červenec 2010
Čtyři vyznání : vyznání Augsburské, Bratrské, Helvetské a České : Se 4 vyznáními staré církve a se Čtyřmi články praž. /
úv. úvaha od Rudolfa Říčana ; k vyd. připr. za spolupráce s F.M. Dobiášem, A. Molnárem, R. Nechutou, R.M. Šimšou
a L. Varclem Rud. Říčan ; na rejstřících spoluprac. Jan Lukáš
Praha, 1951. 412, [1] s.
sg.: 29B37
Hus stále živý : sborník studií k 550. výročí Husova upálení / uspořádal Miloslav Kaňák
Praha, 1965. 144 s.
sg.: 30C57
Sedm pražských dnů : 21.-27. srpen 1968 : dokumentace / [Josef Macek ... et al. ; doslov Vilém Prečan]
Praha, 1990. 406 s., fot.
sg.: 85G20
Staletá Praha : Sborník Pražského střediska památkové péče a ochrany přírody. Sv. 16, Památková péče v uplynulém
desetiletí / [Sestavili Oldřich Podzemský a Josef Mayer]
Praha, 1986. 32[4] s.
sg.: 110F2/16
Staletá Praha : sborník Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody. Roč. 13, Technika a památky
Praha, 1983. 260 s.
sg.: 110F2/13
Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků. 4/1/1987 / Státní knihovna ČSR
Praha, 1988. 204 s.
sg.: 62F2/4-1
Pohledy na národ a nacionalismus : čítanka textů / [texty vybral, k vyd. připravil a úvodní studii a medailony o autorech
napsal] Miroslav Hroch (ed.) ; [z angl., fr., něm., a pol. originálů přeložili Alena Bakešová ... et al.]
Praha, 2003. 451 s.
sg.: 86D48
M. Jana Husi korespondence a dokumenty / Jan Hus ; vydal Václav Novotný
Praha, 1920. 381 s.
sg.: 35C1
Jižní Morava : vlastivědný sborník. Sv. 45
Brno, [1965]-.
sg.: 66F3/45
Slovník medzinárodných organizácií / redakcia Zbigniew M. Klepacki
Bratislava, 1979. 756 s.
sg.: L598
Staročeské knihy lékařské / k vydání ze staročeského rukopisu připravila Alena M. Černá
Brno, 2007. xvii, 472 s.
sg.: 38B44
Manuál encyklopedie českých dějin : příručka pro zpracovatele, heslář, vzorová hesla / uspořádali Jaroslav Pánek a
Oldřich Tůma ve spolupráci s Jiřím Kocianem ... [et al.]
Praha, 2003. 477 s.
sg.: 3B16
Compiled 25.6.2014 12:43:17 by Document Globe ®
1
Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském (1584-1600) : edice / k vyd. připr. Jaroslava
Mendelová ; rejstř. zprac. Miroslava Přikrylová ; vydal Archiv hl. města Prahy
Praha, 1992. 231 s.
sg.: 78F2/1
Norština - čeština : praktický slovník / Jarka Vrbová ... [et al.]
Voznice, 2005. 791 s.
sg.: 5H2
Okresní archiv Domažlice : 10. výroční zpráva 1986 / odp. red. Petr Mužík ; vydal Okresní archiv Domažlice
Horšovský Týn, 1987. 134 s.
sg.: 61E2/10
Smích a pláč středověku / [Výběr a uspořádání textů, předmluva a komentář Pavel Spunar ; Verše přeložila Dana
Svobodová]
Praha, 1987. 269 s.
sg.: 94G64
Věrni zůstaneme : pocta Janu Palachovi A.D. 1969 - A.D. 1994 / sestavili Jiří Pokorný, Květoslav Regner a Václav
Zeman ; lektoroval Miroslav Slach ; Společnost Jana Palacha ve Všetatech
Všetaty, 1994. 70 s.
sg.: 24D40a
Komeniologická literatura za rok 2007 s dodatky ze starší získané literatury / zpracovatel Eva Berndorffová [a Marcela
Petrovičová]
Praha, 2008. 30 s.
sg.: 33A87/2007
Az Eötvos Loránd Tudományegyetem törtenete, 1635-1985 / [szerkesztette, Sinkovics Istvan ; irtak, Szekely Gyorgy ...
et al.].
