POZVÁNKA
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, zdravotní sestřičky,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na společnou akci České lékařské komory Uherské
Hradiště, ČAS a společností IMALAB s.r.o. a MZ – BIOCHEM, s.r.o.
Laboratorní diagnostika jako významný
zdroj informací v péči o pacienta
Datum: 17. 10. 2013
Zahájení: 15:30 hodin
Registrace účastníků od 15:00 hodin.
Místo konání: Hotel Monde, Moravská 80, 688 01 Uherský Brod
Témata:
1. Úvod – Loucký J.
2. Markery časné diagnostiky nádorů prostaty a zkušenosti se stanovením 2proPSA - Fuchsová
R., Blažíček P., Valčíková Š., Loucký J.
3. Akreditace v laboratořích Imalab s.r.o. a MZ – Biochem s.r.o. – Klofáč P.
4. Naše webové stránky a další možnosti komunikace s lékaři – Socha M.
5. Prenatální diagnostika – současné možnosti neinvazivního testování - Rychlíková R., Macků
M., Myjavcová R., Loucký J.
6. Preanalytická fáze laboratorní diagnostiky - Janatová J., Váňová D., Mlýnková J.
7. Diagnostika stavu ledvin – výpočet glomerulární filtrace - Malínek V.
8. Význam stanovení trombofilních mutací pro hormonální kontracepci - Zemánek M., Trtková
J., Bajajová K.
9. Laboratorní diagnostika v alergologii - Burešová I.
Odborný garant: Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, se souhlasem ČAS a je
ohodnocena 4 kredity.
Z kapacitních a organizačních důvodů potvrďte prosím svou účast do 9. 10. 2013
na e-mail: [email protected], popř. na tel.: 601 575 237 formou SMS.
Download

P O Z V Á N K A Laboratorní diagnostika jako - mz