Kabelové průchodky
Napětí
V-Body / V-Insert / V-Guard
HSI 150
Kabelová průchodka se systémem.
Dlouhá životnost. Mnoho aplikací.
Od vyn
álezce
kabelo
vé prů
chodky
Inteligentně skrz zeď.
V-Body
Ucpávky.
Plyn
o- a
vo
do 2 dotěsné
,5 ba
r
Kabelová průchodka pro nejvyšší požadavky
Tato kabelová průchodka HSI 150 je inovační novinkou a udává nová měřítka pro části určené do betonu. Průchodka HSI 150
lícuje s bedněním a je přizpůsobena ke snadnému uchycení. Modifikovaný modulový rám HSI 150 je univerzálním řešení při projektování hrubé stavby s plynotěsnými a vodotěsnými systémy.
Jednoduchá ucpávka HSI 150-K je vhodná pro jednostranné utěsnění. Čisté a polohově zajištěné vytvoření bloků může být
prováděno přímo při montáži na stavbě.
Dvojitá ucpávka HSI 150-K2 je vhodná pro oboustranné utěsnění a nabízí nejen pro stavbu trafostanic zdvojenou bezpečnost.
Kabelovou průchodku HSI 150 lze dodat jednotlivě nebo jako blokové uspořádání odpovídající síle stěny. Nově použité ekologické spojovací těsnění TPE (termoplastický elastomer) zaručuje pomocí 3-pásmové těsnění absolutní těsnost vůči betonu.
V-Body 1
Jednoduchá ucpávka HSI 150-K/X
V-Body 2
Dvojitá ucpávka HSI 150-K2/X
Objednací č. : HSI 150/X
Objednací č.: HSI 150-K2/X
Přednosti na první pohled.
Přednosti na první pohled.
• Po zabetonování těsné vůči tlaku do 2,5 bar
• Od tloušťky stěny 70 mm
• Pro kabel od Ø 4 – 108 mm
• Zásuvný rám pro vytvoření bloků
• Protipožární ochrana S90 pomocí protipožárních
pytlů HSS
• Po zabetonování těsné vůči tlaku do 2,5 bar
• Od tloušťky stěny 100 mm
• Pro kabel od Ø 4 – 108 mm
• Zásuvný rám pro vytvoření bloků
• Protipožární ochrana S90 pomocí protipožárních
pytlů HSS
Vhodné pro těsnicí systémy:
• Uzavřené systémové víko je součástí
• Systémové víko HSI 150
Vhodné pro těsnicí systémy:
• Pryžové stlačitelné těsnění P-CABLE
• Systémové víko HSI 150
• SEGMENTO
• Pryžové stlačitelné těsnění P-CABLE
Vhodné pro systémy přípojek:
• SEGMENTO
• Systém připojení kabelů KES nebo hladkých
popřípadě vlnitých trubek do Ø 160 mm
Vhodné pro systémy přípojek:
• Systém připojení kabelů KES nebo hladkých
popřípadě vlnitých trubek do Ø 160 mm
Takto udáte správně objednací číslo:
Takto udáte správně objednací číslo:
HSI 150–K/X
HSI 150–YxZ–K2/X
Označení systému
Označení systému
Tloušťka stěny v mm
Y=řady nad sebou
Z=řady vedle sebe
Jednostranné
připojení systému
YxZ pouze pro
speciální rozměry
Oboustranné připojení
systému
Tloušťka stěny v mm
1060 mm
430 mm
Rozměr rámu  220 x 220 mm
210 mm
Příklad objednání jako bloku 2x5 pro tloušťku stěny 20 cm:
Objednací číslo HSI-2x5-K2/200
430 mm
Rozměr rámu
 220 x 220 mm
210 mm
Příklad použití jako bloku 2x5 (na místě)
1060 mm
V-Body
Šikmé ucpávky.
Utěsnění systému HSI 150 –
pro speciální požadavky.
Nakloněná stěna produktu HSI 150 je vhodná pro šikmé
prostupy ze všech směrů, a to pod úhly 30°, 45° nebo 60°.
V závislosti na Vašich požadavcích je šikmá ucpávka do
stěny k dispozici jako jednoduchá nebo dvojitá a rovněž
jako jednořadový blok, který je dodáván na stavenište
připravený pro instalaci společně s prováděním bednění.
Těsnění se 3 žebry vyrobené z TPE (termoplastický
elastomer) zajišťuje absolutní těsnost v kontaktu s betonem.
