Zkratky předmětů
Anglický jazyk – ANJ
Marketing a management – MAM
Aplikovaná ekonomie - AEK
Matematika – MAT
Aplikované účetnictví - AUC
Maturitní seminář – MAS
Cestovní ruch - CER
Německý jazyk – NEJ
Cvičení z matematiky – CVM
Občanská nauka – OBN
Český jazyk - CEJ
Písemná a elektronická komunikace – PEK
Český jazyk a literatura – CJL
Písemná a ústní komunikace – PUK
Daňová evidence - DEV
Počítačový seminář – POS
Dějepis - DEJ
Práce s počítačem – PSP
Ekologie a biologie – EKB
Právo – PRA
Ekonomická cvičení - EKC
Praxe – PRX
Ekonomické systémy - ESY
Psychologie – PSY
Ekonomika - EKO
Seminář z cestovního ruchu – SCR
Ekonomika podniku – EKP
Seminář ze společenských věd – SSV
Fiktivní firmy - FIF
Socioekonomická geografie – SEG
Francouzský jazyk - FRJ
Společenské vědy – SPV
Hospodářské výpočty - HOV
Statistika – STA
Hospodářský zeměpis – HOZ
Technická informatika – TEI
Chod podniku – CHOP
Tělesná výchova – TEV
Informační technologie – ICT
Účetnictví – UCE
Konverzace v anglickém jazyce – KAJ
Výpočetní technika – VYT
Konverzace v německém jazyce - KNJ
Základy fyziky – ZFY
Konverzace ve franc. jazyce - KFJ
Základy chemie – ZCHE
Literatura a kultura - LAK
Základy přírodních věd – ZPV
Makroekonomie - MAE
Zbožíznalství - ZBO
Download

Zkratky předmětů (pdf)