NextGen 100GE IP backbone
v GTSCE
Juraj Eliáš
GTS Slovakia
| GTS CE
GTS Central European Holding B. V. (GTSCE) je poskytovateľom integrovaných
telekomunikačných riešení v krajinách strednej a východnej Európy nachádzajúce sa v
oblasti medzi Frankfurtom a Istanbulom.
Spoločnosť GTS CE využíva svoju vlastnú optickú sieť a poskytuje fixné hlasové,
dátové, DWDM, IP, MPLS, Metro Ethernet a širokopásmové služby.
Primárne sa zameriava na podnikovú klientelu, ale tiež na služby pre iných
telekomunikačných operátorov a poskytovateľov obsahu.
Hlavné krajiny pôsobnosti GTS sú Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko.
Aktivity v mnohých štátoch ako Ukrajina, pobaltské štáty, Bulharsko, Rusko,
Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Moldavsko a Turecko.
| GTS CE
18 400 km optických trás
10/40/100G DWDM
SDH STM64 infraštruktúra
Medzinárodná L2 Ethernet sieť
Medzinárodná IP a MPLS sieť
Pristup do hlavných
Európskych peeringových bodov
540 peeringových partnerov
http://www.gtsce.com
| GTS CE DWDM Network Map
DWDM sieť > 18 400 km
Majoritný dodávatelia
Huawei
Ciena
Požiadavky na ďaľšie lambdy
Rozľahlá DWDM sieť =>
zvyšujúce sa nároky na
zmenou frekvencie,
regeneráciou signálu
10G nie je cesta.
Ešte nedávno to bolo 2.5G
Upgrade
10G -> coherent 40/100G
ROADM, ASON, OTN..
| DWDM technológia
Typické DWDM používajú 50GHz kanálovanie (ITU-T G.694.1)
10Gbps používa on/off kódovanie (OOK) a dá sa použiť v 50GHz rastri
40Gbps by mal 4x väčšiu potrebu na šírku pásma
Zmenou rastra síce zvýšime prenosovú rýchlosť, zmenšíme však počet kanálov.
Všetky iné telekomunikačné technológie vzhľadom na obmedzenú šírku pásma
(wireless, satelit, DSL) používajú koheretné kódovania a kódujú viac bitov na symbol.
Potrebujeme lepšie kódovanie:
Spojité – aby sme odstránili rušivé produkty spínania
S kódovaním viacerých bitov na symbol
Quadrature phase-shift keying (QPSK)
| DWDM technológia
CP-DQPSK je spojitá modulácia, ktorá multiplexuje dve QPSK signály za použitia
dvoch na seba kolmých polarizácií svetla
Vyhovuje nám štandardné kanálovanie 50GHz
Prenášame 100G miesto 10G
Nepotrebujeme kompenzáciu disperzie vlákna = 20% zníženie latencie
| GTS CE coherent DWDM
Trasa Varšava – Minsk je jednou
z referenčných trás Huawei
Ultra-long haul
Kapacita 80x100G
Advanced FEC
DCM free
600 km bez regenerácie
Najrýchlejšie spojenie Ruska zo
západnou Európou (Minsk–
Smolensk-Moskva)
Technológia coherent 100G
DWDM je overená v
podmienkach GTS
Počas 2011-2012 implementované
100G na väčšine DWDM trás
Huawei i Ciena.
| DWDM technológia
Alien wavelength
"coloured" optical signal that is originated from equipment not under the direct
control of the transmission network operator .. Wikipedia
Základná myšlienka, odstrániť transpondéry z DWDM a akceptovať “svetlo” z iných
zariadení.
Problém zálohovania lambd a trás sa presúva do inej oblasti.
| GTS CE IPoDWDM test
Cisco CRS-3 100G IPoDWDM alien wavelength v GTS DWDM sieti Huawei
Ciele proof of concept testu:
Overiť funcionalitu vnútenia lambdy do DWDM siete z technológie tretej strany
Potvrdiť koexistenciu s existujúcimi 10G a 40G lambdami (možné interferencie ?)
Prvý test CRS-3 100G IPoDWDM v Európe
Testovaná platforma:
2* Cisco CRS-3/4 chassis
2* 1-port 100Gigabit Ethernet CP-DQPSK Full C-band
Tunable DWDM Interface Mudule
Inštalované v GTS POPoch Ostrava a Praha
| GTS CE IPoDWDM test
Frankfurt DE-CIX
Na regeneráciu signálu a otočenie cez DWDM späť bol použitý MTSP OTN 15454
Zároveň bol použitý na monitorovanie FEC a chýb na linke
Cisco ONS 15454 M2 Multiservice Transport Platform
2* 15454-M-100G-LC-C Full C-band tunable line
| GTS CE IPoDWDM test
End-to-End test 100G IPoDWDM Ostrava – Praha - Frankfurt – Praha = 1148km
Použité lambdy
1531.12 (195.80 Thz) Ostrava -> Frankfurt
1531.90 (195.70 Thz) Frankfurt -> Praha
300 GHz guard band od 10G kanálov
40G eDQPSK kanály bez ochranného pásma
(non-coherent 40G Differential Quadrature Phase Shift Keying)
| GTS CE IPoDWDM test
GTS POP Ostrava
Testovanie 100G IPoDWDM v CRS-3/16
| GTS CE IPoDWDM test
RP/0/RP0/CPU0:CRS3-OSTRAVA#sh controllers dwdm 0/0/0/0
Mon Jul 30 11:09:55.122 CST
...