Technické údaje
Řez
2x HSI150-1xZ-KS45°/X
Jednoduchá ucpávka
Řez
2x HSI150-1xZ-K2S45°/X
Dvojitá ucpávka
]
S[°
Tak udáte správně objednací číslo:
HSI 150 –1xZ- K2 S__°/X
≥100 mm
≥100 mm
Z
Z
H
H
]
Exteriér
budovy
S[°
Exteriér
budovy
Příklad objednávky: HSI 150 -1x3- K2 S45°/X
Označení
systému
Styropor
výplň
Styropor
výplň
Minimální tloušťka stěny*
X min = 180 mm bei S = 30°
X min = 210 mm bei S = 45°
X min = 300 mm bei S = 60°
Styropor
výplň
Minimální tloušťka stěny*
X min = 240 mm bei S = 30°
X min = 250 mm bei S = 45°
X min = 300 mm bei S = 60°
Počet
průchodů
vedle sebe
K (jednoduchá těsnicí ucpávka)
K2 (dvojitá těsnicí ucpávka)
Tloušťka stěny v mm
Šikmost vestavby
30°/40°/60°
Příklad objednávky:
Vícenásobný zkosený blok 1x5-řad
tloušťka stěny 30 cm a 45° zkosené vedení kabelu
Objednací číslo : HSI 150 -1x5-K2 S45/300
Úhel
instalace
S (°)
Jednoduchá těsnící ucpávka
Vzorec pro výpočet výšky mezery Z (mm)
Dvojitá těsnící ucpávka
Vzorec pro výpočet výšky mezery Z (mm)
Výška rámu H
(mm)
30
Z = 0,6 x X + 268
Z = 0,6 x X + 310
369
45
Z = X + 313
Z = X + 355
417
60
Z = 1,8 x X + 420
Z = 1,8 x X + 480
549
Jednoduchá ucpávka s pouzdrem
pro připojení trubky
Integrované posuvné pouzdro jednoduché ucpávky HSI 150
GSM umožňuje hladké připojení vedení s venkovním
průměrem 110, 125 a 160 mm, která mají být připojena
přímo. Toto umožňuje cenově efektivní připojení potrubí
bez nutnosti doplňkových komponentů spojení. Kabely
a trubky uložené ve vedení mohou být utěsněny pomocí
systémových vík HSI 150.
Objednací číslo: HSI 150 -GSM 110/x
Přednosti na první pohled.
Objednací číslo
• Rámový spojovací systém pro vytváření bloků
HSI 150-GSM 110/x*
110 mm
120 mm
• Těsnost po betonáži až do tlaku 2,5 bar
HSI 150-GSM 125/x*
125 mm
120 mm
• Těsnost až do 0,5 bar spojení vedení
HSI 150-GSM 160/x
160 mm
230 mm
• Ekonomicky efektivní spojení vedení pro
hladké trubky
x = tloušťka stěny (mm), *možná omezení pro konfigurace kabelů
Průměr trubky
Min. tloušťka stěny
V-Body
V-Body 3
Hliníková příruba HSI 150-DF
Čtvercová hliníková příruba HSI 150-DF poskytuje řešení pro
dodatečnou montáž, pro vkládání kabelů, potrubí a vedení
skrze jádrové vrtané otvory (maximální průměr 150 mm)
a jejich utěsnění. Může být rovněž montována do
stěn nádrží.
Bajonetový systém umožňuje hermetické připojení
veškerých systémových vík HSI 150 a systémů kabelových
chrániček KES-M 150. Proces katodového povlakování
poskytuje hliníkové přírubě optimální ochranu proti korozi.
Rozsah dodávky:
• Hliníková příruba, katodově povlakovaná
• Chloroprenové (CR) povrchové těsnění, tloušťka 10 mm
• Upevnění V4A (AISI 316L) pro betonové stěny
Přednosti na první pohled.
Objednací číslo: HSI 150-DF
Řez
Rozměry roztečí
Hliníková příruba
HSI 150-DF
• Š iroký rozsah možností těsnění v kombinaci se
systémovými víky HSI 150 a systémy
kabelových chrániček KES-M 150
• Vhodnost pro instalaci do stěn nádrží
• Dodatečné utěsnění jádrově vrtaného otvoru
• O
ptimalizovaná ochrana proti korozi díky katodovému povlakování
Jádrové vrtání
max. Ø 150 mm
HSI 150-K2F/x –
pro „černou vanu“
Produkt HSI 150-K2F umožňuje vkládání kabelů, potrubí
a vedení v budovách s izolačními asfaltovanými pásy nebo
se schválenými tlustými povlaky s modifikovaného plastu
(KMB). Konstrukce pevné/volné příruby vytváří hermetický
přechod z těsnění budovy k prostupu.
