Veličiny
Tlakové údaje – přetlak
Konstrukce
Tmin.
Tmax.
°C
°C
kg
Jednotka se skládá z kombinovaného
přístroje a mlhové maznice *)
P3YCA
P3YCA
G3/4
G1
130
sériově: manuálně a poloautomaticky
(při tlakovém odlehčení)
nebo plně automaticky
500
sériově: manuálně – je možné také
během provozu
vertikální
-10
+60
2,8
P1 min.
P1 max.
P2 min.
P2 max.
Qn
bar
bar
bar
bar
l/min
m3/h
0
17,5
0,5 na přání
12
6060
364
Typ
Velikost připojení
Max. velikost kondenzátu
Vyprazdňování kondenzátu
cm3
Max. náplň oleje
Doplňování oleje
cm3
Poloha pro instalaci
Teplota média
a okolí 2)
Hmotnost
Jednotka
pro úpravu
tlakového
vzduchu
G3/4, G1
P3YCA
Pneumatické veličiny
Oblast pracovního
tlaku – vstup
Oblast pracovního
tlaku – výstup
Maximální průtočné
množství 1)
1)
A1P712D00IAE00X
2)
Varianta s NPTF závitem
0,5
17,5
10080
605
Zvláštní řešení (např. teplota, tlak, médium…)
na dotaz.
Při p1=10 bar na p2=6,3 bar a Δp=1 bar
Nesmí se tvořit led.
*) Aby se dosáhlo optimální rozprášení a dlouhé dopravní dráhy olejové mlhy, doporučují
se oleje s viskozitou ≤ 32 Cst podle ISO3448 (32 mm2/s při 40 °C).
Viz speciální olej Parker, obj. číslo P3YKA00PPBB, katalogový list 5.61.050CZ.
Jednotka pro úpravu tlakového
vzduchu sestává z:
Technické změny vyhrazeny.
•
•
•
•
Průtoková charakteristika
Průtoková charakteristika
Typ: P3YCA (3/4")
Typ: P3YCA (1")
p2 [bar]
p2 [bar]
v = 25 m/s
8
kombinovaný přístroj
mlhová maznice
manometr (KG 8013)
upevňovací úhelník
v = 25 m/s
8
7
7
8 8
6
8→8
6
8 6,3
5
4
8→6,3
5
4
8 4
3
8→4
3
2
2
8 2
1
8→2
1
Q [l/min]
0
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Q [l/min]
0
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Jednotlivé přístroje viz 5.23.004CZ - 5.23.007CZ
Přehled skupin výrobků viz 5.23.001CZ
Katalogový list 5.23.003-1CZ
83
Rozměry (mm)
Typ: P3YCA
180
90
55
M64x2
10
79
345
5
60
34
69,5
133
9
61
**
212
*
min. 80 mm pro
výměnu filtru
* Připojovací závit pro manometr G1/4 – oboustranně
** Zátka je dodávána odděleně
Údaje pro objednávku
Typ
Označení
Velikost připojení
A25KL-3/4-EMW
Základní připojení
G3/4
A25KL-1-EMW
Základní připojení
G1
A25KL-3/4-AEMW
S automatickým odpouštěním kondenzátu
G3/4
A25KL-1-AEMW
S automatickým odpouštěním kondenzátu
G1
Pro varianty s NPTF závity je objednací číslo doplněno následujícím způsobem:
P3YCA16.. —> P3YCA96.. / P3YCA18.. —> P3YCA98..
Objednací číslo
P3YCA16SGCNFLNF
P3YCA18SGCNFLNF
P3YCA16SGANFLNF
P3YCA18SGANFLNF
Příslušenství
Označení
Upevňovací sada (vyměnitelné za Airfit Prestige)
Upevňovací sada (úhelník + upevňovací matice)
Manometr, Ø 50 mm, 0–10 bar, G1/4
Manometr, Ø 50 mm, 0–16 bar, G1/4
Sada pro odbočku
Spojovací sada
Uzamykací zařízení kompletní
Adaptér se závitem G1 1/4
Adaptér se závitem G1 1/2
Upevňovací matice
Objednací číslo
P3YKA00CW
P3YKA00MS
KG8012-00
KG8013-00
P3YMA1V0N
P3YKA00CB
P3XKA00AS
P3YKA1ACP
P3YKA1BCP
P3YKA00MM
Katalogový list 5.23.003-2CZ
84
Download

Jednotka pro úpravu tlakového vzduchu