")
94 (3.70")
72 (2.83")
90 (3.54")
18
(0.71")
72 (2.83")
SA2...A320R
90 (3.54")
54 (2.12")
36 (1.42")
103 (4.05")
72 (2.83")
13
18
(0.71")
101 (3.98")
72 (2.83")
72 (2.83")
SA2 DB...
SA2 DB...R
72 (2.83")
36 (1.42")
SA2 DA...R
13-4
54 (2.12")
103 (4.05")
72 (2.83")
90 (3.54")
36 (1.42")
90 (3.54")
36 (1.42")
54 (2.12")
54 (2.12")
103 (4.05")
94 (3.70")
90 (3.54")
72 (2.83")
v_2_kapitola_13_2012_10_02_Capitolo 13 18.3.2013 11:47 Stránka 6
Přepěťová ochranná zařízení (SPD)
Schémata zapojení
SA1 1P A320R
L
SA1 1N A320R
14
11
12
RC
SA1 2P A320R
L
N
L
N
14
14
11
11
12
12
RC
SA0 1N A320R
L
14
L
RC
RC
RC
PE
PE
SA2 1P A320
L
L
SA2 1P A320R
L
L/N
L
N
SA0 4P A320R
L2
L1
N
L3
14
14
11
11
11
12
12
12
RC
RC
RC
L2
L3
L1
SA2 4P A320
L2
L3
SA2 3P A320R
L1
SA2 3N A320R
L2
L1
N
L3
L1
L2
L3
L1
N
14
14
14
14
14
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
RC
RC
RC
RC
RC
RC
SA2 DB 600R
SA2 DB K00R
L
+
-
+
SA2 DB 600
PE
L
14
14
11
11
12
12
RC
RC
PE
SA2 DA 600R SA2 DA K00R
13
L2
L3
N
PE
SA2 DB K00
-
+
N
PE
PEN
PE
N
SA2 4P A320R
11
PE
L3
PE
14
PE
L2
PE
PEN
N
N
L3
PE
SA2 3N A320
L1
L2
PE
SA2 3P A320
N
SA2 2P A320R
PE
14
PE
SA2 1N A320R
L1
PEN
SA2 2P A320
N
PE
PE
SA0 3N A320R
PE
SA2 1N A320
L/N
RC
PE
L3
N
L3
12
RC
L2
L2
11
12
SA0 3P A320R
L1
L1
14
PEN
N
12
N
L3
11
RC
11
SA1 4P A320R
L2
14
12
14
12
L1
11
SA0 2P A320R
11
12
L3
PE
N
14
11
SA1 3N A320R
L2
14
PE
L/N
L1
RC
PE
SA0 1P A320R
SA1 3P A320R
N
+
PE
-
N
PE
SA2 DA K20R
SA2 DA K50R
PE
14
T.C.
T.C.
14
11
11
12
12
RC
RC
T.C.
T.C.
T.C.
PE
13-5
v_2_kapitola_13_2012_10_02_Capitolo 13 18.3.2013 11:47 Stránka 7
Přepěťová ochranná zařízení (SPD)
Technické parametry
TYP
s výst. kont.
SA1 1P A320R
SA1 1N A320R
SA1 2P A320R
SA1 3P A320R
SA1 3N A320R
SA1 4P A320R
230 / 400
230 / 400
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
Označení SPD dle standardu ČSN/EN 61643-11
Typ 1 a 2
Označení SPD dle standardu IEC 61643-1
IEC jmenovité napětí Un
IEC nejvyšší trvalé provozní napětí Uc
Class I, II
VAC
230
230
230
230 / 400
VAC / VDC
320 / 420
IEC impulsní proud Iimp (10/350) (L-N/N-PE)
kA
25
25 / 50
25 / pól
25 / pól
25 / 100
25 / pól
IEC max. výbojový proud Imax (8/20) (L-N/N-PE)
kA
100
100 / 100
100 / pól
100 / pól
100 / 100
100 / pól
IEC jmenovitý výbojový proud In (8/20) (L-N/N-PE)
kA
25
25 / 50
25 / pól
25 / pól
25 / 100
25 / pól
IEC napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)
kV
< 1.3
< 1.4 / < 1.5
< 1.4
< 1.4
< 1.4 / < 1.75
< 1.4
IEC dočasné přepětí (TOV) Ut (L-N po dobu 5s)
VAC
IEC reziduální (zbytkové) napětí (L-N/N-PE) při 3kA (8/20)
335
kV
0.9
0.9 / 0.2
0.9
0.9
0.9 / 0.2
0.9
IEC následný proud If (N-PE)
Arms
—
>100
—
—
>100
—
Vybavovací čas ta (L-N/N-PE)
ns
< 25
< 25 / 100
< 25
< 25
< 25 / 100
< 25
Ochranná tepelná izolace
Ano
IEC záložní ochranná pojistka
(napájení > 250A) (L-N/N-PE)
A
IEC maximální zkratový proud 50Hz
kA
250
(třídy gL/gG)
25
Indikátor stavu - provoz / porucha
Červený
PŘIPOJENÍ
IEC stupeň krytí
IP
Utahovací moment silových svorek
Nm
20
3
Maximální průřez vodiče silových svorek
mm2
25 (slaněný) / 35 (pevný)
A
0.5A /250VAC; 3A/125VAC; 0.1A/250VDC; 0.2A/125VDC
Utahovací moment svorek výstupního kontaktu
Nm
0.25
Maximální průřez vodiče svorek výst. kontaktu
mm2
1.5
Uspořádání výstupního kontaktu
Spínaný proud výstupního kontaktu
Přepínací (SPDT)
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
°C
-40….+80
Upevnění
13
Na DIN lištu 35mm (ČSN/EN 60715)
Materiál krytu
TYP
Termoplast, RAL 7035, UL 94 V-0
s výst. kont.
