ORACLE
PRODUCT
LOGO
9.11.2011
Praha
Inteligentní zpracování prostorových dat
Petr Podbraný
Business Intelligence Sales Consultant
“Přibližně 80% veškerých dat uložených v podnikových
databázích obsahuje geoprostorové informace.”
Franklin, C.
An Introduction to Geographic Information Systems: Linking Maps to Databases.
Database, April, pp. 13-21
Geoprostorová data
...co to vlastně znamená?
• Adresy zákazníků
• Kontaktní místa
• Prodeje podle regionů
• Domy a byty na prodej
• Rozmístění movitého majetku
• Pozice automobilu nebo letadla
• Místo činu nebo nehody
• Ropovody a plynovody
Kam lze ukládat geoprostorová data?
Databáze Oracle podporuje ukládání geoprostorových dat
Pozice
(místa zájmu)
Rastrová data
(satelitní snímky)
Polygony
(regiony, teritoria,
administrativní zóny)
Sítě
(silnice, rozvody)
e1
f1
Topologie e2
(prvky a jejich n1
vzájemné vztahy)
n2
f2
e4
e3
3D modely
(modely budov)
Databáze Oracle 11g
Jednotná architektura pro všechny typy aplikací
• Stejné provozní požadavky jako u jiných podnikových aplikací
–
–
–
–
výkon
správa
bezpečnost
spolehlivost
• Jednotné prostředí pro vývoj
– SQL
• Už více než 15 let
Prostorová data
Běžná podniková data
Geoprostorové informace
Mohou výrazně zlepšit a zpřesnit rozhodování v podniku
Business Intelligence nám říká
KDO, CO a KDY
Geoprostorové informace říkají
KDE
• Zobrazení metrik nejen pomocí tabulek a grafů, ale také pomocí map
• Rychlejší a snadnější odhalení shluků a trendů jednotlivých míst a regionů
• Detekce vzájemných vztahů, trendů a vzorů chování v prostoru
Naleznete zde rychle potřebené informace?
Produktové řady
Typ objedávky
Regiony
Rok
Zisk
Fakturováno
Sleva
Množství
…není tento přehled srozumitelnější?
Vizualizace pomocí Oracle Business Intelligence 11g
Typ objednávky,
produktové řady,
jejich prodej a fakturace
Regionální zisk během tří let
Produktové řady – fakturováno
Produktové řady – zisk
Produktové řady – slevy
Oracle Business Intelligence 11g
Příklady vizualizací geoprostorových informací
Geoprostorová vizualizace a analýza
Rozdíly mezi vizualizací a analýzou
Geoprostorová vizualizace
Geoprostorová analýza
•
Nutná alespoň jedna geoprostorová dimenze
•
Nutná alespoň jedna geoprostorová dimenze
•
Vizualizace pomocí map
•
Vizualize pomocí map, tabulek a grafů
•
Je nedílnou součástí OBIEE 11g
•
Není nedílnou součátí OBIEE 11g
•
Většinou postačí funckionalita Oracle Locator
•
Většinou je zapotřebí funcionalita Oracle Locator i Oracle Spatial
•
Možnosti jak poskytnout geoprostorovou anlýzu v OBIEE 11g
–
Použitím OBIEE EVALUATE v Answers nebo RPD
–
Použitím DIRECT DATABASE REQUEST v Answers
–
Použitím OPAQUE view v RPD
Zobrazení prodejních metrik na mapě
Lékárny v dosahu 500m od dané lokality
Oracle Spatial a Business Intelligence
Důležitá funkcionalita pro Business Intelligence
• Geocoding
– Přiřazení lokality k jednotlivým subjektům
• Geometry processing
– Vytváření vlastních regionů
(prodejní oblasti, policejní okrsky, …)
• Network processing
– Analýza geoprostorových dat na základě vzdálenosti a dostupnosti
Příklad použití geoprostorové analýzy 1
Lidé žijící v učité vzdálenosti od jednolivých obchodů
• Používá analytickou funkci Oracle Spatial sdo_within_distance
Příklad použití geoprostorové analýzy 2
Obchody v dosahu zadané adresy
• Používá analytické funkce Oracle Spatial sdo_geocode a sdo_within_distance
Příklad použití geoprostorové analýzy 3
Vypočtení vzdálenosti mezi pobočkami a zákazníky
• Používá analytické funkce Oracle Spatial sdo_geocode a sdo_distance_within
Oracle pokrývá veškerou BI funcionalitu
Financial Performance &
Strategy Management
Query, Reporting and
Analysis Tools
Supply Chain
Analytic Applications
Production Planning
Analytic Applications
CRM
Analytic Applications
Services Operations
Analytic Applications
Advanced Analytics Tools
Content Analysis Tools
Data Warehouse
Management
Data Warehouse
Generation
Source: IDC Business Analytics Taxonomy IDC, 2011
Workforce Analytic
Applications
Spatial Information
Analytics Tools
Q&A
Download

Oracle Business Intelligence 11g