Budapest, 1985.. 448 s.
sg.: 21E34
Buda visszavívása 1686 : [emlékkiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, Budavári Palota E épület, 1986, május 23
- okt. 5] / Szerkesztette: Fenyvesi László
Budapest, 1986. 95 s.
sg.: 93E52
Nobilitace ve světle písemných pramenů : výstup ze semináře ... pořádaného ve dnech 8.-9. května 2008 Ostravskou
univerzitou v Ostravě a Zemským archivem v Opavě v prostorách Zemského archivu v Opavě, pobočky Olomouc / Jiří
Brňovják a kol.
Ostrava, 2009. 234 s.
sg.: 31C28
Auf dem Weg nach Europa : Deutungen, Visionen, Wirklichkeiten / herausgegeben von Irene Dingel und Matthias
Schnettger.
Göttingen, 2010.. vi, 274 p.
sg.: 105E24
Univerza v Ljubljani : Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev in sodelavcev
Ljubljana, 1957-. 2 sv.
sg.: 21G36/1
Okresní archiv Domažlice : 11. výroční zpráva 1988 / odp. red. Petr Mužík ; vydal Okresní archiv Domažlice se sídlem
v Horšovském Týně
Horšovský Týn: 1990. 159 s., 4 s. příl.
sg.: 61E2/11
Zu älteren Statuten der Wiener medizinischen Fakultät, nebst einer systematischen Zusammenstellung der auf diese
bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen
Wien, 1847. 293 s.
sg.: 16D3
The University in Society. Vol. 1, Oxford and Cambridge from the 14th to the Early 19th Century / Edit. by Lawrence
Stone ; Contributors: Lawrence Stone ... [et al.]
Compiled 25.6.2014 12:43:17 by Document Globe ®
2
Princeton, 1974. 9, 352 s.
sg.: 16E12/1
The University in Society. Vol. 2, Europe, Scotland and the United States from the 16th to the 20th Century / Edit. by
Lawrence Stone ; Contributors: Richard L. Kagan ... [et al.]
Princeton, 1974. S. 8, 555-642
sg.: 16E12/2
Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca olim Universitatis Pragensi nunc
Státní knihovna ČSR vocata asservantur / ex descripionibus a se confectis composuit Georgius B. Korolec
Wrocław, 1977. 142 s.
sg.: 93G22/2
Die Prager Universität Karls IV. : von der europäischen Gründung bis zur nationalen Spaltung / Deutsches Kulturforum
Östliches Europa. Hrsg. von Blanka Mouralová.
Potsdam, 2010.. 254 s.:
sg.: 15A39
Archivpraxis und Historische Forschung : Mitteleuropäische Universitäts- und Hochschularchive / Ed. Kurt Mühlberger
Wien, 1992. 309 s
sg.: 23E67
Willfahrige Wissenschaft : die Universitat Wien 1938 bis 1945 / Gernot Heiss ... [et al.] (Hg.).
Wien, c1989.. 339 s.
sg.: 17B41
Augustin Olomoucký, 1467-1513
Obrana básnictví 1492 / Augustin Olomoucký ;[ k vyd. připr., předml. naps. a z lat. přel. Jana Nechutová ; graf. úprava
Jan Jordán]
Brno, 1987. 94 s.
sg.: 94G65
Bartoš, František Michálek, 1889-1972
České dějiny. Díl 2. Část 6, Čechy v době Husově : 1378-1415 / napsal F. M. Bartoš ; redigoval Kamil Krofta
Praha, 1947. 515 s.
sg.:26A1/II-6
Delumeau, Jean, 1923Tisíc let štěstí / Jean Delumeau ; [z francouzského originálu... přeložila Jana Lemmonier]
Praha, 2010. 451 s.
