Technický list
Technical
Technicaldata
datasheet
sheet
PET preforma 145 g BERICAP 44 mm
Specifikace / Specifications
Vlastnosti
Property
Jednotky
Units
Min hodnota
Min values
Max hodnota
Max values
Požadovaná hodnota
Required values
Tolerance
Tolerance
Hmotnost – jeden vstřik
Nominal weight – one shot
g
144,275
145,725
145,0
0,725
Hmotnost – individuálně
Nominal weight – individual
g
143,550
146,450
145,0
1,450
Délka
Overall length
mm
190,55
192,45
191,50
0,95
viz. obrázek (A)
see picture (A)
Vnitřní průměr hrdla
Inside diameter thread
mm
41,00
41,30
41,15
0,15
viz. obrázek (B)
měřeno dle kalibru
see picture (B)
measured by calibre
Vnější průměr
Outside diameter
mm
46,71
47,39
47,05
0,34
viz. obrázek (C)
see picture (C)
Síla stěny
Wall thickness
mm
4,65
5,01
4,83
0,18
viz. obrázek (D)
see picture (D)
Odchylka síly stěny
Wall thickness variation
(Concentricity)
mm
0,18
< 0,18
Zakřivení
Perpendicularity (Warpage)
mm
1,20
< 1,20
Acetaldehyd
Acetaldehyd content
ppm
12
< 12
Poznámka
Comment
Rozdíl max. a min. síly stěny
Difference Max and Min values
of Wall thickness
< 14 ppm u nejvíce zatížených
pozic preforem
< 14 ppm in the critical position
of preforms in the mold
Další požadované vlastnosti / Other Properties
Nedostřiky
Short Shot
Úplné preformy bez nedostřiků.
Preforms without short shot, integrity mould.
Kvalita vtoku
Gate quality
Vtoková část bez vzduchových bublin, otřepů, nevystupující vtok.
Gate part without air’s bubbles, crystallinity, flashes, gate void and pine holes.
Vzhled preformy
Preform of Appearance
Hladký povrch, bez vrypů, čirý plast, bez mléčného zabarvení, bez nečistot, neroztaveného granulátu
a jiných příměsí.
Smooth (flat) surface without cuttings and scratches. Bright appearance without crystallinity (milk colour),
contamination or black specks, unmelted granules.
Probarvení
Colouring
Dle etalonu odsouhlaseného zákazníkem.
According to etalon agreed with customers.
Typ hrdla (preformy)
Type of Thread
BERICAP
NB-29
12/2009
Download

TECHNICKý LIST TECHNICAL DATASHEET TECHNICKý LIST