SA0 1P A320R
SA0 1N A320R
SA0 2P A320R
SA0 3P A320R
SA0 3N A320R
SA0 4P A320R
230 / 400
230 / 400
230 / 400
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
Označení SPD dle standardu ČSN/EN 61643-11
Typ 1, 2 a 3
Označení SPD dle standardu IEC 61643-1
Class I, II, III
IEC jmenovité napětí Un
IEC nejvyšší trvalé provozní napětí Uc
VAC
230
230
230
VAC / VDC
320 / 420
IEC impulsní proud Iimp (10/350) (L-N/N-PE)
kA
12.5
12.5 / 50
12.5 / pól
12.5 / pól
12,5 / 50
12.5 / pól
IEC max. výbojový proud Imax (8/20) (L-N/N-PE)
kA
60
60 / 50
60 / pól
60 / pól
60 / 50
60 / pól
IEC jmenovitý výbojový proud In (8/20) (L-N/N-PE)
kA
25
25 / 30
25 / pól
25 / pól
25 / 30
25 / pól
< 1.5
< 1.5 / < 1.7
< 1.5
0.8
IEC kombinovaná vlna Uoc/Isc (1.2/50, 8/20)
kV/kA
IEC napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)
kV
IEC dočasné přepětí (TOV) Ut (L-N po dobu 5s)
VAC
IEC reziduální (zbytkové) napětí (L-N/N-PE) při 3kA (8/20)
10/5
< 1.5
< 1.5 / < 1.7
< 1.5
335
kV
0.8
0.8 / 0.2
0.8
0.8
0.8 / 0.2
IEC následný proud If (N-PE)
Arms
—
>100
—
—
>100
—
Vybavovací čas ta (L-N/N-PE)
ns
< 25
< 25 / 100
< 25
< 25
< 25 / 100
< 25
Ochranná tepelná izolace
Ano
IEC záložní ochranná pojistka (napájení >160A)
A
IEC maximalní zkratový proud 50Hz
kA
Indikátor stavu - provoz / porucha
160 (třídy gL/gG)
25
Červený
PŘIPOJENÍ
IEC stupeň krytí
IP
Utahovací moment silových svorek
Nm
3
Maximální průřez vodiče silových svorek
mm2
25 (slaněný) / 35 (pevný)
Uspořádání výstupního kontaktu
Spínaný proud výstupního kontaktu
20
Přepínací (SPDT)
A
0.5A/250VAC; 3A /125VAC; 0.1A/250VDC; 0.2A/125VDC
Utahovací moment svorek výstupního kontaktu
Nm
0.25
Maximální průřez vodiče svorek výst. kontaktu
mm2
1.5
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
Upevnění
Materiál krytu
13-6
°C
-40….+80
Na DIN lištu 35mm (ČSN/EN 60715)
Termoplast, RAL 7035, UL 94 V-0
v_2_kapitola_13_2012_10_02_Capitolo 13 18.3.2013 11:47 Stránka 8
Přepěťová ochranná zařízení (SPD)
Technické parametry
TYP
bez výst. kont.
SA2 1P A320
SA2 1N A320
SA2 2P A320
SA2 3P A320
SA2 3N A320
SA2 4P A320
s výst. kont.