Těsnění je implementováno jako odolné proti tlakové vodě
podle normy DIN 18195, Část 6 (black lining). K produktu
HS1150-K2F mohou být na obou stranách připojena
systémová víka HSI 150 a systémy kabelových
chrániček KES-M 150.
Speciální řešení pro výklenky nebo jádrově prováděné vrty
na vyžádání.
Přednosti na první pohled.
• Nerezová ocel V2A (AISI 304L) nebo V4A (AISI 316L)
•Vhodné pro izolaci proti tlakové vodě podle normy
DIN 18195, část 6
• Instalace probíhá společně s montáží bednění
•Může být rovněž dodán jako „svazek“ (blok)
několika prostupů – vedle sebe nebo nad sebou
•Možnost oboustranného připojení systémových vík
HSI 150 a systémů kabelových chrániček KES-M 150
Objednací číslo: HSI150-K2F/x
x = tloušťka stěny (mm); minimum = 100 mm
V-Insert
Systémové víko.
V-Guard
Připojení kabelových chrániček.
Systémová víka pro smršťovací techniku s různě velkými
hrdly sestávají ze stabilního vysoce kvalitního plastu
(PC-polykarbonát).
Utěsnění smršťováním za tepla nebo za studena nabízí
širokou oblast utěsnění. Manžety smrštitelné za studena
umožňují snadnou a rychlou montáž.
Nevyužitá hrdla mohou být podle potřeby zaslepena
zátkami VS.
Bajonetový uzávěr s prakticky vytvarovanou červenou
převlečnou maticí umožňuje rychlou a spolehlivou
ruční montáž.
Pro uzavření neosazených otvorů se používá zaslepovací
víko HSI 150-D.
Systémová víka pro připojení kabelových chrániček s různě
velkými hrdly nabízí možnosti připojení pro všechny běžné
hladké a vlnité plastové chráničky kabelů z PVC,PE-HD a PP.
Na výběr je smršťovací technika za tepla a za studena (KS),
obsáhlá technika manžet (M), násuvných objímek (SM)
nebo lepicích objímek (KM).
V závislosti na výrobci chrániček se zde dosahuje těsnosti
do 0,5 bar (např. DIN 16951 T2).
Bajonetový uzávěr s prakticky vytvarovanou červenou
převlečnou maticí umožňuje rychlou a spolehlivou
ruční montáž.
Pro uzavření neosazených otvorů se používá zaslepovací
víko HSI 150-D.
Obj. č.: HSI 150 - D1/110
Obj. č.: HSI 150 - D3/58
Obj. č.: HSI 150 - D110
Obj. č.: HSI 150 - D110 KS
Obj. č.: HSI 150 - D7/33
Obj. č.: HSI 150 - D
Obj. č.: HSI 150-D 125 GSM
Obj. č.: HSI 150 - M168 WR
HSI 150 - Smršťování za tepla
HSI 150 - Smršťovací technika
Kabel/trubka
Øa (mm)
Objednací číslo
110
HSI 150-D110 (KS)
80*
25 - 78
HSI 150-D1/80
125
HSI 150-D125 (KS)
110
42 - 108
HSI 150-D1/110
140
HSI 150-D140
125
42 - 120
HSI 150-D1/125
22- 56
HSI 150-D3/58
12 - 31
HSI 150-D7/33
Øa (mm)
1 hrdlo
Øa trubky (mm)
Objednací číslo
KS = doporučeno k připojení vlnitých trubek
3 hrdla
58*
7 hrdel
33
Uzavřené
Zaslepovací víko
HSI 150-D
HSI 150 - Smršťování za studena
Øa (mm)
Kabel/trubka
Øa (mm)
Objednací číslo
1 hrdlo
80*
38 - 78
HSI 150-D1/80 KS
110
56 - 108
HSI 150-D1/110 KS
125
76 - 120
HSI 150-D1/125 KS
3 hrdla
58*
32 - 56
HSI 150-D3/58 KS
7 hrdel
33
19 - 31
*1 HSI-ZB středící vložka je součástí dodávky
HSI 150 - Stahovací manžety
Øa trubky (mm)
Objednací číslo
105 - 113
HSI 150-M110 (WR)*
117 - 128
HSI 150-M125 (WR)*
140 - 145
HSI 150-M140
160 - 170
HSI 150-M168 (WR)*
*WR = připojení vlnitými trubkami vč. svorek
HSI 150 s připojovacími objímkami
Øa trubky (mm)
Objednací číslo
110
HSI 150-D110 GSM
125
HSI 150-D125 GSM
160
HSI 150-D160 GSM
HSI 150-D7/33 KS
GSM = násuvné objímky pro hladké potrubí
V-Insert
SEGMENTO.
