15 let Q-DAS Česko-Slovensko
14.09.2012 Univerzita Škoda Auto www.nakarmeli.cz
program
…statistická kompetence v průmyslu
…budoucnost začíná dnes
09:00-09:45
09:45-10:45
Registrace účastníků – uvítání – káva – čaj - …
Registration of participants – wellcome – coffee –tea - …
…get together…
Slavnostní projevy (anglicky)/ Key notes (english)
Dr. Edgar Dietrich, …………………………The role of statistics in industry (history and future)
zakladatel a majitel Q-DAS GmbH & Co. KG
Ing. Milan Staněk, ………………………….The role of modern technologies in automotive industry
ředitel Výroby agregátů Škoda Auto a.s.
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 -14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
17:00 – 18:00
english section
Moderation: Ivo Fusek
Felddaten - ein Informationsschatz - wenn man
Industry 4.0
es bergen kann… (německy s překladem)
Dr. Olaf Sauer
Franz-Georg Neupert, Dipl.-phys.
Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik
VW
und Bildauswertung (IOSB) Karlsruhe
Rizika pro statistiky v průmyslových provozech – Hysteresis in financial markets
praktické zkušenosti
RNDr. Pavel Krejčí
Ing. Karel Tlášek
Mathematical Institute
Technická kontrola, Škoda Auto
Czech Academy of Sciences
Kvalita dat – základ „těžby informací“
Importance of sociologie in the industry
Ing. Vladimír Jaroš
Dr. Erich Behrendt
Centrální kvalita Škoda Auto
IMK Consulting
oběd
lunch
Budoucnost začíná dnes?
Unconventional drives,
Martin Málik
an alternative way to move things
Centrální kvalita Brose
Dr. Klaus Kuhnen
Robert Bosch, Angewandte Forschung
Hystereze na finančních trzích
Statistics by „moving the things“
RNDr. Pavel Krejčí
Jaroslav Staněk
Matematický ústav Akademie věd ČR
Doosan Infracore Construction Equipment,
Doosan Bobcat Engineering s.r.o.
Proč nezavádět SPC?!
Customer specification ad absurdum – The
Ing. Jan Kosina
„truth“ about leak tightness
Centrální kvalita Continental
Martin Fähnrich, Dipl.-Ing. (FH)
Behr-Group
Six Sigma – Way to Process excellence:
Future begins today?
příklady z praxe
Martin Málik
Ing. Michal Bečvář
Brose
Black Belt Robert Bosch CB
pauza (i na čaj)
coffee break
Slavnostní závěr: „Od Bernoulliho po Eulera“
komorní koncert hudby, kterou snad poslouchali Bernoulli či Euler
Chamber concert: „Music Bernoulli and Euler listened to“
Anna Fusek: barokní housle, zobcové flétny
Helena Matyášová, barokni violoncello,
Jan Čižmář, Teorba a barokni kytara
Jednatel: Ing. Ant. Marx
IČO: 25 12 42 85
DIČ: CZ25124285
Strana 1 z 4
česká sekce
Moderace: Lidmila Fusková
Bankovní spojení/Bankverbindung: KB Beroun a.s.
Čislo účtu/Kto-Nr.:
275382780227
Kód banky/BLZ:
0100
C:\Users\OEM\Documents\Q-DAS_Mutter\15LET\Program.doc
15 let Q-DAS Česko-Slovensko
14.09.2012 Univerzita Škoda Auto www.nakarmeli.cz
program
…statistická kompetence v průmyslu
…budoucnost začíná dnes
Naši přednášející /Our referents (sorted according to the alphabet)
Ing. Michal Bečvář
Vzdělání
ČVUT Praha, obor aplikovaná mechanika– dynamika strojů
postgraduální studium – Zabezpečení jakosti
externí školení Six Sigma – Black Belt
Praxe u Robert BOSCH
skup. vedoucí kvality produktu
2 roky
praxe v SRN (RB Mnichov)
2 roky
vedoucí kvality nakupovaných produktů
7 let
vedoucí projektu Six Sigma v RBCB
2 roky
troubleshooting (intern + extern)
5 let
Dr. Erich Behrendt
Martin Fähnrich, DiplIng.(FH)
?
