CANABA
Popis standardního provedení specifikuje dodávku
nadzákladové části rodinného domu CHICO v základním
provedení „Na klíč“ nebo „Na dokončení“. Dle požadavku
objednatele je po dohodě možné provést změnu použitých
materiálů a vnitřního vybavení. Dodávka základové
části rodinného domu a přípojek inženýrských sítí se
řeší samostatnou smlouvou o dílo a jejich realizaci
provádí CANABA, nebo si ji objednatel zajišťuje vlastní
subdodávkou. Součástí dodávky je kompletní projektová
dokumentace rodinného domu ke stavebnímu řízení
v měřítku 1:75.
Obvodové stěny
Velkoplošné stěnové dílce ECOBETON Canaba® opatřené
na vnější straně kontaktní tepelnou izolací s probarvenou
minerální fasádní omítkou. Celková tloušťka obvodové
stěny je 200 mm.
Vnitřní stěny
Velkoplošné stěnové dílce ECOBETON Canaba® o tl.
150 mm, nenosné o tloušťce 80 mm.
Stropy
Stropní dílce ECOBETON Canaba® o tl.150 mm.
Schodiště
Monolitické ECOBETON Canaba® s ocelovým
pozinkovaným zábradlím.
STANDARDNÍ PROVEDENÍ
RODINNÉHO DOMU CHICO
Střecha
Nosnou konstrukci střechy tvoří velkoplošné střešní dílce
ECOBETON Canaba® s tepelnou izolací z tvrzené PIR pěny
tl. 120 mm. Střešní krytina je betonová taška Bramac.
Úpravy povrchů, malby
Vnitřní povrchy stěn a stropů jsou opatřeny minerální
štukovou stěrkou o tl. 1 - 3 mm a dvojnásobným
interiérovým nátěrem v bílé barvě. (V provedení
„Na dokončení“ nejsou malby součástí dodávky.)
Okna a vnější dveře
Plastová okna i dveře (vchodové, terasové) s tvarově
stabilním, vícekomorovým rámem s termoizolačním
zasklením, vnější okenní parapety bílé.
Vnitřní dveře
Plné hladké, barva bílá. Obložková zárubeň v bílé barvě,
kování s povrchovou úpravou dle aktuální nabídky.
(V provedení „Na dokončení“ nejsou vnitřní dveře součástí
dodávky.)
Podlahové krytiny
V obytných místnostech, na schodišti a na galerii koberce
v ceně 120 Kč/m2. V kuchyni a v hale je PVC v ceně
120 Kč/m2. (V provedení „Na dokončení“ nejsou součástí
dodávky.)
CANABA
Zařizovací předměty, baterie
V koupelně a na WC jsou zařizovací předměty - umyvadla
v ceně 900 Kč, WC kombi bílé včetně sedátka v ceně
2 000 Kč. V koupelně je vana v ceně 2 200 Kč,
umyvadlová baterie stojánková v ceně 750 Kč, vanová
baterie včetně příslušenství v ceně 950 Kč. Veškeré
baterie jsou pákové. Připojení pro automatickou pračku
včetně odpadu je v prostoru pod schody. (V provedení
„Na dokončení“ nejsou zařizovací předměty ani baterie
součástí dodávky.)
Obklady, dlažby
V koupelně a na WC instalovány obklady v ceně
200 Kč/m2, na WC do výše 1 200 mm, v koupelně do
výše 1 500 mm. Provedení na střih hladký, bez vzorů
a listel. Keramické dlaždice v koupelně a na WC v ceně
170 Kč/m2. Provedení na střih hladký, bez vzorů.
(V provedení „Na dokončení“ nejsou obklady a dlažby
součástí dodávky.)
Vodoinstalace
Vnitřní rozvody vody jsou provedeny z plastových trubek
PPR, rozvody kanalizace jsou z trubek z PVC. Trubky jsou
vedeny v předem připravených trasách ve stěnových
dílcích.
Elektroinstalace
Napěťová soustava 400/230 V TN-C-S, 50 Hz.
Vyústění elektropřívodů v hale, zde je umístěna domovní
rozvodnice (nástěnná plastová) a telefonní krabice.
Vnitřní rozvody provedeny měděnými kabely v předem
připravených trasách stěnových a stropních dílců.
Spínače a zásuvky v bílé barvě, světelné vývody ukončeny
svorkovnicí. TV anténní svod koaxiální s vyústěním na
fasádě, krabička pro anténní zásuvku.
Vytápění
Jednotlivé místnosti jsou vytápěny elektrickými
přímotopnými nástěnnými konvektory s vestavěným
termostatem. Ohřev teplé užitkové vody v koupelně je
zajištěn zásobníkem s elektroohřevem o kapacitě 120 l
(V provedení „Na dokončení“ není vytápění a ohřev TUV
součástí dodávky.)
Popis standardního vybavení je platný pro smlouvy o dílo uzavřené od 1.1. – 31.12.2012
Všechny uvedené ceny jsou doporučené MOC vč. 20% DPH a slouží pro charakteristiku cenové úrovně standardního vybavení rodinného domu CHICO.
Případné změny uvedených materiálů a vybavení /např. z důvodu technického vývoje nebo změny výrobního sortimentu dodavatelů/ jsou ze strany zhotovitele – společnosti CANABA vyhrazeny.
Download

Popis standardu RD Chico 2012.pdf