Parametry ovlivňující
proces elektrostatického
zvlákňování
2.Přednáška LS 2013/14
Eva Košťáková
KNT, FT, TUL
Elektrostatické zvlákňování
Okouzlující jednoduchost tohoto procesu spočívá v samoorganizaci polymerního
roztoku či taveniny do formy nanovláken jen s pomocí elektrického pole.
Z fyzikálního hlediska se elektrostatické zvlákňování podobá stromu neobvyklého
tvaru. Vyrůstá z „kořenů" v tenké povrchové vrstvě polymerního roztoku (sloužící
jako jedna ze dvojice elektrod) a pokračuje „kmenem" představovaným stabilní částí
proudu polymeru. Následující bičující zóna proudu polymeru vytváří jednotlivé
„větve" tohoto stromu. Jeho plody, tedy nanovlákna jsou zachytávána na druhé z
elektrod spojené se zdrojem vysokého napětí (Lukáš 2007).
2
Elektrostatické zvlákňování
3
Vlastnosti elektrostaticky zvlákněných
nanovlákenných vrstev
- Velký specifický povrch
- Vysoká porozita
- Malá velikost pórů
- Průměr vláken 50 – 1000 nm
Zvlákňování roztoků nebo tavenin –
organické, syntetické polymery i
biologické polymery
Podmínky ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování nanovláken
Procesní podmínky
-Uspořádání spinneru (např.menší průměr jehly = jemnější vlákna, Nanospider =
více trysek = větší výkon)
-Použité napětí
-Vzdálenost od kolektoru
-Okolní teplota
-Vlhkost
-Elektrické vlastnosti podpůrného – nosného materiálu (např. antistatická
úprava = rovnoměrnější vrstva)
-…
Budeme se jim věnovat v následujících přednáškách
Vliv elektrického pole (zvyšování použitého
elektrického napětí) při jehlovém zvlákňování PDLA
vrstev (A) 20 kV; (B) 25 kV a (C) 30 kV
(koncentrace 30 wt% PLA/DMF, dávkování 20 μl/min).
Zong, X.H., Kim, K., Fang, D.F., Ran, S.F., Hsiao, B.S.,
and Chu, B. Structure and process relationship of electrospun
bioabsorbable nanofiber membranes. Polymer 43,
4403, 2002.
6
Snižování vzdálenosti elektrod
PA 6.6 (a) při vzdálenosti elektrod 2cm, (b) při vzdálenosti elektrod 0,5cm.
Elektrostatické zvlákňování – parametry roztoků
MATERIÁLOVÉ PODMÍNKY
8
Proměnné elektrostatického zvlákňování
Materiálové podmínky
-Typ polymeru
-Jeho molekulová hmotnost a distribuce molekulových hmotností
-Rozpouštědlo a koncentrace (pro roztoky)
-Teplota (pro taveniny)
-Aditiva
-Elektrická vodivost roztoku či taveniny
-Povrchové napětí
-Viskozita
-….
Jednotlivé proměnné se vzájemně ovlivňují –
jejich efekt nelze úplně oddělit!
9
NEJČASTĚJI ELEKTROSTATICKY
ZVLÁKŇOVANÉ POLYMERY
Z roztoku: PA 6, PA 6.6, PUR, PVA, PLA, PCL,
PVP, PVDF, PGA, PLA...
Z taveniny: PE, PP, ...
Proměnné elektrostatického zvlákňování
Doshi a Reneker klasifikovali parametry, které řídí tento proces, na:
vlastnosti roztoků,
kontrolované (řízené) proměnné
Doshi, J., and Reneker, D.H. Electrospinning
process and
applications of electrospun fibers. J.
Electrostat. 35, 151,
1995.
a parametry prostředí.
VLASTNOSTI ROZTOKŮ NEBO TAVENIN – MATERIÁLOVÉ PODMÍNKY
VISKOZITA, ELEKTRICKÁ VODIVOST, POVRCHOVÉ NAPĚTÍ, ADITIVA
11
VLASTNOSTI ROZTOKŮ - VISKOZITA
VISKOZITA – KONCENTRACE
Koncentrace ovlivňuje zejména viskozitu, ale i povrchové napětí a elektrickou
vodivost.
Růst koncentrace polymerního roztoku bude při zachování stálých podmínek
zvlákňování působit růst průměru elektrostaticky zvlákněných nanovláken až do
určité meze.
S růstem koncentrace roste viskozita postupně (od určité hodnoty viskozita
narůstá významně).