SA2 1P A320R
SA2 1N A320R
SA2 2P A320R
SA2 3P A320R
SA2 3N A320R
SA2 4P A320R
230 / 400
230 / 400
230 / 400
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
Označení SPD dle standardu ČSN/EN 61643-11
Typ 2
Označení SPD dle standardu IEC 61643-1
IEC jmenovité napětí Un
IEC nejvyšší trvalé provozní napětí Uc
Class II
VAC
230
230
230
VAC / VDC
320 / 420
IEC max. výbojový proud Imax (8/20) (L-N/N-PE)
kA
40
40 / 40
40 / pól
40 / pól
40 / 40
40 / pól
IEC jmenovitý výbojový proud In (8/20) (L-N/N-PE)
kA
20
20 / 20
20 / pól
20 / pól
20 / 20
20 / pól
IEC napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)
kV
< 1.5
< 1.5 / < 2
< 1.5
< 1.5
< 1.5 / <2
< 1.5
IEC dočasné přepětí (TOV) Ut (L-N po dobu 5s)
VAC
IEC reziduální (zbytkové) napětí (L-N/N-PE) při 3kA (8/20)
335
kV
0.95
0.95 / 0.1
0.95
0.95
0.95 / 0.1
0.95
IEC následný proud If (N-PE)
Arms
—
>100
—
—
>100
—
Vybavovací čas ta (L-N/N-PE)
ns
< 25
< 25 / 100
< 25
< 25
< 25 / 100
< 25
Ochranná tepelná izolace
Ano
IEC záložní ochranná pojistka
(napájení > 125A) (L-N/N-PE)
A
IEC maximální zkratový proud 50Hz
kA
125
(třídy gL/gG)
25
Indikátor stavu - provoz / porucha
Červený
PŘIPOJENÍ
IEC stupeň krytí
IP
Utahovací moment silových svorek
Nm
20
3
Maximální průřez vodiče silových svorek
mm2
25 (slaněný) / 35 (pevný)
A
0.5A/250VAC; 3A/125VAC; 0.1A/250VDC; 0.2A /125VDC
Utahovací moment svorek výstupního kontaktu
Nm
0.25
Maximální průřez vodiče svorek výst. kontaktu
mm2
1.5
Uspořádání výstupního kontaktu (pokud je)
Spínaný proud výstupního kontaktu
Přepínací (SPDT)
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
°C
-40….+80
Upevnění
Na DIN lištu 35mm (ČSN/EN 60715)
Materiál krytu
TYP
13
Termoplast, RAL 7035, UL 94 V-0
bez výst. kont.
––
––
––
––
SA2 DB 600
SA2 DB K00
s výst. kont.
SA2 DA 600R
SA2 DA K00R
SA2 DA K20R
SA2 DA K50R
SA2 DB 600R
SA2 DB K00R
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
Udělené certifikáty
UL uznány pro USA a Kanadu
Označení SPD dle standardu ČSN/EN 61643-11
Typ 2
Označení SPD dle standardu IEC 61643-1
Class II
IEC jmenovité napětí Un
VDC
600
1000
1200
1500
600
IEC nejvyšší trvalé provozní napětí Ucpv
VDC
600
1000
1200
1500
600
1000
1000
IEC max. výbojový proud Imax (8/20)
kA
40 / pól
30 / pól
40 / pól
40 / pól
40 / pól
40 / pól
IEC jmenovitý výbojový proud In (8/20)
kA
20 / pól
20 / pól
20 / pól
20 / pól
20 / pól
20 / pól
IEC napěťová ochranná hladina Up
kV
< 2.2
< 2.8
< 4.4
< 4.8
< 1.9
< 3.65
IEC reziduální (zbytkové) napětí při 3kA (8/20)
kV
Vybavovací čas ta
ns
1
< 25
Ochranná tepelná izolace
Ano
IEC zkratový výdržný proud Iscwpv
A
UL maximální výbojový proud (8/20)
kA
UL napěťová ochranná hladina VPR
kV
2
UL nejvyšší trvalé provozní napětí MCOV
V
600
UL jmenovitý výbojový proud In (8/20)
kA
20 / pól
10 / pól
200
50 / pól
20 / pól
10
50 / pól
––
4
4
––
1000
1000
––
20 / pól
––
Indikátor stavu - provoz / porucha
Červený
PŘIPOJENÍ
IEC stupeň krytí
Utahovací moment silových svorek
IP
Nm / lbin
20
3 / 26
3 / 26
mm2 / AWG
25 / 3 (slaněný); 35 / 2 (pevný)
A
0.5A/250VAC; 3A/125VAC; 0.1A/250VDC; 0.2A/125VDC
Utahovací moment svorek výstupního kontaktu
Nm / lbin
0.25 / 2.2
Maximální průřez vodiče svorek výst. kontaktu
mm2 / AWG
1.5 / 16
Maximální průřez vodiče silových svorek
Uspořádání výstupního kontaktu (pokud je)
Spínaný proud výstupního kontaktu
Přepínací (SPDT)
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
Upevnění
Materiál krytu
°C
-40….+80
Na DIN lištu 35mm (ČSN/EN 60715)
Termoplast, RAL 7035, UL 94 V-0
13-7
Download

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ (SPD)