sg.: 104B10/44
Evans, Robert John Weston, 1943Austria, Hungary, and the Habsburgs : essays on Central Europe, c.1683-1867 / R.J.W. Evans
Oxford, 2006. xvii, 337 s.
sg.: 88C45
Fiala, Zdeněk, 1922-1975
Přemyslovské Čechy : český stát a společnost v letech 995-1310 / Zdeněk Fiala
Praha, 1975. 245 s.
sg.: 28C60
Frič, Josef Václav, 1829-1890
Paměti. [1] / Frič
Praha, 1957. 570 s.
sg.: 79C1/1
Frič, Josef Václav, 1829-1890
Paměti. [2] / Frič
Praha, 1960. 732 s.
sg.: 79C1/2
Frič, Josef Václav, 1829-1890
Paměti. [3] / Frič
Praha, 1963. 679 s.
Compiled 25.6.2014 12:43:17 by Document Globe ®
3
sg.: 79C1/3
Friedrich, Gustav, 1871-1943
Rukověť křesťanské chronologie / Gustav Friedrich
Praha, 1934. 338 s.
sg.: 12B19
Gabriel, Astrik L. (Astrik Ladislas), 1907The mediaeval universities of Pecs and Pozsony; commemoration of the 500th and 600th anniversary of their foundation,
1367-1467-1967, by Astrik L. Gabriel.
Notre Dame, Ind., [c1969]. 87 p.
sg.: 21E19
Gmiterek, Henryk
Album studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781 / oprac. Henryk Gmiterek
Warszawa, 1994. 604 s.
sg.: 21B52
Guenée, Simonne.
Bibliographie de l'histoire des universités françaises des origines ? la Révolution. Tome 2, d´Aix-en-Provence a Valence
et académies protestantes / par Simonne Guenée
Paris, 1978. xxi, 495 s.
sg.: 18B34/2
Kadlec, Jaroslav, 1911-2004
Katoličtí exulanti čeští doby husitské / Jaroslav Kadlec
Praha, 1990. 79 s.
sg.: 29A52
Kaňák, Miloslav, 1917-1985
Milíč z Kroměříže / napsal Miloslav Kaňák ; na českých překladech spolupracoval Karel Červený
Praha, 1975. 147 s.
sg.: 30B70
Kettner, Jiří
Dějiny Pražské arcidiecéze v datech / Jiří Kettner ; ilustr. Zdirad Čech
Praha, 1993. 251 s.
sg.: 111E24
Kramerius, Karel, 1797-1874
Putování po českých hradech (1814 - 1818) / Karel Kramerius ; vydala, poznámkami a úvodní studií opatřila Marcela
Kalašová ; český překlad Jindřich Schwippel a Michaela Váňová
Dolní Břežany, 2010. 627 s.
sg.: 95G90
Lederer, Jiří, 1922-1983
Jan Palach : zpráva o životě, činu a smrti českého studenta / Jiří Lederer
Praha, 1990. 149 s.
sg.: 24D32
Le Goff, Jacques, 1924Time, work & culture in the Middle Ages / Jacques Le Goff ; translated by Arthur Goldhammer.
Chicago, 1980. xvi, 384 s.
sg.: 87F3
Le Goff, Jacques, 1924Die Intellektuellen im Mittelalter / Jacques LeGoff.
Stuttgart, 1986.. 216 S
sg.: 87F4
Macková, Marie, 1958To byla c. k. trafika / Marie Macková
Praha, 2010. 157 s.
sg.: 31D39
Compiled 25.6.2014 12:43:17 by Document Globe ®
4
Merkel, Gerhard.