12
VLASTNOSTI ROZTOKŮ - VISKOZITA
13
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353803001787
VLASTNOSTI ROZTOKŮ - VISKOZITA
Vysoká viskozita (velká molekulové
hmotnost) + sůl + relativně nízké
napětí
PVP +ATM ve vodě – 3-8kV
Stick electrospinning
Needle-electrospinning
Huang, et al., A review on polymer nanofibers
by electrospinning and their applications in
nanocomposites, Composites Science and
Technology, 63 (2003), 2223-2253
14
10 wt% PVB in etanol
5 wt% PVB in etanol
2,5 wt% PVB in etanol
15
VLASTNOSTI ROZTOKŮ –
VISKOZITA x POVRCHOVÉ NAPĚTÍ
Dependence of solution surface tension (squares) and solution viscosity (diamonds)
as a function of concentration for PEO/water solutions.
Deitzel, J.M., Kleinmeyer, J., Harris, D., and Tan, N.C.B.
The effect of processing variables on the morphology of
electrospun nanofibers and textiles. Polymer 42, 261,
2001.
16
Effect of polymer concentration on fiber diameter. Fibers were electrospun from solutions containing varying concentrations of poly(ethylene-co-vinyl alcohol) in
70:30 (v:v) 2-propanol: DI water. Top left: Fibers electrospun from a 5.5% (g/mL) solution. Top right: Fibers electrospun from an 8.5% (g/mL) solution. Bottom left:
Fibers electrospun from an 11.5% (g/mL) solution. The following processing parameters were used for all experiments: applied voltage: 20 kV (+polarity), flow rate:
3 mL/h, capillary-collector distance: approximately 25 cm. In the bottom right panel the relationship between the average fiber diameter and the polymer
concentration is given. Note that the mean fiber diameter increases monotonically with increasing polymer concentration. Additionally, it is evident that ribbon-like
fibers are formed at higher concentrations (11.5%), which indicates incomplete polymer drying. (Error bars represent the standard deviation.).
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961208000203
PVA samples with degree of
polymerization of 1700 ± 50 and DH values
from 80% to 99% were obtained from
Beijing Organic Chemical Plant, China and
used without further purification. Distilled
water was used as the solvent.
SEM micrographs of electrospun fibers from PVA solutions with different
solution concentration (DH = 98%, voltage = 8kV, tip–target
distance = 15 cm, flow rate = 0.2 ml/h). PVA concentration: (a) 6%; (b)
6.5%; (c) 7%; (d) 8%. Original magnification 10 k×.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305704003945
Střední hodnota průměru vláken (nm)
Šňůrky - vlákna
Korálky na šňůrcách
Korálky (perličky)
Vztah mezi koncentrací polymeru v roztoku, viskozitou roztoku a
průměrem elektrostaticky zvlákněných polyakrylonitrilových vláken.
VLASTNOSTI ROZTOKŮ - VISKOZITA
Electrospinning
fibers
Electrospraying
beads
20
Elektrostatické zvlákňování extrémně
zředěných roztoků k tzv. perličkovému efektu
NEBO DOKONE AŽ k elektrostatickému
rozprašování
Viskoelastické síly v trysce jsou příliš malé k
udržení vlákenné struktury. Rayleighova
nestabilita
V extrému = elektrospraying (např. voda)
Rayleighova nestabilita – rozpad kapalinových
těles
http://phd.marginean.net/regimes.html
Electrospraying
NEEDLE - JEHLOVÝ
electrospinning
Elektrostatické rozprašování neboli
elektrospraying je metoda odvozená z procesu
elektrického zvlákňování.
Umožňuje výrobu velmi jemných částic z
polymerního roztoku.
Výrobní zařízení je stejné jako u
elektrospinningu a může mít několik
variant.
electrospraying
electrospraying
NEEDLE-LESS - BEZJEHLOVÝ
Elektrostatické rozprašování neboli
elektrospraying
Výrobní zařízení je stejné jako u
elektrospinningu a může mít několik
variant.
Elektrostatické rozprašování lze realizovat i
pomocí zvlákňování ze struny nebo z
drátěnného válečku (NANOSPIDER).
NEEDLE-LESS electrospraying
electrospraying
electrospraying
Kapalina procházející nabitou kapilárou získá elektrický náboj potřebný k tvorbě
kapiček. Kapalina letící z kapiláry směrem ke kolektoru je vystavena účinkům
elektrického pole a dalších sil. Proud kapaliny je díky těmito silami přetvářen na
velmi jemné kapičky. Ještě před jejich dopadem však dochází k odpařování
rozpouštědla. Na kolektor již dopadají pouze suché částice polymeru
submikronových rozměrů.