G709 Status
..
FEC Mode: High Gain (Default)
EC(current second) = 52488744 EC = 17802900330874 UC = 0
pre-FEC BER = 4.69E-4
Q = 3.28
Q Margin = 1.98
Remote FEC Mode: High Gain
FECMISMATCH = 0
Detected Alarms: None
Asserted Alarms: None
Alarm Reporting Enabled for: LOS LOF LOM IAE OTU-BDI OTU-TIM OTU_SF_BER OTU_SD_BER ODU-AIS ODU-BDI OCI LCK
PTIM ODU-TIM FECMISMATCH
BER Thresholds: OTU-SF = E-3 OTU-SD = E-6
Optics Status
Optics Type: 100G DWDM
Wavelength Info: C-Band, MSA ITU Channel=7, Frequency=195.80THz, Wavelength=1531.116nm
TX Power = 0.20 dBm
RX Power = -3.82 dBm
Chromatic Dispersion = -100 ps/nm
Differential Group Delay = 0.04 ps
Polarization Mode Dispersion = 79 ps^2
Optical Signal to Noise Ratio = 16.40 dB
Polaization dependent Loss = 1.50
Polaization Change Rate = 0 rad/s
Phase Noise = 2.000 dB
TDC Info
| GTS CE IPoDWDM test
HundredGigE0/0/0/0 is up, line protocol is up
Interface state transitions: 3
Hardware is HundredGigE, address is 0007.7d22.7029 (bia 0007.7d22.7029)
Internet address is Unknown
MTU 1514 bytes, BW 100000000 Kbit (Max: 100000000 Kbit)
reliability 254/255, txload 225/255, rxload 225/255
Encapsulation ARPA,
Full-duplex, 100000Mb/s, link type is force-up
output flow control is off, input flow control is off
loopback not set,
ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:00
Last clearing of "show interface" counters 3d20h
30 second input rate 88564678000 bits/sec, 7380390 packets/sec
30 second output rate 88564686000 bits/sec, 7380391 packets/sec
2446263894753 packets input, 3669395834381886 bytes, 0 total input drops
0 drops for unrecognized upper-level protocol
Received 0 broadcast packets, 5522 multicast packets
0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
2446263894756 packets output, 3669395834398715 bytes, 0 total output drops
Output 0 broadcast packets, 5521 multicast packets
0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions
30.7. 2012 test úspešne ukončený
| GTS IP Core CRS-3/16 100G IPoDWDM
Implementácia IP/MPLS Core
na platforme CRS-3/16
Bratislava
Vieden VIX
Praha
Varsava
Frankfurt DE-CIX
P layer: CRS-3/16
PE layer: ASR 90xx
Prepoje medzi vrcholmi IP Core
backbone realizované 100G
IPoDWDM interface
| GTS IP Core – prvá etapa budovania IP/MPLS Core
100G IPoDWDM ring
Bratislava SIX – GTS DC – Vieden VIX
100G IPoDWDM prepoj
Praha THP – Praha Nagano
100G IPoDWDM prepoj
Piasecno – Piasecno (Varšava)
| GTS Slovakia IP/MPLS Core
100G IPoDWDM ring Vieden VIX - Bratislava SIX – GTS DC – Vieden VIX
čakáme na 100G IPoDWDM karty smer Praha a Varšava
| GTS Slovakia IP/MPLS Core
Finálna podoba nového GTS SK IP/MPLS core
Jeden AS 5588 systém naprieč celým GTS CE
CRS-3/16 100G IP alebo IPoDWDM
ASR9010 ako PE layer s oddelenými funkcionalitami
| GTS Slovakia - IP/MPLS core
CRS-3/16
Najväčia platforma Cisco
Škálovateľná architektúra
Obrovská priepustnosť 4.48T
Podpora IPoDWDM
Roadmap
Inštalovaním technológie Cisco CRS3/16 si GTS upevnilio svoju pozíciu lídra
na Slovenskom trhu v oblasti L2 a L3
sietí
| GTS CE DataCenters
GTS spolu so sesterskou
spoločnosťou CE COLO je
vedúcim operátorom dátových
centier v regióne strednej a
východnej Európy.
5 krajín
7 miest
13 dátových centier
13000 m2 dátových sál
18 MW spotrebovanej
elektrickej energie
2000 zákazníkov
Služby:
Housing, Storage
Virtual, XaaS
Cloud
geografická záloha DC
Juraj Eliáš
Operations Director
GTS Slovakia
Einsteinova 24
Aupark Tower
851 01 Bratislava
E-MAIL: [email protected]
One Region – One Network – One Offer
WWW.GTS.SK
| Backup slides
Download

NextGen 100GE IP backbone v GTSCE