Izoglass spol. s r.o. Milady Horákové 2765, 272 01 Kladno
plocha
tel. 312 818 354, fax 312 818 359
do 3 m2
Propustnost
Složení
tepla [Ug]
světla
mm
EN 673
W/m2K
LT %
4 - 16 - 4
2,7
82
78
78
15
880,-
4 - 16 Ar - 4
4-16 Ar -4-16 Ar -4
složení
složení
1,1
0,6
80
71
60
60
13
17
973,1 703,-
Typ
Float / Float
SANCO PLUS EN
SANCO PLUS EN #3
SANCO PLUS EN
SANCO PLUS EN #3
koeficienty
Propustnost
Celková propustnot
energie
poz. 2
poz. 3
hodnota g %
Reflexe
světla
Cena
Kč / m2
poz. 3
LR %
Kč
Float 4 / 16 / Silverstar ENplus 4
Silverstar ENplus 4 / 16 / Float 4 / 16 / Silverstar ENplus 4
základní nabídka izolačních skel s hlinikovým distančním rámečkem 4 / 16 / 4
Příplatek teplá hrana
50,50,190,-
nerez rámeček
plast rámeček
Minimální účtovaná cena
Příplatky za sklo
typ skla
Kč
Float čirý 5 mm
106,162,293,434,703,875,390,110,612,310,961,195,-
Float čirý 6 mm
Float čirý 8 mm
Float čirý 10 mm
Eurolamex 3.3.1
Eurolamex 3.3.2
Eurolamex 3.3.4
Eurolamex 4.4.2
Eurolamex 4.4.4
Eurolamex 3.3.1 mat
Eurolamex 3.3.2 mat
Eurolamex 4.4.2 mat
1
1
1
1
1
2
Float pískovaný 4 mm
Planibel bronz 4 mm
Planibel zelený 4 mm
Planibel bronz 6 mm
Planibel zelený 6 mm
Drátosklo čiré 6 mm
Drátosklo leštěné 6 mm
267,267,210,407,294,2 022,-
Stopsol
Stopsol
Stopsol
Stopsol
Stopsol
Stopsol
Stopsol
Stopsol
clasic čirý 4 mm
clasic zelený 4 mm
clasic bronz 4 mm
clasic čirý 6 mm
SUSI zelený 6 mm
clasic bronz 6 mm
supersilver čirý 5mm
SUSI čirý 6 mm
Stopsol SUSI šedý 6 mm
Sunstop T blau 30 6mm
Sunstop T blau 50 6mm
Sunstop T silber 20 6mm
Sunstop T neutral 50 6 mm
2/4
453,540,503,624,1 050,731,621,699,816,925,925,925,925,-
typ skla
Kč
Orn.Alt Deutch bronz 4 mm
Orn.Alt Deutsch čirý 4 mm
Orn.Atlantic čirý 4 mm
Orn.Bucny žluté 5 mm
Orn.Crepi 4mm
Orn.Croco čirý 5 mm
Orn.Delta bronz 4 mm
Orn.Delta čirý 4mm
Orn.Delta mat čirý 4 mm
Orn.Diamant čirý 4 mm
Orn.Flutes čirý 4 mm
Orn.Chinchila bronz 4mm
Orn.Chinchilla 4 mm
Orn.Kathedral klein 4 mm čirý
Orn.Konfeta čirá 4 mm
Orn.Krizet čirý 4 mm
Orn.Kůra bronz 4mm
Orn.Kůra čirá 4mm
Orn.Madera čirá 4 mm
Orn.Masterglas care 4 mm
Orn.Niagara 5 mm
Orn.Niagara bronz 5 mm
Orn.Sahara 4mm
Orn.Silvit bronz 4 mm
Orn.Silvit čirý 4 mm
Satinato 4 mm
Eurolamex 3.3.1 EN
Eurolamex 3.3.2 EN
770,617,244,210,62,368,310,273,499,114,345,345,299,125,180,302,300,62,590,618,307,460,129,299,260,604,-
1 390,1 664,-
ceník/izoglass/ . ./cenik_1
Izoglass spol. s r.o. Milady Horákové 2765, 272 01 Kladno
tel. 312 818 354, fax 312 818 359
Příplatky za meziskelní příčky
18 mm
1808
1808
1808
1808
1808
1808
1808
Ral standard bílá
Ral standard
holzdekor
bílá/standard
bílá/holzdekor
gold elox
Ral nestandardní
26 mm
2608
2608
2608
2608
2608
2608
2608
Ral standard bílá
Ral standard
holzdekor
bílá/standard
bílá/holzdekor
gold elox
Ral nestandardní
45 mm
4508
4508
4508
4508
4508
4508
4508
Ral standard bílá
Ral standard
holzdekor
bílá/standard
bílá/holzdekor
gold elox
Ral nestandardní
zlatá 8
olověná 8
bílá 8
Duplex AL
duplex 20
duplex 24
duplex 30
Duplex TERMIX
duplex 22
duplex 26
duplex 32
Duplex Chromatech plus
duplex rámeček
3/4
cena bm
126,167,182,176,216,259,dohodou
cena bm
159,187,214,196,268,325,dohodou
cena bm
cena křížení
63,63,63,63,63,63,-