Electrospraying –
elektrostatické
rozprašování
Fe – elektrodynamická síla úměrná elektrickému poli
Fg – gravitační síla
FQ – síla z prostorového náboje jakékoli dříve emitované
kapky
F – setrvačná síla
Fh - síla přetvářecí – Stokesova
Fs - povrchová síla
Příklad výsledku electrosprayingu – elektrostatického
rozprašování
PVP 5hm% v etanolu
electrospraying
Různé možnosti enkapsulace pomocí
elektrostatického rozprašování
electrospraying
VLASTNOSTI ROZTOKŮ - VISKOZITA
Při nízkých viskozitách (nízkých koncentracích roztoků) mohou vznikat nejen
perličky (kuličky, korálky atd. = kulovité útvary), ale mohou být ve struktuře patrná
různá spojení vláken a svazky vláken.
Tyto vady jsou způsobeny dopadem ještě
kompletně nevysušených vláken na kolektor = je
možné zabránit zvýšením koncentrace (viskozity)
roztoku
Scanning electron micrographs of nanofibers
electrospun from: (a) 4 wt% and (b) 10 wt% solutions of
PEO in water.
Deitzel, J.M., Kleinmeyer, J., Harris, D., and Tan, N.C.B.
The effect of processing variables on the morphology of
electrospun nanofibers and textiles. Polymer 42, 261,
2001.
37
VLASTNOSTI ROZTOKŮ - VISKOZITA
ZMĚNA MOLEKULOVÉ HMOTNOSTI POLYMERU
Photographs showing the typical structure in the electrospun polymer (PVA) for various molecular
weights. a 9000–10,000 g/mol; b 13,000–23,000 g/mol; and c 31,000–50,000 g/mol (solution
concentration: 25 wt. %). Reprinted from Ref. [6], copyright 2004, with permission from Elsevier
Z. Li and C. Wang, One-Dimensional nanostructures, SpringerBriefs in Materials, DOI: 10.1007/978-3-642-36427-3_2,
Koski A, Yim K, Shivkumar S (2004) Effect of molecular weight on fibrous PVA produced
by electrospinning. Mater Lett 58 (3–4):493–497.
38
VLASTNOSTI ROZTOKŮ – ELEKTRICKÁ VODIVOST
Zvyšující se elektrická vodivost (hustota náboje) roztoků vede k výrobě více
uniformních vláken s méně defekty.
Zvýšení elektrické vodivosti (hustoty náboje) vede k výrobě menších průměrů
vláken.
PVA +NaCl
Pro některá spojení polymer + sůl ale může docházet k opačnému efektu.
39
Effect of NaCl amount in the PVA solution
on fiber morphology (DH = 98%,
voltage = 5kV, tip–target distance = 10 cm;
flow rate = 0.2 ml/h). NaCl amount based
on H2O: (a) 0.05%; (b) 0.10%; (c) 0.15%; (d)
0.2%. Original magnification 10 k×.
Zmenšování průměru vláken se zvyšujícím
se přídavkem soli.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305704003945
40
The average diameter and the diameter distribution of
PAA nanofibers are determined by FE-SEM picture
analysis of 300 PAA nanofibers, as shown in Fig. 2. The
smallest average diameter of PAA nanofibers was
observed at the concentration of 0.01 M NaCl (79.6 nm).
At the concentration of 0.1 M NaCl, the average
diameter of PAA nanofibers slightly increased (88.8 nm).
Without adding NaCl in PAA solutions, the largest
average diameter of PAA nanofibers was observed
(104.5 nm).
Snižující se a následně opět zvyšující se průměr
vláken PAA s rostoucím přídavkem soli NaCl.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X0400878X
41
VLASTNOSTI ROZTOKŮ – ELEKTRICKÁ VODIVOST
SEM images of PDLA membranes fabricated by electrospinning of a
30 wt% solution at voltage of 20 kV, feeding rate of 20ml/min and with
1 wt% of (A) KH2PO4; (B) NaH2PO4and (C) NaCl.
Vliv různých solí na morfologii espin vláken
PLDA
This effect can be understood as follows. Besides the density
of the charges carried by the jet, the size of the ions has an
important impact on the resulting fiber diameter. Ions with
smaller atomic radius have a higher charge density and thus
a higher mobility under an external electric field. In this
study, sodium and chloride ions have smaller radius than
potassium and phosphate ions. Thus the elongational forces
imposed on the jet with sodium chloride should be higher
than that with potassium phosphate. Therefore, the electrospun fibers from the PDLA solution with 1 wt% NaCl
possessed the smallest average fiber diameter, while the
fibers spun from the solution with 1 wt% KH2PO4 had the
largest fiber diameter.