?
Ing. Vladimír Jaroš
Jednatel: Ing. Ant. Marx
IČO: 25 12 42 85
DIČ: CZ25124285
Strana 2 z 4
Studium der Sozial- und Kommunikationswissenschaften an der Ruhr-Uni Bochum
Wissenschaftlicher Angestellter am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Bergischen
Universität/GHS Wuppertal
Seit 1985 Inhaber der Dr. Behrendt IMK Consulting
Promotion 1996 an der Freien Universität Berlin zum Thema „Lernen mit Multimedia“
Lehraufträge für empirische Sozialforschung/Statistik an der Universität-DuisburgEssen; Ruhr-Universität Bochum
Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Fachinformationszentrums Chemie (Berlin)
Mitglied der Akkreditierungskommission von AQUIN und Gutachter bei weiteren Zertifizierungsagenturen für Studiengänge
Seit 2008 Vorstandsmitglied und seit 2011 Vorsitzender des WISNET e.V., Hagen, Kompetenznetzwerk für Wissensmanagement und Innovation (www.wisnet.de)
Von 1998 bis 2009 Vorsitzender des BDS Berufsverband Deutscher Soziologinnen und
Soziologen e.V.
Montage- und Prüftechnik
Dichtprüftechnik
Produktionstechnologie
Behr-Gruppe
Centrální oddělení kvality
Škoda Auto a.s.
Průkopník v oblasti standardizace rozhraní a kvality dat
Bankovní spojení/Bankverbindung: KB Beroun a.s.
Čislo účtu/Kto-Nr.:
275382780227
Kód banky/BLZ:
0100
C:\Users\OEM\Documents\Q-DAS_Mutter\15LET\Program.doc
15 let Q-DAS Česko-Slovensko
14.09.2012 Univerzita Škoda Auto www.nakarmeli.cz
program
…budoucnost začíná dnes
Ing. Jan Kosina
RNDr. Pavel Krejčí
Dr. Klaus Kuhnen
…statistická kompetence v průmyslu
Education
VŠB - Technical University of Ostrava Faculty of Metallurgy and Materials Engineering
PhD., Quality management, 2011 - 2015
University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology
Ing., analytical chemistry, 1995 - 2000
Technical University of Liberec, Faculty of Mechanical Engineering
Mechanical Engineering, 1988 – 1991
Summary
The principles of Toyota production system (TPS), JIT, TQC
The knowledge/experience with ISO/TS 16949
The knowledge of customer specific requirements - Toyota SQAM, PSA Q3P, RSA ANPQP,
VW Formel Q, QRQC - quick reaction quality control, People/project/department management, Computer Aided Quality
Education:
Narozen 1954 v Děčíně, střední škola v Nimes (Francie), Matematicko-fyzikální fakultu
ukončil 1978. Stipendium A.v. Humboldta v Kaiserslautern a Mnichově 1991-93,
Zaměstnání:
vědecký pracovník v Matematickém ústavu Akademie věd v Praze a ve Weierstrassově
institutu v Berlíně, od roku 2009 je ředitelem Matematického ústavu.
Klaus Kuhnen, born in 1967, received his Dipl.-Ing. degree in electrical engineering
at Saarland University in 1994. As following graduation, he has been working as a
scientific collaborator and assistant at the Laboratory for Process Automation (LPA)
in the topic solid-state actuators and control of systems with hysteresis and creep. He
received his Dr.-Ing. degree in engineering sciences at Saarland University in 2001.
Since 2008 after receiving his habilitation degree he is an official lecturer at Saarland
University for mechatronic systems with active materials. Since 2007 he is working in
the corporate research and advanced engineering section of the Robert Bosch
company. Here he is mainly concerned with the development and simulation of
unconventional drives with active materials.