Wirtschaftsgeschichte der Universitat Heidelberg im 18. Jahrhundert / . Gerhard Merkel
Stuttgart, 1973.. xxv, 382 s.
sg.: 19/Heidelberg/5
Morgensternová, Monika, 1972Interkulturní psychologie : rozvoj interkulturní senzitivity / Monika Morgensternová, Lenka Šulová a kolektiv
Praha, 2007. 218 s.
sg.: L517
Oberkofler, Gerhard, 1941Thomas Schönfeld (1923 - 2008) : österreichischer Naturwissenschaftler und Friedenskämpfer. Biographische Konturen
mit ausgewählten gesellschaftspolitischen Texten / Gerhard Oberkofler.
Innsbruck [u.a.], 2010.. 406 S.
sg.: 31H45
Palacký, František, 1929-2002
Ueber Formelbücher, zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte : nebst Beilagen ; ein Quellenbeitrag zur Geschichte
Böhmens und der Nachbarländer im XIII., XIV. und XV. Jahrhundert. Erste Lieferung / Franz Palacky
Prag, 1842. 368 s.
sg.: 12C5
Palmer, Richard
The studio of Venice and its Graduates in the sixteenth century / Richard Palmer
Padova, 1983. 204 s.
sg.: 18F14
Papp, Jozsef.
Eotvos Lorand University : summary of the University history / written by Jozsef Papp ; revised by Istvan Sinkovics ;
photos by Tamas Verebeyli ; responsible editor, Jozsef Vigh.
Budapest, Hungary, 1979.. 23 s., [53]s. příl.
sg.: 21E27
Patočka, Jan, 1907-1977
Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové : studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi / Jan Patočka
Praha, 1964. 415 s.
sg.: 101A59
Pesenti Marangon, Tiziana.
Professori e promotori di medicina nello Studio di Padova dal 1405 al 1509 : repertorio bio-bibliografico / Tiziana Pesenti.
Trieste, 1984.. 279 s.
sg.: 18E15
Pletzer, Karel
Knihovna M. Havla Gelasta Vodňanského / Karel Pletzer
Vodňany, 1987. 77 s.
sg.: 7C67
Podlaha, Antonín, 1865-1932
Posvátná místa království Českého : dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické
víry a nábožnosti v království Českém. Řada 1, Arcidiecése pražská. Díl 5, Vikariát Libocký / sepsal Ant. Podlaha
Praha, 1911. 172 s.
sg.: 10B5
Poppi, Antonino
Scienza e filosofia all´Universita di Padova nel quattrocento / a cura di Antonino Poppi
Padova, 1983. 508 s.
sg.: 18E16
Pravda, Miroslav, 1928Francouzština pro vědecké a odborné pracovníky : kurs pro mírně pokročilé / Miroslav Pravda, Věra Stauchová
Praha, 1987. 409 s.
sg.: 5H10
Real, Heinz Jurgen.
Compiled 25.6.2014 12:43:17 by Document Globe ®
5
Die privaten Stipendienstiftungen der Universität Ingolstadt im ersten Jahrhundert ihres Bestehens/ von Heinz Jurgen
Real. Mit e. Beitr. Das Georgianum 1494-1600: fruhe Geschichte u. Gestalt e. staatl. Stipendiatenkollegs/von Arno
Seifert.
Berlin: 1972.. 211 s;
sg.: 17B49
Rejtharová, Vlasta
Příručka anglického odborného stylu / Vlasta Rejtharová, Eva Skálová
Praha, 1981. 219 s.
sg.: 5E19
Samsonowicz, Henryk, 1930Złota jesień polskiego średniowiecza / Henryk Samsonowicz
Warszawa, 1971. 245 s., příl.
sg.: 92D12
Schnitzler, Elisabeth.
Die Grundung der Universitat Rostock 1419 / von Elisabeth Schnitzler ; hrsg. von Roderich Schmidt.
Köln, 1974.. xvi, 105 s., 4 fold. leaves of plates
sg.: 16F10
Schubert, Ernst.
Materielle und organisatorische Grundlagen der Würzburger Universitätsentwicklung 1582-1821 : ein rechts- und
wirtschaftshistorischer Beitrag zu einer Institutionengeschichte / von Ernst Schubert.