cena křížení
72,72,72,72,72,72,-
cena křížení
249,277,319,359,438,385,dohodou
83,83,83,83,83,83,-
193,145,165,-
77,77,77,-
cena bm
165,174,195,cena bm
330,348,390,cena bm
348,-
cena křížení
61,72,83,cena křížení
122,144,166,cena křížení
260,-
ceník/izoglass/ . ./cenik_1
Izoglass spol. s r.o. Milady Horákové 2765, 272 01 Kladno
tel. 312 818 354, fax 312 818 359
Izolační dvojsklo je konstruováno ze dvou tabulí skla v tloušťkách, odpovídajících funkčním a mechanickým nárokům,
jejichž vzdálenost vymezuje dutý distanční rám plněný vysoušecím prostředkem. Obvodové spojení tabulí skel a distančních
rámů je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem. Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů je vyplněn trvale
pružným, vulkanickým tmelem. Konstrukce vytváří hermetické uzavření dutiny mezi tabulemi skel.
Aby mohlo izolační sklo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy skel, například vnitřní tabule izolačního skla je
nahrazena sklem s nízkou hodnotou emisivity (na povrchu skla je nanesena speciální vrstva oxidů kovů), čímž se výrazně sníží
součinitel prostupu tepla „Ug“, dalšího zlepšení lze docílit výměnou vzduchu v dutině izolačního skla za plyn s nízkou tepelnou
vodivostí (argon). Vysoká propustnost ve viditelné oblasti slunečního spektra dovoluje poměrně vysoký prostup sluneční
energie do místnosti, kde se světelné záření mění v tepelné a to je pak vrstvou oxidů kovů na vnitřní straně tabule odráženo
zpět do místnosti.
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA „Ug“
Technické označení
Dvojsklo obyčejné
Složení
Výplň mezi skly
Dvojsklo se skly s nízkou hodnotou emisivity
Float
Float
vzduch
Float
Silverstar EN Plus
vzduch
Float
Silverstar EN Plus
Argon
2,7
1,4
1,1
Součinitel prostupu tepla
tepla "Ug" (W/m2.K)
izolační dvojsklo 4-16-4
Doporučená skladba izolačního skla kdy polovina obvodu izolačního skla je:
Dvojskla
0,10 – 3,20
3,21 – 4,40
4,41 – 5,20
4 / 16 / 4
6 / 16 / 4
6 / 16 / 6
5,21 – 6,20
6,21 – 7,00
7,01 – 7,50
8 / 16 / 6
8 / 16 / 8
10 / 16 / 6
Ceník udává izolační skla s meziprostorem od 6 do 16 mm. Při požadavku na izolační skla s distančním meziprostorem –
rámečkem 18 a 20 mm je příplatek k základní ceně 5%. Nad 20 mm je příplatek 100,- Kč/m2
Při použití rámečku typu „TEPLÁ HRANA “ se účtují tyto přirážky:
Při plnění plynem se účtují tyto přirážky:
PLAST
2
50,- Kč/m
Argon
2
60,- Kč/m
2
50,- Kč/m
NEREZ
Cena za vnitřních příček se počítá dle uvedených cen. V případě, že má příčka složitý nepravidelný tvar příček je cena
stanovena dle náročnosti výroby.
190,- Kč
Nejmenší cena izolačního dvojskla je
Příplatek za izolační trojskla činí 75% z ceny dvojskla (ESG uvnitř trojskla za příplatek).
Příplatky za nepravidelné tvary:
20%
25%
40%
70%
Ceny jsou stanoveny za jakost výrobků podle platné ČSN 701621 Izolační skla, nově i ČSN EN 673.
Objednávky přijímáme pouze písemnou formou (poštou, faxem, e-mailem) nebo přes obchodní servis, z důvodu vyloučení
rozměrových chyb
Rozměry a druhy neřešené tímto ceníkem budou řešeny individuálně.
Obchodní a dodací podmínky jsou k nahlédnutí na internetových stránkách.
4/4
ceník/izoglass/ . ./cenik_1
Download

Příplatky za sklo