MOBILITNÍ PROGRAM PRO STUDENTY – TZV. FREE MOVERS




Program studijních výjezdů studentů ZČU do zahraniční.
Student si veškerou administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem na zahraniční instituci
zařizuje sám (popř. ve spolupráci s fakultou – dle individuální domluvy na fakultě). U této formy
výjezdu nemusí mít fakulta s přijímající vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální smlouvu.
Výjezdy je možné uskutečnit v kalendářním roce 2014 za účelem studijního pobytu
Studijní pobyt:
1) Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci včetně doložení absolvovaných
výsledků studia (v podobě formuláře Transcript of Records), v případě zemí s ECTS systémem
doložením splnění min. 20 ECTS kreditů. U zemí bez ECTS systému zapsání a absolvování čtyř a
popřípadě více předmětů.
2) Zpracování podkladů pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů,
např. v knihovně (popř. práce na specifikovaném projektu, výzkumu).
3) Jazykový či jiný odborný kurz.
PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PROGRAMU:






Vyjíždět mohou studenti prezenčního studia bakalářského, magisterského, doktorského studijního
programu
Studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU
Délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží
Minimální délka pobytu je 1 měsíc
Pobyt studentům nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů (především Erasmus)
Studentovi musí fakulta uznat zahraniční pobyt do jeho studijního plánu na ZČU
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:
K výběrovému řízení zasílejte kontaktní osobě tyto dokumenty v anglickém jazyce:
- CV (curriculum vitae)
- Destination choice (volbu destinace)
- Motivation letter (motivační dopis)
- Student application form (přihlášku)
- Learning agreement (Seznam studovaných předmětů)
Nejdéle do 15.12.2013 včetně.
Aby mohla být Vaše přihláška vyhodnocena ve výběrovém řízení je nutno být
registrován v databázi zájemců FEL na webové adrese:
http://fel.zcu.cz/mobility/zajemci.html
Formuláře najdete newebových stránkách zahraničního oddělení:
http://international.zcu.cz/index.php?search_text=free+movers&search_sent=hledej&lan
g=cs
Kontaktní osoba na fakultě elektrotechnické: Vjaceslav Georgiev ([email protected])
Výše grantu
Projekt INTER-14 - TABULKA PŘIDĚLENÝCH
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Lokalita
Částka stipendia na 1 měsíc pobytu v
zahraničí
Dánsko
15000
Finsko
15000
Francie
15000
Irsko
Island
15000
15000
Itálie
15000
Lichtenštejnsko
15000
Nizozemí
15000
Norsko
15000
Švédsko
15000
Velká Británie
15000
Švýcarsko
15000
Ostatní země - Evropa
10000
Ruská federace
10000
Afrika
10000
Izrael
15000
Jordánsko
10000
Maroko
Palestina
10000
10000
Sýrie
15000
Turecko
10000
Ostatní země - Asie
15000
Austrálie
15000
Jižní a Severní Amerika
15000
Download

PDF dokumentu