42
Vliv na tvorbu perliček nemá jen viskozita ale i vodivost roztoku = použití
povrchově aktivních látek (anionaktivních, kationaktivních i neionogenních).
Přídavek povrchově aktivní látky vede i k zmenšení průměru vláken – je
však nutné najít optimální mez!!!
VLASTNOSTI ROZTOKŮ – POVRCHOVÉ NAPĚTÍ
The formation of beads and beaded fibers is driven by the surface tension [13].
Surface tension tries to make the surface area per unit mass smaller, by
changing the jets into spheres; the forces from the excess charge try to
increase the surface area, which opposes the formation of beads and favors
thinner jets; viscoelastic force resists rapid changes in shape. In Fig. 1, the
major competition is between the surface tension and viscoelastic force.
Increasing the viscosity favors the formation of smooth fibers. In Fig. 2, the
major competition is between the electrical force and viscoelastic force. The
increase of net charge density and the associated electrical forces favors the
formation of smooth fibers. By changing the solvent from pure water to a
water/ethanol mixture while holding the PEO concentration constant, smooth
fibers with larger diameters were produced. (Fig. 3.).
Snižující se povrchové napětí
(voda/etanol) vede k zvětšujícímu se
průměru vláken PEO
Variation of beaded fibers as the mass ratio of
water/ethanol is changed. Electric field is 0.5 kV/cm,
weight fraction of PEO is 3.0%. The horizontal edge of
each of the figures is 20 microns long.
44
VLASTNOSTI ROZTOKŮ – POVRCHOVÉ NAPĚTÍ
Polymerní
roztok PVA
191 87 nm
PVA
Rozpouštědlo
voda
222123 nm
24680 nm
463266 nm
PVA +
PVA +
PVA +
1hm % SWNTs – COOH
1hm% MWNTs – OH
1hm%MWNTs – OH
Rozpouštědlo
voda
Rozpouštědlo
voda
Rozpouštědlo
voda/etanol
(50/50)
Kostakova, E., Meszaros, L., Gregr,J.: Composite nanofibers produced by modified electrospinning
method; Material Letters, Vol.63, pg.2419-2422 (2009)
VLASTNOSTI ROZTOKŮ – POVRCHOVÉ NAPĚTÍ
etanol
dichloromethane
dimethylformamid
TEM images of the PVP nanofibers electrospun from ethanol (a), MC (b), and DMF
(c),respectively. The concentration of PVP is fixed at 4 wt. %. Reproduced from Ref.
[5] by permission of John Wiley & Sons Ltd
Při stejné koncentraci PVP ale různých
rozpouštědlech == snižující se povrchové
napětí vede k odstraňování defektů a vytváření
rovnoměrné vlákenné struktury.
Basically, surface tension determines the upper and lower boundaries of the
electrospinning window if all other conditions are fixed
Z. Li and C. Wang, One-Dimensional nanostructures, SpringerBriefs
in Materials, DOI: 10.1007/978-3-642-36427-3_2,
Yang Q, Li Z, Hong Y, Zhao Y, Qiu S, Wang C, Wei Y (2004) Influence
of solvents on the
formation of ultrathin uniform poly(vinyl pyrrolidone) nanofibers
with electrospinning.
J Polym Sci, Part B: Polym Phys 42(20):3721–3726.
doi:10.1002/polb.20222
46
VLASTNOSTI ROZTOKŮ – POVRCHOVÉ NAPĚTÍ
Povrchové napětí má vliv na řadu dalších oblastní elektrostatického
zvlákňování: zvlákňování do kapaliny,
Koaxiální zvlákňování atd
Budeme se tomu věnovat v
dalších přednáškách
47
VLASTNOSTI ROZTOKŮ – POVRCHOVÉ NAPĚTÍ
Pro vysvětlení principu je vhodné použít tzv. jehlové elektrostatické zvlákňování
Kapilární síla
Fc  2rs cos 
Elektrická síla
Fe   1 / 2E 2 ds
Fe  Fc


Fc
r
g
Fe
Silová rovnováha!

Prof. David Lukáš
Sir G. Taylor (1964) Disintegration of water drops in an electric field,
Proc. Roy. Soc. A, vol. 280, 1964, pp. 383-397
48
VLASTNOSTI ROZTOKŮ
Rekapitulace
Viskozita:
Elektrická vodivost:
Povrchové napětí:
49
Tvorba perliček (beads) – PERLIČKOVÝ EFEKT
Rekapitulace vlivu viskozity (koncentrace) roztoku na proces
elektrostatického zvlákňování
Huang, et al., A review on polymer
nanofibers by electrospinning and their
applications in nanocomposites,
Composites Science and Technology, 63
(2003), 2223-2253
Tvorba perliček (beads) – PERLIČKOVÝ EFEKT
Perličky jsou tvořeny z
polymerních roztoků o nízkých
koncentrací.