Neustadt (an der Aisch), 1973.. 238 s.
sg.: 17E33
Swanson, R. N. (Robert Norman)
Universities, academics and the Great Schism / R. N. Swanson.
Cambridge [Eng.], 1979.. xv, 245 s.
sg.: 16F12
Šusta, Josef, 1874-1945
České dějiny. Dílu II. Část 1., Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví/ napsal Josef Šusta ; [rediguje Kamil Krofta]
Praha, 1935. 803 s.
sg.: 26A1/II-1
Thomson, Williell R.
The Latin writings of John Wyclyf : an annotated catalog / by Williell R. Thomson, in part from the notes of the late S.
Harrison Thomson.
Toronto, Ont., Canada, c1983.. xxii, 352 p.
sg.: 7C52
Tinková, Daniela, 1973Tělo, věda, stát : Zrození porodnice v osvícenské Evropě / Daniela Tinková
Praha, 2010. 669 s.
sg.: 104B10/43
Uiblein, Paul.
Mittelalterliches Studium an der Wiener Artistenfakultat : Kommentar zu den Acta Facultatis Artium Universitatis
Vindobonensis 1385-1416 / von Paul Uiblein.
Wien, 1987.. 105 s.
sg.: 17F9/4
Ulbrich, Rolf
"Tkadleček" und "Ackermann". : Waldenserliteratur, Humanismus, Theologie und Politik um 1400 in Böhmen. / Rolf
Ulbrich
Berlin, 1985. 227 s.
sg.: 64G59
Urbánek, Rudolf, 1877-1962
České dějiny. Dílu 3. Část 1, Věk Poděbradský I. / napsal Rudolf Urbánek ; rediguje Václav Novotný
Praha, 1915. viii, 976 s.
sg.: 26A1/III-1
Compiled 25.6.2014 12:43:17 by Document Globe ®
6
Urbánek, Rudolf, 1877-1962
České dějiny. Dílu 3. Část 2., Věk Poděbradský II. / napsal Rudolf Urbánek ; rediguje Václav Novotný
Praha, 1918. viii, 1047 s.
sg.: 26A1/III-2
Vetulani, Adam, 1901-1976
Poczatki najkstarszych wszechnic środkoeuropejskich / Adam Vetulani
Wrocław, 1970. 215 s.
sg.: 16A13
Weber, Alfred
Ausgewählter Briefwechsel. 1 / Alfred Weber ; herausgegeben von Eberhard Demm und Hartmut Soell unter Mitwirkung
von Nathalie Chamba und Volker Schoeber
Marburg, 2003. 427 s.
sg.: 96G78
Weigle, Fritz
Die Matrikel der Deutschen Nation in Perugia (1579-1727) / ergänzt nach den Promotionskaten, den Consiliarwahllisten
und der Matrikel der Universität Perugia im Zeitraum von 1489-1791 / herausgegeben und erläutert von Fritz Weigle
Tübingen, 1956. 201 s.
sg.: 16D28
Weigle, Fritz
Die Matrikel der deutschen Nation in Siena, (1573-1738) / herazsgegeben und erläutert von Fritz Weigle.
Tubingen, 1962.. 2 v. (748 p.)
sg.: 16D27/1
Weisert, Hermann.
Die Verfassung der Universität Heidelberg : Überblick 1386-1952 / Hermann Weisert.
Heidelberg, 1974.. 168 s.
sg.: 16E18
Zarncke, Friedrich, 1825-1891.
Die deutschen universitaten im mittelalter : beitrage zur geschichte und charakterisik derselben mitgetheilt / von Friedrich
Zarncke ; Erster beitrag.
Leipzig, 1857.. x, 266 s.
sg.: 16A6
Skripta:
Mička, Zdeněk, 1946Teoretické základy anorganické chemie / Zdeněk Mička, Ivan Lukeš
Praha, 2007. 176 s.
sg.: PřF2007/7
Compiled 25.6.2014 12:43:17 by Document Globe ®
7
Download

ve formátu PDF