Děkujeme,že jste si zakoupili náš nový typ vypouštěcího ventilu.
Výrob e k s o s vě d če n o u f u n kc í a k va l i t o u
Výrobce:: FALCON - Jihlava s.r.o., Žižkova 56, 586 01 Jihlava
tel/fax: +420 567 310 717, e-mail: [email protected]
www.falcon-jihlava.cz
Poznámka: Reklamace se nevztahuje na násílim poškozený ventil a jeho díly.
Předtištěná měrka je pouze orientační měřidlo.
Výrobce si vyhrazuje právo změn v sestavě dílu
Čísla v závorkách jsou objednací kódy.
Určeno pro nádrže JIKA LYRA, JIKA MIO, CERSANIT LOTOS, ROMANCERAM ... a do všech ostaních nádrží od 34 cm
vnitřní výšky nádrže a otvorem 0 40 mm ve víku
Popis funkce:
• Zatlačením na tlačítko dojde k otevření ventilu.
• Uvolněním se tlačítko vrátí do horní polohy,opětovným zatlačením lze kdykoli vypouštění
• ukončit a snížit tak spotřebu vody.
• Bez tohoto opětovného zatlačení se automaticky vypustí celý obsah nádrže.
Ventil je určen do keramických splachovacích nádrží, s úsporným programem umožňujicí systém start- stop.
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
VI
NO
UV č. CZ 19353 U1
NK
FN 03
A!
0
!
1
A
NK
2
FN 03
I
V
NO
UV č. CZ 19353 U1
3
4
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
5
Ventil je určen do keramických splachovacích nádrží, s úsporným programem umožňujicí systém start- stop.
6
7
Popis funkce:
• Zatlačením na tlačítko dojde k otevření ventilu.
• Uvolněním se tlačítko vrátí do horní polohy,opětovným zatlačením lze kdykoli vypouštění
• ukončit a snížit tak spotřebu vody.
• Bez tohoto opětovného zatlačení se automaticky vypustí celý obsah nádrže.
8
9
Určeno pro nádrže JIKA LYRA, JIKA MIO, CERSANIT LOTOS, ROMANCERAM ... a do všech ostaních nádrží od 34 cm
vnitřní výšky nádrže a otvorem 0 40 mm ve víku
Pro správné seřízení ventilu je nutné dodržet následující postup.
10
Postup montáže:
1. Změříme hloubku „X“ nádrže a seřídíme rám. (použijeme předtištěnou měrku) (obr. č. 1 a 2)
Víko
Rám
(11.14)
14
Úchyt
přepadové
trubky
(11.13)
13
Nádrž
12
Naměřený rozměr X
1
11
2
17
18
19
20
Místa
seřízení
16
Naměřený rozměr X -20 mm
15
Přepadová
trubka
(10.6 AA)
Plášť (10.7 AA)
21
22
Membrána
(2.8)
23
24
Těsnění (5.33 D)
Rám spojíme stlačením
do nejbižšího vyššího
ozubu (kratší rám)
25
Sedlo (3.4.B)
Matice (2.11)
26
27
2. Seřídíme dosednutí membrány na sedlo ventilu, otáčením přepadové trubky v závitu šroubu. (Obr. č. 2)
Pootočením o ½ otáčky po směru hod. ručiček vytvoříme vůli pro propružení těsnění.
Pozor! Nedotáčejte trubku do krajní horní polohy,hrozí stržení v uchytu trubky.
28
4. Seřízení tlačítka. (obr. č. 3, 4, 5)
Změříme rozměr „Y“ v tělese tlačítka, k naměřenému rozměru „Y“ přidáme 27 mm a na tento rozměr nastavíme
tlačítko obr. č. 4. Takto seřízené tlačítko vložíme do tělesa ve víku nádrže aby ozuby byly v drážkách tlačného
mechanismu.obr. č. 5.
31
33
37
Naměřený rozměr
Y + 27 mm
36
Naměřený rozměr Y
Tlačítko (11.1)
35
Rám
5
34
4
Vedení tlačítka (11.2)
32
Víko
30
Tím je montáž ukončena a přejeme spokojené užívání našeho vypouštěcího ventilu.
3
29
3. Seřízený ventil osadíme do WC nádrže,prostrčením jeho sedla s těsněním,otvorem ve dnu nádrže.
Použijte přiměřenou sílu k utažení matice!
Před zavřením seřídíme výšku hladiny napouštěcím ventilem 2 cm pod vrch přepadové trubky.
Nasadíme víko, díl vedení tlačítka na závit rámu a otáčením dotáhneme víko nádrže. (obr. č. 3)
Upozornění! Závit rámu musí být v ose otvoru víka nádrže v toleranci max. ± 5mm.
38
Ozuby
39
Místo pro osazení
ozubů s tlačítkem
40
Příčina závady
Způsob odstranění závady
41
Protéká voda
Těsnění nemá dostatečnou vůli
Pootočit přepadovou trubku po směru
hod. ručiček o ½ otáčky
Reklamovat u výrobce, vyměnit sedlo
42
Zkontrolovat, zda není poškozena
membrána, nebo hrany sedla
43
Tabulka možný závad:
Závada
44
Otočit přepadovou trubku do prava,
zkontrolovat zdvih membrány-musí
se zasunout do pláště splachovače
Přepadová trubka zůstane
viset
Ventil je mimo osu nadrže
Osadit ventil do osy nádrže
Možnost pootočit rám o 90°
46
Pákový mechanismus
neumožňuje patřičný zdvih
přepadové trubky
45
Splachovač nevypouští
dostatečné množství
vody
47
Falcon Vám děkuje za důvěru projevenou výrobkům naší firmy a věří, že Vám budou sloužit k plné spokojenosti.
Výrobce:
FALCON - Jihlava s.r.o., Žižkova 56, 586 01 Jihlava, tel/fax: +420 567 310 717, e-mail: [email protected]
www.falcon-jihlava.cz
Vyrobeno a kontrola dne:
Záruka 2 roky od data prodeje nebo instalace odbornou firmou. Záruka se nevztahuje na výrobek a jeho
díly mechanicky poškozené uživatelem.
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO WC NÁDRŽKY TYP FN
03
Při reklamaci použijte tohoto odstřižku společně s účtenkou.
Download

FN 03 - Falcon