Martin Málik
..je člověk vystudovaný v oboru strojírenství, ale věřící, že kvalita řízena rozumem a efektivním přístupem je hybnou silou každého závodu.
10 let práce na procesní/interní kvalitě, významné projekty: On-line vizualizace ve výrobě,
JIDOKA - zastavovaní procesu, Systém řízení chybovosti, Zavedeni efektivního reportingu SmartSTat. Čerstvý Black Belt, firmy Visteon-Autopal Novy Jičín, Continental Automotive
Frenštát pod Radhoštěm, Brose CZ Kopřivnice
Jednatel: Ing. Ant. Marx
IČO: 25 12 42 85
DIČ: CZ25124285
Strana 3 z 4
Bankovní spojení/Bankverbindung: KB Beroun a.s.
Čislo účtu/Kto-Nr.:
275382780227
Kód banky/BLZ:
0100
C:\Users\OEM\Documents\Q-DAS_Mutter\15LET\Program.doc
15 let Q-DAS Česko-Slovensko
14.09.2012 Univerzita Škoda Auto www.nakarmeli.cz
program
…budoucnost začíná dnes
Franz-Georg Neupert
?
Dr. Olaf Sauer
…statistická kompetence v průmyslu
Zentrale Qualität VW Wolfsburg
Führender Autor der Strategie zur Prozessqualifikation und der effektiven Methoden zur
Auswertung der Felddaten, mit Hinblick auf frühzeitige Fehlererkennung
Applikation und Neuentwicklung von statistischen Methoden
Dr. Olaf Sauer studied Industrial Engineering at the Karlsruhe Technical University. After two
years in a small company in Karlsruhe he moved to Berlin where in 1996 he took his PhD in
Production Engineering from Prof. Spur. After his time at the Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology (IPK) he became part of Bombardier Transportation,
where he was in charge of the introduction of the Digital Mock-up and first applications of
digital manufacturing. After his time at Bombardier Dr. Sauer started his own business within
the METROPLAN group dealing with production and material flow planning, manufacturing
control and logistics, e.g. for DaimlerChrysler, smart, the GEA group and STILL. 2004 he
joined the Karlsruhe-based Fraunhofer IOSB, where he was in charge of the business unit
production monitoring & control since 2011, developing, supplying and maintaining the ProVis-familiy, a suite of MES-tools that e.g. monitor and control manufacturing facilities at the
Daimler plants in Bremen, Woerth and partly Sindelfingen. Today he is in charge of business
development, marketing & sales for Fraunhofer IOSB’s automation business at three sites.
Jaroslav Staněk
Vzdělání:
1982 – 2007 Metrologie a konstrukce měřících přístrojů
od 2007: učeň věd statistických a matematických
Činnost:
1989 – 2007 AMEST spol. s.r.o
algoritmizace výpočetních metod taktilních měřících přístrojů
od 2007 – Doosan Infracore Construction Equipment, Doosan Bobcat Engineering s.r.o.
Reliability Engineering Manager
Ing. Karel Tlášek
Vzdělání :
Vysoká škola strojní a textilní v Liberci , fakulta strojní , specializace obrábění a montáže
absolvováno v roce 2000
Činnosti :
Škoda auto a.s.
– vedoucí technické kontroly závodu výroby agregátu
– Konzultant pro nasazení statistických metod v závodě VA
Jednatel: Ing. Ant. Marx
IČO: 25 12 42 85
DIČ: CZ25124285
Strana 4 z 4
Bankovní spojení/Bankverbindung: KB Beroun a.s.
Čislo účtu/Kto-Nr.:
275382780227
Kód banky/BLZ:
0100
C:\Users\OEM\Documents\Q-DAS_Mutter\15LET\Program.doc
Download

15 let Q-DAS Česko