= Zvýšení viskozity může vést k
odstranění tohoto problému –
ovšem ne vždy!
Tvorba perliček (beads) – PERLIČKOVÝ EFEKT
Zvýšení elektrického napětí vede k odstranění perliček!
Tvorba perliček (beads) – PERLIČKOVÝ EFEKT
Zvýšení koncentrace roztoku vede k odstranění perliček.
Tvorba perliček (beads) – PERLIČKOVÝ EFEKT
Snížení rychlosti dodávání roztoku vede ke zmenšení perliček
Pouze u jehlového zvlákňování
Parametry ovlivňující
proces elektrostatického
zvlákňování
ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
NEEDLELESS ELECTROSPINNING
3.Přednáška LS 2013/14
Eva Košťáková
KNT, FT, TUL
Podmínky ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování nanovláken
Procesní podmínky
-Uspořádání spinneru (např.menší průměr jehly = jemnější vlákna, Nanospider =
více trysek = větší výkon)
-Použité napětí
-Vzdálenost od kolektoru
-Okolní teplota
-Vlhkost
-Elektrické vlastnosti podpůrného – nosného materiálu (např. antistatická
úprava = rovnoměrnější vrstva)
-…
Budeme se jim věnovat v následujících přednáškách
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
MODIFIKACE PROCESU – ZMĚNA ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
Niu, H., Lin, T.: Review Article: Fiber Generators in Needleless Electrospinning,
Journal of Nanomaterials, Volume 2012, ID 725950
Lin, T., Wang, X.: Needleless Electrospinning of Nanofibers;
Technology and Applications, CRC Press 2013
NEEDLE ELECTROSPINNING
Jehlové ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Niu, H., Lin, T.: Review Article: Fiber Generators in
Needleless Electrospinning, Journal of Nanomaterials,
Volume 2012, ID 725950
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
MODIFIKACE PROCESU – ZMĚNA ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
První popsané bezjehlové novodobé elektrostatické zvlákňování
Magnetická kapalina (a) přelita polymerním roztokem (b), kolektor (c), elektroda
vnořená do magnetické kapaliny (d), zdroj vysokého napětí (e), silný permanentní
magnet nebo elektromagnet (f).
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
Váleček rotující ve vaničce s polymerním
roztokem (Nanospider TM)
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
INTENZITA SE ZVYŠUJE NA KRAJÍCH
VÁLEČKU!!! COŽ MŮŽE V NĚKTERÝCH
PŘÍPADECH VÉST K NEROVNOMĚRNÉMU
ZVLÁKŇOVÁNÍ.
Váleček rotující ve vaničce s polymerním
roztokem (Nanospider TM)
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
Spirála nebo kroužky ve vaničce s
polymerním roztokem
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
Spirála nebo kroužky ve vaničce s polymerním roztokem
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
Spirála nebo kroužky ve vaničce s polymerním roztokem
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
Spirála nebo kroužky ve vaničce s polymerním roztokem
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
Rotující disk ve vaničce s polymerním
roztokem
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
Rotující koule ve vaničce s polymerním roztokem
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
Dávkování roztoku (3), rotující váleček (4), zdroj vysokého napětí (7), kolektor (6), zásobník
polymerního roztoku, pumpa (1,2)
Dávkování polymerního roztoku na rotující váleček
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
Polymerní roztok je dávkován ze strany na kovový kužel připojený na zdroj vysokého napětí.
Rotující kužel
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
Pohybující se řetízek s korálky ve vaničce s
polymerním roztokem
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
STRUNOVÝ VÁLEČEK a OHROCENÝ VÁLEČEK
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Rotační ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
STRUNOVÝ VÁLEČEK a OHROCENÝ VÁLEČEK
Histogram průměrů vláken
Ohrocený váleček
Hladký váleček
Strunový váleček
http://www.youtube.com/watch?v=9_7bevTse4E
HLADKÝ A DRÁTĚNÝ VÁLEČEK - NANOSPIDER
NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING
BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ
Stacionární ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY
Ing. Eva Košťáková, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
Studentská 2
46117 Liberec
Tel.: 48 535 3233
Budova B, 3.patro
[email protected]
Download

Druhá přednáška (2.3.2015) - Technická univerzita v Liberci