V-Insert P-CABLE Professional
Těsnění mezikruží pro HSI 150.
SEGMENTO –
Jednoduše – rychle – spolehlivě.
P-CABLE Professional 150/160 - G..
– Pro dodatečné utěsnění
Těsnicí systém SEGMENTO je nejrychlejším řešením, jak
především šetrně utěsnit kabely a jiná vedení nejen pro
energetiku, komunikační, přenosovou a řídící techniku až
do 0,5 bar (vnější tlak).
P-CABLE je dodatečným řešením pozdějšího utěsnění
kabelů a jiného vedení nejen pro energetiku, komunikační,
přenosovou a řídící techniku.
Přednosti na první pohled.
Přednosti na první pohled.
• Velmi flexibilní a lehké utěsnění
• Těsnost vůči vnějšímu tlaku do 2,5 bar
• Jednotlivé zakotvení segmentů
• Pro kabely Ø 4 - Ø 110 mm
• Barevné odlišení segmentů podle jejich funkce
• Vyráběné podle rozměrů kabelů
• Jednoduché opětovné nebo dodatečné osazení
• Dělené těsnění pro dodatečnou montáž
• V
šechny otvory segmentů standardně uzavřeny
záslepkami
• t lačné desky z ušlechtilé oceli V2A
(volitelně také V4A)
Objednací číslo:
HRD 150/160-G-3/12-1/44
SEGMENTO – jednotlivě nebo jako sada
Objednací číslo
Rozsah dodávky
1x hliníková příruba - DF,
1x systémové víko HSI 150-S3,
3x segmenty, 1x GMS lubricant
KKS-Startovací sada
Objednací číslo: KKS
Počet
kabelů
Ø kabelů
(mm)
Objednací
číslo
2
20 - 31
SEG 2/31
3
20 - 26
SEG 3/26
6
15 - 21
SEG 6/21
8
5 - 15
SEG 8/15
Objednací číslo:
HRD 150/160-G-WE-3/12-1/44
P-CABLE
HRD150/160-G-z/d
max. osazení kabelů
P-CABLE
HRD150/160-G-WE-z/d
Počet kabelů
Počet kabelů
Ø kabelů (mm)
s vyměnitelnou vložkou WE
max. osazení kabelů
Ø kabelů (mm)
1
110
3
44
3
60
7
30
7
39
12
21
10
30
29
12
15
15
38
10
Ostatní na vyžádání.
Tak udáte správně objednací číslo:
HRD 150/160–G(WE)–z(d1)-z(d2)...
Označení
systému
Změřený vnější
Ø kabelu
Dělená
těsnicí vložka
Počet průchodů
Vyměnitelná vložka
Systémové víko
Objednací č.: HSI 150-S3
Systémové řešení HSI 150-DG
pro dodatečnou montáž.
Plyn
o- a
vo
do 2 dotěsné
,5 ba
r
Utěsnění kabelů pro
nejvyšší požadavky.
Těsnicí vložka HSI 150-DG je perfektní, dělené a variabilní
utěsnění kabelů pro dodatečnou montáž v systémech HSI.
Přizpůsobení se průměrům kabelů je díky popsaným
a navzájem spojeným segmentovým kroužkům rychlé
a jednoduché a zaručuje tímto bezpečnou montáž. Mohou
být utěsněny 3 kabely o průměru 24 až 54 mm, popřípadě
6 kabelů o průměru 10 až 36 mm.
Styčné umělohmotné lisovací desky z polyamidu zesíleného
skleněnými vlákny jsou pro trvalé použití nejvhodnější.
Díky použití děleného adaptačního kroužku z EPDM se
dají těsnicí vložky integrovat do každého systému HSI 150
přesně slícované.
Přednosti na první pohled.
