Montážní profily
Door & panel rails and panel rails
TIVOLI
TIVOLI
FCM26TOP
26
8-16
Horní montážní profil
Top rail for fix panel
26
Délka (mm)
Lenght (mm)
Kód / Code
FCM26-TOPNA
FCM26-TOPAX
Povrch
Finish
3000
stříbrný elox / silver anodized
3000
imitace kartáčované nerezi / alinox
materiál: hliník
material: aluminium
Obsahuje těsnění
Posím specifikujte tloušťku skla a barvu
těsnění při objednávce
Seal included
Please specify the glass thickness and seal color
FCM26BOT
8.5
26
3
Dolní montážní profil
Bottom rail for fix panel
26
Kód / Code
FCM26-BOTNA
FCM26-BOTAX
Délka (mm)
Lenght (mm)
Povrch
Finish
3000
stříbrný elox / silver anodized
2000, 3000, 4000
materiál: hliník
Obsahuje těsnění a podložku pod sklo
Posím specifikujte tloušťku skla a barvu
těsnění při objednávce
TIVOLI Montážní profil FCM / Panel rail FCM
imitace kartáčované nerezi / alinox
material: aluminium
Seal and T strip included
Please specify the glass thickness and seal color
IV/2/
1
TIVOLI
FCM32TOP
DRM100
32
8-16
Horní montážní profil
Top rail for fix panel
34
Povrch
Finish
Materiál
Material
Délka (mm)
Lenght (mm)
FCM32-TOPAX
imitace kartáčované nerezi / alinox
hliník / aluminium
3000
FCM32-TOPNA
stříbrný elox / silver anodized
hliník / aluminium
3000
Kód / Code
Obsahuje těsnění
Posím specifikujte tloušťku skla a barvu
těsnění při objednávce
Seal included
Please specify the glass thickness and seal color
FCM32BOT
10
32
3
Dolní montážní profil
Bottom rail for fix panel
34
Povrch
Finish
Materiál
Material
Délka (mm)
Lenght (mm)
FCM32-BOTAX
imitace kartáčované nerezi / alinox
hliník / aluminium
3000
FCM32-BOTNA
stříbrný elox / silver anodized
hliník / aluminium
3000
Kód / Code
Obsahuje těsnění a podložku pod sklo
Posím specifikujte tloušťku skla a barvu
těsnění při objednávce
IV/2/
2
Seal and T strip included
Please specify the glass thickness and seal color
TIVOLI Montážní profil FCM / Panel rail FCM
TIVOLI
FCM26EC-TOP
Horní záslepka
Top end cap
Kód / Code
Povrch / Finish
FCM26EC-TOP
matný / satin
materiál: nerez
material: stainless steel
FCM26EC-BOTTOM
Dolní záslepka
Bottom end cap
Kód / Code
Povrch / Finish
FCM26EC-BOTTOM
matný / satin
materiál: nerez
material: stainless steel
TIVOLI Montážní profil FCM / Panel rail FCM
IV/2/
3
TIVOLI
FCM32EC-TOP
Horní záslepka
Top end cap
Kód / Code
Povrch / Finish
FCM32EC-TOP AX
imitace kartačované nerezi / alinox
FCM32EC-TOP NA
stříbrný elox / silver anodized
materiál: hliník
material: aluminium
FCM32EC BOTTOM
Dolní záslepka
Bottom end cap
IV/2/
4
Kód / Code
Povrch / Finish
FCM32EC BOTTOM-AX
imitace kartačované nerezi / alinox
FCM32EC-BOTTOM-NA
stříbrný elox / silver anodized
materiál: hliník
material: aluminium
TIVOLI Montážní profil FCM / Panel rail FCM
TIVOLI
FCM
Montážní profily FCM - řezy
FCM rail for fix panels - sections
FCM32TOP
H
h
H
10 3
8.5 3
32
26
h
32
26
8-16
8-16
FCM26TOP
26
34
FCM26BOT
FCM32BOT
TIVOLI Montážní profil FCM / Panel rail FCM
IV/2/
5
TIVOLI
TĚSNĚNÍ K FCM
Těsnění k profilům FCM
Seals for FCM profiles
IV/2/
Kód / Code
Profil
Profil
Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)
Barva
Color
FCM26-RS08WH
FCM 26
08
čiré / transparent white
FCM26-RS10WH
FCM 26
10
čiré / transparent white
RS10WH
FCM32
10
čiré / transparent white
černé / black
RS10BL
FCM32
10
RS12WH
FCM32
12
čiré / transparent white
RS12BL
FCM32
12
černé / black
6
TIVOLI Montážní profil FCM / Panel rail FCM
Download

Katalog in PDF