Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Držitel certifikátu dle ISO 9001, Držitel Zlatého certifikátu kvality SSŠČMS
organizuje
SLOŽITOU OBSLUHU HOSTŮ
Charakteristika kurzu:

Délka kurzu:


Počet účastníků:



Cena kurzu:
Termín konání:
Místo konání:





Struktura kurzu:

Technické
zajištění:

třídenní seminář zahrnující 6 hodin teoretické výuky a 12 hodin
praktické výuky
zahájení: 8.00 hod. s přestávkou na oběd
je nutné počítat s časovou rezervou (seminář se na základě otázek
frekventantů může prodloužit o ca. 1 hodinu)
6 – 10 osob
2 700,- Kč / účastník
cena kurzu zahrnuje: opotřebení inventáře, ovocné šťávy, džusy,
lihoviny na flambování, 1 ks pstruha pro každého účastníka (čisticí
prostředky, energie, opotřebení technologií)
termíny nejsou pevně stanoveny
vychází se z aktuální poptávky zájemců
učebna stolničení v prostorách SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.
teoretická část: způsoby a systémy obsluhy, slavnostní způsob obsluhy,
rozdělení inventáře na úseku obsluhy, pořadí pokrmů na složitém menu,
pravidla zakládání a použití inventáře, základní pravidla flambování a
dranžírování
praktická část: praktická ukázka používání inventáře, inventář na
pokrmy a nápoje, praktické založení slavnostní tabule dle složitého
menu, praktická obsluha, práce s překládacím příborem, dokončování
pokrmů u stolu hosta (flambování ovoce, dranžírování pstruha)
ukázka: jídelní příbory a jejich používání, práce s překládacím
příborem, založení slavnostní tabule, ukázka slavnostní obsluhy,
flambování, dranžírování
inventář na úseku obsluhy, flambovací vozík
V případě zájmu kontaktujte:
 ředitele školy: Mgr. Libora Hanzala ([email protected])
 koordinátorku vzdělávání dospělých: Mgr. Lucii Pláňkovou ([email protected] )
Ve Znojmě 1. září 2013
Přímětická 1812/50
669 41 Znojmo
tel.:
e-mail:
web:
IZO:
+420 515 226 456, +420 602 541 973
[email protected]
www.sousoszn.cz
110012364
Bankovní spojení: 48500741/0100
IČ: 47900211, DIČ: CZ47900211
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Brně, v oddíle C, vložce 8973
Download

Složitá obsluha hostů - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, sro