• T ěsné do tlaku 2,5/5* bar
(*testováno na max. tlak)
Objednací číslo: HSI 150-DG 3/24-54
Předem namontovaný
dělený adaptační
kroužek
• Dělené těsnění pro dodatečnou montáž
• Individuální přizpůsobení se průměru kabelu
na stavbě
• Popsané segmentové kroužky
• Záslepky jsou obsaženy v dodávce
• T ěsnost vůči transformátorovému oleji,
testováno institutem KIWA 90 dní
• Umělohmotné lisovací desky z polyamidu 6.6
s podílem skleněných vláken 30%
Objednací číslo: HSI 150-DG 6/10-36
• Šrouby a matice z ušlechtilé oceli V2A (AISI 304L)
Počet
kabelů
Rozsah použití
Ø kabelu v mm
Objednací číslo
3
24 - 54
HSI 150-DG 3/24 - 54*
6
10 - 36
HSI 150-DG 6/10 - 36*
* Ucpávka není
součástí dodávky
Rozsah dodávky
Zakrytí lisovacích desek
•
•
•
•
•
pro ochranu hlav šroubů/závitů před znečištěním
• HSI 150-PA-3/24 -54
• HSI 150-PA-6/10 -36
Těsnění HSI 150-DG
Adaptační kroužek HSI 150-AR-DG
Záslepky (podle počtu, průchodek)
Kluzný prostředek GM
Nůž
Rozsah dodávky HSI 150-DG
Zakrytí lisovacích desek
HSI 150 – Zaslepovací zátky
Pro systémové víko
Hrdlo – Øi mm
Objednací číslo
Tavný lepicí pásek - objednací číslo: Hatetherm
Tavný lepicí pásek svařitelný za studena. Ke spolehlivému
utěsnění a spojení pláště kabelu, plastů a kovů. Role: délka 3 m,
šíře 35 mm.
HSI 150-D3/58
58
VS 58/60
HSI 150-D7/33
33
VS 32/34
Prostředek k očištění kabelů - objednací číslo: KR 60
Dóza 500 ml se šroubovým uzávěrem. Vhodná k ekologickému
očištění kabelů.
Kloubové klíče
Nářadí
Zaslepovací zátky VS 58 popř. VS 32/34
Objednací číslo
Univerzální nářadí pro otevření uzavíracího víka SLS 6 G
Univerzální nářadí pro otevření systémového
víka s okolním těsněním
SLS 6 GD
Objednací číslo: HSI – ZB – vystřeďující kroužek
Obsahuje: 3 ks pásek 30x430mm z elastomeru o tlouˇšťce 7 mm.
Pro upevnění a vystředění těsněných kabelů v hrdle systémového víka.
HSI 150 – Objímky s hrdly
Pro systémové víko
Hrdlo – Øi mm
Objednací číslo
Kloubový klíč SLS 6 G
HSI 150-DG sada nářadí
• Momentové klíče
• Prodloužení 150 mm
• Adaptér pro bateriový šroubovák
• Vložka velikost 5
se 3 hrdly
HSI 150-D3/58
9 - 26
HSI 150-D7/33
4,2 - 16
AK.3F.71.22.26.9
AK.3F.44.13.16.4,2
se 4 hrdly
HSI 150-D3/58
7 - 27
AK.4F.80.25.27.9
HSI 150-D7/33
7 - 20
AK.4F.44.19.20.7
Náhradní smrštitelné objímky
(smršťování za tepla)
Ø hrdla
Kabel/trubka Øa (mm) Objednací číslo
Kloubový klíč SLS 6 GD
Objednací číslo: Sada nářadí HSI 150-DG
Příslušenství Segmento
1 hrdlo
80
29 - 78
TMR 3.250.107.29
110
36 - 108
TMR 3.250.143.36
125
36 - 125
TMR 3.250.143.36
20 - 56
TMR 3.250.84.20
13 - 31
TMR 3.250.53.13
Osazovací šablona
Momentový šroubovák Lubrikant
3 hrdla
58
7 hrdel
33
Objednací č.: BSS
Objednací č.: DMS
Jsme tady pro Vás.
Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení.
Rychle a cenově výhodně. Mluvte s námi! Osobně Vám velmi rádi poradíme.
V Háji 1092/15
170 00 Praha 7
Tel./fax: 220 874 790
Mobil: 603 206 593
[email protected]
www.bettra.cz
Objednací č.: GMS
The information provided in this brochure is based on our existing technical knowledge and experience. Because of the large number of possible influences to which the products can be subjected during handling and in use, the information provided can be used only as a guide. It does not
relieve installation engineers or users of the products from the responsibility of carrying out their own tests and trials. We will replace all parts which are unserviceable due to defective materials. We will not replace parts with faults resulting from transport, storage or incorrect installation.
V-CABLE HSI 150 - Příslušenství.
Download

katalog HSI 150