Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva
obec : Městská část Praha 1
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Název volební strany:
Demokraté Jana Kasla
Typ volební strany: SDRUŽENÍ POLITICKÝCH STRAN a nezávislých kandidátů
Kandidáti:
Poř. Jméno a příjmení
č.
Věk Povolání
1.
38
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
Mgr. Karel
Koželuh
MUDr. Martin
Stránský
Bc. Anatol
Macháček
Mgr. Roman
Vaculka
57
67
44
Akad. mal. Jana 66
Slámová
Martin Šebek
36
Bc. Tomáš
Křepínský
Čestmír Horák
41
70
10
Mgr. Luděk
75
Vávra
Vlasta Ptáčková 59
11
Martin Lipov
44
12
Ondřej
Havlíček, Dis
35
Část obce,
nečlení-li se na
části,
obec, kde je
kandidát přihlášen
k trvalému pobytu
historik
Benediktská
723/16, Praha 1
lékař
Národní 1010/9,
Praha 1
kontrolor státní Vodičkova
správy
681/18, Praha 1
manažer
Rybná 24, Praha
farmaceutické 1
firmy
výtvarnice Karlova 145/25,
restaurátorka
Praha 1
vedoucí odboru Újezd 404/29,
IT
Praha 1
právník
Krakovská 21,
Praha 1
pojišťovací
Skořepka 355/2,
poradce
Praha 1
rentiér-učitel
Jakubská 676/3
podnikatelka
IT
administrátor
správce IT
Pařížská 14,
Praha 1
Salvátorská
925/2, Praha 1
Ve Smečkách
604/5, Praha 1
Název pol.
strany nebo pol.
hnutí, jehož je
kandidát
členem, nebo
údaj „bez
politické
příslušnosti“
bez politické
příslušnosti
Název pol.
strany, která
kandidáta
navrhla nebo
označení, že jde
o nezávislého
kandidáta
bez politické
příslušnosti
SD-SN
SNK-ED
SNK-ED
bez politické
příslušnosti
SD-SN
bez politické
příslušnosti
SNK-ED
bez politické
příslušnosti
SD-SN
bez politické
příslušnosti
SD-SN
bez politické
příslušnosti
nezávislý
SNK-ED
SNK-ED
bez politické
příslušnosti
SD-SN
bez politické
příslušnosti
SD-SN
bez politické
příslušnosti
SD-SN
SD-SN
1
13
60
14
Darina
Némethová
Irena Ilková
15
Karel Kasal
64
16
Danilo
Vološčuk
37
17
Ondřej Antonín
Mlezoch
Libuše
Dostálová
MUDr. Milan
Šašek
Karel Bauman
59
61
22
MUDr. Nina
Pacholíková
Karel Bauman
23
Filip Stránský
20
24
Miroslav
Otřísal
Ing. Jan
Valdauf
41
18
19
20
21
25
64
59
64
61
29
55
administrátorka Truhlářská
IT
1489/29, Praha 1
OSVČ-ekonom Palackého 724/8,
Praha 1
zakladatel
Betlémská
radia Beat
267/9, Praha 1
reklamní grafik Malostranské
nám. 262/9,
Praha 1
svobodné
Palackého
povolání
717/11, Praha 1
provozní
Karlova 8, Praha
1
lékař
Újezd 35/401,
Praha 1
podnikatel
Karlova 8, Praha
1
lékařka
Navrátilova
1422/13, Praha 1
barman
Karlova 8, Praha
1
student
Národní 1010/9,
Praha 1
účetní
Na Poříčí 14,
Praha 1
vedoucí
Újezd 404/29,
recepce
Praha 1
bez politické
příslušnosti
SNK - ED
SNK-ED
SD-SN
bez politické
příslušnosti
SNK-ED
SD-SN
SNK-ED
SD-SN
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
SNK - ED
bez politické
příslušnosti
SD-SN
bez politické
příslušnosti
SD-SN
bez politické
příslušnosti
SD-SN
SD-SN
SD-SN
SNK - ED
SNK - ED
SNK - ED
2
Download

Kandidátní listina - 65 Demokratů Jana Kasla